Decision № 119646189, 11.06.2024, Commercial Court of Donetsk Oblast

Approval Date
11.06.2024
Case No.
905/581/24
Document №
119646189
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901,UA368999980313151206083020649

_________________

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

11.06.2024р. Справа №905/581/24

Господарський суд Донецької області у складі судді Демідової П.В., розглянув матеріали справи № 905/581/24

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Донецькі енергетичні послуги», м.Дніпро,

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Шамлі Ольги Іванівни, м.Слов`янськ, Донецька область,

про стягнення заборгованості в сумі 610 618,34грн-

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Донецькі енергетичні послуги», звернувся до Господарського суду Донецької області з позовною заявою до Фізичної особи-підприємця Шамлі Ольги Іванівни про стягнення заборгованості в сумі 610 618,34грн, з яких: 607 013,10грн сума боргу за спожиту електроенергію, 3 605,24грн 3% річних.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачем умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, в частині оплати поставленої електричної енергії в повному обсязі в сумі 607 013,10 грн за період червень 2023, липень 2023, серпень 2023, що також стало підставою для нарахування 3% річних.

Господарський суд ухвалою від 15.04.2024 прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі №905/581/24; визначив розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін; запропонував відповідачу зареєструвати свій електронний кабінет в підсистемі Електронний суду та у строк не пізніше п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження, подати до суду відзив на позовну заяву, оформлений відповідно до вимог статті 165 Господарського процесуального кодексу України, а також всі докази, що підтверджують заперечення проти позову; забезпечити направлення позивачу копії відзиву на позов та доданих до нього документів, докази на підтвердження такого направлення разом з відзивом надати суду; попередив відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі приписів ч.2 ст.120 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд повідомляє учасників справи про вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язкова.

Частиною 3 та 4 статті 120 ГПК України передбачено, що повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень і ухвала про вчинення відповідної процесуальної дії повинна бути вручена завчасно, з таким розрахунком, щоб особи мали достатньо часу, але не менше ніж п`ять днів для вчинення відповідної процесуальної дії.

Ухвала про відкриття провадження у справі направлена позивачу до електронного кабінету, та згідно довідки, сформованої у системі Діловодство спеціалізованого суду доставлена позивачу 15.04.2024.

Відповідно до п.2 ч.6 ст.242 ГПК України днем вручення судового рішення є день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення до електронного кабінету особи.

Враховуючи зазначене, позивач є таким, що належним чином повідомлений про розгляд справи.

З метою повідомлення відповідача про відкриття провадження у справі, суд направив ухвалу суду на його електронну адресу, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), яка, згідно довідки про доставку електронного листа, сформованої у системі Діловодство спеціалізованого суду, доставлена 15.04.2024.

Також, судом встановлено зв`язок з відповідачем, за номером телефону, зазначеним в ЄДР в якості засобу зв`язку та повідомлено останню про відкриття провадження у справі, що підтверджується телефонограмами суду від 16.04.2024 та від 5.06.2024.

Крім того, судом направлено ухвалу суду від 15.04.2024 листом з рекомендованим повідомленням на адресу місцезнаходження відповідача, яка зазначена в ЄДР, проте конверт з ухвалою повернуто на адресу суду з відміткою адресат відсутній за вказаною адресою.

Відповідно до п.5 ч.6 ст.242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Отже, відповідач вважається таким, що отримав ухвалу суду від 15.04.2024 та повідомлений про відкриття провадження у справі.

Згідно з ч.1 ст.11 Закону України Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції суд викликає або повідомляє учасників справи, остання відома адреса місця проживання (перебування), місцезнаходження чи місця роботи яких знаходиться в районі проведення антитерористичної операції, про дату, час і місце інших судових засідань чи про вчинення відповідної процесуальної дії через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України (з посиланням на веб-адресу відповідної ухвали суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень), яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання або вчинення відповідної процесуальної дії. З опублікуванням такого оголошення відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи. Учасники справи, остання відома адреса місця проживання (перебування) чи місцезнаходження яких знаходиться в районі проведення антитерористичної операції і які не мають електронного кабінету, повідомляються про ухвалення відповідного судового рішення шляхом розміщення інформації на офіційному веб-порталі судової влади України з посиланням на веб-адресу такого судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень. З моменту розміщення такої інформації вважається, що особа отримала судове рішення.

