Decision № 119740963, 14.06.2024, Commercial Court of Chernihiv Oblast

Approval Date
14.06.2024
Case No.
927/347/24
Document №
119740963
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

РІШЕННЯ

Іменем України

14 червня 2024 року м. Чернігівсправа № 927/347/24

Господарський суд Чернігівської області у складі:

судді Ноувен М.П.,

розглянув справу №927/347/24, розгляд якої здійснено у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін (без проведення судового засідання)

за позовом: Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро",

вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033;

код 14352406

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Натуральні Аграрні Технології",

вул. 1 Травня, буд.21, с. Данилівка, Менський район, Чернігівська область, 15642;

код 38948511;

до відповідача 2: ОСОБА_1 ,

АДРЕСА_1 ;

про солідарне стягнення 362994,35 грн.

Без виклику представників сторін.

Позивач Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" звернулося до суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Натуральні Аграрні Технології" та ОСОБА_1 про солідарне стягнення 362994,35 грн заборгованості за Кредитним договором № 121020-АТ від 12.10.2020 та Договором поруки № 121020-П/1 від 12.10.2020 у сумі 362 994,35 грн, що складається із: 326 363,58 грн- сума залишку простроченого кредиту, 36 630,77 грн - сума прострочених відсотків.

Дії суду щодо розгляду справи.

Судом з метою визначення підсудності здійснено запит до Єдиного державного демографічного реєстру з приводу місця реєстрації відповідача 2 ОСОБА_1 у порядку ч.8 ст. 176 ГПК України.

Відповідно до даних з Єдиного державного демографічного реєстру місцем реєстрації ОСОБА_1 є АДРЕСА_2 .

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 15.04.2024 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін (без проведення судового засідання).

Сторони належним чином повідомлені про розгляд справи в суді, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа (позивач), повідомленнями про вручення рекомендованої кореспонденції № 0600909830386 (позивач), № 0600909827482 (відповідач 1), № 0600917259329 (відповідач 2).

Позиції учасників справи.

Позов мотивовано неналежним виконання відповідачами Кредитного договору № 121020-АТ від 12.10.2020 та Договору поруки № 121020-П/1 від 12.10.2020.

За загальними принципами здійснення судочинства, що також відображені у статтях 13, 14 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах диспозитивності та змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідачі своїм правом на подання відзиву у визначений судом у відповідності до господарського процесуального закону строк не скористалися, за таких обставин, рішення приймається за наявними матеріалами справи, на підставі частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України.

Будь-яких заяв, клопотань або заперечень від сторін не надходило.

Обставини справи встановлені судом. Оцінка аргументів та нормативно правове обґрунтування.

12 жовтня 2020 року між АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та ТОВ «АГРОФІРМА «НАТУРАЛЬНІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» було укладено Кредитний Договір № 121020-АТ (далі за текстом - Кредитний Договір), відповідно до умов якого Позивач надав Відповідачу у тимчасове платне користування грошові кошти на умовах, встановлених Кредитним Договором, а Відповідач, в свою чергу, зобов`язався: належно виконати всі умови, необхідні для отримання Кредиту; своєчасно, згідно встановленого в Додатку 1 до Договору Графіку, здійснювати погашення боргових зобов`язань; виконувати всі інші зобов`язання, що передбачались Кредитним Договором.

Так, відповідно до п. 1.1. Кредитного Договору, банк з моменту підписання цього Договору зобов`язується надати Позичальнику строковий кредит у сумі 660 200,00 грн (надалі кредит) на умовах встановлених цим Договором, а Позичальник зобов`язується належно виконувати всі умови необхідні для отримання Кредиту, своєчасно і належно здійснювати погашення грошових зобов`язань, а також належно виконувати усі інші зобов`язання, що передбачені цим Договором.

Кредит видається у дату, вказану у Графіку погашення кредиту, який є Додатком № 1 до цього договору, за умови сплати комісії передбаченої п. 1.5. цього Договору. Термін повернення кредиту в строки встановлені графіком, з остаточним погашенням по « 30 вересня 2022 року включно». Кредит за цим Договором підлягає поверненню Позичальником платежами в сумах, що встановлені Графіком. Проценти за користування Кредитом сплачуються Позичальником в порядку передбаченому розділом 7 цього Договору. Позивальник здійснює погашення усіх грошових зобов`язань за цим Договором на розрахунковий рахунок Банку за виключенням сплати комісії передбаченої п. 1.5. цього Договору.

