Decision № 119577366, 06.06.2024, Volovetskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

Approval Date
06.06.2024
Case No.
936/480/24
Document №
119577366
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

справа № 936/480/24

Провадження № 2-о/936/86/2024

06.06.2024 р. смт. Воловець

Воловецький районний суд Закарпатської області в складі судді Пелих О.О., за участю секретаря судового засідання Іванової Н.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку окремого провадження в залі судових засідань цивільну справу за заявою ОСОБА_1 , заінтересована особа: Воловецький відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Мукачівському районі Закарпатської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, про встановлення фактів, що мають юридичне значення - факту належності правовстановлюючих документів та факту родинних відносин,

ВСТАНОВИВ:

29.04.2024 р. до Воловецького районного суду Закарпатської області звернувся заявник ОСОБА_1 із заявою про встановлення фактів, що мають юридичне значення - факту належності правовстановлюючих документів та факту родинних відносин.

Заява мотивована тим, що згідно із свідоцтвом про шлюб серії НОМЕР_1 від 12.07.2011 року батьки заявника ОСОБА_2 та ОСОБА_3 уклали шлюб 25.11.1995 року і у свідоцтві про шлюб після реєстрації шлюбу їм присвоєно прізвище « ОСОБА_4 ». Відповідно до свідоцтва про народження серії НОМЕР_2 від 12.07.2011 року, заявник ОСОБА_1 народився ІНФОРМАЦІЯ_1 і у графі відомості про батьків зазначені: ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , тобто їхні прізвища записані без апострофа. 15 березня 2023 року заявнику видано паспорт громадянина України і записано прізвище заявника у паспорті « ОСОБА_4 » з апострофом, замість правильного « ОСОБА_4 » без апострофа. Ці розбіжності в написанні прізвища заявника (з апострофом та без) ставлять під сумнів особу заявника та його родинні зв`язки зі своєю мамою, в органів державної влади та місцевого самоврядування та можуть в подальшому вплинути на особисті та майнові права, зокрема, право на спадкування. Враховуючи наведене, заявник просить суд встановити факт, що має юридичне значення - факт належності правовстановлюючих документів, зокрема, що свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 видане повторно 12.07.2011 року на прізвище « ОСОБА_4 » (без апострофа) дійсно належить заявнику ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . А також, встановити факт родинних відносин між фізичними особами, а саме факт, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначена у свідоцтві про народження серії НОМЕР_2 , як ОСОБА_5 (прізвище без апострофа) та у свідоцтві про шлюб серії НОМЕР_1 , як ОСОБА_5 (прізвище без апострофа), є мамою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а він її сином.

Заявник у судове засідання не зявився, проте подав до суду заяву, у якій просив розглянути справу у його відсутності та заявлені вимоги задовольнити.

Представник заінтересованої особи Воловецького відділудержавної реєстраціїактів цивільногостану уМукачівському районіЗакарпатської областіЗахідного міжрегіональногоуправління Міністерстваюстиції в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, щодо задоволення заяви про встановлення юридичних фактів не заперечує.

У зв`язку з неявкою всіх учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося у відповідності до вимог ч.2ст. 247 ЦПК України.

Дослідивши матеріали справи, з`ясувавши обставини, на які покликався заявник, як на підставу своїх вимог, оцінивши надані докази в їх сукупності, суд дійшов висновку про задоволення заяви.

За пунктом 6 частини другоїстатті 293 ЦПК Українив порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Згідно з пунктом 6 частини 1статті 315 Цивільного процесуального кодексу Українисправи про встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім`я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім`ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті розглядаються судом.

Суд розглядає справи про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами (п. 1 ч. 1ст. 315 ЦПК України)

У відповідності з п. 1 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ратифікованої Україною,Законом України №475/97-ВР від 17.07.1997 року, яка відповідно до ст.9Конституції України є частиною національного законодавства України, кожна людина при визначенні її громадянських прав та обов`язків має право на справедливий розгляд справи незалежним та безстороннім судом.

Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному гарантується судовий захист його прав і свобод.

Згідно з п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення», суд вправі розглядати справи про встановлення родинних відносин, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки, наприклад, якщо підтвердження такого факту необхідне заявникові для одержання в органах, що вчиняють нотаріальні дії, свідоцтва про право на спадщину, для оформлення права на пенсію в зв`язку із втратою годувальника. Встановлення факту не пов`язується з іншим вирішенням спору про право.

