Decision № 119610031, 04.06.2024, Svaliavskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

Approval Date
04.06.2024
Case No.
306/661/24
Document №
119610031
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 306/661/24

Провадження № 2/306/414/24

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(з а о ч н е)

04 червня 2024 року м. Свалява

Свалявський районний суд Закарпатської області в складі:

головуючого - судді Жиганської Н.М.

за участю секретаря судового засідання Хараїн Е.А.

розглянувши у відкритому судовому у засіданні в м. Свалява в залі суду цивільну справу за позовом ОСОБА_1 (мешк. АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (мешк. АДРЕСА_2 , РНОКПП відсутній) про стягнення аліментів на утримання дитини.

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 звернувсядо судуз позовноюзаявоюдо ОСОБА_2 про стягнення на його користь аліментів на утримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В обгрунтування доводів вказує, що відповідно до рішення Свалявського районного суду Закарпатської області від 24.04.2023 року ОСОБА_2 позбавлено батьківських прав відносно її неповнолітньої доньки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . За рішенням виконкому Свалявської міської ради від 31.08.2023 року за №271 дитині ОСОБА_4 надано статус дитини позбавленої батьківського піклування та за рішенням виконкому Свалявської міської ради від 31.08.2023 року за №22 позивача призначено опікуном над дитиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та передано її у сім`ю позивача. Вимоги мотивує тим, що усі витрати по утриманню дитини позивач несе самостійно. Відповідач від свого обов`язку в утриманні дитини ухиляється, добровільно матеріальної допомоги на утримання дитини не надає. Просить стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 на утримання дитини ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у твердій грошовій сумі у розмірі 3000 грн. щомісячно, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня подачі позову до суду і досягнення дитиною повноліття.

Суд своєю ухвалою від 04.04.2024 року прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі за правилами спрощеного провадження та призначив судовий розгляд справи без повідомлення сторін. Сторонам направлено копії ухвали про відкриття провадження у справі та відповідачу копія позовної заяви з доданими до позову документами з використанням послуг поштового зв`язку, які надаються АТ "Укрпошта". Інформація щодо справи розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет - e-mail inbox@sv.zk.court.gov.ua.

Позивач подав до суду заяву (вх.№4080) про розгляд справи у його відсутності. Позовні вимоги про стягнення аліментів на утримання дитини підтримує у повному обсязі, просить позов задовольнити з підстав зазначених у позовній заяві (вх.№2329).

Відповідач відзив (заперечення) на позовну заяву не подав. Поштове повідомлення повернуто до суду із відміткою про отримання ухали про відкриття провадженні у справі та копії позовної заяви з доданими до неї документами (а.с. 18). Інформація щодо розгляду справи розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет - e-mail inbox@sv.zk.court.gov.ua. Відповідачу роз`яснено, що в разі ненадання ним відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON» не здійснювалося (ч.2 ст. 247 ЦПК України).

Розгляд справи проведено за правилами спрощеного позовного провадження. Суд проводить заочний розгляд справи за наявними доказами у справі та доходить такого висновку.

Відповідно до ст. 13 ЦПК України- суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи; ч.3 ст. 12, ч.1 ст.81 ЦПК України - кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; ч. 1 ст. 76 ЦПК України - доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи; ч. 1, 2 ст. 80 ЦПК України - достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ, УСТАНОВЛЕНІ СУДОМ та ОБГРУНТУВАННЯ ВИСНОВКІВ СУДУ:

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про охорону дитинства» - кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України.

Відповідно до ст. 180 СК України передбачено обов`язок утримання батьками неповнолітніх дітей, тобто дітей, які не досягли 18 років. Стягнення аліментів на утримання дитини є одним із способів захисту інтересів дитини, забезпечення одержання нею коштів, необхідних для її життєдіяльності; ст. 150 СК України визначено обов`язки батьків щодо виховання та розвитку дитини.

Згідно копії свідоцтва про народження дитини ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (серія НОМЕР_2 , відповідний актовий від 15.12.2021 року) батьком зазначений ОСОБА_6 та мати ОСОБА_2 (відповідач).

Відповідно до рішення Свалявського районного суду Закарпатської області від 24.04.2023 року (справа №306/2457/22) - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_3 позбавлена батьківських прав щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно рішення виконавчого комітету Свалявської міської ради Закарпатської області від 31 серпня 2023 року за №271 дитині ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування на підставі рішення Свалявського районного суду Закарпатської області від 24.04.2023 року про позбавлення батьківських прав матері та свідоцтва про смерть батька (серія НОМЕР_3 , виданого Свалявським відділом державної реєстрації актів циільного стану у Мукачівському районі Закарпатської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 23.08.2023 року).

