Court decree № 119705857, 12.06.2024, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
12.06.2024
Case No.
911/4706/15 (911/1396/24)
Document №
119705857
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"12" червня 2024 р. Справа № 911/4706/15 (911/1396/24)

Господарський суд Київської області в особі судді Лопатіна А.В., розглянувши матеріали

позовної заяви ОСОБА_1 , м. Київ

до1) Товариства з обмеженою відповідальністю Атрекс, Київська область, Броварський район, с. Літки

2) Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк Укргазбанк, м. Київ

провизнання недійсним договору купівлі-продажу, визнання права власності, витребування майна, визнання недійсним договору іпотеки та скасування державної реєстрації права іпотеки на земельну ділянку

встановив:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/4706/15 за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Атрекс про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою суду від 10.11.2015 р.

Постановою господарського суду Київської області від 18.11.2015 р. визнано банкрутом ТОВ АТРЕКС та відкрито його ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено Шкабрія Михайла Петровича, зобов`язано ліквідатора банкрута подати за результатами роботи ліквідатора звіт та ліквідаційний баланс.

31.05.2024 р. до суду надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Атрекс та Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк Укргазбанк, в якій позивач просить суд:

1) визнати недійсним договір купівлі-продажу земельної ділянки від 11.02.2011 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кударенко В.М., зареєстровано в реєстрі за №351;

2) визнати за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) право власності на земельну ділянку площею 0,2478 га, кадастровий номер 3221284801:01:055:0016, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 ) витребувати у ТОВ "Атрекс" (код ЄДРПОУ 30310626) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) земельну ділянку площею 0,2478 га, кадастровий номер 3221284801:01:055:0016, яка розташована за адресою: Київська область, Броварський район, село Літки, вул. Чоповського.;

4) визнати недійсним договір іпотеки без оформлення заставної від 11.02.2011 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кударенко В.М., зареєстрований в реєстрі за №385 в частині предмета іпотеки: земельної ділянки площею 0,2478 га, кадастровий номер 3221284801:01:055:0016, яка розташована за адресою: Київська область, Броварський район, село Літки, вул. Чоповського;

5) скасувати проведену на підставі договору іпотеки без оформлення заставної від 11.02.2011 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кударенко В.М., зареєстрований в реєстрі за №385 державну реєстрацію права іпотеки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280) на земельну ділянку площею 0,2478 га кадастровий номер 3221284801:01:055:0016, яка знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, село Літки, вул. Чоповського.

Вказану заяву, виходячи з її змісту, подано в межах провадження у справі про банкрутство ТОВ Атрекс.

Відповідно до положень частини першої статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Частиною другої вказаної статті Кодексу визначено, що господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до положень частини третьої статті 162 ГПК України позовна заява повинна містити:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта (для фізичних осіб - громадян України), якщо такі відомості відомі позивачу, вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців), відомі номери засобів зв`язку та адресу електронної пошти, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Поряд із зазначеним, позивачем не дотримано вищевказаних вимог у повній мірі, так як, позовна заява не містить:

- зазначення вірної ціни позову, з огляду на положення п. 2 частини першої статті 163 ГПК України та врахувавши те, що позивачем, крім вимог немайнового характеру, заявлено дві вимоги майнового характеру про визнання права власності та витребування майна;

- попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи.

Крім того, згідно з приписами частини першої статті 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують: відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів; сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Разом з тим, у порушення вищевказаних положень процесуального законодавства позивачем не надано належних доказів сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі.

Проаналізувавши матеріали заяви, зміст позовних вимог та положення законодавства, яким врегульовано порядок і розмір здійснення сплати судового збору, суд встановив наступне:

Відповідно до частини другої ст. 123 ГПК України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Частиною першою статті 3 Закону України Про судовий збір встановлено, що судовий збір справляється, зокрема за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством.

Розміри ставок судового збору встановлено ст. 4 Закону України "Про судовий збір".

