Decision № 119609901, 10.06.2024, Volovetskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

Approval Date
10.06.2024
Case No.
936/544/24
Document №
119609901
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

справа № 936/544/24

Провадження № 2-о/936/98/2024

10.06.2024р. смт. Воловець

Воловецький районний суд Закарпатської області в складісудді ПелихО.О.,з участюсекретаря судовогозасідання Іванової Н.Я.,розглянувши у відкритому судовому засіданні впорядку окремого провадження в залі судових засідань цивільну справу за заявою ОСОБА_1 , заінтересовані особи: Нижньоворітська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області, ОСОБА_2 , про встановленняфакту,що маєюридичне значення - здійснення постійного догляду заособою,яка потребуєпостійного догляду, -

ВСТАНОВИВ:

17.05.2024 р. до Воловецького районного суду Закарпатської області звернувся заявник ОСОБА_1 із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення - здійснення постійного догляду за особою, яка потребує постійного догляду. В обґрунтування зазначеної заяви посилається на те, що він постійно проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . Заявник являється особою із інвалідністю ІІ групи по зору та постійно хворіє, що підтверджується медичною документацією, а саме медичним висновком ЛКК №5 від 01.05.2024 р. та висновком №5 від 01.05.2024 р. про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися. Заявник часто хворіє та не може самостійно себе обслуговувати, й потребує постійного стороннього догляду. Постійний сторонній догляд за заявником здійснює тільки його пасинок ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зокрема: забезпечує заявника продуктами харчування, купляє медикаменти, забезпечує належними умовами проживання, організовує медичні огляди та надання медичної допомоги, що потребує перебування пасинка заявника ОСОБА_2 поряд з ним. Інших осіб, які б могли здійснювати догляд за заявником немає. Встановлення юридичного факту, заявнику необхідно для можливості надавати йому допомогу і представляти його в медичних закладах, органах місцевого самоврядування та органах державної влади, а також з метою реалізації і захисту своїх прав і законних інтересів, визначених законодавством України про соціальний захист населення, а також інших прав, які гарантовані законодавством особі, яка потребує постійного стороннього догляду та за якою здійснюється постійний догляд.

В судове засідання заявник не з`явився, подав до суду заяву, в якій свої вимоги підтримав, справу просить розглянути без його участі.

Представник заінтересованої особи Нижньоворітської сільськоїради Мукачівськогорайону Закарпатськоїобласті в особі сільського голови І.Грига подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, просить розглянути заяву про встановлення юридичного факту на розсуд суду.

Заінтересована особа ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте надав до суду заяву, в якій висловив позицію про визнання вимог заяви, підтвердивши дійсність наведених у ній обставин та просив розглянути справу без його участі.

У зв`язку з неявкою всіх учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося у відповідності до вимог ч.2 ст. 247 ЦПК України.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить висновку, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.2ст.293 ЦПК Українисуд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Статтею 315 ЦПК Українинаведено перелік фактів, що мають юридичне значення, справи про встановлення яких розглядаються судом. Частиною 2 вказаної статті передбачено, що у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Відповідно до роз`яснень, наданих упостанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення»,судам,прирозглядісправ провстановленняфактів,щомаютьюридичне значення, слідматина увазі, щозгідноз закономтакі фактипороджують юридичнінаслідки,тобто відних залежитьвиникнення,зміна абоприпинення особистихчи майновихправ громадян;чинним законодавствомне передбаченоіншого порядкуїх встановлення;заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; встановлення факту не пов`язується з наступним вирішенням спору про право.

Судом встановлено, що заявник ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є вітчимом ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується копією свідоцтва про народження серії НОМЕР_1 від 01.05.1984, копією свідоцтва про укладення шлюбу між ОСОБА_1 та ОСОБА_3 серії НОМЕР_2 від 29.03.1989 року, копією свідоцтва про розірвання шлюбу серії НОМЕР_3 від 17.05.2024, витягом з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища №00045051416 від 16.05.2024.

В матеріалах справи наявна довідка до акту огляду медико-соціально експертною комісією серії 12 ААГ №291985 від 14.06.2023 р., в якій йдеться, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має ІІ групу інвалідності по зору, безтерміново.

