Court decree № 119696447, 13.06.2024, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Approval Date
13.06.2024
Case No.
464/1517/24
Document №
119696447
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 464/1517/24

пр.№ 1-кп/464/299/24

У ХВ АЛ А

10 червня 2024 року м.Львів

Сихівський районний суд м.Львова

головуючий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові кримінальне провадження № 464/1517/24, внесене 05 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023140000000203, стосовно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Гійче Львівської області, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , проживаючого по АДРЕСА_2 , -

обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст.307 КК України,

де сторонами виступають з боку:

обвинувачення прокурор ОСОБА_4 ;

захисту: обвинувачений ОСОБА_3 та захисники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , -

з участю його сторін, -

у с т а н о в и в :

у провадженні суду на стадії дослідження доказів перебуває вказане кримінальне провадження.

Відповідно до вимог ст.331 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати, обрати або продовжити запобіжний захід щодо обвинуваченого; за наявності клопотань суд під час судового розгляду зобов`язаний розглянути питання доцільності продовження запобіжного заходу до закінчення двомісячного строку з дня його застосування. За результатами розгляду питання суд своєю вмотивованою ухвалою скасовує, змінює запобіжний захід або продовжує його дію на строк, що не може перевищувати двох місяців.Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18цього Кодексу.

У судовому засіданні прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, покликаючись на наявність обґрунтованого обвинувачення у кримінальних правопорушеннях та відповідних ризиків.

Обвинувачений заперечив щодо заявленого прокурором клопотання.

Захисник ОСОБА_6 не заперечив, що клопотання, заявлене прокурором, є підставним, але заперечив щодо його безальтернативності в частині визначення застави; а захисник ОСОБА_7 просив відмовити у задоволенні поданого клопотання.

Після з`ясування судом розбіжності позицій захисників, які здійснюють захист одного підзахисного, сторона захисту просила визначити найбільший розмір застави.

Заслухавши думку сторін провадження та дослідивши подане клопотання, суд дійшов наступного.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться запобіжні заходи, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ст.ст.131, 132 КПК України).

Мета застосування запобіжного заходу - забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховатися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується (ч.1ст.177 КПК України).

Під час досудового розслідування обвинуваченому ухвалою Львівського апеляційного суду від 04 грудня 2023 року застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 60 днів 13 січня 2024 року без визначення розміру застави (скасовано ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16 листопада 2023 року). У подальшому такий захід забезпечення кримінального провадження продовжувався ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 09 січня 2024 року, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного суду від 13 лютого 2024 року, до 07 березня 2024 року.

Під час підготовчого провадження суд ухвалою від 04.03.24. продовжив обвинуваченому строк дії запобіжного заходу до 02.05.24. Зазначена ухвала Сихівського районного суду м.Львова була предметом перевірки в апеляційній інстанції, за наслідками чого ухвалою Львівського апеляційного суду від 20.03.24. апеляційні скарги захисників залишено без задоволення, а ухвалу суду від 04.03.24. - без змін. Аналогічні наслідки перегляду в апеляційній інстанції мала під час судового слідства ухвала Сихівського районного суду м.Львова від 22.04.24., якою строк дії запобіжного заходу продовжено до 20.06.24.

Так, до обвинуваченого ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з урахуванням інтересів суспільства у відношенні до суспільної небезпеки та неможливості застосування йому більш м`якого, окрім виняткового, запобіжного заходу, що не зможе запобігти доведеним прокурором ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а саме:

- переховування від суду - підтверджується тим, що у разі визнання винуватим у вчиненні нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого останньому загрожує покарання у виді позбавлення волі, максимальною санкцією на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна (без урахування застосування положень ст.70 КК України) і це може стимулювати його до втечі. Окрім цього, тяжкість інкримінованих правопорушень та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для обвинуваченого, який не працює та має постійної зайнятості, до втечі;

- вчинення іншого кримінального правопорушення та продовження злочинної діяльності - підтверджується характером, систематичністю і способом вчинення корисливих кримінальних правопорушень, що інкримінується обвинуваченому, незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах, повторно, особою без жодного легального джерела доходу та за умови невстановлення правоохоронними органами особи продавця наркотичних засобів обвинуваченому;

- незаконний вплив на свідків, експерта та спеціаліста - виражатиметься у спонуканні чи примушуванні останніх до давання завідомо неправдивих показань, їх зміни чи відмови від їх надання, якщо останній перебуватиме не в місцях позбавлення волі.

