Decision № 119540886, 06.06.2024, Tiachivskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

Approval Date
06.06.2024
Case No.
307/1936/24
Document №
119540886
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 307/1936/24

Провадження № 2/307/435/24

ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

Закарпатської області

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

06 червня 2024 року м. Тячів

Тячівський районний суд Закарпатської області в складі головуючого судді Ніточко В.В., з участю секретаря судового засідання Заяць Т.П., відповідача ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Тячів цивільну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В :

І. Виклад позиції сторін.

Позивач звернувся в суд з позовом до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості.

Свої вимогимотивує тим,що 14червня 2023року міжтовариством з ОСОБА_3 було укладено кредитний договір №100193455, згідно якого позичальник отримав кредит в розмірі 12000 грн. 00 коп., зі сплатою відсотків строком на 96 днів. 09 червня 2023 року між товариствомз обмеженоювідповідальністю "Фінансовакомпанія «1безпечне агентствонеобхідних кредитів",правонаступником якогоє позивач, та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір №78375377, згідно якого позичальник отримав кредит в розмірі 11 500 грн. 00 коп., зі сплатою відсотків строком на 5 днів. В порушення умов кредитних договорів відповідач свої зобов`язання за вказаними договорами не виконав і станом на 31 березня 2024 року, його заборгованість перед позивачем становить: за кредитним договором №100193455-43 437 грн. 60 коп., з яких: 11 040 грн. 00 коп. заборгованість за тілом кредиту, 31197 грн. 60 коп. заборгованість за відсотками за користування кредитом та 1200 заборгованість за комісією; за кредитним договором №78375377-34 620 грн. 00 коп., з яких: 11 500 грн. 00 коп. заборгованість за тілом кредиту та 23 120 грн. 00 коп. заборгованість за відсотками за користування кредитом.

Просить стягнути з відповідача в користь позивача: заборгованість за кредитним договором №100193455,укладеним 14червня 2023року між товариством з обмеженою відповідальністю "Мілоан" та ОСОБА_3 в сумі 43 437 грн. 60 коп. ( з яких: 11 040 грн. 00 коп. заборгованість за тілом кредиту, 31197 грн. 60 коп. заборгованість за відсотками за користування кредитом та 1200 заборгованість за комісією) та заборгованість за кредитним договором №78375377, укладеним 09 червня 2023 року між товариствомз обмеженоювідповідальністю "Фінансовакомпанія «1безпечне агентствонеобхідних кредитів"та ОСОБА_3 в сумі34620грн.00коп.(зяких: 11500грн.00коп. заборгованістьза тіломкредиту та 23120 грн.00коп. заборгованістьза відсоткамиза користуваннякредитом) та судові витрати.

Відповідач правом на подання відзиву не скористалася.

ІІ. Заяви (клопотання) учасників справи.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, однак зазначив в позовній заяві, що просить справу розглянути без його участі. Позовні вимоги підтримує в повному обсязі та проти ухвалення заочного рішення не заперечує.

Відповідач в судовому засіданні позовні вимоги визнала частково, зазначила, що дію кредитних договорів пролонговувала, однак не згідна з розміром відсотків за користування кредитом.

ІІІ. Інші процесуальні дії у справі.

Ухвалою судді Тячівського районного суду Закарпатської області від 15 травня 2024 року дану позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі та розгляд справи вирішено проводити в порядку спрощеного провадження з викликом сторін.

ІV. Фактичні обставини, встановлені судом та зміст спірних правовідносин.

В судовому засіданні встановлено, що 14 червня 2023 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Мілоан" та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір №100193455, згідно якого позичальник отримав кредит в розмірі 12000 грн. 00 коп., зі сплатою відсотків строком на 96 днів.

Із договору факторингу № 27102023/1 від 27 жовтня 2023 року відомо, що товариство з обмеженою відповідальністю "Мілоан" відступає товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" за плату належні йому права вимоги до боржників вказаних в Реєстрі боржників.