Приписами статті 4 Закону України Про судовий збір встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. За подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру справляється судовий збір у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру ставка судового збору становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру (частина третя статті 6 Закону України Про судовий збір).

Відповідно до статті 7 Закону України Про Державний бюджет України на 2024 рік, прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2024 становить 3028,00 грн.

Позивачем заявлено позовні вимоги про визнання недійсними договору купівлі-продажу земельної ділянки,договору іпотеки та скасування державної реєстрації права іпотеки (три вимоги немайнового характеру).

Тобто, виходячи з вищенаведених положень чинного законодавства, лише за подання позову з вищенаведеними немайновими вимогами позивач мав сплатити судовий збір у розмірі 9084,00 грн.

Що стосується позову в частині визнання права власності на земельну ділянку та витребування земельної ділянки на користь позивач, слід зазначити наступне:

Відповідно до статті 163 ГПК України ціна позову визначається у позовах про визнання права власності на майно або його витребування вартістю майна.

Як встановлено у частині першій статті 181 Цивільного кодексу України, до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об`єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

З огляду на наведене, врахувавши те, що вартість майна, на яке позивач просить визнати за собою право власності та яке просить витребувати на його користь у відповідача-1, згідно наданих позивачем доказів, становить 577142,79 грн., судом встановлено, що за дві позовні вимоги майнового характеру (визнання права власності та витребування майна) позивач мав сплатити 17314,28 грн. судового збору.

Поряд з наведеним, позивачем не надано доказів сплати судового збору за подання позову з вимогами майнового та немайнового характеру у вищенаведених розмірах та у порядку встановленому Законом України "Про судовий збір".

Згідно з частиною першою статті 174 ГПК України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Судом встановлено, що позивачем, звертаючись до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу, визнання права власності, витребування майна та визнання недійсним договору іпотеки не дотримано вимог, встановлених приписами статей 162 та 164 ГПК України, а саме: не дотримано вимог щодо змісту позовної заяви; не здійснено сплату судового збору у встановленому Законом України Про судовий збір розмірі та порядку, що відповідно до статті 174 цього Кодексу є підставою для залишення вказаної позовної заяви без руху.

В якості усунення недоліків позивач має надати суду:

- зазначення вірної ціни позову, з огляду на положення п. 2 частини першої статті 163 ГПК України та врахувавши те, що позивачем, крім вимог немайнового характеру, заявлено дві вимоги майнового характеру про визнання права власності та витребування майна;

- попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

- докази сплати судового збору у встановленому порядку і розмірі 26398,28 грн.

Суд роз`яснює позивачу, що відповідно до частини третьої статті 174 ГПК України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, проте, згідно з частиною четвертою статті 174 ГПК України, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Вищевказані недоліки позовної заяви повинні бути усунуті позивачем у строк, що не повинен перевищувати десяти днів з дня вручення даної ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Керуючись статтями 162, 164, 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1.Позовну заяву ОСОБА_1 від 30.05.2024 р. б/н (вх. № 760/24, 31.05.2024 р.) про визнання недійсним договору купівлі-продажу, визнання права власності, витребування майна та визнання недійсним договору іпотеки залишити без руху.

2.Запропонувати позивачу в строк до десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху усунути недоліки шляхом надання суду документів, на підтвердження дотримання вимог статей 162, 164 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає відповідно до ч. 2 ст. 235, ч. 2 ст. 254, ст. 255 ГПК України.

Дата підписання 12.06.2024 р.

Суддя А.В. Лопатін

Часті запитання

Який тип судового документу № 119705857 ?

Документ № 119705857 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119705857 ?

Дата ухвалення - 12.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119705857 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119705857 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119705857, Commercial Court of Kyiv Oblast

The court decision No. 119705857, Commercial Court of Kyiv Oblast was adopted on 12.06.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful data easily.

The court decision No. 119705857 refers to case No. 911/4706/15 (911/1396/24)

This decision relates to case No. 911/4706/15 (911/1396/24). Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119705856
Next document : 119705858