Decision № 119688378, 12.06.2024, Ivano-Frankivsk Circuit Administrative Court

Approval Date
12.06.2024
Case No.
300/1977/24
Document №
119688378
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2024 р. справа № 300/1977/24

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський окружний адміністративний суд у складі: судді Гомельчука С.В., розглянувши у порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом ТзОВ «Комфортенергосервіс» до Державної податкової служби України, Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання до вчинення дій,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Комфортенергосервіс» (далі - позивач) звернулось до суду з адміністративним позовом до Державної податкової служби України (далі - відповідач-1), Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області (далі - відповідач-2), в якому просить:

- визнати протиправним та скасувати рішення Головного управління ДПС в Івано-Франківській області від 01.12.2023 №10068811/42671242 про відмову у реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної від 31.08.2023, порядковий №2, складеної ТзОВ «Комфортенергосервіс»;

- зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 31.08.2023, порядковий номер №2, складену ТзОВ «Комфортенергосервіс».

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що між ТОВ «Комфортенергосервіс» та ПП «Альфа Енерго Груп» укладено договір на виконання електромонтажних робіт №755/24-762/2020-4, відповідно до якого ПП «Альфа Енерго Груп» сплачено аванс у розмір 1651584 грн. Після отримання авансового платежу позивачем було складена податкова накладна №2 від 31.08.2023 №9226106656 на суму 1651584 грн, в тому числі ПДВ 275264 грн, яка скерована до ГУ ДПС в Івано-Франківській області для реєстрації. Однак, відповідачем-2 було прийнято рішення про зупинення реєстрації податкової накладної та надіслано квитанцію. В квитанції зазначено, що обсяг постачання товару/послуги 8431, перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п.1 критеріїв ризикованості здійснення операцій та запропоновано надати пояснення та копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. 21.11.2023 позивачем направлено відповідачу-2 повідомлення №1 про надання пояснень та додаткових документів, а саме договір з ПП «Альфа Енерго Груп» на виконання електромонтажних робіт №755/24-762/2020-4 від 01.08.2023, акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Комфортенергосервіс» з ПП «Альфа Енерго Груп» станом на 31.08.2023 та інформаційну довідку по ТОВ «Комфортенергосервіс». Однак, відповідачем-2 повторно надіслано повідомлення про надання додаткових пояснень та документів, а саме первинних документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Єдиному реєстрі податкових накладних, постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів, надання інших документів. Не дочекавшись відповіді на зазначене, відповідачем-2 01.12.2023 прийнято рішення №10068811/42671242 про відмову в реєстрації податкової накладної №2 від 31.08.2023 в Єдиному реєстрі податкових накладних, з підстав ненадання/частковим наданням додаткових письмових пояснень та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податкові накладній/розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Єдиному реєстрі податкових накладних, при отриманні повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, платником податку.

Не погоджуючись із таким рішенням, позивачем 08.12.2023 подано до ДПС України скаргу, за результатами якої прийнято рішення №85900/42671242/2 про залишення скарги без задоволення, а рішення про відмову у реєстрації податкової накладної №2 від 31.08.2023 в Єдиному реєстрі податкових накладних, без змін.

Позивач вказав, що надав належні пояснення і відповідні первинні документи, які були підставою для оформлення податкової накладної, які, у свою чергу, підтверджують реальність операції з виконання робіт, розрахунку за виконані роботи, однак відповідачем-2 не взяті такі до уваги, а відтак рішення є необґрунтованим. Крім того, зазначено, що надіслана квитанція про зупинення реєстрації податкової накладної не містила конкретної пропозиції щодо переліку документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної, що суперечить вимогам чинного законодавства. На підставі наведеного, просить суд позов задовольнити.

Ухвалою Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 09.04.2024 відкрито провадження в адміністративній справі за правилами спрощеного позовного провадження, без виклику сторін.