Враховуючи, що місцезнаходженням відповідача, згідно даних ЄДР є м.Слов`янськ, де відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких здійснювалась антитерористична операція, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 №1275-р здійснювалась антитерористична операція та, яке, згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України №309 від 22.12.2022, є територією можливих бойових дій, відповідача повідомлено про відкриття провадження у справі шляхом розміщення 18.04.2024 оголошення на офіційному веб-порталі Судова влада України, з посиланням на веб-адресу ухвали суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень та виходячи з положень Закону України Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції відповідач вважається таким, що повідомлений про розгляд справи.

Згідно з положеннями ст.248 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч.2 ст.252 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

Частинною третьою статті 252 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, що якщо судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Відповідач своїм правом на подання відзиву у строк, встановлений судом не скористався, будь-яких клопотання та заяв до суду не направляв.

Відповідно до ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Приймаючи рішення в умовах відсутності відзову відповідача, суд враховує, що воєнний стан в Україні триває більше двох років. В зазначених умовах, суд не може не врахувати, що пасивна поведінка відповідача, у тому числі у забезпеченні інформування своїх кредиторів про зміну місцезнаходження та засобів зв`язку, не може бути перешкодою у захисті прав особи, чиї права порушені.

Таким чином, суд, враховуючи належне повідомлення сторін про розгляд справи, дійшов висновку про можливість розгляду справи за наявними матеріалами справи.

З`ясувавши фактичні обставини справи, докази на їх підтвердження, виходячи з фактів, встановлених у процесі розгляду справи, суд,-

ВСТАНОВИВ:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю Донецькі енергетичні послуги (постачальник, позивач) та Фізичною особою-підприємцем Шамлі Ольгою Іванівною (споживач, відповідач) укладено договір постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг №5065 шляхом споживання електричну енергію за точкою обліку «кафе», ЕІС-код 62Z6192012093271.

Відповідно до п.п.2.1, 2.2 договору, за цим договором постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, а споживач оплачує постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору. Обов`язковою умовою для постачання електричної енергії споживачу є наявність у споживача укладеного в установленому порядку з оператором системи договору про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, на підставі якого споживач набуває право отримувати послугу з розподілу/передачі електричної енергії.

Згідно з п.п.5.1, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 договору, споживач розраховується з постачальником за спожиту електричну енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої регулятором, згідно з обраною споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком до цього договору. Ціна на електричну енергію визначається постачальником у разі дотримання умов надання універсальних послуг, визначених у пункті 3.1 глави 3 цього договору та у відповідності до методики (порядку) розрахунку ціни на електричну енергію, затвердженої регулятором. Ціна (тариф) на електричну енергію має зазначатися постачальником у рахунках на оплату спожитої електричної енергії за цим договором, у тому числі у разі її зміни. Розрахунковим періодом за цим договором є календарний місяць. Розрахунки споживача за цим договором здійснюються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника (далі спецрахунок). Оплата рахунка постачальника за цим договором має бути здійснена споживачем у строки, визначені в рахунку, але не менше 5 робочих днів від дати отримання споживачем цього рахунка, або протягом 5 робочих днів від строку оплати, зазначеного в комерційній пропозиції, прийнятої споживачем. Всі платіжні документи, що виставляються постачальником споживачу, мають містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені сторонами цього договору, а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо комерційної якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки.

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов`язань за цим договором сторони несуть відповідальність, передбачену цим договором та чинним законодавством (п.9.1 договору).

Цей договір укладається на строк, зазначений в комерційній пропозиції, яку обрав споживач, та набуває чинності з дати подання споживачем заяви-приєднання. Умови цього договору починають виконуватись з дати початку постачання електричної енергії, зазначеної споживачем у заяві-приєднанні (п.13.1 договору).

Згідно з умовами Комерційної пропозиції Універсальна постачальника універсальних послуг ТОВ Донецькі енергетичні послуги для малих непобутових споживачів, постачання електричної енергії за договором про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (далі Договір) здійснюється за регульованими цінами (тарифами) на електроенергію, розрахованими у відповідності до норм чинного законодавства зокрема, на момент публікації цієї комерційної пропозиції відповідно до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 №1177.

