Decision № 119577364, 06.06.2024, Volovetskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

Approval Date
06.06.2024
Case No.
936/532/24
Document №
119577364
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

справа № 936/532/24

Провадження № 2-о/936/96/2024

06.06.2024 р. смт. Воловець

Воловецький районний суд Закарпатської області в складісудді ПелихО.О.,з участюсекретаря судовогозасідання Іванової Н.Я.,розглянувши у відкритому судовому засіданні впорядку окремого провадження в залі судових засідань цивільну справу за заявою ОСОБА_1 , заінтересовані особи: Нижньоворітська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області, ОСОБА_2 , про встановленняфакту,що маєюридичне значення-здійснення постійногодогляду заособою,яка потребуєпостійного догляду, -

ВСТАНОВИВ:

16.05.2024 р. до Воловецького районного суду Закарпатської області звернулася заявниця ОСОБА_1 із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення - здійснення постійного догляду за особою, яка потребує постійного догляду. В обґрунтування зазначеної заяви посилається на те, що вона постійно проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 . Заявниця являється особою похилого (старечого) віку 87 років та постійно хворіє, що підтверджується медичною документацією, а саме випискою з протоколу ЛКК №46/223 від 19.03.2024 р. та висновком №46/233 від 19.03.2024 р. про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися. Заявниця часто хворіє та не може самостійно себе обслуговувати, й потребує постійного стороннього догляду. Разом із заявницею в будинку проживають та зареєстровані: її син ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зареєстровані, але за місцем реєстрації не проживають і перебувають за кордоном, її дочка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка працює повний робочий тиждень та не має можливості піклуватися про заявницю, та її внук ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Постійний сторонній догляд за заявницею здійснює тільки її внук ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зокрема: забезпечує заявницю продуктами харчування, купляє медикаменти, забезпечує належними умовами проживання, організовує медичні огляди та надання медичної допомоги, що потребує перебування внука заявниці ОСОБА_2 поряд з нею. Інших осіб, які б могли здійснювати догляд за заявницею немає. Встановлення юридичного факту, заявниці необхідно для можливості надавати їй допомогу і представляти її в медичних закладах, органах місцевого самоврядування та органах державної влади, а також з метою реалізації і захисту своїх прав і законних інтересів, визначених законодавством України про соціальний захист населення, а також інших прав, які гарантовані законодавством особі, яка потребує постійного стороннього догляду та за якою здійснюється постійний догляд.

В судове засідання заявниця ОСОБА_1 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій свої вимоги підтримала, справу просить розглянути без її участі.

Представник заінтересованої особи Нижньоворітської сільської ради Мукачівськогорайону Закарпатськоїобласті в особі сільського голови І.Грига подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, просить розглянути заяву про встановлення юридичного факту на розсуд суду.

Заінтересована особа ОСОБА_2 в судове засідання не зявився, проте надав до суду заяву, в якій висловив позицію про визнання вимог заяви, підтвердивши дійсність наведених у ній обставин та просив розглянути справу без його участі.

У зв`язку з неявкою всіх учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося у відповідності до вимог ч.2 ст. 247 ЦПК України.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить висновку, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.2ст.293 ЦПК Українисуд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Статтею 315 ЦПК Українинаведено перелікфактів,що маютьюридичне значення,справи провстановлення якихрозглядаються судом.Частиною 2 вказаної статті передбачено, що у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Відповідно до роз`яснень, наданих упостанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення»,судам,прирозглядісправпровстановленняфактів,щомають юридичне значення,слідматинаувазі,щозгідноззакономтакі фактипороджуютьюридичнінаслідки,тобто

відних залежить виникнення, зміна абоприпинення особистих чимайновихправ громадян;чиннимзаконодавствомне передбаченоіншогопорядкуїх встановлення;заявникне маєіншої можливостіодержати абовідновити загубленийчи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; встановлення факту не пов`язується з наступним вирішенням спору про право.

Судом встановлено, що заявниця ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є бабусею ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується такими доказами: 1) свідоцтвом про народження дочки заявниці ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 виданим 02.08.1967 року; 2) свідоцтвом про народження внука заявниці ОСОБА_2 серії НОМЕР_2 виданого повторно 06.09.2017 року.

У відповідності до довідки виконкому Нижньоворітської сільської ради № 113 від 26.03.2024 р., виданої гр. ОСОБА_1 , мешканці АДРЕСА_1 , встановлено, що склад її сімї наступний: вона ж ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , син ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зареєстрований, але за місцем реєстрації не проживає, перебуває за кордоном) син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований, але за місцем реєстрації не проживає, перебуває за кордоном), дочка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внук ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В матеріалах справи наявна виписка із протоколу лікарської консультаційної комісії №46/233, в якій йдеться, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 дійсно знаходиться під «Д» наглядом у сімейного лікаря, невропатолога і хірурга, за станом здоров`я потребує постійного стороннього догляду.