Відповідачіскористалися правом на надання відзиву, який надійшов на адресу суду 19.04.2024. Відзив обґрунтовано тим, що 01.08.2023 між ТОВ «Комфортенергосервіс» та ПП «Альфа Енерго Груп» було укладено договір на виконання електромонтажних робіт №755/24-762/2020-4. Позивачем складено за вказаною господарською операцією податкову накладну №2 від 31.08.2023, яку було подано на реєстрацію. Так, відповідно до квитанцій від 05.09.2023 про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі ПН №2 від 31.08.2023 контролюючим органом запропоновано надати документи та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. На думку представника відповідачів, платник податку сам має визначити, які первинні документи необхідно надати на підтвердження реальності господарської операції, адже зміст господарської операції, у зв`язку з виконанням якої відбувається реєстрація ПН, контролюючому органу невідомий. 21.11.2023 позивачем подано повідомлення №1 про надання пояснень та копії документів щодо спірної податкової накладної №2 від 31.08.2023, які були передані на розгляд комісії, за наслідками чого було надіслано повідомлення №9996902/42671242 від 23.11.2023 про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної, а саме первинний документ, згідно з яким складено ПН, Акт звірки взаєморозрахунків з ПП «Альфа Енерго Груп» по день подання додаткового повідомлення, у разі завершення робіт Акт надання послуг, виконання робіт. Однак, позивач не скористався правом подати контролюючому органу додаткові копії документів на підтвердження інформації, зазначеної у ПН, протягом 5 робочих днів з дня наступного за днем отримання від контролюючого органу повідомлення. Відтак, всі долучені документи до повідомлення 1 від 21.11.2023 були винесені на розгляд комісії, за наслідками чого було прийнято рішення №10068811/42671242 від 01.12.2023 про відмову в реєстрації ПН №2 від 31.08.2023.

Представник відповідачів звернув увагу, що відповідно до аб. 9 п. 9 Порядку №520 передбачено, якщо платник податку не надав додаткових пояснень та копій документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі протягом 5 робочих днів, що настають за днем граничного строку їх подання, визначеного абзацом шостим цього пункту.

Крім того, представник зауважив, що позивачем копії платіжної інструкції №24 від 31.08.2023, акту виконання робіт від 16.11.2023, довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2023 року, акт звірки в період з 01.08.2023 до 29.12.2023, наказ про призначення директора - на розгляд комісії не надавалися, однак долучені до матеріалів справи. З урахуванням наведеного, просять суд у задоволенні позову відмовити.

Позивач, скористався правом подання відповіді на відзив, в якій не погоджується із доводами відповідачів, виходячи із наступного. На підтвердження реальності здійснення господарської операції, за наслідками яких складено податкову накладну, реєстрацію якої зупинено, було надано договір з ПП «Альфа Енерго Груп» на виконання електромонтажних робіт №755/24-762/2020-4 від 01.08.2023, акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Комфоренергосервіс» з ПП «Альфа Енерго Груп» станом на 31.08.2023 та інформаційну довідку по ТОВ «Комфоренергосервіс». На думку позивача, надані первинні документи та інші документи, які подані для реєстрації ПН, долучені до повідомлення, а також до матеріалів справи, засвідчують факт реального виконання господарських зобов`язань перед контрагентом. Звернено увагу, що відповідачами не вказано, які саме документи мали бути подані для реєстрації податкової накладної №2 від 31.08.2023.

На адресу суду 08.05.2024 надійшли заперечення на відповідь на відзив. Зазначено, що зауважень щодо змісту, форми або походження документів, поданих позивачем, у контролюючого органу не було, а, отже, аргументи позивача, наведені у відповіді на відзив відносно такого факту, не обґрунтовані. За розглядом повідомлення №1 про надання пояснень та копії документів щодо спірної ПН, реєстрацію якої зупинено, до якого долучено три додатки, позивачу було направлено повідомлення №9996902/42671242 від 23.11.2023 про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією. Однак, ТОВ «Комфортенергосервіс» не скористалось своїм правом подати до контролюючого органу додаткові копії документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній. Отже комісія регіонального рівня діяла законно у межах повноважень та прийняла рішення на підставі аб. 9 п. 9 Порядку №520. Крім того, представник заперечує, що ПН №2 від 16.11.2023, яка зареєстрована, подібна ПН №2 від 31.08.2023, адже для розблокування такої було подано значно більший пакет документів, у якому містилися достатні документи для прийняття рішення про реєстрацію ПН №2 від 16.11.2023.

Суд, розглянувши справу за правилами спрощеного позовного провадження, дослідивши в сукупності письмові докази, якими сторони обґрунтовують позовні вимоги та заперечення на позов, встановив таке.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Комфортенергосервіс" є суб`єктом господарювання. Основний вид діяльності 43.21 Електромонтажні роботи.

01.08.2023 між ТОВ «Комфортенергосервіс» та ПП «Альфа Енерго Груп» укладено договір на виконання електромонтажних робіт №755/24-762/2020-4 на суму 33033168 грн (а.с.23-24).

