Court decree № 119705852, 12.06.2024, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
12.06.2024
Case No.
911/1015/24
Document №
119705852
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"12" червня 2024 р. м. Київ

Справа № 911/1015/24

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО-ТЕХ»

доТовариства з обмеженою відповідальністю «КУПРУМ»

простягнення 304 500грн, зобов`язання повернути нерухоме майно

Суддя Ейвазова А.Р.

За участю представників від:

позивача не з`явилися;

відповідача не з`явилися

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО-ТЕХ» (далі позивач, ТОВ «Енерго-Тех») звернулось до Господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «КУПРУМ» (далі відповідач, ТОВ «Купрум») та просить:

усунути перешкоди у користуванні майном шляхом зобов`язання ТОВ «Купрум» звільнити та повернути ТОВ «Енерго-Тех» склад готової продукції транспортного цеху загальною площею 1329,6кв.м, розташований на земельній ділянці загальною площею 0,2047 га з кадастровим номером 3210300000:02:015:0049 за адресою: 09113, Київська область, Білоцерківський район, м. Біла Церква, пров. Будівельників, 1;

стягнути з ТОВ «Купрум» на користь ТОВ «Енерго-Тех» неустойку у розмірі 304 500грн за період з квітня 2020 року по квітень 2023 року за неправомірне користування майном.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що відповідач безпідставно користується об`єктом оренди після закінчення строку дії договору оренди №01/04/20 від 01.04.2020 (а.с.1-8).

Ухвалою Господарського суду Київської області від 30.04.2024 за відповідною позовною заявою відкрито провадження у справі, вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 27.05.2024 о 16:00, встановлено відповідачу строк для подання відзиву (а.с.77-79).

Відповідна ухвала доставлена до електронного кабінету позивача 01.05.2024 о 03:20, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа (а.с.81).

Відповідач копію вказаної ухвали отримав 11.05.2024, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0600917848804 (а.с.82).

В силу п.п.2, 3 ч.6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) днем вручення судового рішення є: день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення до електронного кабінету особи; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення.

Ухвала суду, як вбачається із змісту п.1 ч.1 ст.232 ГПК України, є видом судового рішення.

Отже, відповідна ухвала вважається врученою: позивачу 01.05.2024, а відповідачу 11.05.2024.

Ухвалою, яка занесена до протоколу підготовчого засідання від 27.05.2024, судом відкладено підготовче засідання на 12.06.2024 о 15:30 (а.с.83-84).

Судом відкладено підготовче засідання на підставі п.3 ч.2 ст.183 ГПК України у зв`язку із тим, що у суду на момент проведення підготовчого засідання, з урахуванням неявки представника відповідача та закінчення строку для подання відповідачем відзиву на позов лише в день засідання - 27.05.2024 (відповідно до ч.4 ст.116 ГПК України, оскільки 26.05 неробочий день), відсутня можливість пересвідчитися у тому, чи бажає відповідач скористатись відповідним правом, враховуючи можливість направлення ним такої заяви по суті, у т.ч. засобами поштового зв`язку.

Відповідача про відкладення підготовчого засідання на 12.06.2024 о 15:30 повідомлено ухвалою від 27.05.2024, яка вручена йому 07.06.2024, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0600926478491 (а.с.86, 88)

11.06.2024 через підсистему «Електронний суд» до Господарського суду Київської області, з пропуском встановленого судом строку, надійшов відзив на позовну заяву.

У відзиві на позов відповідач просить у задоволенні позову відмовити повністю, посилаючись його безпідставність. Відповідач стверджує, що строк дії договору оренди продовжено до 31.05.2021, а після його закінчення - 31.05.2021 об`єкт оренди повернуто, про що складено акт.

Також, у поданому відзиві відповідач заявив про поновлення строку на подання відзиву.

В обґрунтування поданого клопотання, відповідач вказує, що лише 11.06.2024 уклав договір на надання правничої правової допомоги, оскільки ухвалу про відкриття провадження у даній справі фактично виявив у поштовій скриньці 10.06.2024, у зв`язку із чим був позбавлений можливості своєчасно подати таку заяву по суті справи.

В підготовче засідання 12.06.2024 представники сторін не з`явилися.

Позивачем в особі представника подано клопотання, сформоване в системі «Електронний суд» 12.06.2024, про відкладення розгляду справи з посиланням на необхідність підготовки відповіді на відзив та відповідних клопотань щодо доданих до відзиву документів.

Відповідачем в особі представника подано клопотання, сформоване в системі «Електронний суд» 12.06.2024, про відкладення розгляду справи, яке мотивовано участю представника у слідчих діях в кримінальному провадженні №42023112030000438.

Дослідивши матеріали справи, подані клопотання, суд вважає підготовче засідання таким, що підлягає відкладенню з наступних підстав.

Як визначено п.3 ч.2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені ч.2 ст.182 ГПК України не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Так, враховуючи неявку представника відповідача, суд вважає за доцільне, розглянути клопотання відповідача про поновлення строку на подання відзиву на позов та прийняття відзиву в підготовчому засіданні для з`ясування обставин, необхідних для розгляду поданого клопотання, та дійсного волевиявлення відповідача з наступних підстав.

