Court decree № 119706315, 13.06.2024, Commercial Court of Ternopil Oblast

Approval Date
13.06.2024
Case No.
921/326/24
Document №
119706315
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про повернення позовної заяви

13 червня 2024 року м. Тернопільсправа № 921/326/24 Господарський суд Тернопільської області

Суддя Стадник М.С., ознайомившись з ознайомившись з позовною заявою №б/н від 04.05.2024 (вх. №361 від 21.05.2024) та доданими до неї матеріалами Акціонерного товариства АКЦЕНТ-БАНК (вул.Батумська, 11, м.Дніпро, 49074) до Фізичної особи - підприємця Аббасова Гасанзаде ( АДРЕСА_1 ) про стягнення 126 448,48грн заборгованості за Кредитним договором №20.84.0000000459 від 10.09.2021, з яких: 104 043,53грн - заборгованість за кредитом, 7 214,95грн - заборгованість за процентами, 8 690,00грн заборгованість за винагородою, 1000,00грн штраф (фіксована складова) та 5 500,00грн штраф (змінна складова) встановив:

- ухвалою суду від 24.05.2024 залишено позовну заяву підписану адвокатом Омельченко Є.В. (ордер серія АЕ №1251171 від 19.01.2014) без руху, у зв`язку із відсутністю інформації, передбаченої ст.162, 164 ГПК України, та доказів, які підтверджують викладені у ній обставини, а саме: 1/ доказів на обґрунтування звернення з позовом в порядку п. А3 Договору (у вимозі про дострокове повернення кредиту зазначено строк повернення кредиту 22.01.2024, а згідно доказів направлення (список згрупованих відправлень, фіскальний чек пошти та опис вкладення) така направлена боржнику лише 21.02.2024 та згідно даних на офіційному сайту Укрпошта зазначена вимога 04.04.2024 повернута за зворотною адресою по причині адресат відсутній за вказаною адресою та станом на 20.04.2024 така знаходится на сортувальному центрі у м. Дніпро ); 2/ долучено неналежні копії документів (до позовної заяви долучено не чіткий текст опису вкладення про направлення відповідачу вимоги, на якому не проглядається відбиток календарного штемпеля поштового відділення), які не можуть бути належними доказами в розумінні ст. 91 ГПК України, відповідно до якої письмові докази подаються в оригіналах або в належним чином засвідчених копіях; 3/ не обґрунтовано нарахування штрафних санкцій, з врахуванням п. 18. Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України; 4/ розрахунок суми заборгованості не містить прізвища, ініціалів та посадового становища особи яка його склала.

Встановлено строк для усунення недоліків позовної заяви десять днів з дня вручення копії ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Юрисконсульт Акціонерного товариства «Акцент-Банк» Мальований В.В., через електронну пошту, подав заяву №20210924АВS000000026 від 27.05.2024 (вх. №4217 від 28.05.2024) про усунення недоліків без електронно-цифрового підпису, а тому така залишається без розгляду як така, що подана з порушенням вимог ч. 8 ст. 42, ст. 170 ГПК України та Закону України Про електронні документи та електронний документообіг.

При цьому суд, звертає увагу позивача, що відповідно до абз.1, 2 ч.8 ст.6 Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами від 29.06.2023 №3200-IX, який введено в дію 18 жовтня 2023 року) особа, яка зареєструвала електронний кабінет в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, може подавати процесуальні, інші документи, вчиняти інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, з використанням власного електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", якщо інше не передбачено цим Кодексом. Реєстрація в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі. Отже, реєстрація в ЄСІТС не позбавляє особу права на подання документів до суду в паперовій формі, проте саме в електронній формі особа, яка зареєструвала електронний кабінет в ЄСІТС може подавати процесуальні, інші документи, вчиняти інші процесуальні дії виключно за допомогою ЄСІТС, з використанням власного електронного підпису, якщо інше не передбачено ГПК України.

Юрисконсульт Акціонерного товариства «Акцент-Банк» Мальований В.В. подав заяву №20210924АВS000000026 від 27.05. 2024 (вх. №4580 від 10.06.2024) про усунення недоліків. Разом з тим, до заяви не додано доказів на підтвердження повноважень ОСОБА_1 (на якого видано довіреність) діяти від товариства через інститут самопредставництва або через інститут представництва як адвокат.

Ознайомившись з позовною заявою та заявою про усунення недоліків, суд встановив, що така підлягає поверненню на підставі ст. 174 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 ГПК України письмові заява, клопотання чи заперечення підписуються заявником чи його представником.

Сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника. (ч. 1 ст. 56 ГПК України)

Відповідно до ч. 3 ст. 56 ГПК України, юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Представником у суді може бути адвокат або законний представник. (ч. 1 ст. 58 ГПК України).

Отже, наведені вище положення законодавства передбачають можливість здійснення процесуального представництва юридичної особи, як в порядку самопредставництва, так й іншими особами, як представниками юридичної особи.

Самопредставництво юридичної особи - це право одноосібного виконавчого органу (керівника) чи голови (уповноваженого члена) колегіального виконавчого органу безпосередньо діяти від імені такої особи без довіреності, представляючи її інтереси в силу закону, статуту, положення.

Аналіз наведених вище законодавчих положень дає підстави для висновку, що визнання особи такою, що діє в порядку самопредставництва, необхідно, щоб у відповідному законі, статуті, положенні чи трудовому договорі (контракті) було чітко визначене її право діяти від імені такої юридичної особи без додаткового уповноваження (довіреності).

