Decision № 119630384, 11.06.2024, Svaliavskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

Approval Date
11.06.2024
Case No.
306/379/24
Document №
119630384
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 306/379/24

Провадження № 2/306/320/24

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2024 року м. Свалява

Свалявський районний суд Закарпатської області в складі:

головуючого-судді Уліганинця П.І.

за участю секретаря судового засідання Стеблей А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Свалява в залі суду № 3 цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та Філії «Свалявське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» про поновлення на роботі,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з названим позовом у якому просить поновити його на роботі на посаді провідного мисливствознавця Філії «Свалявське ЛГ» ДСГП «Ліси України» з якої його звільнено у зв`язку з скороченням чисельності та штату. Зазначає, що, на його думку, йому не було запропоновано будь-яку вакантну посаду, не проведено остаточного розрахунку при звільненні та не виплачена передбачена Колективним договором ДП «Свалявське ЛГ» від 23.07.2021 року компенсація.

У поданому письмовому відзиві представник відповідача щодо задоволення позову заперечив у зв`язку з його недоведеністю та просив закрити провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 255 ЦПК України.

У поданій позивачем відповіді на відзив, останній спростовує доводи відповідача, вважає, що останнім зроблено хибний висновок про те, що дію Колективного договору ДП «Свалявське ЛГ» від 23.07.2021 року припинено.

Учасники справи в судове засідання не з`явилися. Подали заяви про розгляд справи у їх відсутності на підставі наявних матеріалів (а.с.87-88).

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази у їх сукупності, суд встановив наступне.

Наказом відповідача №260/21.27-ОС від 17.11.2023 року зобов`язано письмово повідомити працівників, зокрема …, позивача, які підлягають звільненню, через 2 місяці після попередження з пропозицією переведення на вакантні посади (а.с.10-11, 42-44).

На виконання даного наказу позивачу, 17.11.2023 року, надіслано повідомлення про попередження його про наступне звільнення у зв`язку з скороченням чисельності та штату, з яким останній ознайомився 21.11.2023 року (а.с.12, 45).

Відповідно до наказу №32к/тр від 22.01.2024 року, позивача, 23.01.2024 року, звільнено з посади провідного мисливствознавця (районного) у зв`язку з скороченням чисельності або штату, і згідно розрахункового листка за січень 2024 рік, з ним проведено повний грошовий розрахунок (а.с.6, 37,47).

Також, за наказом №259/21.27-ОС від 16.11.2023 року введено в дію штатний розпис та структуру та штатну чисельність Філії Свалявське лісове господарство з 01.01.2024 року, згідно затвердженого штатного розпису у кількості 179 чоловік із зазначенням займаних посад. Посада - провідний мисливствознавець - відсутня (а.с.18, 20-21, 38-41).

Пунктом 3.4.1. Колективного договору ДП «Свалявське ЛГ» на 2021-2025 роки від 23.07.2021 року, передбачено, що при звільненні працівників підприємства в наслідок ліквідації підприємства, всіх видах реорганізації підприємства виплачувати працівникам одноразову допомогу з розрахунку 2000,00 грн за кожен відпрацьований рік в лісовій галузі, кожному працівнику підприємства. Згідно п.1.7 вказаного договору, договір набуває чинності з дня підписання і діє до укладення нового або перегляду цього договору (а.с.13-15, 48-50).

Відповідно до п. 1.10. Колективного договору ДСГП «Ліси України» від 06.07.2023 року, такий укладено на 2023-2025 роки, він набирає чинності з дня підписання і діє до укладання нового або перегляду цього Договору (а.с.51-53).

Таким чином, колективний договір від 23.07.2021 року втратив чинність з моменту укладення вищевказаного договору.

За приписами п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем лише у випадках, зокрема, змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Частина 2 вказаної норми Закону передбачає, що звільнення з підстав, зазначених упунктах 1,2і6цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КЗпП України при скороченні чисельності чи штату працівників у зв`язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

Згідно ч. 1 ст. 44 КЗпП України при припиненні трудового договору з підстав, зазначених упункті 6 статті 36тапунктах 1,2і6 статті 40,пункті 6частини першої статті 41 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку

За приписами ч. 1 та 3 ст. 49-2 КЗпП України про наступневивільнення працівниківперсонально попереджаютьне пізнішеніж задва місяці. Одночасно з попередженням про звільнення у зв`язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган, фізична особа, яка використовує найману працю, пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи.

У постанові КЦС ВС від 09.12.2021 року у справі № 646/2661/20 зазначено, що право на залишення на роботі, передбачене ч.1 ст. 42 КЗпП України, не застосовується для працевлаштування на іншу посаду, оскільки переважне право на залишення на роботі враховуються при скороченні декількох посад, тобто інші рівнозначні посади залишаються, і тоді роботодавець застосовує переважне право та надає право на залишення на роботі.

За правовимвисновком,викладеним упостанові КЦСВС від30.05.2024року,справа №552/5006/22, роботодавець зобов`язаний запропонувати всі вакансії, що відповідають зазначеним вимогам, які існують на цьому підприємстві, незалежно від того, в якому структурному підрозділі працівник, який вивільнюється, працював.

Таким чином, однією з гарантій для працівників при скороченні чисельності або штату є обов`язок власника підприємства чи уповноваженого ним органу працевлаштувати працівника.

Власник вважається таким, що належно виконав вимоги частини другої статті 40, частини третьої статті 49-2 КЗпП України щодо працевлаштування працівника, якщо запропонував йому наявну на підприємстві роботу, тобто вакантну посаду чи роботу за відповідною професією чи спеціальністю, чи іншу вакантну роботу, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду тощо.

У постанові Верховного Суду України від 01 квітня 2015 року у справі № 6-40цс15 вказано, що оскільки обов`язок з працевлаштування працівника покладається на власника з дня попередження про вивільнення до дня розірвання трудового договору, за змістом частини третьої статті 49-2 КЗпП роботодавець є таким, що виконав цей обов`язок, якщо працівникові були запропоновані всі інші вакантні посади (інша робота), які з`явилися на підприємстві протягом цього періоду і які існували на день звільнення.

Згідно довідки Філії «Свалявське ЛГ» ДСГП «Ліси України» від 07.03.2024 року №5, станом на 23.01.2024 року вакантні посади відсутні (а.с.46).

Відповідно до приписів ст. 15, 16 ЦК України кожна особамає правона захистсвого цивільногоправа уразі йогопорушення,невизнання абооспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За таких обставин, суд вважає, що відповідачем дотримано всіх вимог, передбачених чинним законодавством під час звільнення позивача, та такими діями права останнього не порушені і судового захисту не потребують.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що у задоволенні позову належить відмовити.

Керуючись ст. 12, 18, 76, 81, 128, 133, 134, 137, 141, 158, 223, 259, 263, 265, 268, 273, 354 ЦПК України, ст., 40, 44, 49-2 КЗпП України, ст. 15,16 ЦК України, суд,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні позову ОСОБА_1 до Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та Філії «Свалявське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» про поновлення на роботі відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду.

ГОЛОВУЮЧИЙ П.І.Уліганинець

11.06.2024 року

Часті запитання

Який тип судового документу № 119630384 ?

Документ № 119630384 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119630384 ?

Дата ухвалення - 11.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119630384 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119630384 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119630384, Svaliavskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

The court decision No. 119630384, Svaliavskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast was adopted on 11.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key information quickly.

The court decision No. 119630384 refers to case No. 306/379/24

This decision relates to case No. 306/379/24. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119630383
Next document : 119651349