Згідно наказу ССД Свалявської міської ради Закарпатської області від 02.05.2023 року за №61 дитину ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 влаштовано на тимчасове проживання у сім`ю (тітки) ОСОБА_7 на підставі акту проживання умов проживання від 02.05.2023 року та акту оцінки рівня безпеки дитини від 02.05.2023 року.

Відповідно до ч.2 ст. 166 СК України - особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов`язку щодо утримання дітей. Обов`язок батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей належить до конституційних обов`язків і передбачений ч.2 ст. 51 Конституції України, ст. 141 Сімейного кодексу України - батьки зобов`язані утримувати дітей до їх повноліття.

Відповідно до ч.3 ст. 181 СК України - за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу батька або у твердій грошовій сумі за вибором того, разом з яким проживає дитина.

Згідно рішення виконавчого комітету Свалявської міської ради Закарпатської області від 31 серпня 2023 року за №272 над дитиною ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , позбавленої батьківського піклування призначено опікуном ОСОБА_1 (позивача) та визначено місце проживання дитини за адресою фактичного проживання опікуна ОСОБА_1 (за згодою).

Згідно акту про факт передачі дитини від 31 серпня 2023 року, складеного комісією служби у справа дітей Свалявської міської ради Закарпатської області дитину ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 передано ОСОБА_1 (опікуну).

Відповідно доч. 2ст. 182СК України-розмір аліментівмає бутинеобхідним тадостатнім длязабезпечення гармонійногорозвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. При визначенні розміру витрат на утримання дітей які визначаються за рішенням суду, суд визначає не лише сам факт стягнення витрат, а також їх розмір (правова позиція в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 25.09.2016 року, справа №755/14148/18).

Величина прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, встановленого Законодавством України (станом на 03.06.2024 року (на день розгляду справи) - для дитини віком від 6 до 18 років становить - 3196 гривень (ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України".

Суд встановив, що дитина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має повних 10 (десять) років.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 СК України - при визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров`я та матеріальне становище дитини; стан здоров`я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина. Сімейний кодекс України виходить із принципів рівності прав та обов`язків батьків.

Доказів того,що відповідачдобровільно надаєматеріальну допомогуна утриманнядитини судуне надано.Судом не встановлено істотних обставин, які могли б впливати на виконання відповідачем своїх обов`язків щодо утримання дитини, можливості сплачувати аліменти, з урахуванням інтересів та потреб доньки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та, не звільняє відповідача (як матері дитини) від обов`язку утримувати дитину, зокрема, у розмірі, встановленому законом та визначеному судом.

Відповідно ч.1 ст. 89 ЦПК України - суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, враховує норми ст. 3, 18, 27 Конвенції про права дитини - батьки зобов`язані утримувати дітей до повноліття та несуть відповідальність за виховання, розвиток і утримання дитини, що Сімейним кодексом України визначено обов`язки батьків щодо виховання та розвитку дитини, ч.7,8Сімейного кодексуУкраїни -при вирішеннібудь-якихпитань щододітей,суди повиннівиходити зякнайкращого забезпеченняінтересів дитини та нормич.3ст.11розділу III Закону України Про охоронудитинства - предметом основної турботи та основним обов`язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини.

Відповідно до ст. 179 СК України - аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини.

Відповідно до ч. 1 ст. 191 СК України - аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред`явлення позову.

На підставідосліджених усудовому засіданнідоказів наобґрунтування позовнихвимог,а самедані,які містятьсяв копіяхдокументів таматеріалах, враховуючи, що аліментиє власністюдитини,що розміраліментів маєбути необхіднимта достатнімдля забезпеченнягармонійного розвиткудитини,що обов`язокпо утриманнюдитини покладаєтьсяна обохбатьків, що від відповідача заперечень не надійшло (ч.4 ст.12 ЦПК України - кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій),а томусуд доходить висновку,щопозовні вимоги про стягнення аліментів на утримання дитини є обгрунтованими та підставними.

Розмір аліментівнеобхідно визначитиз 27.03.2024року у твердій грошовій сумі в розмірі 3000 грн. щомісячно, який буде достатнім для забезпечення дитині ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належних умов для фізичного та культурного розвитку, відповідатиме чинному законодавству, не порушуючи інтересів і становища відповідача.

