Decision № 119728705, 14.06.2024, Kyivskyi District Court of Odessa City

Approval Date
14.06.2024
Case No.
519/1970/23
Document №
119728705
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

______________________

Справа № 519/1970/23

Провадження № 2/947/1543/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2024 року Київський районний суд м. Одеси у складі:

головуючий - суддя Васильків Олена Василівна,

секретар судового засідання Бродецька Тетяна Вікторівна,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в спрощеному позовномупровадженні в м. Одесі цивільну справу за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ВВС-ФАКТОРИНГ" (код ЄДРПОУ 37686875, місцезнаходження: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 10/10) до ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

встановив:

І. ПРОЦЕДУРА

01.12.2023 року через систему "Електронний суд" до Южного міського суду Одеської області звернулося ТОВ "ВВС-ФАКТОРИНГ" з позовом до відповідача, в якому просить стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ "ВВС-ФАКТОРИНГ" заборгованість за Кредитним договором № т3966294 від 14.12.2020 року у розмірі 16927,50 грн. та збитки, завдані інфляцією у розмірі 323,22 грн., три проценти річних у розмірі 130,73 грн., а також судові витрати: судовий збір в розмірі 2147,20 грн. та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 4900,00 грн.

Ухвалою судді Южного міського суду Одеської області Лемець С.П. від 06.12.2023 року цивільну справу за позовом ТОВ "ВВС-ФАКТОРИНГ" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості передано на розгляд до Київського районного суду м. Одеси.

Ухвалою від 15.01.2024 року провадження у справі відкрито.

З рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення вбачається, що відповідач ОСОБА_1 за адресою реєстрації місця проживання поштову кореспонденцію не отримує.

Відповідач ОСОБА_1 правом на подання відзиву не скористалась, будь-яких інших заяв та клопотань до суду не надала.

На підставі викладеного суд вважає можливим розглянути справу по суті.

ІІ. АРГУМЕНТИ (ДОВОДИ) УЧАСНИКІВ СПРАВИ

В позовних вимогах позивач посилається на те, що між ТОВ «Фінансова компанія «АРАГОН» та відповідачем 14.12.2020 року, було укладено кредитний договір № 3966294. Договір укладено в електронному форматі відповідно до Закону України «Про електронну комерцію». Позивач свої зобов`язання за договором виконав, перерахував кредитні кошти відповідачу ОСОБА_1 , однак відповідач борг та нараховані відсотки не погасила. 18.05.2021 року ТОВ «ФК «АРАГОН» передав право вимоги за договором ТОВ «ВВС-Факторинг» у порядку передачі прав вимоги за існуючим на дату передачі договором факторингу №18.05.2021. Таким чином, представник позивача, посилаючись на умови договору, просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитом.

Правом на подання відзиву на позов відповідач ОСОБА_1 не скористалась, інших заяв щодо розгляду даної справи від відповідача до суду також не надійшло.

ІІІ. ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

14.12.2020 року між ТОВ «Фінансова компанія «АРАГОН» та ОСОБА_1 було укладено Договір № 3966294 про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, відповідно до якого Кредитодавець зобов`язується надати Позичальнику кредит у сумі 1500,00 грн. на засадах строковості, зворотності, платності, а Позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом та всі інші платежі на умовах, визначених цим Договором. Кредит надається строком на 30 днів до 13.01.2021 року

18.05.2021 року між ТОВ "ФК "АРАГОН" та ТОВ "ВВС-ФАКТОРИНГ" укладено Договір про надання фінансових послуг факторингу №18/05.2021, за яким зокрема передано право вимоги за грошовими зобов`язаннями ОСОБА_1 .

Згідно з розрахунком заборгованості станом на 10.10.2023 року сума заборгованості відповідача ОСОБА_1 складає 16927,50 грн., з яких: розмір заборгованості на дату ВПВ - 5640,00 грн., сума нарахованих відсотків на поточну дату - 11287,50 грн.

IV. ПРАВОВІ НОРМИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЮ

Суд зазначає, що спірні правовідносини регламентуються положеннями ст. ст. 16, 526, 530, 536, 611, 612, 634, 1048, 1050, 1054 ЦК України.