Судом з`ясовано, що, у відповідності з свідоцтвом про шлюб серії НОМЕР_1 виданого повторно 12.07.2011 року, батьки заявника ОСОБА_2 та ОСОБА_6 зареєстрували шлюб 25.11.1995 року, про що в книзі реєстрації шлюбів зроблено відповідний актовий запис № 51. Після реєстрації шлюбу їм присвоєно прізвище « ОСОБА_4 ». Тобто, прізвище батьків зазначено « ОСОБА_4 » без апострофа.

Згідно свідоцтва про народження серії НОМЕР_2 виданого повторно 12.07.2011 року, заявник ОСОБА_1 народився ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що в книзі реєстрації народжень вчинено відповідний актовий запис № 7. Його батьками записані у графі батько - ОСОБА_2 ,у графі мати ОСОБА_5 .

21.03.2008 р. мамі заявника було видано Воловецьким РВ УМВС України в Закарпатській області паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , та у паспорті прізвище мами заявника записано « ОСОБА_4 » замість правильного « ОСОБА_4 ».

У подальшому, як з`ясовано судом 15.03.2023 р. заявнику було видано паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , та у паспорті прізвище заявника записано « ОСОБА_4 » замість вірного « ОСОБА_4 ».

Та обставина, що у свідоцтві про народження серії НОМЕР_2 виданого повторно 12.07.2011 року, прізвище заявника, зазначено як « ОСОБА_4 », а в паспорті громадянина України № НОМЕР_4 , його прізвище зазначено як « ОСОБА_4 », а також та обставина, що прізвище матері заявника у правовстановлюючих документах вказане із апострофом « ОСОБА_4 » та без апострофа «Вячало», свідчить про розбіжність у документах які ставлять під сумнів особу заявника та його родинні зв`язки зі своєю мамою, в органів державної влади та місцевого самоврядування та можуть в подальшому вплинути на особисті та майнові права, зокрема, право на спадкування.

Враховуючи вищенаведене, суд констатував, що факт належності правовстановлюючих документів встановлений, зокрема, що свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 виданого повторно 12.07.2011 року на прізвище « ОСОБА_4 » (без апострофа) дійсно належить заявнику ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім наведеного, на підставі досліджених документів суд дійшов висновку, що факт родинних відносин між фізичними особами встановлений, а саме факт, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначена у свідоцтві про народження серії НОМЕР_2 , як ОСОБА_5 (прізвище без апострофа) та у свідоцтві про шлюб серії НОМЕР_1 , як ОСОБА_5 (прізвище без апострофа), є мамою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а він її сином.

Перевіривши обґрунтованість вимог заявника, встановивши обставини справи та правовідносини, які з них випливають, а також норми, що підлягають застосуванню до цих правовідносин, оцінивши кожен доказ окремо на предмет його достовірності, допустимості та належності, а також всі докази у їх сукупності та взаємозв`язку, суд дійшов висновку, що заява підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.293,294,315,319 Цивільного процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 ,заінтересована особа:Воловецький відділдержавної реєстраціїактів цивільногостану уМукачівському районіЗакарпатської областіЗахідного міжрегіональногоуправління Міністерстваюстиції,про встановленняфактів,що маютьюридичне значення-факту належностіправовстановлюючих документівта фактуродинних відносин, - задовольнити.

Встановити факт, що має юридичне значення - факт належності правовстановлюючих документів встановлений, зокрема, що свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 виданого повторно 12.07.2011 року на прізвище « ОСОБА_4 » (без апострофа) дійсно належить заявнику ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановити факт родинних відносин між фізичними особами, а саме факт, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначена у свідоцтві про народження серії НОМЕР_2 , як ОСОБА_5 (прізвище без апострофа) та у свідоцтві про шлюб серії НОМЕР_1 , як ОСОБА_5 (прізвище без апострофа), є мамою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а він її сином.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з часу його проголошення через Воловецький районний суд Закарпатської області або безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне найменування сторін:

заявник: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , місце проживання АДРЕСА_1 ;

заінтересована особа: Воловецький відділдержавної реєстраціїактів цивільногостану уМукачівському районіЗакарпатської областіЗахідного міжрегіональногоуправління Міністерстваюстиції, місцезнаходження: 89100, Закарпатська обл., Мукачівський район, смт. Воловець, вул. Героїв України,6, код ЄДРПОУ 25999128.

Суддя Пелих О.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119577366 ?

Документ № 119577366 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119577366 ?

Дата ухвалення - 06.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119577366 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119577366 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119577366, Volovetskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

The court decision No. 119577366, Volovetskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast was adopted on 06.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data conveniently.

The court decision No. 119577366 refers to case No. 936/480/24

This decision relates to case No. 936/480/24. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119577364
Next document : 119599951