Court decree № 119740530, 12.06.2024, Commercial Court of Luhansk Oblast

Approval Date
12.06.2024
Case No.
913/65/24
Document №
119740530
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, телефон/факс (057)702 10 79, inbox@lg.arbitr.gov.ua

___________________________

УХВАЛА

12 червня 2024 року м.Харків Справа № 913/65/24

Провадження №8/913/65/24

Господарський суд Луганської області у складі:

суддя Іванов А.В.

при секретарі судового засідання Богуславській Є.В.,

розглянувши в судовому засіданні справу

за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк», м. Київ,

до відповідача-1 Селянського (фермерського) господарства «Радуга», с. Мілуватка Сватівського району Луганської області,

відповідача-2 ОСОБА_1 , м. Рубіжне Луганської області,

відповідача-3 ОСОБА_2 , м. Рубіжне Луганської області,

про стягнення 363 882 грн. 78 коп.

У засіданні брали участь:

від позивача: представник не прибув;

від відповідача-1: представник не прибув;

від відповідача-2: представник не прибув;

від відповідача-3: представник не прибув.

В С Т А Н О В И В:

Суть спору: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» звернулося до Господарського суду Луганської області з позовною заявою до Селянського (фермерського) господарства «Радуга», ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , в якій просить стягнути солідарно з відповідачів заборгованість в розмірі 363 882 грн. 78 коп., з яких: заборгованість по кредиту строкова 212 800 грн. 00 коп., заборгованість по кредиту прострочена 73 150 грн. 00 коп., заборгованість по процентах поточна 7 422 грн. 30 коп.; заборгованість по процентах прострочена 59 679 грн. 62 коп., заборгованість по процентах (компенсація ФРП) 10 805 грн. 67 коп. та всього пеня за несвоєчасне погашення кредиту, процентів та комісії в межах строку позовної давності 25 грн. 19 коп.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 24.09.2020 між позивачем та відповідачем-1 було укладено Договір №1652/2020/СРД-МСБ-НВКЛ про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро- та малого бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів мікро- та малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9 %» в АБ «Укргазбанк».

Позивач зазначає, що за умовами Договору про приєднання №1652/2020/СРД-МСБ-НВКЛ від 24.09.2020 надання Кредиту здійснюється з « 24» вересня 2020 року по « 23» вересня 2025 року (включно). Позичальник погашає кредит у строки дії ліміту відповідного періоду та в сумі перевищення фактичної заборгованості по кредиту цього періоду над лімітом кредитної лінії наступного періоду, відповідно до Графіку зменшення ліміту кредитування (Додаток 1 до Договору про приєднання).

Також в забезпечення виконання зобов`язань за Договором про приєднання між позивачем, відповідачем-1 та відповідачем-2 було укладено Договір поруки №1652/2020/СРД-МСБ-П1 від 24.09.2020, згідно з умовами якого ОСОБА_1 зобов`язався перед банком відповідати за виконання Позичальником зобов`язань за Договором про приєднання №1652/2020/СРД-МСБ-НВКЛ від 24.09.2020.

Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань за Договором про приєднання між позивачем, відповідачем-1 та відповідачем-3 було укладено Договір поруки №1652/2020/СРД-МСБ-П2 від 24.09.2020, згідно з умовами якого ОСОБА_2 зобов`язався перед банком відповідати за виконання Позичальником зобов`язань за Договором про приєднання №1652/2020/СРД-МСБ-НВКЛ від 24.09.2020.

Позивач вказує, що виконав свої зобов`язання за Договором про приєднання у повному обсязі та надав позичальнику кредитні кошти, що підтверджується виписками по рахунку.

В свою чергу, за твердженням позивача, відповідач-1 порушив умови Договору про приєднання, оскільки своєчасно не здійснював погашення, в зв`язку з чим у останнього перед позивачем виникла заборгованість в розмірі 363 882 грн. 78 коп.

Оскільки відповідачі заборгованість за Договором про приєднання не сплатили, вказане стало підставою для звернення позивача до суду з даним позовом.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.03.2024 справу №913/65/24 передано на розгляд судді Іванову А.В.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 06.03.2024 позовну заяву залишено без руху. Надано позивачу 10 днів з дня вручення даної ухвали для усунення недоліків позовної заяви та подання до суду відповідної заяви.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 13.03.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 27.03.2024 о 14 год. 45 хв.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 27.03.2024 продовжено строк проведення підготовчого провадження. Відкладено підготовче засідання на іншу дату та час. Про дату та час наступного судового засідання буде повідомлено додатково. Продовжено учасниками справи строк на надання заяв по суті, додаткових пояснень, інших заяв і клопотань.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 29.05.2024 повідомлено учасників справи про призначення підготовчого засідання на 12.06.2024 о 14 год. 00 хв.