Відповідно до Реєстру боржників №2 від 27 жовтня 2023 року до Договору факторингу №27102023/1 від 27 жовтня 2023 року, товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" набуло право вимоги за договором №100193455 від 14 червня 2023 року.

09 червня 2023 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «1 безпечне агентство необхідних кредитів" та ОСОБА_3 було укладено договір позики №78375377, згідно якого позичальник отримав кредит в розмірі 11 500 грн. 00 коп., зі сплатою відсотків строком на 5 днів.

Із договору факторингу №14/06/21 від 14 червня 2021 року відомо, що товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «1 безпечне агентство необхідних кредитів" відступає товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" за плату належні йому права вимоги до боржників вказаних в Реєстрі боржників.

Згідно до Реєстру боржників №12 від 22 листопада 2023 року до Договору факторингу №14/06/21 від 14 червня 2021 року, товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" набуло право вимоги за договором №78375377 від 09 червня 2023 року.

В порушення умов кредитних договорів відповідач свої зобов`язання за вказаними договорами не виконав і станом на 31 березня 2024 року, його заборгованість перед позивачем становить: за кредитним договором №100193455-43 437 грн. 60 коп., з яких: 11 040 грн. 00 коп. заборгованість за тілом кредиту, 31197 грн. 60 коп. заборгованість за відсотками за користування кредитом та 1200 заборгованість за комісією; за кредитним договором №78375377-34 620 грн. 00 коп., з яких: 11 500 грн. 00 коп. заборгованість за тілом кредиту та 23 120 грн. 00 коп. заборгованість за відсотками за користування кредитом.

Згідно свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_1 , ОСОБА_3 зареєструвала шлюб з ОСОБА_4 і змінила прізвище із ОСОБА_5 на Матяш.

V. Оцінка Суду.

Відповідно до ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний недійсним судом.

Згідно з частиною першою статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку.

Статтею 628 ЦК України передбачено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір).

До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 14 листопада 2018 року у справі № 2-383/2010 (провадження №14-308цс18) зроблено висновок, що стаття 204 ЦК України закріплює презумпцію правомірності правочину. Ця презумпція означає, що вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що породжує, змінює або припиняє цивільні права й обов`язки, доки ця презумпція не буде спростована, зокрема, на підставі рішення суду, яке набрало законної сили. У разі не спростування презумпції правомірності договору усі права, набуті за ним сторонами правочину, повинні безперешкодно здійснюватися, а обов`язки, що виникли внаслідок укладення договору, підлягають виконанню.

Відповідно до ст. 639 ЦК України якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається укладеним у письмовій формі.

Закон України "Про електронну комерцію" визначає організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції в Україні, встановлює порядок вчинення електронних правочинів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем та визначає права і обов`язки учасників відносин у сфері електронної комерції. Статтею 3 цього Закону визначено, що електронний договір це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків та оформлена в електронній формі.

Згідно ч.7 ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію" електронний договір укладається і виконується в порядку, передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими актами законодавства. Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у визначеному статтею 12 цього Закону порядку, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі (ч. 12 ст. 11 вказаного закону).

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно з вимогами ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. Одностороння відмова від виконання зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається. В свою чергу, порушенням зобов`язання, відповідно до ст. 610 ЦК України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Частина 1 ст. 612 ЦК України визначає, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом, а відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

За змістом ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором і згідно до ст. 1048 цього Кодексу позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, розмір і порядок одержання яких встановлюються договором.

Відповідно до ст. 1050 ЦК України якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 ЦК України.

Згідно ч.1 ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 05 квітня 2023 року у справі № 910/4518/16 зазначила, що Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, зокрема, навів висновок Великої Палати Верховного Суду, викладений в пункті 123 постанови від 18 січня 2022 року у справі № 910/17048/17, про те, що з огляду на умови кредитного договору нарахування процентів за користування кредитом припиняється у день фактичного повернення кредиту незалежно від закінчення строку дії кредитних договорів. З огляду на мотивувальну частину цієї постанови Велика Палата Верховного Суду уточнює вказаний вище висновок таким. У разі порушення виконання зобов`язання щодо повернення кредиту за період після прострочення виконання нараховуються не проценти за "користування кредитом" (стаття 1048 ЦК України), а проценти за порушення грошового зобов`язання (стаття 625 ЦК України) у розмірі, визначеному законом або договором.