Відповідно до п. 1.2., п. 1.2.1., п. 1.3. Договору, Кредит надається на наступні цілі:

-Придбання зерносушарки ЗСМ-3-5 та загрузного бункера з датчиком рівня 2019 року випуску відповідно до Договору поставки обладнання № 08/04-1 від 08.04.2019, що укладений між Позичальником та ТОВ «Горинич 8» ідентифікаційний код юридичної особи 42839684

Сума кредиту у день його надання:

-Зараховується Банком безготівково на поточний рахунок Позичальника № НОМЕР_1 у Банку та перераховується Банком шляхом договірного списання на рахунок Постачальника для оплати за майно зазначене у п. 1.2. Договору.

Процентна ставка за користування кредитом є фіксована. Плата за користування одержаним Кредитом встановлюється в розмірі 16% річних.

Згідно п. 1.4. Договору Сторони домовились з урахуванням статті 212 ЦКУ, що у випадку прострочення позичальником повернення Кредиту в період який починається на наступний день за днем погашення Кредиту згідно цього Договору і до дня фактичного повернення простроченої заборгованості по Кредиту, Позичальник зобов`язаний сплатити банку процент за фактичне користування простроченим кредитом в розмірі 25% процентів річних, що нараховуються на суму простроченої заборгованості по Кредиту.

Сторони підтверджують, що встановлення Банком вказаної процентної ставки не є односторонньою зміною умов цього Договору.

Сума заборгованості за Кредитом, що не сплачена Позичальником у визначений за цим Договором термін, зокрема в порядку та строки передбачені Графіком, з наступного робочого дня вважається простроченою.

Розділом 7 Договору зазначено порядок розрахунків за Договором.

Так, відповідно до пп. 7.1.-7.4. Договору, Нарахування процентів за користування Кредитом здійснюється банком щомісячно не пізніше останнього робочого дня місяця та одночасно з остаточним погашенням заборгованості по Кредиту.

При розрахунку процентів за користування кредитом приймається метод (факт/факт), при якому до розрахунку приймається фактична кількість днів у місяці та році та фактична заборгованість за кредитом. При розрахунку процентів враховується день надання Кредиту та не враховується останній день користування Кредитом ( день погашення позичкової заборгованості). При цьому у випадку, коли день надання кредиту співпадає з днем його повного або часткового погашення, цей Кредит при розрахунку процентів враховується як кредит строком на один день.

Нарахування та сплата процентів за користування Кредитом здійснюється у гривнях.

Сплата позичальником процентів за користування Кредитом здійснюється щомісячно в строк до 10 (десятого) числа (включно) кожного місяця, наступного за місяцем їх нарахування.

Якщо 10 (десяте) число місяця припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, позичальник зобов`язаний сплатити проценти у день, що передує такому неробочому дню.

Проценти нараховані за останній період користування Кредитом, сплачуються одночасно з остаточним поверненням Кредиту.

Незважаючи на вказане вище, Позичальник зобов`язаний у будь якому разі сплатити всі нараховані проценти за користування Кредитом в дату погашення Кредиту та/або у дату виконання всіх зобов`язань Позичальника за цим Договором у тому числі у випадку вимоги Банку виконати такі зобов`язання, яка можу бути пред`явлена банком у випадках передбачених цим Договором.

Сума заборгованості за процентами за користування Кредитом, що не сплачена позичальником у визначені цим Договором терміни, з наступного робочого дня вважається простроченими.

При погашенні заборгованості перед Банком за кредитом та процентами за користування ним, кошти позичальника спрямовуються у першу чергу для оплати простроченої заборгованості за нарахованими комісіями, і другу поточної заборгованості за нарахованими комісіями, в третю простроченої заборгованості за нарахованими процентами, в четверту поточної заборгованості за нарахованими процентами, в п`яту простроченої заборгованості за кредитом, в шосту для погашення строкової заборгованості за кредитом, а також в наступну чергу, при наявності такої. Банк має право відшкодувати свої документально підтверджені витрати. В останню чергу сплачується пеня, розмір якої визначається відповідно до п. 8.1.цього Договору, проценти за фактичне користування простроченим Кредитом встановлені п. 1.4. цього Договору, а також інші штрафні санкції.

