Court decree № 119644647, 06.06.2024, Kryvoozerskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast

Approval Date
06.06.2024
Case No.
479/403/24
Document №
119644647
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

479/403/24

6/479/9/24

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

06 червня 2024 року смт.Криве Озеро

Кривоозерський районний суд Миколаївської області

в складі : головуючої судді Репушевської О.В.,

за участі: секретаря судового засідання Добровольської І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смтКриве Озеро, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів", стягувач Акціонерне Товариство"Ідея Банк", боржник ОСОБА_1 , заінтересована особа Другий відділ державної виконавчої служби у Первомайському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса), про заміну сторони виконавчого провадження,

в с т а н о в и в :

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" звернувся до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження з виконання виконавчого напису нотаріуса №2010 від 25 вересня 2018 року. Заяву обґрунтовано тим ,що на примусовому виконанні Другого відділу державної виконавчої служби у Первомайському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса), перебуваєвиконавче провадження №59109896 щодо стягнення кредитної заборгованості з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства "Ідея Банк", відкритого 15 травня 2019 року на підставі виконавчого напису нотаріуса №2010 від 25 вересня 2018 року. 17 листопада 2023 року між АТ "Ідея Банк" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" укладено Договір факторингу №17112023 відповідно до умов якого право грошової вимоги за кредитним договором №F94.306.70373 від 11 квітня 2016 року, укладеним між АТ "Ідея Банк" та ОСОБА_1 , перейшло до ТОВ "ФК "ЄАПБ". Відповідно до Реєстру боржників до Договору факторингу ТОВ "ФК "ЄАПБ" набуло права грошової вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором №F94.306.70373 від 11 квітня 2016 року, в сумі 22056,84 грн.. У зв`язку з цим заявник просить суд замінити стягувача Акціонерне товариство "Ідея Банк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" у виконавчому провадженні №59109896 щодо стягнення кредитної заборгованості з ОСОБА_1 , відкритого 15 травня 2019 року на підставі виконавчого напису нотаріуса №2010 від 25 вересня 2018 року.

Учасники справи та заінтересовані особи, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явилися.

При цьому заявник просив розглянути заяву про заміну сторони виконавчого провадження без участі його представника.

Ухвалою суду справу розглянуто за відсутністю сторін, оскільки відповідно до ч.3ст.442 ЦПК України неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Суд, дослідивши матеріали заяви, оцінивши зібрані по справі докази у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.1 ст.512 ЦК Українивизначено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Положеннями ч.1ст.514Цивільного кодексу Українипередбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до положень ст.442ЦПК Українипередбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Згідно положень ч.5ст.15 Закону України "Про виконавче провадження", у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

На примусовому виконанні Другого відділу державної виконавчої служби у Первомайському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса), перебуваєвиконавче провадження №59109896 щодо стягнення кредитної заборгованості з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства "Ідея Банк" кредитної заборгованості, відкритого 15 травня 2019 року на підставі виконавчого напису нотаріуса №2010 від 25 вересня 2018 року (а.с.5)

17 листопада 2023 року між АТ "Ідея Банк" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" укладено Договір факторингу №17112023 відповідно до умов якого право грошової вимоги за кредитним договором № F94.306.70373 від 11 квітня 2016 року, укладеним між АТ "Ідея Банк" та ОСОБА_1 , перейшло до ТОВ "ФК "ЄАПБ". (а.с.6-8)

Відповідно до положень п.2.2. Договору факторингу Права Вимоги, які АТ "Ідея Банк" відступає ТОВ "ФК "ЄАПБ" за цим Договором, відступаються (передаються) в розмірі Заборгованості Боржників перед АТ "Ідея Банк", та визначені в Реєстрі Боржників, що підписується Сторонами, у паперовому вигляді в день укладання цього Договору та надсилається АТ "Ідея Банк" ТОВ "ФК "ЄАПБ" в електронному вигляді засобами корпоративного зв`язку у захищеному паролем файлі в день укладання цього Договору. Реєстр Боржників після належного його підписання Сторонами вважається невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до Рестру боржників до Договору факторингу ТОВ "ФК "ЄАПБ" набуло права грошової вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором № F94.306.70373 від 11 квітня 2016 року, в сумі 22 056,84 грн. (а.с.9).

Згідно п. 5.1. Договору факторингу Права Вимоги вважаються такими, що перейшли від АТ "Ідея Банк" до ТОВ "ФК "ЄАПБ" в день підписання відповідного Реєстру Боржників, за умови виконання ТОВ "ФК "ЄАПБ" зобов`язань передбачених п. 4.1. цього Договору.

Отже, ТОВ "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" набуло право вимоги до ОСОБА_1 , а тому є кредитором.

На підставі викладеного, згідно положеньст.442 ЦПК Українитаст.512 ЦК України, суд вважає за необхідне заяву ТОВ "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" про заміну сторони виконавчого провадження задовольнити, змінивши стягувача Акціонерне товариство "Ідея Банк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" у виконавчому провадженні №59109896 щодо стягнення кредитної заборгованості з ОСОБА_1 , відкритого 15 травня 2019 року на підставі виконавчого напису нотаріуса №2010 від 25 вересня 2018 року.

Керуючись ст. ст. ст.81,247,260-261,353,442, 512 ЦПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів", стягувач Акціонерне Товариство"Ідея Банк", боржник ОСОБА_1 , заінтересована особа Другий відділ державної виконавчої служби у Первомайському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса), про заміну сторони виконавчого провадження, задовольнити.

Замінити первісногостягувача Акціонернетовариство "ІдеяБанк"на йогоправонаступника Товариствоз обмеженоювідповідальністю "Фінансовакомпанія "Європейськаагенція зповернення боргів" у виконавчому провадженні №59109896 щодо стягнення кредитної заборгованості з ОСОБА_1 , відкритого 15 травня 2019 року на підставі виконавчого напису нотаріуса №2010 від 25 вересня 2018 року.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга протягом п`ятнадцяти днів з дня її складання.

Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у ч.2 ст.358 ЦПК України.

Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Суддя :

Часті запитання

Який тип судового документу № 119644647 ?

Документ № 119644647 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119644647 ?

Дата ухвалення - 06.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119644647 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119644647 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119644647, Kryvoozerskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast

The court decision No. 119644647, Kryvoozerskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast was adopted on 06.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information conveniently.

The court decision No. 119644647 refers to case No. 479/403/24

This decision relates to case No. 479/403/24. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119607469
Next document : 119644648