Decision № 119681742, 12.06.2024, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Approval Date
12.06.2024
Case No.
464/2430/24
Document №
119681742
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 464/2430/24

пр.№ 2/464/1036/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2024 м. Львів

Сихівський районний суд м. Львова

вскладі: головуючої судді Сабари Л.В.,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Укр Кредит Фінанс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

встановив:

позивач ТОВ «Укр Кредит Фінанс» звернулося до суду з позовом, поданим представником ОСОБА_2 , до відповідача ОСОБА_1 , в якому просить стягнути заборгованість за кредитним договором №1148-8869 від 31.01.2023 у розмірі 72000,00 грн., а також судові витрати, пов`язані зі сплатою судового збору, у розмірі 2422,40 грн.

В обґрунтування позовних вимог покликається на те, що 31.01.2023 між ТОВ «Укр Кредит Фінанс» та відповідачем, за допомогою веб-сайту https://creditkasa.ua, який є сукупністю інформаційних та телекомунікаційних систем позивача, укладено електронний договір про відкриття кредитної лінії №1148-8869. Зазначений кредитний договір разом із правилами надання споживчих кредитів, паспортом споживчого кредиту, таблицею обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за Договором (Графік платежів за Договором) складають єдиний договір, в якому визначаються всі його істотні умови та з яким позичальник був попередньо ознайомлений. Крім того, вказаний договір укладено між сторонами у відповідності до вимог ч. 1 ст. 13 Закону України «Про споживче кредитування» в письмовій формі у вигляді електронного документа, який підписаний сторонами, зокрема на виконання такої вимоги відповідачу було надано одноразовий ідентифікатор А3853 для підписання кредитного договору №1148-8869 від 31.01.2023, підтвердження ознайомлення з Правилами, тощо. Відповідно до умов вказаного кредитного договору, відповідачу надано кредит у розмірі 14400,00 грн. зі строком кредитування, що становить 300 днів, базовий період, тобто проміжки часу в останні дні яких у позичальника настає обов`язок сплати відсотків за користування кредитом, становить 6 днів, знижена % ставка 2,50% в день, стандартна % ставка 3,00% в день. Позивач взяті на себе зобов`язання за кредитним договором виконав в повному обсязі, надавши відповідачу грошові кошти на умовах, визначених договором, а остання, підтвердивши виникнення зобов`язань, такі належним чином не виконала. При цьому, позивач звертає увагу на те, що ОСОБА_1 18 разів оформлювала кредитні відносини з ТОВ «Укр Кредит Фінанс», попередні кредитні договори погасила, що свідчить про обізнаність останньої з процедурою оформлення та виконання умов кредитного договору. Станом на 07.03.2024 загальний розмір заборгованості відповідача за кредитним договором становить 143568,00 грн., з яких: 14400,00 грн. прострочена заборгованість за кредитом, 129168,00 грн. прострочена заборгованість за нарахованими процентами. Разом з тим, позивач прийняв рішення про можливість застосування до відповідача ОСОБА_1 Програми лояльності для споживачів фінансових послуг ТОВ «Укр Кредит Фінанс», а саме частково списання заборгованості за нарахованими процентами у розмірі 71568,00 грн. за умова погашення останньою решти заборгованості за кредитним договором у розмірі 72000,00 грн. З огляду на наведене, просить стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 72000,00 грн., з яких: 14400,00 грн. прострочена заборгованість за кредитом, 57600,00 грн. прострочена заборгованість за нарахованими процентами.

Ухвалою Сихівського районного суду м. Львова від 10.04.2024 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Копію ухвали надіслано учасникам справи, відповідачу також копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів.

При цьому, вказана кореспонденція скеровувалась відповідачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення за зареєстрованим місцем проживання останньої. У зв`язку із проставленням у поштовому повідомленні відмітки «адресат відсутній за вказаною адресою» відповідач, в силу положень ч. 6 ст. 272 ЦПК України, вважається такою, якій вручено судове рішення.

Відповідач відзиву на позовну заяву не подала, будь-яких заяв чи клопотань до суду не скеровувала.

Розгляд справи проводиться без повідомлення учасників справи в порядку письмового провадження, як це передбачено ч. 13 ст. 7 ЦПК України. На підставі ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, з`ясувавши дійсні обставини справи, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, суд приходить до висновку, що позов слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 16 ЦК України та ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу, своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Положеннями ст. ст. 12, 81 ЦПК України встановлено, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цих Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

За змістом ст. ст. 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до п. 5 ст. 3 Закону України «Про електронну комерцію» електронний договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків та оформлена в електронній формі.

Згідно з п. 12 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про електронну комерцію» одноразовий ідентифікатор - алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-комунікаційній системі суб`єкта електронної комерції, що надав таку пропозицію. Одноразовий ідентифікатор може передаватися суб`єктом електронної комерції, що пропонує укласти договір, іншій стороні електронного правочину засобом зв`язку, вказаним під час реєстрації у його системі, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір.