Відповідно до пункту 1 Договору замовник доручає, в підрядник бере на себе зобов`язання, відповідно до проектної документації та умов цього Договору виконати роботи - Нове будівництво Багатоквартирної житлової забудови із закладами громадського призначення та дитячим садком на вул. Княгинин, 44 у м. Івано-Франківську. Зовнішні електротехнічні мережі. IV-V черга будівництва (згідно технічних умов нестандартного приєднання №755/24-762/2020, ПП "ЖИТЛОТЕХСЕРВІС" Додатковий правочин №П-120/24-46/2022). 3овнішнє електропостачання 10 кВ. (надалі роботи), а Замовник прийняти та оплатити належно виконані роботи.

Згідно з п. 3.1 Договору загальна вартість робіт складає 3303168 грн, в тому числі ПДВ 550528 грн відповідно до договірної ціни станом на 01.08.2023.

Відповідно до пункту 3.2 зазначеного договору вказано, що ціна даного Договору включає в себе всі витрати, які можуть бути понесені Підрядником під час виконання робіт і може бути змінена лише за взаємною згодою сторін.

Позивачем сформовано податкову накладну №2 від 31.08.2023 (а.с.14), яку подано на реєстрацію в ЄРПН, однак реєстрація податкової накладної була зупинена податковим органом.

Податковим органом позивачу надіслано квитанцію, в якій зазначено, що «Відповідно до п.201.16 ст. 201 Податкового кодексу України, Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 (зі змінами), реєстрація податкової накладної від 31.08.2023 №2 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. Обсяг постачання товару/послуги 43.21 перевищує величину залишку, визначену як різницю обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризиковості операції (додаток 3). Додатково повідомляємо, що показник «D»=2,9805%, «Р» =566,67. Пропонуємо надати пояснення такопії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкових накладних» (а.с.15).

ТОВ «Комфортенергосервіс» на розгляд Комісії ГУ ДПС в Івано-Франківській області направлено повідомлення №1 про надання пояснень та копії документів в кількості трьох додатків (кількість зазначено в повідомленні) (а.с.17), а саме:

-договір з ПП «Альфа Енерго Груп» на виконання електромонтажних робіт №755/24-762/2020-4 від 01.08.2023;

- акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Комфортенергосервіс» з ПП «Альфа Енерго Груп» станом на 31.08.2023;

-інформаційну довідку по ТОВ «Комфортенергосервіс».

23.11.2023 комісією з реєстрації податкових накладних/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних надіслано повідомлення №9996902/42671242 про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, у якому запропоновано надати первинний документ, відповідно до якого складено ПН, акт звірки взаєморозрахунків з ПП «Альфа Енерго Груп» по день подання додаткового повідомлення, у разі завершення робіт акт наданих послуг, виконаних робіт (а.с.97-98).

Повідомлення про подання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання щодо прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, не надавалось.

01.12.2023 комісією з реєстрації податкових накладних/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних прийнято рішення №10068811/42671242 про відмову в реєстрації податкової накладної № 2 від 31.08.2023, у зв`язку з ненаданням/частковим наданням додаткових письмових пояснень та копій документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Єдиному реєстрі податкових накладних, при отриманні повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, платником податку. Водночас, в графі «Додаткова інформація (зазначити конкретні документи)» міститься прочерк.

08.12.2023 позивачем подано скаргу щодо оскаржуваного рішення та 15.12.2023 податковим органом прийнято рішення за результатами розгляду вказаної скарги, яким залишено скаргу без задоволення (а.с.20-21).

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з такого.

Відповідно до частини другоїстатті 19 Конституції Україниоргани державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіКонституцієюта законами України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює та визначає Податковий кодекс України.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Згідно з пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), організаційні та процедурні засади діяльності комісій з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, права та обов`язки їх членів визначені Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 (далі - Порядок №1165, в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин).

Згідно з пунктом 3 Порядку №1165 податкові накладні/ розрахунки коригування (крім розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, складеної на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості хоча б одного з товарів/послуг їх постачальнику, та розрахунків коригування, складених на неплатника податку, за винятком розрахунку коригування, визначеного підпунктом 7 цього пункту), що подаються для реєстрації в Реєстрі, перевіряються щодо відповідності таким ознакам безумовної реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (далі - ознаки безумовної реєстрації).

Відповідно до пункту 5 Порядку №1165 податкова накладна/розрахунок коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, перевіряються щодо відповідності відображених у них операцій критеріям ризиковості здійснення операцій (додаток 3).