Викладене відповідає висновкам Верховного Суду наведених у постановах від 17.06.2020 у справі № 922/2246/19 та від 23.11.2020 у справі № 908/592/19, які в силу положень ч. 4 ст. 236 ГПК України враховуються при виборі і застосуванні норм права.

На підтвердження наявності у ОСОБА_1 повноважень діяти від імені та в інтересах Акціонерного товариства "Акцент-Банк", зокрема, право підписання заяви про усунення недоліків позовної заяви, до суду подано копію довіреності № 23024428-К-О від 27.08.2019 на ім`я ОСОБА_1 , яка сама по собі не може бути належним доказом на підтвердження самопредставництва інтересів позивача ОСОБА_1 .

Така копія довіреності не містить інформації про те, що зазначена особа наділена повноваженнями на самопредставництво у розумінні ч. 3 ст. 56 ГПК України.

При цьому, довіреність, за відсутності доказів, передбачених ч. 3 ст. 56 ГПК України, не є доказом того, що відповідна особа уповноважена діяти від імені підприємства в порядку самопредставництва.

З метою забезпечення державних органів достовірною інформацією створено Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ч. 1 ст. 7 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань").

Обов`язковому відображенню (реєстрації) в Єдиному державному реєстрі, серед інших перелічених у цій статті відомостей, належать: відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи (ч. 2 ст. 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру, закріплений у ст. 10 вказаного Закону, яка, зокрема, визначає, що якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні.

Отже, відсутність відповідного запису у реєстрі є належним і достатнім (достовірним) підтвердженням відсутності таких відомостей (інформації) для будь-якого державного органу, яким є і суд.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 16.08.2021 у справі № 917/106/20 та від 23.11.2020 у справі № 908/592/19.

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформація про особу, що підписала заяву про усунення недоліків від імені Акціонерного товариства "Акцент-Банк", а саме ОСОБА_1 в такому Реєстрі відсутня, а також не подано на підтвердження повноважень щодо представництва статуту, положення, трудового договору (контракт), посадової інструкції з зазначенням таких повноважень.

Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (ч. 4 ст. 60 ГПК України).

Заява про усунення недоліків позовної заяви підписана ОСОБА_1 , без надання доказів на підтвердження того, що вказана особа має статус адвоката, про що відсутня інформація у Довіреностях.

Отже, з огляду на зазначене, суду жодними доказами не доведено, що подана до Господарського суду Тернопільської області заява про усунення недоліків від імені Акціонерного товариства "Акцент-Банк" підписана особою, яка має право її підписувати відповідно до вимог чинного законодавства.

Доступ до правосуддя в контексті пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини не може бути абсолютним і підлягає державному регулюванню й обмеженню. Кожна держава встановлює правила судової процедури, зокрема й процесуальні заборони та обмеження, зміст яких - не допустити судовий процес у безладний рух. Доступ до правосуддя здійснюється шляхом точного, послідовного і неухильного дотримання процесуального алгоритму, що передбачений Господарським процесуальним кодексом України.

Суд, звертає увагу позивача, що суддя вирішує в якому провадженні (спрощеному чи загальному) вирішувати спір, а тому позовна заява у будь-якому випадку має бути підписана уповноваженою особою, через інститут самопредставництва або адвоката.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 170 ГПК України суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.

За таких обставин, заява про усунення недоліків позову підлягає поверненню заявнику без розгляду.

Враховуючи, що заява про усунення недоліків позову (подана 10.06.2024) повертається заявнику без розгляду, то недоліки поданої позовної заяви вважаються неусунутими.

Згідно з частиною 4 статті 174 ГПК України якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків. (ч. 8 ст. 174 ГПК України).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 162, 164, 174, 234, 235 ГПК України, суддя господарського суду

УХВАЛИВ:

1. Заяву №20210924АВS000000026 від 27.05.2024 (вх. №4580 від 10.06.2024) про усунення недоліків ( всього на 11 арк. в т.ч. поштовий конверт) та позовну заяву №б/н від 04.05.2024 (вх. №361 від 21.05.2024) з доданими до неї матеріалами Акціонерного товариства АКЦЕНТ-БАНК (вул.Батумська, 11, м.Дніпро, 49074) до Фізичної особи - підприємця Аббасова Гасанзаде ( АДРЕСА_1 ) про стягнення 126 448,48грн заборгованості - (всього 36арк. в т.ч. поштовий конверт) повернути позивачу.

Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена протягом десяти днів з дня складення її повного тексту (13.06.2024) до Західного апеляційного господарського суду.

Ухвала суду розміщена у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою - http://reyestr.court.gov.ua/.

Копію ухвали та матеріали позовної заяви та заяви про усунення недоліків направити Акціонерному товариству АКЦЕНТ-БАНК (вул.Батумська, 11, м.Дніпро, 49074) поштовою кореспонденцією з повідомленням про вручення.

Суддя М.С. Стадник

Часті запитання

Який тип судового документу № 119706315 ?

Документ № 119706315 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119706315 ?

Дата ухвалення - 13.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119706315 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119706315 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119706315, Commercial Court of Ternopil Oblast

The court decision No. 119706315, Commercial Court of Ternopil Oblast was adopted on 13.06.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful data easily.

The court decision No. 119706315 refers to case No. 921/326/24

This decision relates to case No. 921/326/24. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119706314
Next document : 119706316