Decision № 119712913, 13.06.2024, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
13.06.2024
Case No.
752/6598/24
Document №
119712913
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 752/6598/24

Провадження № 2/752/4265/24

РІШЕННЯ

Іменем України

13 червня 2024 року Голосіївського районний суд міста Києва в складі головуючого судді Слободянюк А.В., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження, без повідомлення (виклику) сторін, цивільну справу за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Діджи Фінанс» до ОСОБА_1 , третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілоан» про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

в с т а н о в и в:

У березні 2024 року Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Діджи Фінанс» звернулось до суду з позовною заявою, сформованою в системі «Електронний суд», до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, посилаючись на те, що 20 травня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Мілоан» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 3556870 за заявкою ОСОБА_1 про отримання кредиту. Відповідно до умов якого відповідачці були надані кредитні кошти, які у розмірі 8 000,00 грн. було перераховано на підставі платіжного доручення на картковий рахунок.

13 вересня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Мілоан» та ТОВ «Діджи Фінанс» укладений договір факторингу № 07Т, відповідно до умов якого ТОВ «Мілоан» передало (відступило) ТОВ «Діджи Фінанс» за плату належні йому права вимоги, а ТОВ «Діджи Фінанс» прийняло належні ТОВ «Мілоан» права вимоги до відповідачки.

Відповідно до договору відступлення права вимоги новий кредитор (ТОВ «Діджи Фінанс») набув право грошової вимоги заборгованості в сумі 36 520,00 грн., з яких: заборгованості за тілом кредиту 8 000 грн, заборгованості за відсотками 27 000,00 грн, заборгованість за комісійними винагородами 1 520,00 грн.

Позивач просить суд стягнути суму заборгованості у розмірі 36 520,00 грн. та судові витрати, які складаються зі сплати судового з бору - 2 422.40 грн., витрати на професійну правничу допомогу - 6 000,00 грн.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва 01 квітня 2024 року у справі відкрито провадження у справі та призначенням до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (а.с.72,73).

12 квітня 2024 року представником відповідачки, адвокатом Литвинчуком О.І. (свідоцтво, ордер а.с.79,90) подано відзив на позовну заяву (а.с.81-86).

У відзиві вказується, що позивачем не надано доказів укладання з третьою особою з відповідачкою кредитного договору. У позовній заяві вказується, що вартість кредиту з 3 000,00 грн. може зрости до 27 000,00 грн.; позивач помиляється, нарахувавши відсотки за користування кредитом після спливу строку кредитування. Позивач не навів обґрунтування нарахування відсотків у розмірі 27 000,00 грн. Заперечується представником відповідачки щодо обв`язку сплачувати неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання споживачем зобов`язання за таким договором за період з 01 березня 2020 року по 30 червня 2023 року, оскільки у період дії карантину, який було встановлено на території України з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVІD-19, споживачі звільняються від обов`язку сплачувати кредитору неустойку за прострочення виконання зобов`язання. Сторона відповідача просить відмови у позові.

19 квітня 2024 року стороною позивача подано відповідь на відзив на позовну заяву. У відзиві вказується, що відповідачка за власного волевиявлення на офіційному веб-сайті ТОВ «Мілоан» 20 травня 2021 року подала заяву на отримання кредиту, який укладено в електронній формі з використанням одноразового ідентифікатора, при введення якого відповідачка підтвердила прийняття умов кредитного договору № 3556870. На підставі платіжного доручення, яке містить всі необхідні реквізити сторін, 20 травня 2021 року відповідачці було перераховано кредитні кошти у розмірі 8 000,00 грн. Ориєнтована загальна вартість кредиту 12 520,00 грн. Вказується процента ставка за користування кредитними коштами, які нараховано відповідно до умов договору кредиту. Заборгованість відповідачки за кредитним договором є обґрунтованою і документально підтвердженою. Вказується, що згідно з умовами договору факторингу від 13 вересня 2021 року № 07Т, укладеного між ТОВ «Мілоан» та ТОВ «Діджи Фінанс», ТОВ «Діджи Фінанс» набуло право вимоги до відповідачки. ТОВ «Діджи Фінанс» має діючу безстрокову ліцензію на надання фінансових послуг, видану на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 31 березня 2020 року № 594. Вказується, що вимоги позивача є законними та такими, що підлягають задоволенню (а.с.87-104).

