Decision № 119595562, 04.06.2024, Svaliavskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

Approval Date
04.06.2024
Case No.
306/264/24
Document №
119595562
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 306/264/24

Провадження № 2/306/296/24

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2024 року м. Свалява

Свалявський районний суд Закарпатської області в складі:

головуючого-судді Уліганинця П.І.

за участю секретаря судового засідання Стеблей А.В.

розглянувши увідкритому судовомузасіданні вм.Свалява цивільнусправу запозовом КНП "Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям "Діва Марія" ЗОР до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення аліментів на утримання дитини,-

В С Т А Н О В И В:

Представник позивача звернувся до суду з названим позовом посилаючись на те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є батьками неповнолітнього ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться в КНП "Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям "Діва Марія" ЗОР на повному державному утриманні з 02.07.2020 року по теперішній час. Рішенням Хустського районного суду від 08.12.2022 року відібрано малолітню дитину ОСОБА_4 , 2020 року народження без позбавлення їх батьківських прав. Рішенням Вишківської селищної ради від 26.04.2023 року №205 ОСОБА_3 надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Вказує, що з моменту перебування дитини у закладі ні мати, ні батько жодного разу не навідали сина, ним не цікавились, участі у вихованні та утриманні не приймають. Самоусунулись від батьківських обов"язків. Тому просить стягувати з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 аліменти на користь КНП "Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям "Діва Марія" ЗОР на утримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1/4 частини доходу з кожного з відповідачів щомісячно, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку починаючи з дня подачі позову і до досягнення повноліття дитиною.

В судове засідання сторони не з`явилися.

Від представника КНП «ЦМР та ПДД» Діва Марія» ЗОР ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд справи у її відсутності, позовні вимоги підтримує та наполягає на їх задоволенні (а.с.29).

Відповідачі в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином (а.с.32, 33).

Дослідивши матеріалисправи,оцінивши доказиу їхсукупності,суд дійшоввисновку,що позовналежить задовольнити зважаючи на наступне.

Згідно свідоцтва про народження серії НОМЕР_1 від 15.04.2020 року, батьками ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , актовий запис № 91 від 15.04.2020 року, проведений Хустським РВДРАЦС Південно-Захїдного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) (а.с.4).

Згідно Розпорядження Хустської РДА Закарпатської області від 28.04.2020 року №153 повідомлення ССД Полянської сільської ради від 30.012024 року № 39/01-12, за заявою ОСОБА_1 від 15.04.2020 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 влаштовано до обласного будинку дитини м.Свалява терміном на 3 роки (а.с. 8,9).

Чинним рішенням Хустського районного суду від 208.12.2022 року (справа №309/1023/22) ухвалено відібрати у ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , без позбавлення їх батьківських прав, малолітніх дітей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.12-14).

Рішенням Вишківської селищної ради Хустського району від 26.04.2023 року №205 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

За ст. 150 СК України - батьки зобов`язані піклуватися про здоров`я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Відповідно до ст. ст. 180 СК України - батьки зобов`язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. За правовим змістом вказаної норми закону, обов`язок утримувати дитину є рівною мірою обов`язком як матері, так і батька. Причому обов`язком є особистим, індивідуальним, а не солідарним. За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються в частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі.

Згідно з нормою ст. 182 СК України, при визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров`я та матеріальне становище дитини; стан здоров`я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істотне значення. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

За ст. 183 СК України - частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом. Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття. Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.

Відповідно дост.184СК України суд зазаявою одержувачавизначає розміраліментів утвердій грошовійсумі. Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.

За ст. 8 ЗУ Про охорону дитинства, батьки несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини. Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку.

Відповідно до ст. 3 та ч. ч. 1, 2 ст. 27 Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року, яка ратифікована Постановою Верховної Ради України № 789-ХІІ (78912) від 27 лютого 1991 року та набула чинності для України 27 вересня 1991 року, держава визнає право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини. Батьки або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини. В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.

