Court decree № 119717645, 13.06.2024, Luhansk Circuit Administrative Court

Approval Date
13.06.2024
Case No.
360/564/24
Document №
119717645
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду після усунення її недоліків та відкриття провадження у справі

13 червня 2024 року м. ДніпроСправа № 360/564/24 Суддя Луганського окружного адміністративного суду Смішлива Т.В., перевіривши матеріали позову представника Дяченка Олексія Володимировича в інтересах ОСОБА_1 (адреса проживання: АДРЕСА_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) про визнання протиправною бездіяльність та зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

25.05.2024 до Луганського окружного адміністративного суду через підсистему Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи Електронний суд надійшла позовна заява ОСОБА_2 (далі представник позивача) в інтересах ОСОБА_1 (далі - позивач) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - відповідач), в якій просить:

- визнати протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо не нарахування та невиплати

ОСОБА_1 середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні у сумі 169538,24 грн;

- зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 нарахувати та виплатити на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні у сумі 169538,24 грн.

В обґрунтування позовної заяви зазначено, що позивач з 05.08.2015 по 23.11.2020 проходила військову службу у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до наказу № 20 від 23.11.2020 позивачку звільнено з військової служби через сімейні обставини.

Позивачці стало відомо, що у період проходження військової служби нарахування грошового забезпечення здійснювалося не у повному обсязі.

19.01.2021 позивачем направлено заяву до відповідача з проханням виплатити всю наявну заборгованість.

Відповідачем відмовлено у задоволенні заяви позивача.

Для вирішення спорів позивач звернувся до суду.

Рішенням Луганського окружного адміністративного суду від 09.04.2021 у справі № 360/540/21 зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_2 нарахувати та виплатити позивачу відповідно до абзацу першого пункту 2 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» одноразову грошову допомогу в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за 5 (п`ять) повних календарних років служби.

28.07.2021 відповідачем на виконання рішення Луганського окружного адміністративного суду від 09.04.2021 у справі № 360/540/21 виплачено позивачу одноразову грошову допомогу в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за 5 (п`ять) повних календарних років служби у сумі 22305,85 грн.

Рішенням Луганського окружного адміністративного суду від 17.06.2021 у справі № 360/2127/21 зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_2 нарахувати та виплатити позивачу індексації грошового забезпечення за період з 01.12.2015 по 28.02.2018 із застосуванням місяця для обчислення індексу споживчих цін для розрахунку індексації грошового забезпечення (базового місяця) в період з 01.12.2015 по 28.02.2018 - січень 2008 року, а в період з 01.03.2018 по 23.11.2020 - березень 2018 року, з урахуванням абзацу 4 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078.

24.12.2021 на виконання рішення Луганського окружного адміністративного суду від 17.06.2021 у справі № 360/2127/21 позивачу виплачено індексацію грошового забезпечення за період з 01.12.2015 по 28.02.2018, з 01.03.2018 по 23.11.2020 у розмірі 84638,95 грн.

Рішенням Луганського окружного адміністративного суду від 25.05.2022 у справі № 360/89/22 стягнуто з ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь позивача середнє грошове забезпечення за весь час затримки розрахунку при звільненні за період з 24.11.2020 по 23.12.2021 у розмірі 100000,00 грн з відрахуванням установлених законом податків та інших обов`язкових платежів.

Разом з цим залишилась невиплаченою індексація грошового забезпечення за період з 01.03.2018 по 23.11.2020.

Рішенням Луганського окружного адміністративного суду від 15.08.2023 у справі № 360/640/23 зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_2 нарахувати та виплатити позивачу індексацію-різницю грошового забезпечення 4463 гривні 15 копійок в місяць у загальній сумі 146242 (сто сорок шість тисяч двісті сорок дві гривні) 55 копійок за період з 01.03.2018 по 23.11.2020 включно відповідно до абзаців 4, 6 пункту 5 «Порядку проведення індексації грошових доходів населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078.

25.04.2024 на виконання рішення Луганського окружного адміністративного суду від 15.08.2023 у справі № 360/640/23 позивачу виплачено індексацію грошового забезпечення за періодз 01.03.2018 до 23.11.2020 у розмірі 144048,91 грн.

Оскільки позивача було виключено зі списків особового складу 23.11.2020, а крайню виплату відповідачем здійснено 25.04.2024, то відповідачем затримано відповідачем затримано розрахунок з 24.11.2020 по 24.04.2024 на 1248 днів.

Перший період затримки розрахунку при звільненні за період з 24.11.2020 по 18.07.2022 складає 602 дні, з 19.07.2022 по 18.01.2023 року 184 дні.

Як вбачається із довідки про грошове забезпечення:

- у вересні 2020 року виплати позивачу складають 11300,16 грн.

- у жовтні 2020 року виплати позивачу складають 11309,94 грн.

Середньоденне грошове забезпечення позивача складає: 370,66 грн (11309,94 грн + 11300,16 грн) / 61 день).

Середній заробіток за період з 24.11.2020 по 18.07.2022 складає: 370,66 грн. х 602 дні = 223137,32 грн.

Загальний розмір виплат нарахованих позивачеві при виключенні зі списків особового складу складав 278163,88 гривень, з яких:

27170,17 грн = (1662,59 + 25507,58) виплачено у добровільному порядку відповідно до довідки про грошове забезпечення;

250 993,71 грн = (22305,85 + 84638,95 + 144048,91) - індексація грошового забезпечення виплачении? на виконання рішень суду.