Додатком 3 до Порядку №1165 встановлено наступний Критерій ризиковості здійснення операцій:

1. Обсяг постачання товару/послуги згідно з кодом УКТЗЕД/Державного класифікатора продукції та послуг/умовним кодом такого товару, зазначений у податковій накладній/розрахунку коригування до податкової накладної на збільшення суми податкових зобов`язань, яку/який подано для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), перевищує величину залишку, що визначається як різниця між обсягом придбання на митній території України такого/такої товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 1 січня 2017 р. в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 раза, та обсягом постачання відповідного товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 1 січня 2017 р. у Реєстрі за відсутності такого товару/послуги згідно з кодом УКТЗЕД/Державного класифікатора продукції та послуг/умовного коду товару у врахованій таблиці даних платника податку.

Згідно з пунктом 7 Порядку №1165 у разі коли за результатами автоматизованого моніторингу податкової накладної/розрахунку коригування встановлено, що відображена в них операція відповідає хоча б одному критерію ризиковості здійснення операції, крім податкової накладної/розрахунку коригування, складених платником податку, який відповідає хоча б одному показнику, за яким визначається позитивна податкова історія, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.

Під час розгляду справи судом встановлено, що реєстрацію податкових накладних позивача зупинено з тієї підстави, що позивач відповідає п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Запропоновано надати пояснення та/або копії документів, достатні для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН.

Однак, суд зазначає, що у разі зупинення реєстрації податкових накладних на підставі п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій, контролюючий орган має витребувати від платника документи на спростування наявних у органу ДПС сумнівів, вказавши, які саме аспекти належить висвітити платнику податків у своїх поясненнях.

Натомість, надіслана позивачу квитанція містить вимогу щодо надання пояснень та копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, без зазначення конкретної пропозиції щодо переліку документів, необхідних та достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН.

Судом встановлено, що позивачем на виконання квитанції №9226106656 про зупинення реєстрації податкової накладної було надано пояснення та копії документів, а саме договір з ПП «Альфа Енерго Груп» на виконання електромонтажних робіт №755/24-762/2020-4 від 01.08.2023, акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Комфортенергосервіс» з ПП «Альфа Енерго Груп» станом на 31.08.2023 та інформаційну довідку по ТОВ «Комфортенергосервіс».

При цьому, суд зазначає, що недотримання контролюючим органом вимог щодо змісту та обґрунтованості квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної обумовило неоднозначне трактування позивачем вимоги податкового органу щодо переліку документів, необхідних для реєстрації податкової накладної, що, в свою чергу, обумовило прийняття відповідачем оскаржуваного рішення з підстав ненадання тих документів, які контролюючим органом не витребовувались.

У подальшому контролюючим органом надіслано повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 23.11.2023 №9996902/42671242, в якому запропоновано надати первинний документ, згідно якого складено ПН, Акт звірки взаєморозрахунків з ПП «Альфа Енерго Груп» по день подання додаткового повідомлення, у разі завершення робіт Акт наданих послуг, виконаних робіт.

Разом з тим, як зазначалось судом вище, позивачем вже надавався відповідачу - 2 договір з ПП «Альфа Енерго Груп» на виконання електромонтажних робіт №755/24-762/2020-4 від 01.08.2023, акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Комфортенергосервіс» з ПП «Альфа Енерго Груп» станом на 31.08.2023 та інформаційна довідка по ТОВ «Комфортенергосервіс».

Відповідно п.2, 3, 4 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/ відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних №520 від 12.12.2019 (далі - Порядок №520, в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено, здійснюють комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі головних управлінь Державної податкової служби України в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС (далі - комісія регіонального рівня).

Комісія регіонального рівня приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі у терміни, визначеніпунктом 9 цього Порядку, та надсилає його платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Реєстрі.

Пунктом 5 Порядку №520 визначено Перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі, може включати:

- договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

- договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

- первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи, у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;

- розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

- документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.

Відповідно п.10 Порядку №520 комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Реєстрі в разі:

- ненадання / часткового надання додаткових письмових пояснень та копій документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі, при отриманні Повідомлення;

- та/або надання платником податку копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства.

Разом з тим, у пункті 7 Порядку №1165 вказано, що письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, платник податку подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв`язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827.

З урахуванням положень наведених норм, комісією регіонального рівня приймається рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі за результатами розгляду інформації та копій документів платника податку та у випадку ненадання / часткового надання додаткових письмових пояснень та копій документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в реєстрі, при отриманні повідомлення.