Комерційною пропозицією передбачено, що оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі попередньої оплати з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку. Прогнозований обсяг споживання визначається постачальником на підставі відомостей про обсяги прогнозованого споживання електричної енергії наданих адміністратором комерційного обліку (Оператором системи), або розрахованих за допомогою власних програмних ресурсів за середньодобовим споживанням минулих періодів, чи з урахуванням інших відомостей, в тому числі щодо потужності площадок обліку у нових споживачів. Розмір попередньої оплати визначається шляхом множення прогнозованого обсягу споживання електричної енергії на ціну, визначену відповідно до п.2 Комерційної пропозиції при цьому складові, що затверджуються Регулятором, можуть застосовуватись на рівні тарифів, згідно схвалених Регулятором проектів рішень, у випадках коли такий рахунок видається завчасно (більше ніж за 20 днів до початку розрахункового періоду). Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника, зазначений у договорі та/або розрахункових документах.

Відповідно до розділу 5 комерційної пропозиції, розрахунок (оплата) за фактично спожиту електричну енергію має здійснюватися споживачем у строк не більше 5 робочих днів після закінчення розрахункового періоду, не залежно від отримання рахунку. Виставлення рахунків за спожиту електроенергію здійснюється не пізніше 20-го числа місяця наступного за розрахунковим, за умови отримання даних про обсяги споживання від споживача/оператора системи/адміністратора комерційного обліку. Виставлення рахунку здійснюється шляхом його формування в програмному комплексі постачальника з можливістю перегляду споживачем в сервісі Особистий кабінет. За умовами цієї комерційної пропозиції споживач має обов`язок зареєструватись в сервісі Особистий кабінет та користуватись відповідним сервісом. Рахунок за фактичне споживання формується споживачем самостійно в сервісі Особистий кабінет не пізніше 24 годин після закінчення розрахункового періоду. В інших випадках рахунок надається постачальником споживачу на підставі отриманих від споживача/оператора розподілу/адміністратора комерційного обліку даних та може бути отриманий споживачем у відповідному енергоофісі постачальника. У разі не отримання споживачем рахунку, споживач здійснює оплату за спожиту електричну енергію, в установлені даним розділом строки, за платіжним документом, самостійно оформленим споживачем.

Розділом 10 комерційної пропозиції визначено термін дії договору, зокрема договір на умовах цієї комерційної пропозиції укладається на строк до кінця календарного року. Договір вважається щорічно продовженим на наступний календарний рік, якщо не пізніше ніж за 21 календарний день до закінчення терміну дії договору жодна зі сторін не заявить про припинення його дії або розірвання.

На виконання умов договору ТОВ Донецькі енергетичні послуги складено акти прийняття-передавання товарної продукції (електроенергії) за червень 2023 в обсязі спожитої електроенергії 83521кВтгод на суму 517 870,44грн, за липень 2023 в обсязі спожитої електроенергії 7478кВтгод на суму 45 801,52грн та за серпень 2023 в обсязі спожитої електроенергії 6805кВтгод на суму 44 568,97грн.

Також, постачальником виставлено споживачу рахунки на вказані суми, а саме: №5065 за червень 2023 від 06.07.2023, кінцева дата сплати 13.07.2023 на суму 516 642,61грн (з урахуванням переплати за попередній період в розмірі 1227,83грн), №5065 за липень 2023 від 03.08.2023, кінцева дата сплати 10.08.2022 на суму 45 801,52грн та №5065 за серпень 2023 від 04.09.2022, кінцева дата сплати 11.09.2022 на суму 44 568,97грн.

Зазначені акти та рахунки сформовані в програмному комплексі постачальника з можливістю перегляду споживачем в сервісі Особистий кабінет та підписані постачальником, а також направлені на електронну адресу відповідача 10.07.2023, 09.08.2023 та 07.09.2023 відповідно.

Порушення відповідачем умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, в частині оплати поставленої електричної енергії в повному обсязі в сумі 607 013,10грн стало підставою для нарахування 3% річних та звернення позивача до суду.

Дослідивши матеріали справи на підставі приписів чинного законодавства, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.275 Господарського процесуального кодексу України за договором енергопостачання енергопостачальне підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту воду (далі - енергію) споживачеві (абоненту), який зобов`язаний оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного обладнання, що ним використовується. Окремим видом договору енергопостачання є договір постачання електричної енергії споживачу. Особливості постачання електричної енергії споживачам та вимоги до договору постачання електричної енергії споживачу встановлюються Законом України "Про ринок електричної енергії".

Частиною 2 ст.56 зазначеного Закону передбачено, що договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами.