За змістом ст. 279 ЦПК України розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі. Суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Суд, вивчивши матеріали справи, дослідивши письмові докази, оцінивши докази кожен окремо та в їх сукупності, повно, об`єктивно та всебічно з`ясувавши обставини справи, приходить до наступного висновку.

Згідно ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Судом встановлено, що 20 травня 2021 року на офіційному веб-сайті ТОВ «Мілоан» (miloan.ua) відповідачка ОСОБА_1 підписала Анкету-заяву на отримання кредиту № 3556870, сума кредиту - 8 000,00 грн., строк дії - 15 днів до 04 червня 2021 року, сума до повернення кредиту - 12 520,00 грн., комісія за дання послуг - 1 520,00 грн., проценти - 3 000,00 грн., процентна ставка 2,50 % від фактичного залишку кредиту за кожен день користування кредитом. В анкеті-заяві вказано електрону пошту відповідачки (19) .

Відповідачка ОСОБА_1 уклала договір про споживчий кредит № 3556870 від 20 травня 2021 року з ТОВ «Мілоан». Сторони обумовили умови договору у виді сплати відсотків за користування кредитними коштами в розмірі 2,5 % від фактичного залишку кредиту за кожен день строку користування та комісію за надання кредиту в розмірі 1520,00 грн., термін кредиту 04 червня 2021 року; проценти у грошовому виразі 4 520,00 грн., орієнтовна реальна річна ставка - 4 659 452,00%, загальна вартість кредиту - 12 520,00 грн. (п.1 а.с.22-25).

Дані відомості наведено і в паспорті споживчого кредиту № 3556870 (а.с.26,27).

На підставі платіжного доручення № 46709349 від 20 травня 2021 року відповідачці було перераховано кредитні кошти згідно кредитного договору № 3556870 в сумі 8 000,00 грн. на кредитну картку Mastercard, НОМЕР_1 (а.с.30).

Відповідно до п.1.1 договору, кредитодавець зобов`язується на умовах визначених цим договором, на строк визначений п.1.3 договору, надати Позичальнику грошові кошти (фінансовий кредит) у сумі, визначеній у п.1.2. договору (далі - кредит), а позичальник зобов`язується повернути кредитодавцю кредит, сплатити комісію за надання кредиту та проценти за користування кредитом (далі - плата) у встановлений п.1.4. договору термін та виконати інші зобов`язання у повному обсязі на умовах та в строки/терміни, що визначені договором. Кредит надається з метою задоволення потреб позичальника не пов`язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю та виконанням обов`язків найманого працівника. Типом кредиту є кредит.

Згідно із п.1.5 договору, загальні витрати позичальника за кредитом, що включають загальну суму зборів, платежів та інших витрат позичальника, пов`язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, включаючи проценти за користування кредитом та комісії (без врахування суми (тіла) кредиту), складають 4 520,00 грн в грошовому виразі та 4 659 452,00 відсотків річних у процентному значенні (орієнтовна реальна річна процентна ставка), і включає в себе складові, визначені у п.п. 1.5.1-1.5.2 Договору. Орієнтовна загальна вартість кредиту для позичальника, що складається з суми загального розміру кредиту та загальних витрат позичальника за кредитом складає 12 520,00 грн. Загальні витрати позичальника за кредитом, орієнтовна реальна річна процентна ставка, орієнтовна загальна вартість кредиту для позичальника, а також строк кредиту розраховані виходячи з припущення, що позичальник отримає кредитні кошти в день укладення цього договору, а строк кредитування залишиться не змінним та що кредитодавець і позичальник виконають свої обов`язки на умовах та у строки, визначені в цьому Договорі, зокрема позичальник здійснить повне погашення заборгованості в термін, вказаний в п.1.4 договору. Позичальник розуміє та погоджується, що наведені в цьому пункті показники не підлягають оновленню у випадку продовження позичальником строку кредитування, часткового дострокового погашення заборгованості чи прострочення виконання ним зобов`язань. Комісія за надання кредиту: 1 520,00 грн, яка нараховується за ставкою 19,00 відсотків від суми кредиту одноразово. Проценти за користування кредитом: 3 000,00 грн, які нараховуються за ставкою 2,50 відсотків від фактичного залишку кредиту за кожен день строку користування кредитом.

