Decision № 119610056, 10.06.2024, Tiachivskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

Approval Date
10.06.2024
Case No.
307/1665/24
Document №
119610056
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 307/1665/24

Провадження № 2/307/376/24

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(заочне)

10 червня 2024 року м. Тячів

Тячівський районний суд Закарпатської області в складі:

головуючого судді - Бряник М.М.,

секретар судового засідання Уманська Н.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Тячів у порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін цивільну справу за позовною заявою ТОВ «Бізнес позика», в інтересах якого діє представник - Памірський Максим Анатолійович до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Бізнес позика», в особі представника Памірського Максима Анатолійовича , звернулися до суду із позовною заявою до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що 15.12.2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес позика» та ОСОБА_1 укладено договір №439975-КС-001 про надання кредиту, шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному статтею 12 Законом України «Про електронну комерцію».

ТОВ «Бізнес позика» 15.12.2021 року направлено ОСОБА_1 , пропозицію (оферту) укласти Договір № 439975-КС-001 про надання кредиту. 15.12.2021 року ОСОБА_1 , прийняв (акцепт) пропозицію (оферту) щодо укладення Договір № 439975-КС-001 про надання кредиту, на умовах визначених офертою. Зі своєї сторони ТОВ «Бізнес позика» направлено ОСОБА_1 , через телекомунікаційну систему одноразовий ідентифікатор G-8016, на номер телефону 380 (68) 092-02-84 (що зазначено Позичальником у своїй анкеті в особистому кабінеті), котрий Боржником було введено/відправлено. Таким чином, 15.12.2021 року між ТОВ «Бізнес позика» та ОСОБА_1 було укладено договір № 439975-КС-001 про надання кредиту, підписаний одноразовим ідентифікатором у порядку, визначеному статтею 12 Законом України «Про електронну комерцію»

Відповідно до п. 1 Договору кредиту, ТОВ «Бізнес позика» надає позичальнику грошові кошти у розмірі 25 000,00 грн, на засадах строковості, поворотності, платності, а Позичальник зобов`язується повернути грошові кошти та сплатити проценти за користування кредитом у порядку та на умовах, визначених Договором кредиту та Правил про надання грошових коштів у кредит.

Згідно з умовами Договору кредиту, сторони визначили, що плата за користування кредитом є фіксованою та становить 0,8647 процентів за кожен день користування Кредитом

Пунктом 2. кредитного договору визначено, що протягом строку кредитування процентна ставка за кредитом, нараховуються на залишок заборгованості по кредиту, наявну на початок календарного дня, за період фактичного користування кредитом, із урахуванням дня видачі кредиту та дня повернення кредиту згідно графіку платежів

Пунктом 3. Кредитного договору встановлений графік платежів, які має здійснювати Позичальник для належного виконання умов кредитного договору.

ТОВ «Бізнес позика» свої зобов`язання за договором кредиту виконало, та надало Позичальнику грошові кошти в розмірі 25 000,00 грн. шляхом перерахування на банківську картку Позичальника № НОМЕР_1 (котрий Позичальником вказано при заповнені анкетних даних в особистому кабінеті), що підтверджується довідкою про видачу коштів (або платіжним дорученням).

Відповідно до пункту 2 договору протягом строку кредитування процентна ставка за кредитом, нараховуються на залишок заборгованості по кредиту, наявну на початок календарного дня, за період фактичного користування кредитом, із урахуванням дня видачі кредиту та дня повернення кредиту згідно графіку платежів.

Відповідно до п.5.1. Правил, які у відповідності до пункту 10 Кредитного договору є його невід`ємною частиною, обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за користування кредитом за договором про надання кредиту здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом з урахуванням умов Кредитного договору. Таким чином, проценти за користування кредитом щоденно нараховуються на неповернену суму кредиту, станом на початок доби, з першого дня перерахування суми кредиту Позичальнику до закінчення терміну дії договору про надання кредиту (включно), тобто, протягом всього строку кредитування.

Зважаючи на ті обставини, що ОСОБА_1 , належним чином не виконує свої зобов`язання за кредитним договором, у Боржника станом на 10.04.2024 року утворилась заборгованість за Договором № 439975-КС-001 про надання кредиту, в розмірі 65 284,42 грн, що складається з: суми прострочених платежів по тілу кредиту - 25 000,00 грн., суми прострочених платежів по процентах - 36 534,42 грн., суми прострочених платежів за комісією - 3 750,00 грн.

ОСОБА_1 , через веб-сайт кредитодавця https://bizpozyka.com/ шляхом введення логіну особистого кабінету та паролю особистого кабінету, ввійшов до особистого кабінету та з особистого кабінету через інформаційнотелекомунікаційну систему (ІТС) подав заявку на отримання кредиту, де відповідно вказує номер свого поточного (карткового) рахунку НОМЕР_1 належать саме йому і треті особи не мають до нього доступу.