Відповідно до висновку №46/233 від 19.03.2024 р. про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі було рекомендовано надання ОСОБА_1 отримання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі від фізичної особи.

З акту обстеження матеріально-побутових умов від 26.03.2024 р. складеного комісією у складі: депутатів Нижньоворітської сільської ради Голянич Г.І., ОСОБА_6 , діловода ОСОБА_7 , встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає в АДРЕСА_1 . ОСОБА_1 за представленою медичною документацією (виписка з протоколу ЛКК № 46/233 від 19.03.2024 року), що спостерігається й візуально, важко хворіє, є лежачою та не може себе самостійно обслуговувати. Разом з нею в будинку проживає її дочка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка працює повний робочий тиждень вихователем закладу дошкільної освіти Лазівської гімназії та не має можливості піклуватися за ОСОБА_1 , та внук ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У цьому будинку також зареєстровані: її син ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зареєстровані, але за місцем реєстрації не проживають, перебувають за кордоном. Стороннє обслуговування за ОСОБА_1 , 1936 р.н. здійснює її внук ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який забезпечує для своєї бабусі ОСОБА_1 ведення підсобного господарства, підтримання будинку та дворогосподарства в належному санітарному стані, придбання продуктів харчування, одягу, ліків, в разі потреби забезпечує організацію медичного огляду та невідкладної медичної допомоги та інше. Комісія прийшла до висновку, що ОСОБА_1 , 1936 р.н. потребує постійного стороннього догляду. Даним актом встановлено, що за ОСОБА_1 , 1936 р.н. здійснює догляд її внук ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Інших осіб, які могли б здійснювати належний постійний сторонній догляд за ОСОБА_1 немає.

У відповідності до заяви заявниці ОСОБА_1 , вбачається, що остання зазначає, що дійсно потребує постійного стороннього догляду, та стверджує той факт, що її внук ОСОБА_2 є єдиним, хто здійснює за нею постійний сторонній догляд.

Факт здійснення постійного догляду за заявницею ОСОБА_1 має юридичне значення, оскільки є необхідним заявниці для можливості надавати їй допомогу і представляти її в медичних закладах, органах місцевого самоврядування та з метою реалізації і захисту своїх прав і законних інтересів, визначених законодавством України про соціальний захист населення, а також інших прав, які гарантовані законодавством особі, яка потребує постійного стороннього догляду та за якою здійснюється постійний догляд.

Статтею 46 Конституції Українипередбачено, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Відповідно дост.1 Закону України «Про соціальні послуги»чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини: а) похилий вік; б) часткова або повна втрата рухової активності, пам`яті; в) невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування; г) психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин; ґ) інвалідність.

У відповідності до п.п.1-4 ч.6ст.13 Закону України «Про соціальні послуги», фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цьогоЗакону безздійснення підприємницькоїдіяльності,можуть надаватисоціальні послугиз доглядуна непрофесійнійоснові безпроходження навчаннята дотриманнядержавних стандартівсоціальних послуготримувачам соціальнихпослуг зчисла членівсвоєї сім`ї,які спільнопроживають,пов`язаніспільним побутом,мають взаємніправа і обов`язки та є: особами з інвалідністю I групи; дітьми з інвалідністю; громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися.

Згідно зст. 89 ЦПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

З врахуванням вищенаведеного, встановивши обставини справи та правовідносини, які з них випливають, а також норми, що підлягають застосуванню до цих правовідносин,суд приходитьдо висновку,щозаявниця ОСОБА_1 звернулася до суду із цією заявою підставно,такає належнообґрунтованою та обставини викладені в заяві підтверджені достовірними доказами,а томувимогивикладені взаявіпідлягаютьдозадоволеннявповному обсязі.

Керуючись ст. ст. 293, 294, 315, 319 Цивільного процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 , заінтересовані особи: Нижньоворітська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області, ОСОБА_2 , про встановленняфакту,що маєюридичне значення-здійснення постійногодогляду заособою,яка потребуєпостійного догляду,- задовольнити.

Встановити факт, що за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснює постійний догляд її внук ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 та відсутні інші особи, які можуть здійснювати такий догляд.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з часу його проголошення через Воловецький районний суд Закарпатської області або безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Пелих О.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119577364 ?

Документ № 119577364 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119577364 ?

Дата ухвалення - 06.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119577364 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119577364 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119577364, Volovetskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

The court decision No. 119577364, Volovetskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast was adopted on 06.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary data conveniently.

The court decision No. 119577364 refers to case No. 936/532/24

This decision relates to case No. 936/532/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119577363
Next document : 119577366