Пукт 1.6. договору визначає, що стандартна (базова) процентна ставка за користування кредитом становить 5,00 відсотків від фактичного залишку кредиту за кожен день користування кредитом.

Пунктом 6.1. договору визначено, що кредитний договір укладається в електронній формі в особистому кабінеті позичальника, що створений в інформаційно-телекомунікаційній системі товариства та доступний зокрема через сайт Товариства та/або відповідний мобільний додаток чи інші засоби.

Розміщені в особистому кабінеті позичальника проект цього кредитного договору або інформація з посиланням на нього є пропозицією товариства про укладення кредитного договору (офертою). Відповідь про прийняття пропозиції про укладання цього кредитного договору (акцепт) надається позичальником шляхом відправлення товариству електронного повідомлення та відбувається із застосуванням електронного підпису одноразовим ідентифікатором, який генерується та надсилається товариством електронним повідомленням (SMS) на мобільний телефонний номер позичальника, а позичальник використовує одноразовий ідентифікатор (отриману алфавітно-цифрову послідовність - комбінацію цифр і літер або тільки цифр, або тільки літер) для підписання цього кредитного договору/електронного повідомлення про прийняття пропозиції про його укладення (акцепту). Електронне повідомлення (акцепт) може бути відправлене позичальником через сайт товариства, мобільний додаток, месенджери або у SMS-повідомленні з мобільного телефонного номеру позичальника на номер 2277 (вартість відправки SMS-повідомлення для позичальника визначено у Правилах). На договір накладається електронний підпис уповноваженого працівника кредитодавця з кваліфікованою електронною позначкою часу, що визначає дату та час укладення договору. Після укладення цей кредитний договір надається (надсилається) позичальнику шляхом розміщення в особистому кабінеті позичальника. Додатково укладений електронний кредитний договір та/або повідомлення про його укладення може бути на розсуд товариства направлено позичальнику на електронну пошту або іншими каналами (засобами) зв`язку, наданими позичальником товариству. За зверненням позичальника Товариство може повторно надати (надіслати) укладений кредитний договір на електронну скриньку позичальника та/або виготовити і надіслати на поштову адресу позичальника засвідчену кредитодавцем копію цього договору в паперовому вигляді, за письмовим зверненням позичальника (п.6.2 договору, а.с.24 зворот).

Згідно п.5 ч.1 ст. 3 Закону України «Про електрону комерцію» електронний договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків та оформлена в електронній формі.

Електронний договір укладається і виконується в порядку, передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими актами законодавства.

Частина 5 статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» передбачає, що пропозиція укласти електронний договір (оферта) може включати умови, що містяться в іншому електронному документі, шляхом перенаправлення (відсилання) до нього. Особі, якій адресована пропозиція укласти електронний договір (оферта), має надаватися безперешкодний доступ до електронних документів, що включають умови договору, шляхом перенаправлення (відсилання) до них. Включення до електронного договору умов, що містяться в іншому електронному документі, шляхом перенаправлення (відсилання) до такого документа, якщо сторони електронного договору мали змогу ознайомитися з ним, не може бути підставою для визнання правочину нікчемним.

Стаття 12 Закону України «Про електронну комерцію» визначає, що якщо відповідно до акта цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання: електронного підпису відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», за умови використання засобу електронного підпису усіма сторонами електронного правочину; електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим Законом; аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

За змістом положень ст. 652 ЦК України договір є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Частиною 2 ст. 639 ЦК України, передбачає, що договір, укладений за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем за згодою обох сторін вважається укладеним в письмовій формі.

