Decision № 119680502, 11.06.2024, Zachepylivskyi Raion Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
11.06.2024
Case No.
952/444/24
Document №
119680502
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 952/444/24

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.06.2024 Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:

головуючогосудді Яценка Є.І.,

за участю секретаря судового засіданняОданець С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Зачепилівка Харківської областів порядку спрощеного позовно гопровадженняцивільну справу за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

УСТАНОВИВ:

ТОВ «Фінансова компанія «Європейськаагенція з повернення боргів»звернулося до суду з позовом в якому вказано, 22 листопада 2021 року між ТОВ « Фінансова Компанія «1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» та відповідачем ОСОБА_1 було укладено договір позики № 77986114 підписанням якого відповідач акцептував публічну пропозицію ТОВ « 1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» яка розміщена на сайті ТОВ « 1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» www.mycredit.ua та беззастережно приєднався до умов Договору.

14.06.2021 між ТОВ « 1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» та ТОВ«Фінансова компанія«Європейська агенція з повернення боргів» було укладено договір факторингу № 14/06/21 за яким останнє отримало право грошової вимоги до боржників ТОВ « 1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» вказаних у Реєстрі боржників (Портфель заборгованості), в тому числі і до відповідача ОСОБА_1 . загальна сума заборгованості якого за договором позики № 77986114 від 22.11.2021 складає 13459,43 грн.

ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» в позовній заяві стверджує, що заборгованість ОСОБА_1 за договором позики № 77986114 від 22.11.2021 складає 13459,43 грн., яку позивач, разом із понесеними судовими витратами у розмірі 3028 грн., просить стягнути з відповідача.

Ухвалою судді від 14.05.2024 дану справу призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін (без виклику) за наявними у справі матеріалами. У наданий в ухвалі час від сторін не надійшло заперечення проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження чи клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з викликом сторін. Відповідач відзив на позовну заяву не надав.

Беручи до уваги, що справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін, відповідно до ч.2 ст.247ЦПК Українифіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок наявних у справі доказів у їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 22 листопада 2021 року між ТОВ « Фінансова Компанія «1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» та відповідачем ОСОБА_1 було укладено договір позики № 77986114 підписанням якого відповідач акцептував публічну пропозицію ТОВ « 1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» яка розміщена на сайті ТОВ « 1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» www.mycredit.ua та беззастережно приєднався до умов Договору.

14.06.2021 між ТОВ « 1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» та ТОВ«Фінансова компанія«Європейська агенція з повернення боргів» було укладено договір факторингу № 14/06/21 за яким останнє отримало право грошової вимоги до боржників ТОВ « 1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» вказаних у Реєстрі боржників (Портфель заборгованості), в тому числі і до відповідача ОСОБА_1 . загальна сума заборгованості якого за договором позики № 77986114 від 22.11.2021 складає 13459,43 грн.

Відповідно до Реєстру боржників № 11 від 27.10.2023 до Договору факторингу № 14/06/21 від 14.07.2021 ТОВ « ФК « ЄАПБ» набуло права грошової вимоги до відповідача в сумі 13459,43 грн., з яких:

-5000 грн. сума заборгованості за основною сумою боргу;

-8459,43 грн. сума заборгованості за відсотками.

Відповідно дост.526 ЦК Українизобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідност. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

В силуст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 638 ЦК Українивизначено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Відповідно дост.1054ЦК Україниза кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

За правиламист.1055 ЦК Україникредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Зі змісту ч.ч. 1, 2ст.207 ЦК Українивбачається, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони, а також якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюються печаткою.

Відповідно дост.1049 ЦК Українипозичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно зіст.610 ЦК Українипорушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Відповідно до ст.1077 ЦК Україниза договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Згідност. 1078 ЦК України, предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

В силу ч.1ст. 1082 ЦК України, боржник зобов`язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

За вказаних обставин суд приходить до висновку, що вимоги позивача правомірні, регулюються нормами чинного законодавства України і підлягають задоволенню у повному обсязі.

Крім того, відповідно до ст.141 ЦПК Україниз відповідача необхідно стягнути на користь позивача понесені останнім судові витрати за сплату судового збору у розмірі 3028 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9,10,12,18,141,247,263,264,265,272,353,354 ЦПК України,ст. ст.611,612,625,1046-1050,1054,1055,1077,1078,1082 ЦК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ПозовТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити.

Стягнутиз ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користьТОВ «Фінансова компанія «Європейськаагенція з повернення боргів» (м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30, індекс 01032, ЄДРПОУ 35625014, реквізити ІВАN № НОМЕР_2 у АТ«ТАСКОМБАНК»), заборгованість за договором позики № 77986114 від 22.11.2021 в сумі 13459,43 грн., та судові витрати за сплачений судовий збір в розмірі3028 грн.,а всього стягнути 16487, 43 ( шістнадцять тисяч чотириста вісімдесят сім грн. 43 коп.).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його винесення шляхом подачі апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Зачепилівський районний суд Харківської області. Учасник справи, якому рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому рішення суду.

Головуючий, суддя Є.І. Яценко

Часті запитання

Який тип судового документу № 119680502 ?

Документ № 119680502 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119680502 ?

Дата ухвалення - 11.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119680502 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119680502 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119680502, Zachepylivskyi Raion Court of Kharkiv Oblast

The court decision No. 119680502, Zachepylivskyi Raion Court of Kharkiv Oblast was adopted on 11.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important data easily.

The court decision No. 119680502 refers to case No. 952/444/24

This decision relates to case No. 952/444/24. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119680501
Next document : 119680503