Згідно з ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

У ході розгляду справи судом не виявлено норм права, на які посилалися сторони, що не підлягають застосуванню до даних правовідносин.

V. ОЦІНКА ДОВОДІВ УЧАСНИКІВ СПРАВИ ТА ВИСНОВКИ СУДУ

В ході розгляду справи судом встановлено, що 14.12.2020 року між ТОВ «ФК «АРАГОН» (правонаступником якого на теперішній час є ТОВ "ВВС-ФАКТОРИНГ") та ОСОБА_1 було укладено Договір № 3966294 про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, умови якого відповідачем не виконуються, в зв`язку з чим наявна заборгованість в розмірі 16927,50 грн.

На теперішній час позивач ТОВ "ВВС-ФАКТОРИНГ" набуло права вимоги за вказаним кредитним договором та оскільки відповідач не здійснила повернення коштів у строк, визначений у договорі, суд приходить до висновку, що права, свободи та інтереси позивача порушені, що призвело до звернення позивача до суду за захистом. При цьому суд погоджується з наведеним стороною позивача розрахунком інфляційних втрат та 3% річних.

Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободзобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (SERYAVIN AND OTHERS v. UKRAINE, № 4909/04, § 58, ЄСПЛ, від 10 лютого 2010 року).

Згідно з ч. 1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За таких обставин, на підставі вищевикладеного, враховуючи, що відповідач ОСОБА_1 відзиву на позов та доказів на спростування позовних вимог не надала, проаналізувавши та оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, суд приходить до висновку, що вимоги позивача підлягають задоволенню, так як обґрунтовані та доведені.

VI. РОЗПОДІЛ СУДОВИХ ВИТРАТ

Згідно з ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

З урахуванням задоволення позовних вимог сума сплаченого при поданні позовної заяви судового збору підлягає стягненню з відповідача на користь позивача.

Враховуючи, що на підтвердження понесення судових витрат у вказаному розмірі стороною позивача надані належні докази (договір про надання правової допомоги, акт приймання-передачі послуг, платіжна інструкція тощо), суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вимог про стягнення судових витрат на професійну правничу допомогу.

Керуючись ст. ст. 2, 76-83, 141, 158, 263-265, 273, 280-289, 354-355 ЦПК України ст. ст. 16, 526, 530, 536, 611, 612, 634, 1048, 1050, 1054 ЦК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВВС-ФАКТОРИНГ" (код ЄДРПОУ 37686875, місцезнаходження: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 10/10) до ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ,місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ВВС-ФАКТОРИНГ" (код ЄДРПОУ 37686875, місцезнаходження: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 10/10) заборгованість заКредитним договором№3966294від 14.12.2020року урозмірі 16927,50грн. /шістнадцять тисяч дев`ятсот двадцять сім гривень 50 копійок/, збитки,завдані інфляцієюу розмірі323,22грн. /триста двадцять три гривні 22 копійки/, три проценти річних у розмірі 130,73 грн. /сто тридцять гривень 73 копійки/.

Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ,місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ВВС-ФАКТОРИНГ" (код ЄДРПОУ 37686875, місцезнаходження: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 10/10) судовий збіру розмірі2147,20грн. /дві тисячі сто сорок сім гривень 20 копійок/.

Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ,місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ВВС-ФАКТОРИНГ" (код ЄДРПОУ 37686875, місцезнаходження: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд. 10/10) судові витратина професійнуправсничу допомогуу розмірі4900,00грн. /чотири тисячі дев`ятсот гривень 00 копійок/.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя Васильків О.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119728705 ?

Документ № 119728705 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119728705 ?

Дата ухвалення - 14.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119728705 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119728705 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119728705, Kyivskyi District Court of Odessa City

The court decision No. 119728705, Kyivskyi District Court of Odessa City was adopted on 14.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key data conveniently.

The court decision No. 119728705 refers to case No. 519/1970/23

This decision relates to case No. 519/1970/23. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119728704
Next document : 119728706