Аналізуючи викладене вище, суд приходить до висновку про те, що будь-який вид договору, який укладається на підставі Цивільного або Господарського кодексів України може мати електронну форму. Договір, укладений в електронній формі, є таким, що укладений у письмовому вигляді (ст.205,207 ЦК України).

За матеріалами справи ТОВ «Мілоан» свої зобов`язання за договором виконав в повному обсязі, а саме надав відповідачці кошти на умовах, передбачених договором. Факт надання кредитних коштів підтверджується платіжним дорученням № 46709349 від 20 травня 2021 року про перерахування ОСОБА_1 на її картковий рахунок коштів в сумі 8 000,00 грн. (а.с.30).

13 вересня 2021 року між ТОВ «Діджи Фінанс» та ТОВ «Мілоан» укладено договір факторингу № 07Т, відповідно до якого ТОВ «Мілоан» передало ТОВ «Діджи Фінанс» право грошової вимоги до боржників за кредитними договорами, визначеними у реєстрі прав вимоги (п.2.1, а.с.39-41).

Відповідно до акту приймання - передачі реєстру прав вимог від 13 вересня 2021 року до договору факторингу № 07Т від 13 вересня 2021 року, факор (ТОВ «Діджи Фінанс») прийняв реєстр прав вимоги у кількості 9315 боржників, загальною вартістю заборгованості 200 189 234,88 грн. (а.с.45).

Відповідно до витягу з додатку до договору факторингу № 07Т 13 вересня 2021 року, ТОВ «Діджи Фінанс» набуло право грошової вимоги до відповідачки ОСОБА_1 за кредитним договором № 3556870 від 20 травня 2021 року в сумі 36 520,00, з яких 8000 грн. сума боргу за кредитом, 27 000,00 грн. сума боргу за відсотками, 1 520,00 грн. заборгованість за комісійними винагородами. Такаж сама заборгованість визначена і у розрахунку заборгованості за договором споживчого кредиту № 3556870 від 20 травня 2021 року, заборгованість нараховано станом на 13 вересня 2021 року (а.с.15,16).

27 вересня 2023 року за вих. № 2872401068-АВ ТОВ «Діджин Фінанс» звернулось до ОСОБА_1 з вимогою про погашення заборгованості за кредитним договором №3336870 від 20 травня 2021 року (а.с.29).

Відповідно до ч.1 ст.509 ЦК України , зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно зі ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначеній родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлений договором (ч. 1 ст. 1049 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Статтею 526 ЦК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно із ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Враховуючи те, що суд встановив факт укладення кредитного договору, отримання відповідачкою коштів за цим договором та факт його неповернення відповідно до умов вказаних у договорах та у строки, визначені сторонами, а тому доведено, що відповідачка ОСОБА_1 була повідомлена про умови кредитування, суд дійшов висновку, що позовні вимоги ТОВ «Діджи Фінанс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за тілом кредиту в сумі 8 000,00 грн. підлягають задоволенню.

Разом з тим, варто зазначити, що в матеріалах справи відсутній детальний розрахунок заборгованості за процентами, яка нарахована первісним кредитором ТОВ «Мілоан».

За умовами договору від 20 травня 2021 року кредит було видано, строком на 15 днів до 04 червня 2021 року, датою повернення кредиту і сплати комісії за надання кредиту та процентів за користування кредитом - 04 червня 2021 року., проценти за користування кредитом - 3000,00 грн, які нараховуються за ставкою 2,50 % від фактичного залишку кредиту за кожен день строку користування кредитом.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 31 жовтня 2018 року у справі № 202/4494/16-ц (провадження № 14-318цс18) дійшла висновку про те, що право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за користування кредитом, а також обумовлену в договорі неустойку припиняється після спливу визначеного цим договором строку кредитування чи у разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України. В охоронних правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов`язання.

Зазначені правові висновки також викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 4 липня 2018 року у справі № 310/11534/13-ц (провадження № 14-154цс18).

