Court decree № 119740566, 13.06.2024, Commercial Court of Lviv Oblast

Approval Date
13.06.2024
Case No.
914/1131/24
Document №
119740566
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

13.06.2024 р. Справа № 914/1131/24

За позовом:Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , Львівська обл., с. Лавриків до відповідача:Комунального некомерційного підприємства «Добросинсько-Магерівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського району Львівської області, Львівська обл., смт Магерівпро:стягнення заборгованості, інфляційних втрат та 3% річних Суддя Крупник Р.В. Секретар Зусько І.С.Представники сторін не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (надалі Позивач) звернувся до Господарського суду Львівської області із позовною заявою до Комунального некомерційного підприємства «Добросинсько-Магерівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського району Львівської області (надалі Відповідач) про стягнення заборгованості, інфляційних втрат та 3% річних.

Позов обґрунтовано тим, що 29.11.2022 між позивачем (підрядник) та відповідачем (замовник) укладено Договір №26, предметом якого є «Поточний ремонт перекриття, підлоги, заміна вікон та водопостачання і водовідведення лікарської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини на АДРЕСА_1 » (Код ДК 021:2015:45450000-6 інші завершальні будівельні роботи).

Як стверджує позивач, свої зобов`язання за договором він виконав належним чином та здійснив будівельні роботи на загальну суму 442`191,00 грн. Разом з цим, відповідач у встановлений строк повністю не оплатив вартості підрядник робіт.

Зважаючи на це, позивач просить стягнути із відповідача 487`714,38 грн., з яких 442`191,00 грн. основний борг, 28`078,04 грн. інфляційні втрати та 17`445,34 грн. 3% річних.

Ухвалою від 03.05.2024 суд залишив позовну заяву без руху та встановив заявникові строк для усунення недоліків позову.

Представницею позивача за допомогою підсистеми «Електронний суд» подано заяву (вх. №12256/24 від 07.05.2024), якою усунуто недоліки позову, визначені ухвалою від 03.05.2024.

Ухвалою від 10.05.2024 суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі, розгляд справи увалив здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначив на 03.06.2024.

03.06.2024 у підготовчому засіданні оголошувалась перерва до 13.06.2024.

У підготовче засідання 13.06.2024 представники сторін не з`явились, подали спільну заяву про затвердження мирової угоди (вх. №2294/24 від 12.06.2024).

Крім цього, від представниці позивача надійшла заява вх. №15679/24 від 13.06.2024, у якій вона просить здійснювати розгляд справи за її відсутності та затвердити подану сторонами мирову угоду.

Частиною 7 статті 46 ГПК України визначено, що сторони можуть примиритися, у тому числі шляхом медіації, на будь-якій стадії судового процесу. Результат домовленості сторін може бути оформлений мировою угодою.

Згідно із частинами 1, 2 статті 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Встановивши, що положення мирової угоди не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб, мирова угода підписана уповноваженими представниками сторін та скріплена печаткою останніх, сторонам відомо про наслідки закриття провадження у справі, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження мирової угоди на визначених у ній умовах.

Пунктом 7 частини 1 статті 231 ГПК України визначено, що господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Згідно із частиною 3 статті 231 ГПК України в разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

У відповідності до частини 4 статті 231 ГПК України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Керуючись статтями 2, 12, 42, 46, 130, 182, 192-193, 231-236 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити укладену між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 та Комунальним некомерційним підприємством «Добросинсько-Магерівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського району Львівської області мирову угоду у справі №914/1131/24 наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

у справі № 914/1131/24

м. Львів « 10» червня 2024 року

Комунальне некомерційне підприємство «Добросинсько-Магерівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського району Львівської області, ідентифікаційний код 36761597, яке у подальшому іменується як «Боржник / Відповідач», в особі Директора Шевціва Ігоря Євгеновича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Фізична особа - підприємець ОСОБА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який у подальшому іменується як «Кредитор / Позивач», з іншої сторони,

в подальшому при спільному згадуванні іменовані як «Сторони», уклали дану мирову угоду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Предметом цієї Угоди є врегулювання спору та припинення провадження у справі №914/1131/24 за позовом Фізичної особи підприємця ОСОБА_1 до Комунального некомерційного підприємства «Добросинсько-Магерівським центром первинної медико-санітарної допомоги» Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського району Львівської області про стягнення заборгованості шляхом укладання цієї мирової угоди.

1.2. Боржник визнає і підтверджує свою заборгованість перед Кредитором за виконані роботи у розмірі 442`191,00 грн. (чотириста сорок дві тисячі сто дев`яносто одна грн. 00 коп.) за Договором №26 від 29.11.2022.