Пунктом 1.1.2 розділу І Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №312 від 14.03.2018 (далі - ПРРЕЕ) передбачено, що договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг є домовленістю між постачальником універсальних послуг та побутовим або малим непобутовим споживачем, або іншим споживачем, який відповідно до законодавства має право на отримання універсальних послуг, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу постачальником універсальних послуг за цінами постачальника універсальних послуг.

Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, який є публічним договором приєднання та зміст якого визначається постачальником універсальних послуг на основі Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (додаток 6 до цих Правил), та укладається в установленому цими Правилами порядку (п.1.2.8 ПРРЕЕ).

Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг укладається шляхом приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, опублікованого в засобах масової інформації та на веб-сайті постачальника, шляхом оплати рахунка, отриманого від постачальника універсальної послуги, або фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії, або підписання заяви-приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг. (п.7 Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №312 від 14.03.2018, у редакції станом на дату виникнення спірних правовідносин).

З матеріалів справи вбачається, що відповідачем спожито електричну енергію в обсязі 83521 кВт*год у червні 2023, 7478 кВт*год у липні 2023 та 6805 кВт*год у серпні 2023, що підтверджується листом АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» №67/14422-вих від 25.09.2023 щодо фактичного (звітного) обсягу споживання за період з березня по серпень 2023 року у розмірі 97804 кВт*год по точках комерційного обліку споживача фізичної особи-підприємця Шамлі Ольги Іванівни, що свідчить про приєднання відповідача до умов договору постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг шляхом оплати рахунків за спожиту електричну енергію.

Матеріали справи не містять доказів в підтвердження звернення споживача до постачальника із заявою про припинення дії договору, у зв`язку з чим договір постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг є чинним станом на теперішній час.

Відповідно до п.п.4.21, 4.29 ПРРЕЕ, оплата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію має здійснюватись згідно зі строками, встановленими договором та сформованим відповідним учасником роздрібного ринку платіжним документом. Зазначені строки не можуть бути меншими за 5 днів з дня надання платіжного документа споживачу. Порядок оплати споживачем послуг оператора системи та послуг постачальника послуг комерційного обліку мають відповідати порядку розрахунків, визначеному в укладеному договорі про постачання електричної енергії споживачу (комерційній пропозиції, яка є додатком до цього договору).

Умовами договору передбачено, що оплата рахунка Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строки, визначені в рахунку, але не менше 5 робочих днів від дати отримання Споживачем цього рахунка, або протягом 5 робочих днів від строку оплати, зазначеного в комерційній пропозиції, прийнятої Споживачем. Відповідно до обраної споживачем комерційної пропозиції розрахунок (оплата) за фактично спожиту електричну енергію має здійснюватися Споживачем у строк не більше 5 робочих днів після закінчення розрахункового періоду, не залежно від отримання рахунку.

Матеріали справи містять акти та рахунки за червень-серпень 2023 за електричну енергію на загальну суму 607 013,10грн.

З наданих документів вбачається, що зазначені акти та рахунки сформовані в програмному комплексі постачальника та скріплені його підписом з можливістю перегляду споживачем в сервісі Особистий кабінет, а також направлені на електронну адресу відповідача 10.07.2023 за червень 2023, 09.08.2023 за липень 2023 та 07.09.2023 за серпень 2023.

При цьому, за умовами договору та комерційної пропозиції неотримання рахунку не є підставою для звільнення від обов`язку оплати за фактично поставлену електричну енергію, оскільки, в такому випадку, оплата здійснюється споживачем у строк не більше 5 робочих днів після закінчення розрахункового періоду, не залежно від отримання рахунку, на підставі самостійно оформленого споживачем платіжного документу.

Споживання відповідачем електричної енергії в спірний період підтверджується листом АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» №67/14422-вих від 25.09.2023.

Згідно з рахунком №5065 за червень 2023 від 06.07.2023 нарахована сума сплати за спожиту електроенергію склала 517 870,44грн, з урахуванням коригувань (перерахунку) 25.03.2023 та 25.04.2023, при цьому зі змісту позовної заяви вбачається, надлишок з платежів в сумі 1227,83грн за попередні періоди, зараховані в якості часткової оплати за червень 2023, у зв`язку з чим сума заборгованості за вказаний місяць склала 516 642,61грн, що також відображено у відповідному рахунку.

Будь-яких заперечень та спростувань щодо розрахунку позивача відповідачем не надано.

Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України (далі-ГК України), ст.ст.525, 526 ЦК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом.