Отже, кредитодавець має право нараховувати передбачені договором проценти та неустойку (пеню) лише впродовж строку дії кредитного договору або до звернення кредитора з вимогою про дострокове стягнення заборгованості, після спливу такого строку нарахування відсотків та пені є безпідставним. Після настання строку виконання кредитор має право на отримання гарантій належного виконання зобов`язання відповідно до частини другої статті 625 ЦК України;

Судом враховано, що доказів того, що кредитний договір було пролонговано після 04 червня 2021 року, оскільки позичальник продовжував користуватись кредитними коштами, не надано.

З огляду на викладене, обґрунтованим є нарахування процентів за користування кредитом - 3 000,00 грн. в межах строку кредитування.

Враховуючи те, що зобов`язання не виконуються з вини відповідача, суд вважає, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню шляхом стягнення з відповідача також процентів за користування кредитом - 3 000,00 грн.

Щодо стягнення заборгованості за комісійною винагородою за надання кредиту суд зазначає наступне.

Пунктом 1.5.1 договору про споживчий кредит № 3556870 від 20 травня 2021 року передбачено комісію за надання кредиту 1 520,00 грн, яка нараховується за ставкою 19,00% від суми кредиту одноразово в момент видачі кредиту.

16 жовтня 2011 року набрав чинності Закон України N 3795-VI від 22 вересня 2011 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг», яким частину 4 статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» доповнено нормою наступного змісту: кредитодавцю забороняється встановлювати у договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою у визначенні цього Закону. Умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає здійснення будь-яких платежів за дії, які не є послугою у визначенні цього Закону, є нікчемною.

Рішенням Конституційного Суду України від 10 листопада 2011 року № 15-рп/2011у справі щодо офіційного тлумачення положень п. 22, 23 ст.1, ст.11, ч. 8 ст.18, ч. 3 ст.22 Закону України «Про захист прав споживачів» у взаємозв`язку з положеннями ч. 4 ст. 42 Конституції України (справа про захист прав споживачів кредитних послуг) підтверджено, що положення п. 22, 23 ст.1, ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів» з подальшими змінами у взаємозв`язку з положеннями ч. 4 ст. 42 Конституції України треба розуміти так, що їх дія поширюється на правовідносини між кредитодавцем та позичальником (споживачем) за договором про надання споживчого кредиту, що виникають як під час укладення, так і на виконання такого договору.

Частиною 4 ст.42 Конституції України передбачено, що держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Згідно зі ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.

Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов`язаної особи банку як обов`язкову умову надання банківських послуг.

Відповідно до пункту 3.6 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою правління Національного банку України від 10 травня 2007 року №168 банки не мають права встановлювати платежі, які споживач має сплатити на користь банку за дії, які банк здійснює на власну користь (ведення справи, договору, облік заборгованості споживача тощо), або за дії, які споживач здійснює на користь банку (прийняття платежу від споживача, тощо), або що їх вчиняє банк або споживач з метою встановлення, зміни або припинення правовідносин (укладення кредитного договору, внесення змін до нього, прийняття повідомлення споживача про відкликання згоди на кредитного договору тощо).

Згідно із ч. 3 ст. 13 ЦК України не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

Виходячи зі змісту вказаних норм, надання грошових коштів за укладеним кредитним договором відповідно до частини першої статті 1054 ЦК України є обов`язком банку, виконання такого обов`язку не може обумовлюватися будь-якою зустрічною оплатою з боку позичальника. Оскільки надання кредиту - це обов`язок банку за кредитним договором, тому такі дії банку не є послугами, що об`єктивно надаються клієнту-позичальнику.

Частиною 1, 2 ст. 228 ЦК України передбачено, що правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

Об`єднана палата Касаційного цивільного суду у своїй постанові від 09 грудня 2019 у справі №524/5152/15-ц (провадження №61-8862сво18) дійшла висновку про те, що положення кредитного договору про сплату позичальником на користь банку комісій є в силу ст. 228 ЦК України нікчемними. У той же час Велика Палата Верховного Суду у постанові від 04.06.2019 у справі №916/3156/17 дійшла висновку, що визнання нікчемного правочину недійсним за вимогою сторони не є належним способом захисту прав, оскільки не призведе до реального відновлення порушених прав позивача, адже нікчемний правочин є недійсним у силу закону.