Стягнення проводити на користь ОСОБА_1 (позивача).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 430 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішень у справах про стягнення аліментів у межах суми платежу за один місяць.

Відповідно до ч. 2 ст.184 СК України - розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону (обов`язок проведення індексації розміру аліментів, який визначений судом у твердій грошовій сумі, прямо передбачений законом, а саме положеннями ст.184 СК України, що зобов`язує державного виконавця проводити таку індексацію автоматично, тобто без додаткового судового рішення).

Суд роз`яснює сторонам положення ст. 192 СК України, яка передбачає, що розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров`я когось із них.

Відповідно до п.6 ст. 264 ЦПК України - під час ухвалення судового рішення суд вирішує питання розподілу між сторонами судових витрат; п.2ч.5ст.265ЦПК України-у резолютивнійчастині рішеннязазначаються розподілсудових витрат; ч. 1 ст. 133 ЦПК України - судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

При вирішенні питання щодо розподілу судового збору, суд ураховує, що відповідно до п.1 ч.2 ст.141 ЦПК України у разі задоволення позову, судові витрати покладаються на відповідача.

Поскільки вимоги ОСОБА_1 про стягнення аліментів підлягають задоволенню, а позивач звільнений від сплати судового збору при подачі позовної заяви до суду на підставі п.3 ч.1 ст.5 Закону України Про судовий збір (від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі у справах про стягнення аліментів), суд доходить висновку, що судовий збір слід стягнути з відповідача в користь держави (у відповідності до ч.6 ст.141 ЦПК України) та за ставками, встановленими ст. 4 Закону України Про судовий збір №3674-VI від 08.07.2011 року у розмірі 1211,20 грн., які діють з 01.01.2024 року (на день постановлення рішення).

Відповідно до ст. 264 ЦПК України - під час ухвалення рішення суд вирішує, чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи; докази на їх підтвердження; ч.1 ст. 95 ЦПК України - письмовими доказами є документи, які містять дані про обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

З огляду на вищенаведені правові норми та подані до суду докази, оцінивши належність, достовірність та достатність у сукупності наявних у справі доказів, суд доходить висновку, що позов про стягнення аліментів необхідно задовольнити.

Статтею 129 1 Конституції України визначено: Суд ухвалює рішення іменем України. Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (SERYAVIN AND OTHERS v. UKRAINE, № 4909/04, § 58, ЄСПЛ, від 10.02.2010 року).

У контексті вказаної практики суд уважає наведене обґрунтування цього рішення достатнім.

Відповідно до ч.1 ст. 18 ЦПК України - судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України..

Керуючись ст. 13, 81, 89, 95, 206, 258, 259, 263, 264, 265, 273, 352, 354, 355 ЦПК України, ст.150, 179, 180, 181-182 ЦК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 (мешк. АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (мешк. АДРЕСА_2 , РНОКПП відсутній) про стягнення аліментів на утримання дитини - задовольнити.

Стягувати з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_1 , мешканця АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 аліменти на утримання дитини ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у твердій грошовій сумі у розмірі 3000 грн., але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку щомісячно, починаючи стягнення з 27 березня 2024 року і до досягнення дитиною повноліття.

Рішення в частині стягнення аліментів за один місяць, підлягає до негайного виконання.

Стягнути з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,мешканки АДРЕСА_2 в користьдержави (отримувач:ГУК ум.Києві/м.Київ/22030106;код отримувача:37993783;банк отримувача:Казначейство України(ЕАП);код банкуотримувача:899998;рахунок отримувачаUA908999980313111256000026001;код класифікаціїдоходів бюджету:22030106)-судовий збір урозмірі1211,20 грн. (одна тисяча двісті одинадцять гривень 20 коп.).

Рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Датою ухваленнярішення,ухваленого завідсутності учасниківсправи,є датаскладення повногосудового рішення. Повний текст судового рішення складено 04.06.2024 року в день розгляду справи і, починаючи з наступного за цим дня, набирає законної сили після спливу тридцяти днів. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається протягом 30 днів до Закарпатського апеляційного суду.

ГОЛОВУЮЧИЙ-СУДДЯ Н.М.ЖИГАНСЬКА

Часті запитання

Який тип судового документу № 119610031 ?

Документ № 119610031 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119610031 ?

Дата ухвалення - 04.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119610031 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119610031 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119610031, Svaliavskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

The court decision No. 119610031, Svaliavskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast was adopted on 04.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data easily.

The court decision No. 119610031 refers to case No. 306/661/24

This decision relates to case No. 306/661/24. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119610030
Next document : 119610032