Згідно із ст.629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами. Таке імперативне врегулювання договірних відносин усуває будь-які сумніви щодо юридичного значення умов договору: вони є юридично обов`язковими, гарантують право учасникам договірних відносин бути впевненими в тому, що кожна зі сторін має виконувати умови договору належним чином, а цивільні права, що ґрунтуються на його умовах, підлягають захисту в тій же мірі і в той же спосіб, що і права, які прямо передбачені актами цивільного законодавства або випливають із них.

Виходячи із зазначеного, відповідач не виконав своїх зобов`язань за договором та не сплатив в повному обсязі спожиту електричну енергію, у зв`язку з чим позивач правомірно вимагає стягнення виниклої суми заборгованості.

Отже, сума несплаченої заборгованості за спожиту електричну енергію за спірні періоди, яка підлягає стягненню з відповідача, складає 607 013,10грн.

Також, позивачем заявлено до стягнення 3% річних в сумі 3 605,24грн за період з 14.07.2023 по 30.09.2023.

Відповідно до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З розрахунку позивача вбачається, що ним нараховано 3% річних в загальній сумі 3605,24грн, з яких: 3354,64грн за період з 14.07.2023 по 30.09.2023, за прострочення грошового зобов`язання, яке виникло у липні за червень 2023, 191,99грн за період з 11.08.2023 по 30.09.2023, за прострочення грошового зобов`язання, яке виникло у серпні за липень 2023 та 58,61грн за період з 15.09.2023 по 30.09.2023, за прострочення виконання грошового зобов`язання виниклого у вересні за серпень 2023.

Перевіривши вказаний розрахунок судом встановлено, що він є арифметично вірним та сума 3% річних, яка підлягає стягненню з відповідача складає 3605,24грн

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Донецькі енергетичні послуги» до Фізичної особи-підприємця Шамлі Ольги Іванівни про стягнення заборгованості в сумі 610 618,34грн задовольнити.

Відповідно до вимог ст.129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати із сплати судового збору покладаються на відповідача.

З наданого платіжного доручення вбачається, що позивачем сплачено судовий збір в розмірі 7329,82грн, при цьому сума судового збору за подання позовною заяви з ціною позову 610 618,34грн, з урахуванням зниженого коефіцієнту 0,8, складає 7327,42грн (610 618,34грн*1,5/100*0,8), у зв`язку з чим сума судового збору, яка підлягає стягненню з відповідача складає саме 7327,42грн.

Відповідно до положень п.1 ч.1 ст.7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

Виходячи з викладеного, сума надмірно сплаченого судового збору буде повернута позивачу за наявності відповідного клопотання.

Стосовно інших судових витрат, суд зазначає, що відповідно до положень ч.8 ст.129 ГПК України, до суду не надходило ані заяв, ані клопотань про їх відшкодування, ані доказів в підтвердження понесення таких судових витрат, у зв`язку з чим суд не вбачає підстав для їх розподілу.

Керуючись ст.ст.12, 13, 76, 86, 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1.Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Донецькі енергетичні послуги» до Фізичної особи-підприємця Шамлі Ольги Іванівни про стягнення заборгованості в сумі 610 618,34грн - задовольнити.

2.Стягнути з Фізичної особи-підприємця Шамлі Ольги Іванівни ( АДРЕСА_1 ; код РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Донецькі енергетичні послуги» (49001, м.Дніпро, вул.Січових Стрільців, буд.4Д; код ЄДРПОУ 42086719) заборгованість в розмірі 610 618,34грн з яких: 607 013,10грн сума боргу за спожиту електроенергію, 3 605,24грн 3% річних, а також судові витрати зі сплати судового збору в сумі 7327,42грн.

3.Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4.Рішення може бути оскаржене в Східний апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення в порядку передбаченому розділом IV ГПК України.

Рішення прийняте, складено та підписано у нарадчій кімнаті.

Суддя П.В. Демідова

Інформацію щодо руху справи можна отримати на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua, веб-порталі "Судова влада України" (dn.arbitr.gov.ua).

Часті запитання

Який тип судового документу № 119646189 ?

Документ № 119646189 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119646189 ?

Дата ухвалення - 11.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119646189 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119646189 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119646189, Commercial Court of Donetsk Oblast

The court decision No. 119646189, Commercial Court of Donetsk Oblast was adopted on 11.06.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data conveniently.

The court decision No. 119646189 refers to case No. 905/581/24

This decision relates to case No. 905/581/24. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119646188
Next document : 119677194