Отже, суд приходить до висновку, що положення п.1.5.1 договору про сплату комісії за надання кредиту є нікчемними в силу ст.228 ЦК України, а тому в задоволенні вимог про стягнення з відповідача комісії за надання кредиту в сумі 1 520,00 грн слід відмовити.

Враховуючи наведене, оцінивши надані докази, суд дійшов висновку про часткове задоволення позову.

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Позивач у прохальній частині позову просить стягнути на свою користь судові витрати, які полягають у сплаті судового збору в сумі 2 422,40 грн. (а.с.12), та витрати, пов`язання з наданням професійної правової допомоги - 6 000,00 грн.

11 грудня 2023 року між ТОВ «Діджи Фінанс» в особі директора Романенка М.Е. та адвокатським бюро «Анастасії Міньковської» в особі керуючої Міньковської А.В. укладено договір про надання правової допомоги № 42649746 (а.с.58-60). Надано свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльність Міньковською А.В (а.с.57).

На підтвердження витрат, пов`язаних з наданням правничої допомоги у розмірі 6 000,00 грн, надано детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатським бюро «Анастасії Міньковської», необхідних для надання правничої (правової) допомоги за позовом ТОВ «Діджи фінанс» щодо стягнення кредитної заборгованості (а.с.17).

Відповідно додаткової угоди № 002872401068 від 09 лютого 2024 року до договору про надання правової допомоги № 42649746 від 11 грудня 2023 року, адвокатське бюро в особі Міньковської А.В. зобов`язується здійснити представництво в інтересах ТОВ «Діджи фінанс» у справі щодо стягнення кредитної заборгованості з ОСОБА_1 (а.с.56).

Відповідно до ст.ст.12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з вимогами ст. 89 ЦПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи зазначені положення законодавства, якими встановлено, що витрати, пов`язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, а також той факт, що позивач належним чином документально підтвердив такі витрати, з врахуванням часткового задоволення позову (30,12%), з відповідача на користь позивача слід стягнути суму витрат на професійну правничу допомогу пропорційно задоволеним позовним вимогам, а саме у сумі 1 807,20 грн.

Відповідно до положень ст.141 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір в сумі 729,57 грн., пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12,13, 76 - 81, 89, 133,141, 263-265, 279, 354 ЦПК України, суд,

у х в а л и в:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Діджи Фінанс» до ОСОБА_1 , третя особа: товариство з обмеженою відповідальністю «Мілоан», про стягнення заборгованості за кредитним договором, задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Діджи Фінанс» заборгованість за кредитним договором № 3556870 від 20 травня 2021 року в загальному розмірі 11 000 (одинадцять тисяч) гривень 00 коп., з яких: заборгованість за тілом кредиту - 8 000 (вісім тисяч) гривень 00 коп., заборгованість за відсотками - 3 000,00 (три тясячі) гривень 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Діджи Фінанс» судові витрати зі сплати судового збору в сумі 729 (сімсот двадцять дев`ять) гривень 57 коп. та витрати на професійну правничу допомогу в сумі 1 807 (одна тисяча вісімсот сім) гривень грн 20 коп.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково шляхом подання апеляційної скарги на рішення суду до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Відомості про учасників справи:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Діджи Фінанс», код ЄДРПОУ 42649746, адреса: 04112, м. Київ, вулиця Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8.

Відповідач - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілоан», ЄДРПОУ 40484607, адреса: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21.

Суддя А.В.Слободянюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 119712913 ?

Документ № 119712913 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119712913 ?

Дата ухвалення - 13.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119712913 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119712913 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119712913, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 119712913, Holosiivskyi District Court of Kyiv City was adopted on 13.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.

The court decision No. 119712913 refers to case No. 752/6598/24

This decision relates to case No. 752/6598/24. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119712911
Next document : 119712914