Частинами 3, 4, 5, 6 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» визначено, що електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однією стороною та її прийняття (акцепту) другою стороною. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному ч. 6 цієї статті. Пропозиція укласти електронний договір (оферта) може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення, розміщення пропозиції (оферти) у мережі Інтернет або інших інформаційно-телекомунікаційних системах. Пропозиція укласти електронний договір (оферта) може включати умови, що містяться в іншому електронному документі, шляхом перенаправлення (відсилання) до нього. Особі, якій адресована пропозиція укласти електронний договір (оферта), має надаватися безперешкодний доступ до електронних документів, що включають умови договору, шляхом перенаправлення (відсилання) до них. Включення до електронного договору умов, що містяться в іншому електронному документі, шляхом перенаправлення (відсилання) до такого документа, якщо сторони електронного договору мали змогу ознайомитися з ним, не може бути підставою для визнання правочину нікчемним. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, про її прийняття (акцепт) може бути надана шляхом: надсилання електронного повідомлення особі, яка зробила пропозицію укласти електронний договір, підписаного в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону.

Статтею 205 ЦК України передбачено, що правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 5, ст. 8 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа. Склад та порядок розміщення обов`язкових реквізитів електронних документів визначається законодавством. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.

Згідно зі ст. 639 ЦК України якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається укладеним у письмовій формі.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення закону щодо договору позики, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Згідно з ч. 1 ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно із ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

За умовами ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Статтею 611 ЦК України визначено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановленні договором або законом.

При дослідження доказів, судом встановлено наступне.

31.01.2023 між ТОВ «Укр Кредит Фінанс» та відповідачем ОСОБА_1 укладено електронний договір про відкриття кредитної лінії №1148-8869, відповідно до умов якого відповідач отримала кредит у розмірі 14400,00 грн. зі строком кредитування, що становить 300 днів, базовий період становить 6 днів, знижена % ставка 2,50% в день, стандартна % ставка 3,00% в день.

Вказаний кредитний договір укладено з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи веб-сайту ТОВ «Укр Кредит Фінанс» (https:// creditkasa.ua), який є сукупністю інформаційних та телекомунікаційних систем ТОВ «Укр Кредит Фінанс» (кредитодавця), в рамках якої реалізуються технології обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів і які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле.

З метою підписання договору, а також підтвердження ознайомлення з правилами надання споживчих кредитів та іншими супутніми документами відповідачу було надано одноразовий ідентифікатор А3853.

Відповідно до п. 2.1, 2.2 Договору про відкриття кредитної лінії №1148-8869 від 31.01.2023 кредитодавець відкриває для позичальника невідновлювальну кредитну лінію на умовах, визначених цим договором. Кредитодавець зобов`язується відкрити кредитну лінію для позичальника шляхом надання грошових коштів (кредит) на умовах строковості, зворотності, платності для задоволення особистих потреб, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити нараховані кредитодавцем проценти за користування кредитом у порядку, передбаченому цим договором.

Кредит надається позичальнику шляхом безготівкового переказу грошової суми, вказаної у п. 4.1 цього договору, а саме у розмірі 14400,00 грн., на банківський рахунок позичальника шляхом використання вказаних позичальником реквізитів електронного платіжного засобу. Кредит вважається наданим з моменту списання грошових коштів з банківського рахунку кредитодавця за належними реквізитами для їх наступного зарахування на електронний платіжний засіб, зазначений позичальником при оформленні кредиту (п. 4.2 Договору).

Як вбачається з Договору про відкриття кредитної лінії №1148-8869 від 31.01.2023 відповідач ОСОБА_1 повідомила кредитодавця про реквізити електронного платіжного засобу, на який бажала отримати кредит, НОМЕР_1 .

Відповідно до п. 4.8 Договору про відкриття кредитної лінії №1148-8869 від 31.01.2023 строк кредитування, тобто строк, на який надається кредит позичальнику 300 календарних днів з моменту перерахування кредиту позичальнику, тобто дата повернення кредиту 26.11.2023. Строк договору є рівним строку кредитування. В частині виконання зобов`язань договір діє до повного та належного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором.

На офіційному веб-сайті ТОВ «Укр Кредит Фінанс» (creditkasa.com.ua) у вільному доступі для всіх клієнтів ТОВ «Укр Кредит Фінанс» розміщена повна інформація щодо договору кредиту та порядку його укладення, а саме, документи: Договір кредиту (примірний Договір на момент укладення); Правила надання грошових коштів у кредит (діючі на момент укладення договору); Згода на обробку персональних даних; Публічна інформація; Положення про конфіденційність. Крім того на веб-сайті ТОВ «Укр Кредит Фінанс» розміщена довідкова інформація з наданням розгорнутої інформації щодо порядку та умов надання послуг.

Пунктом 8.5 Договору передбачено право кредитодавця вимагати від позичальника повернення кредиту в повному обсязі та сплати процентів за весь строк фактичного користування кредитом до настання дати закінчення строку кредитування, визначеного п.4.8 договору.