Банк має право змінити черговість платежів за своїм розсудом при виникненні будь якої з подій зазначених у п. 5 цього Договору. Про зміну черговості Банк направляє Позичальнику письмове повідомлення відповідно до п. 10.9 цього Договору.

Відповідно до п. 9.1. Договору, Договір набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до дати вказаної в п. 1.1. цього Договору, а в частині невиконаних зобов`язань Позичальника до моменту повного та належного їх виконання.

Згідно з п. 10.9. Договору, усі повідомлення один одному вважатимуться отриманими адресатом, якщо вони були відправлені на вказану у Договорі адресу або іншу адресу, про яку відправник був попередньо письмово повідомлений і якщо з моменту відправлення минуло 5 (п`ять) календарних днів.

Будь які повідомлення, що направляються Сторонами одна одній у зв`язку з цим Договором, повинні бути викладені у письмовій формі та будуть вважатися поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом, або кур`єром, або доставлені особисто на адресу Сторін.

Сторони дійшли згоди, що Позичальник вважається належним чином повідомлений у разі здійснення Банком однієї або кількох дій, а саме:

-Вручення Позичальнику повідомлення особисто під підпис;

-Здачі письмового повідомлення в установу поштового зв`язку для відправлення на адресу, зазначену в цьому Договорі або на адресу, яка буде повідомлена самим Позичальником письмово;

-Розміщення інформації на сайті банку www.creditdnepr.com.ua;

-Надіслання письмового повідомлення на адресу електронної пошти, або на факс, які були повідомлені самим Позичальником письмово;

-Направлення Позичальнику повідомлення за допомогою системи дистанційного обслуговування рахунків клієнта Банку.

Позичальник вважається повідомленим навіть у тому випадку, коли повідомлення надіслано на його останню відому адресу (яка зазначена у договорі та/або письмово повідомлена Позичальником) не було йому доставлено (вручено) незалежно від причини.

Сторони зобов`язані вживати необхідних та достатніх заходів для своєчасного отримання повідомлень одна одному та не вчиняти дій, які можуть призвести до затягування, утруднення та неможливості їх отримання. Ризик настання негативних наслідків у зв`язку із неотриманням письмового повідомлення, що зумовлені зміною адресатом адреси, про що відправник не був своєчасно і належно повідомлений чи невжиття адресатом відповідних дій та/або заходів необхідних для отримання повідомлення несе адресат.

Крім того, в Додатку №1 до кредитного договору сторони погодили Графік погашення кредиту:

-30.09.2021 сума погашення кредиту 110 000,00 грн (заборгованість по Кредиту після сплати суми погашення Кредиту 550 200,00 грн);

-30.10.2021 сума погашення кредиту 110 000,00 грн (заборгованість по Кредиту після сплати суми погашення Кредиту 440 200,00 грн);

-30.11.2021 сума погашення кредиту 110 000,00 грн (заборгованість по Кредиту після сплати суми погашення Кредиту 330 200,00 грн);

-30.12.2021 сума погашення кредиту 110 000,00 грн (заборгованість по Кредиту після сплати суми погашення Кредиту 220 200,00 грн);

-30.08.2022 сума погашення кредиту 110 000,00 грн (заборгованість по Кредиту після сплати суми погашення Кредиту 110 200,00 грн);

-30.09.2022 сума погашення кредиту 110 000,00 грн;

З метою забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за вказаним Кредитним договором між АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та ОСОБА_1 (Поручитель) укладено Договір поруки 121020-П/1 від 12.10.2020 року.

Пунктами 1.1-1.5 Договору поруки передбачено, що за цим Договором, Поручитель поручається і солідарно відповідає перед Кредитором Боржника за виконання Боржником у повному обсязі усіх своїх Основних зобов`язань за Кредитним договором, який було укладено між Кредитором та Боржником та додатковими договорами до нього, які укладені та/або можуть бути укладені в майбутньому.

Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що і Боржник.

Вказані у п. 1.1. - 1.2. цього Договору зобов`язання Поручителя перед Кредитором є безумовними і ніяких умов, крім передбачених даним Договором, не потребують.

Поручитель погоджується з тим, що при зміні Боржника, зміні змісту та обсягу (зміна суми кредиту, процентів за користування кредитом, суми комісій, штрафних санкцій та інших плат згідно з Кредитним договором та/або строку Кредитного договору) забезпечених порукою за цим Договором Основних зобов`язань (в тому числі новація зобов`язання за Кредитним договором), цей Договір буде діяти до повного виконання Основних зобов`язань за Кредитним договором та порукою будуть забезпечуватися Основні зобов`язання Боржника з врахуванням усіх таких змін до Кредитного договору, без необхідності їх попереднього чи наступного погодження із Поручителем та/або укладення окремої угоди до цього Договору або змін до Договору.

Поручитель підтверджує, що він ознайомлений зі змістом Кредитного договору і заперечень щодо нього не має.

У разі невиконання або неналежного виконання Боржником Основних зобов`язань за Кредитним договором, на підставі письмової вимоги Кредитора, що містить розрахунок суми наявної заборгованості, перерахувати суми, що підлягають погашенню на рахунки Кредитора в строк 10 (десять) робочих днів з дня направлення вимоги або в інший строк, визначений у письмовій вимозі, направленій у порядку, передбаченому п. 5.10. цього Договору.

Належно повністю виконати зобов`язання Боржника у випадку та з моменту виникнення заборгованості Боржника у зв`язку із порушенням умов Кредитного договору чи неможливістю виконання ним його зобов`язань (виявлення відомостей про ліквідацію/припинення Боржника, виявлення ознак неплатоспроможності Боржника, виявлення відомостей про порушення провадження у справі про банкрутство Боржника - для Боржника - юридичної особи або смерть, тривала відсутність, хвороба, тощо - для Боржника - фізичної особи-підприємця) (пункти 2.1.1 та 2.1.2 Договору поруки).

Відповідно до пунктів 3.4-3.5 Договору поруки - Поручитель відповідає солідарно за зобов`язаннями Боржника перед Кредитором, що виникають з Кредитного договору, а саме: у разі невиконання Боржником вказаних зобов`язань, Поручитель повинен повністю погасити наявну заборгованість за Основними зобов`язаннями по Кредитному договору, на тих же умовах та в ті ж терміни, що і Боржник.

Поручитель відповідає солідарно за виконання Основних зобов`язань за Кредитним договором:

-разом з будь-яким новим Боржником, в разі переведення боргу за Кредитним договором;

-разом з будь-яким правонаступником Боржника, у тому числі в разі реорганізації або ліквідації Боржника;

-перед будь-яким Новим кредитором, в разі уступки права вимоги за Кредитним договором.

Пункт 5.10. Договору поруки передбачає, що Будь-які повідомлення, що направляються Сторонами одна одній у зв`язку з дією/виконанням цього Договору, повинні бути викладені в письмовій формі та вважаються направленими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або кур`єром або доставлені особисто на адресу Сторін або направлені засобами електронного зв`язку.

Сторони дійшли згоди, що Поручитель вважається належним чином та у письмовій формі проінформованим, у разі здійснення Кредитором однієї або кількох дій, а саме:

1) вручення Поручителю повідомлення особисто під підпис;

2) здачі письмового повідомлення в установу поштового зв`язку для відправлення

на адресу, зазначену в цьому Договорів або на адресу, повідомлену Поручителем письмово;

3) розміщення інформації на веб-сайті Кредитора www.creditdnepr.com.ua;

4) надсилання повідомлення на адресу електронної пошти або на факс, що повідомлені Поручителем до Кредитора письмово;

5) направлення Поручителю повідомлення за допомогою систем дистанційного обслуговування рахунків клієнтів Кредитора.