Відповідно до ч.8 ст.165 ГПК України відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

В силу ст.1, 2 ст. 118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку; заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.119 ГПК України: суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення; встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Отже, із змісту відповідної норми вбачається, що строк, встановлений судом, може бути лише продовжений, а не поновлений як просить відповідач. При цьому, заява учасника про продовження встановленого судом строку подається до суду до закінчення відповідного строку. Окрім того, такий строк може бути продовжено судом за власною ініціативою..

Однак, вказуючи, що поштове відправлення №0600917848804, у якому судом направлена відповідачу копія ухвали про відкриття провадження у даній справі, фактично виявлено ним лише 10.06.2024, відповідач жодних доказів не надає, а також не підтверджує того, що відповідне поштове відправлення від його імені отримано не уповноваженою на те особою у відділенні поштового зв`язку.

Поряд з цим повідомлення про вручення відповідного відправлення містить підпис про отримання направленого судом відправлення за довіреністю 11.05.2024 (а.с.82).

Суд вважає за необхідне зазначити, що причини пропуску строку можуть вважатися поважними, якщо вони відповідають одночасно усім таким умовам: обставина або кілька обставин безпосередньо унеможливлювали або ускладнювали можливість вчинення процесуальних дій у встановлений строк; відповідні обставини не залежали від волі особи, яка пропустила строк; ці обставини виникли протягом строку, який пропущено.

В силу ч.ч. 1, 3 ст.74 ГПК України наявність відповідних обставин має бути доведена особою, яка на них посилається шляхом подання доказів.

За таких обставин, під час розгляду поданого відповідачем клопотання, суд має дослідити та надати оцінку обставинам, що підтверджені доказами, неможливості реалізації наданого ТОВ «Купрум» права на подання такої заяви по суті у строк, встановлений ухвалою від 30.04.2024.

Враховуючи неявку учасників справи, заявлені сторонами клопотання про відкладення підготовчого засідання, неможливість вирішення питань, визначених ч.2 ст.182 ГПК України, за відсутності учасників із дотриманням їх прав, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Також, враховуючи, що строк підготовчого провадження закінчується 01.07.2024 (відповідно до ч.4 ст.116 ГПК України, оскільки 29-30.06.2024 неробочі дні), а для належної підготовки справи до судового розгляду необхідно вирішити ряд питань, визначених ч.2 ст.182 ГПК України, суд вважає за необхідне продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів на підставі ч.3 ст.177 ГПК України.

Окрім того, для з`ясування всіх обставин справи, необхідних для правильного вирішення спору у справі суд вважає необхідним визнати явку сторін обов`язковою в підготовче засідання.

Згідно ч.1 ст.120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою.

Також, судом встановлено, що відповідач у справі не виконав обов`язку, визначеного ч.6 ст.6 ГПК України, щодо реєстрації електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку.

Отже, суд вважає за необхідне відповідно до ч.7 ст.42 ГПК України роз`яснити відповідачу про обов`язок такої особи зареєструвати свій електронний кабінет та про можливість ознайомлення з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами та повідомити, що процесуальні наслідки, передбачені ГПК України у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат, що передбачено ч.6 ст.6 ГПК України.

Зокрема, в силу ч.10 ст.165 ГПК України, суд має право вирішити справу за наявними матеріалами також у разі, якщо відзив подано особою, яка відповідно до ч.6 ст.6 цього Кодексу зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його і не навела поважних причин невиконання такого обов`язку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 42, 120-121, 177, 182, 183, 233-235 Господарського процесуального кодексу України,суд

УХВАЛИВ:

1.Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

2.Відкласти підготовче засідання на 03.07.2024 о 14:20.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Київської області (м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108).

3.Викликати в підготовче засідання позивача, визнавши його явку в підготовче засідання обов`язковою.

У разі неможливості явки позивач має повідомити суд про причини неявки в підготовче засідання; у разі неявки позивача суд може залишити позов без розгляду.

4.Викликати в підготовче засідання відповідача, визнавши його явку в підготовче засідання обов`язковою.

Роз`яснити відповідачу, що він зобов`язаний повідомити про причини своєї неявки, а також те, що у випадку його неявки в підготовче засідання, суд може провести засідання за відсутності представника відповідача та розглянути справу за наявними у ній доказами.

5.Роз`яснити відповідачу про обов`язок такої особи зареєструвати свій електронний кабінет в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами.

6.Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню окремо не підлягає.

Інформацію по справі сторони можуть отримати на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

Суддя А.Р. Ейвазова

Часті запитання

Який тип судового документу № 119705852 ?

Документ № 119705852 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119705852 ?

Дата ухвалення - 12.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119705852 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119705852 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119705852, Commercial Court of Kyiv Oblast

The court decision No. 119705852, Commercial Court of Kyiv Oblast was adopted on 12.06.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important data easily.

The court decision No. 119705852 refers to case No. 911/1015/24

This decision relates to case No. 911/1015/24. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:
Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119705851
Next document : 119705855