Отже, контролюючий орган має витребувати від платника податку документіи та пояснення на спростування наявних у органу ДПС сумнівів, пов`язаних з легальністю його діяльності, вказавши, які саме факти належить висвітлити платнику податків у своїх поясненнях. Також аналіз наведених правових норм дає підстави для висновку, що рішення комісії контролюючого органу повинно містити чітку і обґрунтовану підставу для відмови в реєстрації податкової накладної.

При цьому, судом встановлено, що позивач після зупинення реєстрації податкової накладної надав до контролюючого органу відповідні первинні документи щодо наявності підстав реєстрації податкової накладної.

У свою чергу, після розгляду зазначених первинних документів відповідачем-2 було прийнято оскаржуване рішення щодо відмови в реєстрації податкових накладних позивача з підстав ненаданням/частковим наданням додаткових письмових пояснень та копій документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Єдиному реєстрі податкових накладних, при отриманні повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку.

При цьому суд звертає увагу, що оскаржуване рішення в розділі «Додаткова інформація» не містить конкретизованого переліку документів, які не надані позивачем, які, в свою чергу, повідомленням про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному .реєстрі податкових накладних, витребовувались контролюючим органом

Таким чином, суд доходить висновку, що позивачем надано письмові пояснення, додані документи на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній, до якої застосована процедура зупинення реєстрації згідно з п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України.

На переконання суду, оскільки оскаржуване рішення не містить переліку документів, які, на думку відповідача-2, не подані позивачем для реєстрації спірних податкових накладних, тому використання податковим органом загальних висновків призводить до необґрунтованого обмеження права платника податків бути обізнаним у моделюванні поведінки та таким, що не повідомлений про необхідність надання документів за вичерпним і зрозумілим переліком.

Рішення суб`єкта владних повноважень повинно ґрунтуватися на оцінці усіх фактів та обставин, що мають значення. Мають значення, як правило, ті обставини, які передбачені нормою права, що застосовується. Суб`єкт владних повноважень повинен врахувати усі ці обставини, тобто надати їм правову оцінку: прийняти до уваги або відхилити. У разі відхилення певних обставин висновки повинні бути мотивованими, особливо, коли має місце несприятливе для особи рішення.

Принцип обґрунтованості рішення вимагає від суб`єкта владних повноважень враховувати як обставини, на обов`язковість урахування яких прямо вказує закон, так і інші обставини, що мають значення у конкретній ситуації. Для цього він має ретельно зібрати і дослідити матеріали, що мають доказове значення у справі.

При цьому, суб`єкт владних повноважень повинен уникати прийняття невмотивованих висновків, обґрунтованих припущеннями та неперевіреними фактами, а не конкретними обставинами. Несприятливе для особи рішення повинно бути вмотивованим.

Відтак, суд доходить висновку, що спірне рішення контролюючого органу не містить конкретної інформації, які документи мав надати позивач на пропозицію контролюючого органу, але не надав, що свідчить про не надання комісією належної оцінки, які ж саме документи платником податку подано не було, а надані документи унеможливили реєстрацію податкової накладної в ЄРПН.

Більше того, з огляду на відсутність конкретизації неподаних позивачем документів, рішення про відмову в реєстрації податкових накладних не відповідають критерію обґрунтованості, а тому є протиправними.

Отже, позиція відповідача-2 зафіксована у спірному рішенні щодо ненадання платником податків копій документів, є необґрунтованою, а в спірному рішенні не наведено належного мотивування причини відмови у реєстрації податкової накладної, складеної позивачем.

При цьому, невиконання податковим органом законодавчо встановлених вимог щодо змісту, форми, обґрунтованості та вмотивованості акта індивідуальної дії призводить до його протиправності.

Аналогічний правовий висновок викладено Верховним Судом у постанові від 15.02.2023 у справі №2240/3117/18.

Про дотримання контролюючим органом вимог обґрунтованості під час прийняття відповідного акта індивідуальної дії свідчитиме належна мотивація його висновку, зокрема зі встановленням обставин, що мають значення для реєстрації податкової накладної, а також за умови посилання на докази, якими такі обставини обґрунтовані, із зазначенням причин їх прийняття чи відхилення.

І навпаки, не наведення мотивів прийнятих рішень "суб`єктивізує" акт державного органу і не дає змоги суду встановити дійсні підстави та причини, за яких цей орган дійшов саме таких висновків, надати їм правову оцінку, та встановити законність, обґрунтованість, пропорційність прийнятого рішення.