Зважаючи на вищевикладене, закон не містить вимоги визначення точного розміру аліментів суто як половини відповідного розміру прожиткового мінімуму на дитину, відповідні розміри прожиткового мінімуму є не абсолютними величинами (базою) для визначення розміру аліментів, а можуть слугувати лише певним орієнтиром при вирішенні питання, яким суд не зв`язаний з огляду на фактичні обставини справи, динаміку дійсних витрат для дитини, тощо.

Згідно ч. 1 ст. 3 Конвенції про права дитини, частин 7-8 ст. 7 СК України, під час вирішення будь - яких питань щодо дітей суд повинен виходити з найкращого забезпечення інтересів дітей.

Зважаючи навищевикладене, виходячи з принципів розумності та справедливості аліменти необхідно встановити в розмірі в розмірі 1/4 частини всіх видів заробітку відповідачів щомісячно але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на користь позивача на утримання дитини ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , починаючи з дня подачі позову і до досягнення дитиною повноліття.

Рішення допустити до негайного виконання у межах суми платежу за один місяць.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених вимог. Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від сплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, які їх понесли.

Оскільки солідарне стягнення судових витрат цивільно-процесуальним Законом не передбачено, такі покладаються на відповідачів порівну.

Керуючись ст. ст. 5, 12, 18, 76, 133, 134, 137, 141, 258, 263, 265, 273, 354, 430 ЦПК України, ст. ст. 150, 164, 166, 243, 180 182 СК України, ЗУ Про охорону дитинства, Конвенцією про права дитини від 20 листопада 1989 року, підписаною Україною 21.02.1990 року (ратифіковано Постановою ВР № 789 ХІІ від 27.02.1991 року), суд, -

У Х В А Л И В :

Позов КНП "Центрмедичної реабілітаціїта паліативноїдопомоги дітям"ДіваМарія"ЗОР до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 простягнення аліментівна утриманнядитини задовольнити.

Стягувати з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 на користь КНП "Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям "Діва Марія" ЗОР (м.Свалява, вул. Б.Хмельницького, буд.1, Закарпатська область, ЄДРПОУ 019926600) аліменти на утримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 1/4 частини всіх видів її заробітку щомісячно, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини з інвалідністю відповідного віку починаючи з 06.02.2024 року і до досягнення дитиною повноліття.

Стягувати з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання невідоме, РНОКПП невідомий на користь КНП "Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям "Діва Марія" ЗОР (ЄДРПОУ 019926600) аліменти на утримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 1/4 частини всіх видів його заробітку щомісячно, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини з інвалідністю відповідного віку починаючи з 06.02.2024 року і до досягнення дитиною повноліття.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 1514(однутисячу п"ятсотчотирнадцять)гривень 00коп судового зборусудового зборуна користьдержави (отримувач: ГУК у м. Києві/м. Київ/22030106; код отримувача: 37993783; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); код банку отримувача: 899998; рахунок отримувача UA908999980313111256000026001; кодкласифікації доходів бюджету: 22030106).

Стягнути з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання невідоме, РНОКПП невідомий НОМЕР_3 (однутисячу п"ятсотчотирнадцять)гривень 00коп судового зборусудового зборуна користьдержави (отримувач: ГУК у м. Києві/м. Київ/22030106; код отримувача: 37993783; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); код банку отримувача: 899998; рахунок отримувача UA908999980313111256000026001; кодкласифікації доходів бюджету: 22030106).

Рішення в частині стягнення аліментів підлягає до негайного виконання у межах суми платежу за один місяць.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скаргана рішеннясуду подаєтьсяпротягом тридцятиднів здня йогопроголошення безпосередньодо Закарпатськогоапеляційного суду.

ГОЛОВУЮЧИЙ П.І.Уліганинець

04.06.2024 року

Часті запитання

Який тип судового документу № 119595562 ?

Документ № 119595562 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119595562 ?

Дата ухвалення - 04.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119595562 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119595562 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119595562, Svaliavskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

The court decision No. 119595562, Svaliavskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast was adopted on 04.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find important information easily.

The court decision No. 119595562 refers to case No. 306/264/24

This decision relates to case No. 306/264/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119491180
Next document : 119595563