Частка заборгованості відповідно до алгоритму виведеного Верховним Судом складає: 250993,71 грн/278163,88 грн * 100% = 90,23%.

Сума середнього заробітку за час затримки розрахунку щодо виплати індексації грошового забезпечення, належна позивачу, має складати 223137,32 грн * 90,23% = 201336,80 грн.

Середній заробіток за період з 19.07.2022 по 18.01.2023 складає: 370,66 грн х 184 дні = 68201,44 грн.

Водночас, рішенням Луганського окружного адміністративного суду від 25.05.2022 у справі №360/89/22 стягнуто з відповідача середнє грошове забезпечення за весь час затримки розрахунку при звільненні за період з 24.11.2020 по 23.12.2021 у розмірі 100000,00 грн.

Таким чином з урахуванням зазначеного рішення суду, загальний розмір середнього заробітку, якии? належить до виплати позивачу складає: 269538,24 грн 100000,00 грн = 169538,24 грн.

Ухвалою суду від 03.06.2024 позовну заяву залишено без руху.

На виконання ухвали суду надано документ про сплату судового збору у строк, встановлений судом.

Відповідно до частини другої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України(далі - КАС України) суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі.

Зазначена позовна заява відповідає вимогам статей 160,161,172 КАС України, підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі не встановлено, тому вважаю за необхідне відкрити провадження у цій справі.

Частиною п`ятою статті 161 КАС України встановлено, що у разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Позивачем подано клопотання про розгляд справи за відсутності позивача та її представника.

Розглянувши клопотання, суд зазначає.

Згідно з пунктом 4 частини дев`ятоїстатті 171 КАС Українипро прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначається за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа.

Частинами першою, другою та третьою статті 12 КАС України визначено, що адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до пункту 3 частини шостої статті 12 КАС України для цілей цього Кодексу справами незначної складності є справи щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

Згідно з частиною першою статті 260 КАС України питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Частиною п`ятою статті 262 КАС України передбачено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання та розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Відповідно до частини першої статті 80 КАС України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу (частина 3 статті 80 КАС України).

Керуючись статтями 5, 9, 12, 77, 80, 160, 161, 168, 171, 174, 175, 256, 257, 260, 261, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя

УХВАЛИВ:

Прийняти адміністративну справу до розгляду та відкрити провадження у справі.

Справа розглядатиметься в порядку спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) сторін.

Запропонувати відповідачу надати до суду протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі:

- відзив на позовну заяву разом зі всіма доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, та доказами, що підтверджують надіслання (надання) позивачу копії відзиву та доданих до нього документів.

Роз`яснити відповідачу, що відповідно до частини четвертоїстатті 159 КАС Українинеподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

Роз`яснити учасникам справи, що позивач має право подати до суду відповідь на відзив (стаття 163 КАС України), відповідачзаперечення (стаття 164 КАС України) протягом п`ятиденного строку, відлік якого починається, відповідно: для позивачаз моменту отримання відзиву на позов, для відповідачаз моменту отримання відповіді на відзив, а для третіх осібз моменту отримання позову або відзиву.

Відповідь на відзив, заперечення повинні відповідати вимогамстатті 162 КАС України.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 надати суду протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі докази, а саме:

- копії наказу (витягу з наказу) про призначення позивача на посаду;

- копію наказу (витягу з наказу) про звільнення позивача із займаної посади;

- довідку про грошове забезпечення позивача за періодз 01.12.2015 до 23.11.2020 із зазначенням у довідці окремо всіх складових грошового забезпечення;

- відомості про суму нарахованого та добровільно виплаченого позивачу грошового забезпечення (компенсацій) при звільненні зі служби;

- відомості про суму нарахованої та виплаченої на виконання рішення Луганського окружного адміністративного суду від 09.04.2021 у справі № 360/540/21 позивачу одноразової грошової допомоги при звільненні вказавши дату її виплати;

- відомості про суму нарахованої та виплаченої на виконання рішення Луганського окружного адміністративного суду від 17.06.2021 у справі № 360/2127/21 позивачу індексації грошового забезпечення за період з 01.12.2015 до 23.11.2020 зазначивши дату її виплати;

- відомості про суму нарахованої та виплаченої на виконання рішення Луганського окружного адміністративного суду від 15.08.2023 у справі №360/640/23 позивачу індексації-різниці грошового забезпечення за період з 01.03.2018 до 23.11.2020 зазначивши дату її виплати;

- довідку про середньомісячну та середньоденну заробітну плату позивача, розраховану у відповідності до статті 27 Закону України «Про оплату праці» та пунктів 2, 5, 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100, за два календарних місяці, що передувализвільненню позивача із займаної посади, а саме: за вересень-жовтень 2020 року та інші наявні докази щодо суті спору.

Попередити сторони, що відповідно до частини дев`ятоїстатті 79 КАС Україникопії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України http://court.gov.ua/fair/sud1270/.

Справа розглядатиметься суддею Смішливою Т.В. одноособово.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та не може бути оскаржена окремо від рішення суду. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

СуддяТ.В. Смішлива

Часті запитання

Який тип судового документу № 119717645 ?

Документ № 119717645 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119717645 ?

Дата ухвалення - 13.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119717645 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119717645 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119717645, Luhansk Circuit Administrative Court

The court decision No. 119717645, Luhansk Circuit Administrative Court was adopted on 13.06.2024. The procedural form is Administrative, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key information quickly.

The court decision No. 119717645 refers to case No. 360/564/24

This decision relates to case No. 360/564/24. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119717641
Next document : 119747636