Оскільки відповідач-2 у спірному рішенні зазначив загальну, неконкретизовану та неоднозначну причину відмови у реєстрації податкової накладної, він ухвалив невмотивоване рішення, оскільки його зміст не дає чіткого розуміння обставин, за яких було прийняте негативне для платника податків рішення. Прийняття негативного для платника податків рішення без зазначення конкретних мотивів дає підстави для висновку про необхідність відновлення порушеного права позивача шляхом скасування рішення про відмову в реєстрації податкової накладної.

Аналогічний правовий висновок викладено Верховним Судом у постанові від 01.02.2023 у справі №2240/2900/18.

Крім того, при прийнятті рішення у даній справі, судом також враховано висновки Верховного Суду, викладені в постанові від 07.12.2022 у справі №500/2237/20, в якій зазначено: «Здійснення моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків є превентивним заходом, спрямованим на убезпечення від безпідставного формування податкового кредиту за операціями, що не підтверджені первинними документами або підтверджені платником податку копіями документів, які складені з порушенням законодавства. Здійснення моніторингу не повинне підміняти за своїм змістом проведення податкових перевірок як способу реалізації владних управлінських функцій податкового органу».

Частиною 5 ст.242 КАС України передбачено, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Так, суд вважає за необхідне зазначити, що всі сумніви та протиріччя контролюючого органу щодо дотримання позивачем вимог податкового законодавства України під час здійснення господарської діяльності повинні досліджуватися шляхом проведення перевірок такого платника податків, за умови наявності підстав для її проведення, визначених ПК України, а не шляхом блокування реєстрації податкової накладної.

Відтак, суд виснує про протиправність рішення від 01.12.2023 №10068811/42671242 про відмову у реєстрації податкової накладної від 31.08.2023 №2 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Суд також враховує, що чинним законодавством покладено на Державну податкову службу України обов`язок щодо прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Тобто, податковому органу надано право вільно обирати одне з двох рішень, яке на його думку є законодавчо обґрунтованим та правильним. А отже, «свобода розсуду» податкового органу, у разі встановлення судом протиправності відмови у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, звужується до єдиного юридично допустимого рішення, в даному випадку рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для зобов`язання Державної податкової служби України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 31.08.2023 №2.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна, довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Відповідно до ст.90 Кодексу адміністративного судочинства України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

Повно та всебічно дослідивши матеріали справи, проаналізувавши чинне законодавство України, врахувавши висновки Верховного Суду, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Згідно положень ч.1 ст.139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цьогоКодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку про стягнення з бюджетних асигнувань ГУ ДПС в Івано-Франківській області на користь ТОВ «Комфортенергосервіс» сплачений судовий збір у розмірі 6056 грн, який підтверджується квитанцією від 14.03.2024 №62, яка міститься серед матеріалів справи.

На підставі статті 129-1 Конституції України, керуючись статтями 139, 241-246, 250, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати рішення Головного управління ДПС в Івано-Франківській області від 01.12.2023 №10068811/42671242 про відмову у реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної від 31.08.2023, порядковий №2, складеної товариством з обмеженою відповідальністю «Комфортенергосервіс».

Зобов`язати Державну податкову службу України (код ЄДРПОУ 43005393, Львівська площа, 8, м. Київ) зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 31.08.2023, порядковий номер №2, складену товариством з обмеженою відповідальністю «Комфортенергосервіс» (код ЄДРПОУ 42671242, вул. Винниченка, 98, м. Тлумач, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, 78001).

Стягнути з Головного управління ДПС в Івано-Франківській області (код ЄДРПОУ 43968084, вул. Незалежності, 20, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76018), за рахунок його бюджетних асигнувань, на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Комфортенергосервіс» (код ЄДРПОУ 42671242, вул. Винниченка, 98, м. Тлумач, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, 78001) судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 6056 грн (шість тисяч п`ятдесят шість гривень).

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Гомельчук С.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119688378 ?

Документ № 119688378 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119688378 ?

Дата ухвалення - 12.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119688378 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119688378 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119688378, Ivano-Frankivsk Circuit Administrative Court

The court decision No. 119688378, Ivano-Frankivsk Circuit Administrative Court was adopted on 12.06.2024. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find important data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.

The court decision No. 119688378 refers to case No. 300/1977/24

This decision relates to case No. 300/1977/24. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119688372
Next document : 119688389