Стороною захисту не надано доказів, які б свідчили про зменшення або зникнення/відсутність встановлених ризиків.

Щодо покликань прокурором на знищення, схов або спотворення будь-якої речі чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопоуршення, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншими чином, то такі стороною обвинувачення не доведені, але зазначене в цілому не впливає на вирішення питання запобіжного заходу.

Зазначені обставини у своєму взаємозв`язку зумовлюють необхідність продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як запобіжний захід, що забезпечить його дієвість та сприятимевиконанню завданькримінального провадження,визначеним ст.2КПК України.КПК України не вимагає доказів того, що обвинувачений обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак має реальну потенційну можливість їх здійснити в майбутньому.

Усвідомлення загрози реального покарання у виді позбавлення волі на значний строк у разі визнання винуватості, конкретні фактичні обставини злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, у сукупності підвищують суспільну небезпечність діяння та особи, на переконання суду свідчать про доцільність продовження обвинуваченому виняткового заходу у вигляді тримання під вартою, що зможе запобігти доведеним ризикам та сприятиме забезпеченню виконанню підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Більш м`які запобіжні заходи чи їх незастосування не забезпечать його належної поведінки з урахуванням сукупності наведених ризиків, а безпека суспільства вимагає ізоляції особи, яка з достатньою обґрунтованою ймовірністю здатна завдати згубного впливу на здоров`я населення та соціальне благополуччя суспільства. Продовження строкутримання підвартою можебути виправданоза наявностітого,що йоговимагають справжніінтереси суспільства,які,не зважаючина презумпціюневинуватості,переважають надпринципом повагидо особистоїсвободи.

Ті обставини, на які покликається сторона захисту, а саме: наявність на утриманні у обвинуваченого трьох дітей (за відсутності у останнього офіційних працевлаштування та доходів) та необхідність допомоги в роботі матері ОСОБА_8 , яка є ФОП та 23.05.24. первинно отримала П групу інвалідності пожиттєво з висновком про протипоказання роботи з тривалим перебуванням на ногах та рекомендаційним заходом - стаціонарне лікування в невропатолога, - не є обставинами, які перешкоджають застосуванню запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч.3 ст.183КПК України суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених ч.4 цієї статті. Тому відсутні підстави для визначення розміру застави обвинуваченому, оскільки обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів в умовах введеного в державі воєнного стану, що значно підвищує суспільну небезпеку вчиненого. За таких умов альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, як просить захист, не може виступати достатньо стримуючим фактором. Наявність в обвинуваченого трьох дітей (свідоцтва про народження надані захистом) з урахуванням характеру протиправних діянь не мінімізує перелічених ризиків. До того ж за відсутності офіційного прибутку суд критично ставиться до того, що діти перебувають саме на утриманні обвинуваченого.

Відтак клопотання прокурора підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.369-372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Продовжити ОСОБА_3 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 08 серпня 2024 року.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_9

Часті запитання

Який тип судового документу № 119696447 ?

Документ № 119696447 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119696447 ?

Дата ухвалення - 13.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119696447 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119696447 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119696447, Sykhivskyi District Court of Lviv City

The court decision No. 119696447, Sykhivskyi District Court of Lviv City was adopted on 13.06.2024. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 119696447 refers to case No. 464/1517/24

This decision relates to case No. 464/1517/24. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119696446
Next document : 119698530