Станом на 12.06.2024 будь-яких заяв по суті чи письмових пояснень від відповідачів не надходило.

В судове засідання 12.06.2024 представники сторін не прибули, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.

27.03.2024 після судового засідання від представника відповідача-3 адвоката Гучканюк Е.В. надійшло клопотання від 27.03.2024, в якому просила зупинити провадження у справі до моменту деокупації с. Мілуватка Сватівського району Луганської області та відновлення діяльності СФГ «Радуга».

Розглянувши вказане клопотання, суд виходить з наступного.

За змістом ч. 1 ст. 227 ГПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадках: 1) смерті або оголошення померлою фізичної особи, яка була стороною у справі або третьою особою з самостійними вимогами щодо предмета спору, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво; 2) необхідності призначення або заміни законного представника учасника справи; 3) перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення антитерористичної операції; 3-1) звернення обох сторін з клопотанням про зупинення провадження у справі у зв`язку з проведенням медіації; 4) прийняття рішення про врегулювання спору за участю судді; 5) об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Також ч. 1 ст. 228 ГПК України встановлено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках: 1) перебування учасника справи на альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання або на строковій військовій службі; 2) призначення судом експертизи; 3) направлення судового доручення щодо збирання доказів у порядку, встановленому статтею 84 цього Кодексу; 4) звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави; 6) прийняття ухвали про тимчасове вилучення доказів державним виконавцем для дослідження судом; 7) перегляду судового рішення у подібних правовідносинах (в іншій справі) у касаційному порядку палатою, об`єднаною палатою, Великою Палатою Верховного Суду.

Відтак, підстави для зупинення провадження у справі чітко визначені процесуальним законом і серед них немає таких, які б стосувались моменту деокупації населених пунктів та/або відновлення діяльності юридичних осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Будь-яких інших підстав або конкретних обставин в обґрунтування заявленого клопотання заявником наведено не було.

З огляду на вказане, суд відмовляє в задоволенні клопотання представника відповідача-3 адвоката Гучканюк Е.В. про зупинення провадження у справі від 27.03.2024 як необґрунтованого.

Згідно з ч. 1 ст. 181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

За приписами ч.ч. 1, 2 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

У відповідності до ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу, зокрема про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Розглянувши матеріали справи, суд вважає зібрані матеріали достатніми для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

При цьому, суд приймає до уваги введення в Україні воєнного стану та включення міста Харків, де знаходиться суд, до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій №309 від 22.12.2022, як території можливих бойових дій, в зв`язку з чим про дату та час судового засідання учасники справи будуть повідомлені в подальшому.

Також суд надає можливість учасникам справи подати заяви по суті, додаткові пояснення, інші заяви і клопотання, в зв`язку з чим продовжує строк на їх подання.

Керуючись ст. ст. 120, 121, 134-135, 177, 181, 185, 232 235 Господарського процесуального кодексу України, суд:

У Х В А Л И В:

1. Закрити підготовче провадження.

2. Призначити справу до судового розгляду по суті.

3. Про дату та час судового засідання повідомити учасників справи в подальшому.

4. Продовжити учасниками справи строк на подання заяв по суті, додаткових пояснень, інших заяв і клопотань до відкриття судового засідання з розгляду справи по суті.

5. Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, буд. 5, зал судових засідань №204.

Явка учасників справи в судове засідання є необов`язковою.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою: http://lg.arbitr.gov.ua/sud5014/.

Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено та підписано 14.06.2024.

СуддяА.В. Іванов

Часті запитання

Який тип судового документу № 119740530 ?

Документ № 119740530 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119740530 ?

Дата ухвалення - 12.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119740530 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119740530 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119740530, Commercial Court of Luhansk Oblast

The court decision No. 119740530, Commercial Court of Luhansk Oblast was adopted on 12.06.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data easily.

The court decision No. 119740530 refers to case No. 913/65/24

This decision relates to case No. 913/65/24. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119740529
Next document : 119740531