Сторони домовилися, що Поручитель вважається таким, що отримав повідомлення Кредитора, якщо з моменту вчинення будь-якої із дій, зазначених у п.п. 2) - 5) попереднього абзацу, минуло 5 (п`ять) календарних днів.

Усі повідомлення один одному вважатимуться отриманими адресатом, якщо вони були відправлені на вказану у цьому Договорів адресу чи іншу адресу, про яку відправник був попередньо письмово повідомлений і якщо з моменту відправлення минуло 5 (п`ять) календарних днів.

Сторони домовилися, що Поручитель вважається таким, що отримав повідомлення Кредитора навіть у тому випадку, коли повідомлення, надіслане на його останню відому адресу (яка зазначена в цьому Договорі та/або письмово повідомлена Поручителем), не було йому доставлено (вручено) незалежно від причин.

Сторони зобов`язані вживати необхідних та достатніх заходів для своєчасного отримання повідомлень одна одної та не вчиняти дій, що можуть призвести до затягування, ускладнення чи неможливості їх отримання. Ризик настання негативних наслідків у зв`язку із неотриманням письмового повідомлення, що зумовлені зміною адресатом адреси, про що відправник не був своєчасно і належно повідомлений чи невжиттям адресатом відповідних дій та/або заходів, необхідних для отримання повідомлення, несе адресат.

Пунктом 6.2 Договору поруки передбачено, що Сторони домовились про встановлення наступного строку поруки:

-порука за цим Договором діє 10 (десять) календарних років з дати підписання цього Договору;

-в разі невиконання або неповного/неналежного виконання Основних зобов`язань у строки, визначені Кредитним договором, ця порука діє додатково 15 (п`ятнадцять) календарних років з моменту настання строку виконання Основних зобов`язань за Кредитним договором, в тому числі у випадку настання дострокового виконання зобов`язання Боржником на вимогу Кредитора.

З матеріалів справи вбачається, що АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на виконання вимог вказаного кредитного договору надав ТОВ «Агрофірма «Натуральні Аграрні Технології» відповідними траншами в межах кредитної лінії кредитні кошти, що підтверджується меморіальними ордерами, які містяться в матеріалах справи.

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» направив вимогу про погашення кредиту від 01.02.2022 за вих. № 21-791, та № 21-789 ТОВ «Агрофірма «Натуральні Аграрні Технології» (Позичальнику) та від 01.02.2022 за вих. № 21-791 ОСОБА_1 (Поручителю), в якій вказано, що Банк вимагає в 10 денний термін з моменту отримання Претензії здійснити погашення простроченої заборгованості або звернутись в Банк для вирішення питання щодо порядку подальшого врегулювання простроченої заборгованості.

Вказане повідомлення направлено Позичальнику та Поручителю шляхом відправлення рекомендованої кореспонденції, докази чого містяться в матеріалах справи.

Крім того, Позивачем на адреси відповідачів 31.03.2023 направлявся лист № 17-2522 щодо врегулювання заборгованості за кредитним договором № 121020-АТ. В зазначеному листі Банк зазначає про те, що станом на 31.03.2023 року заборгованість за Кредитним Договором перед Банком складає: 383207,65 грн загальний розмір боргу з них:

-329801,96 грн прострочений кредит;

-53405,69 грн прострочені проценти на лютий 2023 року.

В повідомленні також вказано, що у разі невиконання Позичальником законних вимог банку, Банк буде вимушений вжити відповідні заходи щодо примусового стягнення боргу з Позичальника, а також стягнення заборгованості з Поручителів. Одночасно Банк повідомив Поручителів про можливість сплатити кошти за Позичальника у добровільному порядку.

Однак зазначені вимоги були залишені відповідачами без виконання.

Отже, Позичальник порушив умови Кредитного договору щодо своєчасної та у повному обсязі сплати кредиту та процентів за користування кредиту, у зв`язку з чим станом на 09.04.2024 у відповідача-1 наявна заборгованість за вказаним Кредитним договором №121020-АТ від 12.10.2020 по кредиту в сумі 326363,58 грн, по простроченим процентам в сумі 36630,77 грн.

З наданих Позивачем доказів вбачається, що Відповідачі не погасили прострочену заборгованість та не звернулись до Банку для вирішення питання щодо порядку подальшого врегулювання простроченої заборгованості.