1.3. Сторони дійшли згоди, що Боржник добровільно сплачує в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Кредитора №р/р НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, наступні грошові суми:

1) борг у сумі 442`191,00 грн (чотириста сорок дві тисячі сто дев`яносто одна грн. 00 коп.);

2) окрім суми боргу, зазначеної у пункті 1.2. цієї мирової угоди, Відповідач відшкодовує Позивачу 10`000,00 (десять тисяч) гривень 00 копійок 3% річних згідно із частиною 2 статті 625 ЦК України; 20`000,00 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок втрати від інфляції згідно із частиною 2 статті 625 ЦК України, витрати Позивача по сплаті судового збору у сумі 5`852,58 (п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят дві) гривні 58 копійок та витрати на правову допомогу у розмірі 15`000,00 (п`ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок.

Загальна сума, яка підлягає сплаті за даною Мировою угодою становить 493`043,58 (чотириста дев`яносто три тисячі сорок три) гривні 58 копійок.

1.4. Після сплати суми 493`043,58 (чотириста дев`яносто три тисячі сорок три) гривні 58 копійок, грошові зобов`язання Боржника за цією Угодою вважаються припиненими.

1.5. Кредитор в свою чергу відмовляється від стягнення з Боржника:

- 7`445,34 грн. 3% річних згідно із частиною 2 статті 625 ЦК України;

- 8`078,04 грн. втрати від інфляції, згідно із частиною 2 статті 625 ЦК України;

- 10`000,00 грн. витрат на правову допомогу.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ

2.1. Сума визначена у пункті 1.3 Угоди в розмірі 493`043,58 (чотириста дев`яносто три тисячі сорок три) гривні 58 копійок здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів після затвердження судом Мирової угоди.

2.2. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Кредитора.

3. ПРАВА БОРЖНИКА

3.1. Боржник має право на:

1) дострокову виплату суми визначеної у пункті 1.3 цієї Угоди.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БОРЖНИКА

4.1. У випадку недотримання Боржником терміну оплати, вказаного у пункті 1.3 цієї Угоди, Кредитор має право на примусове стягнення грошових коштів, відповідно до законодавства України.

4.2. При примусовому виконанні цієї Угоди, за відсутності коштів на банківському рахунку Боржника, стягнення може бути звернене на будь-яке майно Боржника, що належить йому на праві власності в обсягах необхідних для повного закриття боргу за цією Угодою.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. У випадку порушення Боржником порядку виконання зобов`язань визначених в розділі 1 Угоди чи інших умов цієї Угоди, вона підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження».

5.2. В усіх питаннях, що не врегульовані цією Угодою, Кредитор та Боржник керуються чинним законодавством України.

5.3. Сторони констатують, що цю Угоду підписано повноважними представниками Сторін і зобов`язання взяті ними за цією Угодою є дійсними для обох сторін.

5.4. Мирова угода вважається укладеною з моменту її підписання представниками сторін та затвердження її Господарським судом Львівської області.

6. ПІДПИСИ СТОРІН

КРЕДИТОР:

Фізична особа - підприємець ОСОБА_1

ІПН НОМЕР_1

місцезнаходження: 80335, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Лавриків

_____ Руслан ВОРОБЕЛЬ

БОРЖНИК:

Комунальне некомерційне підприємство «Добросинсько-Магерівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського району Львівської області

код ЄДРПОУ 36761597

місцезнаходження: 80327, Львівська обл., смт. Магерів, вул. Яворівська, 3

_____ Ігор ШЕВЦІВ

2. Провадження у справі №914/1131/24 за позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 до Комунального некомерційного підприємства «Добросинсько-Магерівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського району Львівської області про стягнення заборгованості, інфляційних втрат та 3% річних закрити.

3. Стягувач: Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (80335, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Лавриків; РНОКПП НОМЕР_1 ).

Боржник: Комунальне некомерційне підприємство «Добросинсько-Магерівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського району Львівської області (80327, Львівська обл., смт. Магерів, вул. Яворівська, 3; код ЄДРПОУ 36761597).

4. Ухвала дійсна для пред`явлення до примусового виконання протягом трьох років, починаючи з наступного дня, після котрого мав бути здійснений відповідний платіж, передбачений цією угодою.

5. Ухвала набирає законної сили в порядку передбаченому статтею 235 ГПК України та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, встановлені статтями 254-259 ГПК України.

Повний текст ухвали складено та підписано 14.06.2024.

Суддя Крупник Р.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119740566 ?

Документ № 119740566 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119740566 ?

Дата ухвалення - 13.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119740566 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119740566 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119740566, Commercial Court of Lviv Oblast

The court decision No. 119740566, Commercial Court of Lviv Oblast was adopted on 13.06.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful information easily.

The court decision No. 119740566 refers to case No. 914/1131/24

This decision relates to case No. 914/1131/24. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119740565
Next document : 119740567