Відповідно до ст.512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 1082 ЦК України, боржник зобов`язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж. Боржник має право вимагати від фактора надання йому в розумний строк доказів того, що відступлення права грошової вимоги факторові справді мало місце. Якщо фактор не виконає цього обов`язку, боржник має право здійснити платіж клієнтові на виконання свого обов`язку перед ним. Виконання боржником грошової вимоги факторові відповідно до цієї статті звільняє боржника від його обов`язку перед клієнтом.

Згідно Правової позиції, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 23 вересня 2015 року у справі №6-979цс15 "...боржник, який не отримав повідомлення про передачу права вимоги іншій особі, не позбавляється обов`язку погашення заборгованості, а лише має право на погашення заборгованості первісному кредитору. Неповідомлення боржника про зміну кредитора не звільняє його від обов`язку погашення кредиту взагалі".

При умові, що відповідач з будь-яких підстав не отримав повідомлення про відступлення права вимоги, має місце той факт, за яким відповідач не мав жодних перешкод для реалізації свого зобов`язання по сплаті кредитної заборгованості на рахунки Первісного кредитора, і таке виконання було б належним відповідно до вимог ст. 516 ЦК України.

Судом встановлено, що умови зазначеного договору в частині своєчасності сплати боргу відповідачем не виконано. Таким чином доведено факт невиконання вимог закону, з боку відповідача.

Щодо заборгованості за комісіями слід зазначити наступне.

Розрахунок заборгованості по комісії позивачем суду не наданий та суд позбавлений можливості перевірити розрахунок нарахування комісій на суму заборгованості за кредитом, тому суд обмежується наявними в справі доказами.

Отже, ТОВ "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" не довело, що на час пред`явлення позову, відповідач мав заборгованість за комісіями у вищевказаному розмірі та яким чином останні розраховувалися на відповідну дату.

Тобто, представником позивача не додано до позову докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування та якими підтверджується підставність та правомірність нарахування позивачем суми комісії, зокрема не надано: відповідний розрахунок заборгованості за кредитними договором, на підставі якого можливо встановити строк кредитування, графік сплати кредиту, черговість платежів, строки сплати чергових платежів, порядок нарахування позивачем заборгованості, що в свою чергу вказує на фактичну відсутність належних та допустимих доказів достовірності суми заборгованості відповідача перед ТОВ "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" за комісіями, що позбавляє суд встановити дійсні обставини справи.

За таких обставин, суд вважає, що вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості за комісіями в розмірі 1 200 грн. 00 коп. за кредитним договором №100193455 не підлягають задоволенню у зв`язку з їх безпідставністю.

Аналогічної правової позиції дотримується і Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 01 лютого 2023 року у справі № 199/7014/20, провадження № 61-17825св21.

В зазначеній постанові Верховний Суд дійшов наступного висновку, встановивши, що на підтвердження наявності в особи заборгованості за кредитним договором банк надав лише відомості щодо загального розміру несплаченого кредиту, відсотків та комісії, без зазначення детального розрахунку, який включав би суми погашеного позичальником тіла кредиту, відсотків та комісії по кожному платіжному періоду, суди дійшли правильного висновку щодо відсутності підстав для задоволення позову в частині стягнення з відповідача боргу за спірним кредитним договором.

Відповідно до ч. 4 ст. 263 ЦПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Таким чином, позивач не довів належними та допустимими доказами позовні вимоги щодо стягнення з відповідача заборгованості за комісіями.