Відповідачами суду контррозрахунку вказаної суми не надано, як і доводів на спростування позовних вимог.

Оцінюючи правовідносини сторін суд виходить з наступного.

Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Частиною 1 ст. 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Господарський суд дійшов висновку, що укладений між сторонами Договір є Кредитним договором.

Питання укладання кредитного договору, його істотних умов, форми, процентів за кредитним договором тощо визначено, зокрема, приписами статей 1048, 1049, 1050, 1054, 1055, 1056-1 Кодексу.

Частиною 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України встановлено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 10561 ЦК України процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором. Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів на дату укладення договору.

Судом встановлено, що кредитний договір у формі заяви-приєднання, а також договір поруки підписані сторонами, які досягли згоди з усіх їх істотних умов; кредитний договір містить повну інформацію щодо умов кредитування, зокрема, про строк кредитування, процентну ставку за користування кредитом, строки сплати платежів, а також про права та обов`язки сторін, порядок розрахунків, відповідальність за порушення зобов`язань.

Матеріалами справи, а саме, виписками по рахунку, підтверджується та відповідачем 1 не спростовано, що позивач виконав свої договірні зобов`язання, надавши відповідачу 1 кредитні кошти у сумі 660200 грн.

Крім того, в матеріалах справи наявні докази щодо часткового повернення відповідачем 1 кредитних коштів в сумі 333836,42 грн.

Відповідач 1 заборгованість по тілу кредиту в сумі 326363,58 грн в добровільному порядку не сплатив.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок заборгованості по тілу кредиту, судом встановлено, що вказаний розрахунок є арифметично вірним та здійснений позивачем у відповідності до умов укладеного між сторонами договору та вимог чинного законодавства.

Внаслідок порушення відповідачем 1 зобов`язань у останнього станом на 13.03.2024 позивачем нарахована заборгованість за відсотками в сумі 36630,77 грн.

З приводу нарахованих процентів суд зазначає наступне.

З огляду на приписи частини другої статті 1056-1 Кодексу в кредитному договорі як істотні умови мають бути визначені розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок сплати процентів.

Припис абзацу другого частини першої статті 1048 Кодексу, який застосовується до кредитного договору на підставі частини другої статті 1054 Кодексу, установлює, що за загальним правилом проценти як плату за користування грошовими коштами виплачують щомісяця до дня повернення позики, якщо сторони в договорі не досягли іншої домовленості. При цьому позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування позиченої грошової суми на його банківський рахунок (частина третя статті 1049 Кодексу).

Згідно зі ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Поведінка боржника не може бути одночасно правомірною та неправомірною. Норма частини першої статті 1048 ЦК України і охоронна норма частини другої статті 625 цього Кодексу не можуть застосовуватись одночасно.

Тому за період до прострочення боржника підлягають стягненню проценти від суми позики (кредиту) відповідно до умов договору та частини першої статті 1048 ЦК України як плата за надану позику (кредит), а за період після такого прострочення підлягають стягненню річні проценти відповідно до частини другої статті 625 ЦК України як грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання, тобто як міра відповідальності за порушення грошового зобов`язання.

Як встановлено судом, позивачем нараховані відсотки з урахуванням умов п. 1.3, 1.4. Кредитного договору, а саме за користування кредитом застосовувалась ставка 16%, за простроченим кредитом 25% (за період до 24.02.2022), 18% (за період з 24.02.2022 по 31.03.2022), 16% за період з 01.04.2022.

З приводу заявлених вимог в частині позовних вимог щодо нарахованих процентів за період з 03.10.2022 по 13.03.2024 суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Умовами Кредитного договору визначено строк користування кредитом до 30.09.2022. Відтак, проценти за період з 03.10.2022, нараховані позивачем на підставі п. 1.4 Кредитного договору, яким сторони визначили відповідальність позичальника за прострочення виконання зобов`язання по поверненню кредиту.

У зв`язку з чим, суд доходить висновку, що нарахування процентів за період з 03.10.2022 здійснювалось позивачем на підставі ст. 625 ЦК України.

Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", на території України із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 було введено воєнний стан, дія якого в подальшому неодноразово продовжувалась.

Відповідно до п. 18 Прикінцевих та Перехідних положень ЦК України у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов`язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 цього Кодексу, а також від обов`язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення. Установити, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за такими договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

Відтак, суд доходить висновку про безпідставність нарахування позивачем процентів за період з 03.10.2022 по 13.03.2024.

У той же час, як убачається з розрахунку, наданого позивачем до позовної заяви, станом на 30.09.2022 заборгованість по процентам становила 47093,83 грн.

Відповідно до наявним у матеріалах справи меморіальних ордерів, виписок по рахунку, а також розрахунку заборгованості, станом на 24.07.2023 відповідачем 1 погашена дана заборгованість по процентам.

Отже, з огляду на вищевстановлені обставини, вимоги позивача по стягненню 36630,77 грн процентів, які рахувались за відповідачем 1 станом на 13.03.2024 не підлягають задоволенню.

Щодо солідарного обов`язку відповідача-2 суд зазначає наступне.

Згідно зі ст. 553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

Статтею 554 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Частиною 4 статті 559 ЦК України обумовлено, що порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки.

Отже, оскільки порука має похідний характер від забезпеченого нею зобов`язання, а відповідачами не надано належних та допустимих доказів щодо виконання договірних зобов`язань за Кредитним договором, вимоги позивача про стягнення з відповідачів-1,2 солідарно заборгованості за кредитом в розмірі 326363,58, визнаються судом правомірними та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до приписів ст. ст. 610, 554 Цивільного кодексу України, боржник та поручитель несуть відповідальність як солідарні боржники.

Частина 1 статті 543 Цивільного кодексу України визначає, що у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Матеріалами справи підтверджено, а відповідачами не спростовано прострочення повернення кредитних коштів.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

З урахуванням вищевикладеного, вимоги Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Натуральні аграрні технології» та ОСОБА_1 в частині стягнення заборгованості по кредиту в сумі 326363,58 грн є обґрунтованими, підтвердженими належними доказами та такими, що підлягають задоволенню.

Позовні вимоги в частині стягнення 36630,77 грн прострочених відсотків задоволенню не підлягають.

Розподіл судових витрат.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 237 ГПК України при ухваленні рішення суд вирішує питання, зокрема, про розподіл між сторонами судових витрат.

Статтею 129 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судовий збір покладається: у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Позивачем при подачі позову до суду сплачено 4355,95 грн судового збору (з застосуванням коефіцієнту 0,8, оскільки позов подано через підсистему «Електронний суд».)

Враховуючи часткове задоволення позовних вимог, судовий збір в сумі 3916,36 грн покладається на відповідачів.

Судовий збір в сумі 439,57 грн покладається на позивача.

Керуючись ст.129, 236-239, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Натуральні Аграрні Технології" (вул. 1 Травня, буд.21, с. Данилівка, Менський район, Чернігівська область, 15642, код 38948511) та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) на користь Акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (вул. Жилянська, буд. 32, м. Київ, 01033; код 14352406) заборгованість по кредиту в сумі 326363,58 грн.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Натуральні Аграрні Технології" (вул. 1 Травня, буд.21, с. Данилівка, Менський район, Чернігівська область, 15642, код 38948511) на користь Акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (вул. Жилянська, буд. 32, м. Київ, 01033; код 14352406) судовий збір в сумі 1958,18 грн.

4. Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) на користь Акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (вул. Жилянська, буд. 32, м. Київ, 01033; код ЄДРПОУ 14352406) судовий збір в сумі 1958,18 грн.

5. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у строки, встановлені ст.241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду у строки визначені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя М.П. Ноувен

Часті запитання

Який тип судового документу № 119740963 ?

Документ № 119740963 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119740963 ?

Дата ухвалення - 14.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119740963 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119740963 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119740963, Commercial Court of Chernihiv Oblast

The court decision No. 119740963, Commercial Court of Chernihiv Oblast was adopted on 14.06.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find important information conveniently.

The court decision No. 119740963 refers to case No. 927/347/24

This decision relates to case No. 927/347/24. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119740962
Next document : 119740964