У зв`язку з вищенаведеним просить стягнути з ОСОБА_1 заборгованість за Договором № 439975-КС-001 про надання кредиту від 15.12.2021 року, що становить 65 284,42 грн.

Ухвалою Тячівського районного суду Закарпатської області від 26.04.2024 року відкрито провадження у справі, постановлено розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження та витребувано з АТ "Таскомбанк", інформацію, що містить банківську таємницю, про те:

- чи випускалася банківська картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_2 );

- інформацію про рух коштів (виписку) по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 15.12.2021 року по 01.06.2022 року включно.

Представник позивача будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився. В позові просив справу розглянути справу у його відсутності. 06 травня 2024 року представник позивача подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та не заперечує протии заочного рішення по справі.

Відповідач будучи, належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, що рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення за штрих кодовим ідентифікатором №0600922546000, №0600915136181 в судове засідання не з`явився. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не подавав.

Суд, виконуючи вимоги ст. 280 ЦПК України, враховуючи, що відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання, не з`явився в судове засідання без поважних причин та без повідомлення причин, не подав відзив, а також те, що представник позивача просить справу розглянути у його відсутності, позовні вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити та зазначив, що не заперечує проти заочного вирішення справи, ухвалив провести заочний розгляд справи.

На підставі ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Дослідивши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов висновку про задоволення позову з таких підстав.

Згідно пропозиції (оферти) вбачається, що ТОВ «Бізнес позика» 15.12.2021 року направив ОСОБА_1 , електронну форму пропозиції (оферти) укласти договір № 439975-КС-001 про надання кредиту (а.с.34-36).

Із паспорта споживчого кредиту видно, що ОСОБА_1 підписав електронним підписом одноразовим ідентифікатором G-8016 паспорт споживчого кредиту, у якому визначені умови кредитного договору (а.с.30-33).

Відповідно до договору №439975-КС-001 про надання кредиту вбачається, що даний договір було укладено між ТОВ «Бізнес позика та ОСОБА_1 та підписаний одноразовим ідентифікатором у порядку, визначеному статтею 12 Законом України «Про електронну комерцію» (а.с.55-57).

Як вбачається з електронної форми прийняття пропозиції, 15.12.2021 року ОСОБА_1 , прийняв (акцепт) пропозицію (оферту) щодо укладення договору №439975-КС-001 про надання кредиту, на умовах визначених офертою (а.с.60-62).

Згідно форми послідовності дій клієнта видно, що ОСОБА_1 15.12.2021 року здійснив вхід в особистий кабінет, отримав інформацію про свій статус, відбулася передача інформації обраних клієнтом умов кредиту, відповідачу надано паспорт споживчого кредиту, для підписання паспорта споживчого кредиту відповідачу на вказаний номер телефону було відправлено смс - повідомлення з одноразовим ідентифікатором, відповідач ознайомився і підписав паспорт споживчого кредиту, кредитодавець направив відповідачу індивідуальну оферту, яка містить істотні умови договору, для підписання договору відповідачу на вказаний номер телефону було відправлено смс - повідомлення з одноразовим ідентифікатором, відповідач ознайомився з офертою та підписав договір, після укладення договору Товариство направило відповідачу повідомлення про успішне підписання договору та відправило договір та правила кредитування на електронну пошту вказану відповідачем, які також в цілодобовому онлайн доступі в особистому кабінеті клієнта (а.с.52-53).

Із анкети клієнта (витягу з інформаційно-телекомунікаційної системи https://bizpozyka.com/), від 11.04.2024 року, інформаційної довіки відомо, що ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА» надав ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 25 000 грн. на зазначений відповдачем банківський рахунок № НОМЕР_1 (а.с.51).

На виконання ухвали Тячівського районного суду Закарпатської області від 26.04.2024 року представник АТ «Таскомбанк» надав інформацію в якій зазначає, що на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 видано миттєву банківську платіжну картку № НОМЕР_1 та виписку за договором від 14.05.2024 року за період 15.12.2021 по 01.06.2022 року де зазначено рух коштів на картці № НОМЕР_1 за вказаний період, що підтверджує належність вказаного банківського рахунку на який позивачем перераховано кредитні кошти, відповідачу (а.с.122-130).

Із розрахунку заборгованості за кредитом станом на 14.04.2024 року загальна заборгованість складає 65 284,42 грн., з яких 25 000 грн. - заборгованість по тілу кредиту, 36 534,42 грн. - заборгованість за відсотками; 3 750 грн. - заборгованість за комісією (а.с.58).

Частиною першою статті 15 ЦК України передбачено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно зі статтею 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 3 Закону України "Про електрону комерцію" встановлено, що електронний договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків та оформлена в електронній формі. Електронний договір укладається і виконується в порядку, передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими актами законодавства. Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному статтею 12 цього Закону, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою цієї статті.

Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, про її прийняття (акцепт) може бути надана шляхом: надсилання електронного повідомлення особі, яка зробила пропозицію укласти електронний договір, підписаного в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону; заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в електронній формі, що підписується в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону; вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз`яснено в інформаційній системі, в якій розміщено таку пропозицію, і ці роз`яснення логічно пов`язані з нею (стаття 11 Закону України "Про електронну комерцію").

Статтею 12 Закону України "Про електронну комерцію" встановлено, що якщо відповідно до акту цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання: електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", за умови використання засобу електронного цифрового підпису усіма сторонами електронного правочину; електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим Законом; аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

Відповідно до частини першої статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Договір, укладений за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем за згодою обох сторін вважається укладеним в письмовій формі (частина друга статті 639 ЦК України).

Договір, укладений в електронній формі, є таким, що укладений у письмовому вигляді (статті 205, 207 ЦК України).

Відповідно до частини першої статті 638 ЦК України договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Метою підписання договору є необхідність ідентифікації підписанта, підтвердження згоди підписанта з умовами договору, а також підтвердження цілісності даних в електронній формі.

Якщо є електронна форма договору, то і підписувати його потрібно електронним підписом.

Електронним підписом одноразовим ідентифікатором є дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, і надсилаються іншій стороні цього договору.

Це комбінація цифр і букв, або тільки цифр, або тільки літер, яку отримує заявник за допомогою електронної пошти у вигляді пароля, іноді в парі "логін-пароль", або смс-коду, надісланого на телефон, або іншим способом.

При оформленні замовлення, зробленого під логіном і паролем, формується електронний документ, в якому за допомогою інформаційної системи (веб-сайту інтернет-магазину) указується особа, яка створила замовлення.

За змістом статей 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (статі 627 ЦК України).

Частиною 1 статті 634 ЦК України встановлено, що договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Відповідно до положень ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно зі статтею 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Згідно ст. 526 та ч. 1 ст. 530 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Під час розгляду справи встановлено, що паспорт споживчого кредиту та договір про надання кредиту, пропозиції укласти договір та прийняття пропозицій щодо укладення договору в яких визначені, у тому числі, період користування коштами, процентна ставка, відповідальність сторін, зокрема наслідки прострочення виконання зобов`язань за договором і порядок таких нарахувань підписані електронним підписом відповідача, тобто судом враховано, що сторонами погоджено процентні ставки за користування кредитними коштами.

Підписавши вказані документи та кредитний договір відповідач добровільно погодився на такі умови кредитного договору, взяв на себе відповідні зобов`язання.

Крім того, з розрахунку заборгованості вбачається, що ОСОБА_1 отримав та використовував кредитні кошти.

Згідно ч. 1 ст. 3 ЦК України свобода договору є однією із загальних засад цивільного законодавства.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 3 ЦК України одним із основоположних принципів цивільного законодавства є справедливість, добросовісність та розумність.

Тобто, дії учасників цивільних правовідносин мають відповідати певному стандарту поведінки та характеризуватися чесністю, відкритістю та повагою до інтересів іншої сторони чи сторін договору.

У частинах першій, третій статті 509 ЦК України вказано, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (у тому числі сплатити гроші), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Судом досліджені надані позивачем докази видачі відповідачу кредиту, користування ним кредитними коштами, що доведено відповідними розрахунками, враховано, що зазначені докази відповідачем не спростовано, що є його процесуальним обов`язком.

Наведене узгоджується з висновком висловленим Верховним Судом у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду в постанові від 02 грудня 2020 року у справі № 284/157/20-ц.

Ураховуючи наведене, а також те, що сторонами у справі укладено кредитний договір у встановленій законом формі з визначенням усіх істотних умов такого договору, а саме шляхом підписання кредитного договору та паспорта споживчого кредиту, відтак позов підлягає задоволенню у межах заявлених вимог.

Судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, що відповідає положенням ч. 1 ст. 141 ЦПК України.

Керуючись ст. ст. 258, 259, 263-265, 280-283 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Позовні вимоги ТОВ «Бізнес позика» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Бізнес позика» 65 284,42 (шістдесят п`ять тисяч двісті вісімдесят чотири гривні сорок дві копійки) заборгованості за договором № 439975-КС-001 від 15.12.2021 року.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Бізнес позика» 2422,40 (дві тисячі чотириста двадцять два гривні сорок копійок) судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте Тячівським районним судом Закарпатської області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня отримання його копії.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду в тридцятиденний строк з дня його проголошення (складання).

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Відомості про учасників справи:

Позивач: ТОВ «Бізнес позика», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, офіс 411, код ЄДРПОУ 41084239.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Головуючий М.М. Бряник

Часті запитання

Який тип судового документу № 119610056 ?

Документ № 119610056 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119610056 ?

Дата ухвалення - 10.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119610056 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119610056 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119610056, Tiachivskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

The court decision No. 119610056, Tiachivskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast was adopted on 10.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find important information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful information easily.

The court decision No. 119610056 refers to case No. 307/1665/24

This decision relates to case No. 307/1665/24. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119610050
Next document : 119610058