Згідно медичного висновку ЛКК №5 від 01.05.2024 р. вбачається, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дійсно за станом здоров`я потребує постійного стороннього догляду.

Відповідно до висновку №5 від 01.05.2024 р. про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі було рекомендовано надання ОСОБА_1 отримання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі від фізичної особи.

З акту встановлення здійснення догляду №76 від 07.05.2024 р., складеного комісією у складі старости сіл Латірка, Біласовиця, Тишів, Котельниця ОСОБА_4 , депутатів Нижньоворітської сільської ради: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , постійний житель АДРЕСА_1 . В результаті обстеження встановлено, що ОСОБА_1 , 1955 р.н. на даний час хворіє згідно медичного висновку ЛКК №5 від 01.05.2024 р, потребує постійного стороннього догляду. Комісія прийшла до висновку, що постійний сторонній догляд за ОСОБА_1 здійснює його пасинок ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме допомагає вітчиму у побуті, забезпечує необхідними медикаментами та продуктами харчування. Інших осіб, які могли б здійснювати належний постійний сторонній догляд за ОСОБА_1 немає.

У відповідності до заяви заявника ОСОБА_1 , вбачається, що останній зазначає, що дійсно потребує постійного стороннього догляду, та стверджує той факт, що його пасинок ОСОБА_2 є єдиним, хто здійснює за ним постійний сторонній догляд, оскільки відсутні інші особи, які можуть здійснювати такий догляд.

Факт здійснення постійного догляду за заявником ОСОБА_1 має юридичне значення, оскільки є необхідним заявнику для можливості надавати йому допомогу і представляти його в медичних закладах, органах місцевого самоврядування та з метою реалізації і захисту своїх прав і законних інтересів, визначених законодавством України про соціальний захист населення, а також інших прав, які гарантовані законодавством особі, яка потребує постійного стороннього догляду та за якою здійснюється постійний догляд.

Статтею 46 Конституції Українипередбачено, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Відповідно дост.1 Закону України «Про соціальні послуги»чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини: а) похилий вік; б) часткова або повна втрата рухової активності, пам`яті; в) невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування; г) психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин; ґ) інвалідність.

У відповідності до п.п.1-4 ч.6ст.13 Закону України «Про соціальні послуги», фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цьогоЗакону безздійснення підприємницькоїдіяльності,можуть надаватисоціальні послугиз доглядуна непрофесійнійоснові безпроходження навчаннята дотриманнядержавних стандартівсоціальних послуготримувачам соціальнихпослуг зчисла членівсвоєї сім`ї,які спільнопроживають,пов`язаніспільним побутом,мають взаємніправа і обов`язки та є: особами з інвалідністю I групи; дітьми з інвалідністю; громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися.

Згідно зст. 89 ЦПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

З врахуванням вищенаведеного, встановивши обставини справи та правовідносини, які з них випливають, а також норми, що підлягають застосуванню до цих правовідносин,суд приходитьдо висновку,щозаявник ОСОБА_1 звернувся до суду із цією заявою підставно,такає належнообґрунтованою та обставини викладені в заяві підтверджені достовірними доказами,а томувимогивикладені взаявіпідлягаютьдозадоволеннявповному обсязі.

Керуючись ст. ст. 293, 294, 315, 319 Цивільного процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 , заінтересовані особи: Нижньоворітська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області, ОСОБА_2 , про встановленняфакту,що маєюридичне значення - здійснення постійного догляду заособою,яка потребуєпостійного догляду,- задовольнити.

Встановити факт, що за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює постійний догляд ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відсутні інші особи, які можуть здійснювати такий догляд.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з часу його проголошення через Воловецький районний суд Закарпатської області або безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Пелих О.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119609901 ?

Документ № 119609901 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119609901 ?

Дата ухвалення - 10.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119609901 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119609901 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119609901, Volovetskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

The court decision No. 119609901, Volovetskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast was adopted on 10.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find key data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data conveniently.

The court decision No. 119609901 refers to case No. 936/544/24

This decision relates to case No. 936/544/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119599958
Next document : 119630322