З листа АТ КБ «Приватбанк» від 07.03.2024 вбачається, що 31.01.2023 ТОВ «Укр Кредит Фінанс» через систему платежів LiqPay перерахувало кошти у розмірі 14400,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Відповідно до розрахунку, наданого позивачем, заборгованість відповідача ОСОБА_1 за договором про відкриття кредитної лінії №1148-8869 від 31.01.2023 станом на 07.03.2024 становить 143568,00 грн., з яких: 14400,00 грн. основний борг, 129168, 00 грн. залишок відсотків.

Таким чином судом встановлено, що 31.01.2023 між ТОВ «Укр Кредит Фінанс» та відповідачем ОСОБА_1 укладено договір про відкриття кредитної лінії №1148-8869 в електронній формі, відповідно до умов якого остання отримала грошові кошти (кредит) у розмірі 14 400,00 грн., на строк кредитування 300 днів, базовим періодом 6 днів, зі зниженою % ставкою у розмірі 2,50% в день, стандартною % ставкою 3,00% в день.

Відповідач, з метою підписання договору в електронній формі, з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи веб-сайту ТОВ «Укр Кредит Фінанс» (https:// creditkasa.ua), який є сукупністю інформаційних та телекомунікаційних систем ТОВ «Укр Кредит Фінанс» (кредитодавця), в рамках якої реалізуються технології обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів і які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле, а також підтвердження ознайомлення з правилами та іншими супутніми документами, отримала одноразовий ідентифікатор А3853, таким чином, укладаючи кредитний договір відповідач та ТОВ «Укр Кредит Фінанс» вчинили дії, визначені ст. ст. 11, 12 Закону України «Про електронну комерцію».

ТОВ «Укр Кредит Фінанс» свої зобов`язання за договором про відкриття кредитної лінії №1148-8869 від 31.01.2023 виконало належним чином, надавши відповідачу шляхом безготівкового переказу грошові кошти (кредит) у розмірі 14400,00 грн.

Водночас, відповідач ухиляється від виконання взятих на себе зобов`язань за договором, внаслідок чого станом на 07.03.2024 утворилась заборгованість у розмірі 143568,00 грн., з яких: 14400,00 грн. прострочена заборгованість за кредитом, 129168,00 грн. прострочена заборгованість за нарахованими процентами.

Будь-яких доказів на спростування наданого позивачем розрахунку заборгованості відповідачем не надано, а відтак суд приймає такий до уваги як належний доказ розміру наявної заборгованості.

Водночас, позивачем ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» прийнято рішення про можливість застосування до відповідача програми лояльності для споживачів фінансових послуг, а саме часткового списання заборгованості за нарахованими процентами у сумі 71568,00 грн., а відтак просить стягнути з відповідача частину заборгованості в розмірі 72000,00 грн., з яких: 14400,00 грн. прострочена заборгованість за кредитом, 57600,00 грн. прострочена заборгованість за нарахованими процентами.

Враховуючи вищевикладене та те, що відповідач ухилилась від виконання умов договору, в добровільному порядку не сплатила заборгованості, не надала доказів повної або часткової сплати заборгованості за кредитним договором, не спростувала розмір заборгованості, заявлений до стягнення позивачем, а відтак суд приходить до висновку про те, що вимоги позивача є підставними, обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Окрім цього, вирішуючи питання стягнення судових витрат, суд, з урахуванням положень ст. 141 ЦПК України, приходить до висновку про те, що з відповідача на користь позивача слід стягнути витрати, пов`язані зі сплатою судового збору, у розмірі 2422,40 грн.

На підставі ст. ст. 11, 13, 16, 205, 526, 530, 610, 611, 625, 626, 629, 639, 1054 ЦК України, керуючись ст. ст. 4, 12, 13, 81, 141, 247, 258, 259, 263-265, 274-279, 354, 355 ЦПК України, суд,

ухвалив:

позов задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Укр Кредит Фінанс» заборгованість за кредитним договором №1148-8869 від 31.01.2023 у розмірі 72000 (сімдесят дві тисячі) гривень.

Стягнути із ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Укр Кредит Фінанс» судові витрати, пов`язані зі сплатою судового збору, у розмірі 2422 (дві тисячі чотириста двадцять дві) гривні 40 (сорок) копійок.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. У разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено та підписано суддею 12 червня 2024 року.

Учасники справи:

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Укр Кредит Фінанс», місцезнаходження: м. Київ, б-р Лесі Українки, 26, офіс 407, ЄДРПОУ 38548598;

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Головуюча Сабара Л.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119681742 ?

Документ № 119681742 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119681742 ?

Дата ухвалення - 12.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119681742 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119681742 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119681742, Sykhivskyi District Court of Lviv City

The court decision No. 119681742, Sykhivskyi District Court of Lviv City was adopted on 12.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.

The court decision No. 119681742 refers to case No. 464/2430/24

This decision relates to case No. 464/2430/24. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119681741
Next document : 119681743