Згідно ст. 89 ЦПК України, виключне право оцінки доказів належить суду, який має оцінювати докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Згідно із практикою Європейського суду з прав людини за своєю природою змагальність судочинства засновується на диференціації процесуальних функцій і відповідно правомочностей головних суб`єктів процесуальної діяльності цивільного судочинства - суду та сторін (позивача та відповідача). Диференціація процесуальних функцій об`єктивно призводить до того, що принцип змагальності відбиває властивості цивільного судочинства у площині лише прав та обов`язків сторін. Це дає можливість констатувати, що принцип змагальності у такому розумінні урівноважується з принципом диспозитивності та, що необхідно особливо підкреслити, - із принципом незалежності суду. Він знівельовує можливість суду втручатися у взаємовідносини сторін завдяки збору доказів самим судом. У процесі, побудованому за принципом змагальності, збір і підготовка усього фактичного матеріалу для вирішення спору між сторонами покладається законом на сторони. Суд тільки оцінює надані сторонам матеріали, але сам жодних фактичних матеріалів і доказів не збирає.

Враховуючи наведене, суд вважає, що позов слід задовольнити частково і стягнути з відповідача на користь позивача: заборгованість за кредитним договором №100193455,укладеним 14червня 2023року між товариством з обмеженою відповідальністю "Мілоан" та ОСОБА_3 в сумі 42 237 грн. 60 коп. ( з яких: 11 040 грн. 00 коп. заборгованість за тілом кредиту та 31197 грн. 60 коп. заборгованість за відсотками за користування кредитом) та заборгованість за кредитним договором №78375377, укладеним 09 червня 2023 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «1 безпечне агентство необхідних кредитів" та ОСОБА_3 в сумі 34 620 грн. 00 коп. (з яких: 11 500 грн. 00 коп. заборгованість за тілом кредиту та 23 120 грн. 00 коп. заборгованість за відсотками за користування кредитом).

VІ. Розподіл судових витрат між сторонами.

Відповідно до ч. 1, та ч.2 ст. 141 ЦПК України, судовий збірпокладається насторони пропорційнорозміру задоволенихпозовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Оскільки позовні вимоги підлягають задоволенню, суд вважає за необхідне стягнути з відповідача в користь позивача понесені ним судові витрати - судовий збір в розмірі 3 028 грн. 00 коп.

Керуючись ст.ст. 2, 5, 10-13, 18, 133, 141, 258-259, 263-265 ЦПК України, ст. 512, 514, 526, 530, 546, 1048-1050, 1082 ЦК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Позов задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" заборгованість за кредитним договором №100193455,укладеним 14червня 2023року між товариством з обмеженою відповідальністю "Мілоан" та ОСОБА_3 в сумі 42 237 (сорок дві тисячі двісті тридцять сім) грн. 60 коп. ( з яких: 11 040 грн. 00 коп. заборгованість за тілом кредиту та 31197 грн. 60 коп. заборгованість за відсотками за користування кредитом).

Стягнути з ОСОБА_2 на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" заборгованість за кредитним договором №78375377, укладеним 09 червня 2023 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «1 безпечне агентство необхідних кредитів" та ОСОБА_3 в сумі 34 620 (тридцять чотири тисячі шістсот двадцять) грн. 00 коп. (з яких: 11 500 грн. 00 коп. заборгованість за тілом кредиту та 23 120 грн. 00 коп. заборгованість за відсотками за користування кредитом).

Стягнути з ОСОБА_2 на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" 3 028 (три тисячі двадцять вісім) грн. 00 коп. сплаченого судового збору.

В інших позовних вимогах - відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Закарпатського апеляційного суду.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин

Позивач: товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів", юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, ідентифікаційний код юридичної особи - 35625014.

Відповідач: ОСОБА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

Повний текст рішення виготовлено 06 червня 2024 року.

Суддя Ніточко В.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119540886 ?

Документ № 119540886 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119540886 ?

Дата ухвалення - 06.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119540886 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119540886 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119540886, Tiachivskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

The court decision No. 119540886, Tiachivskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast was adopted on 06.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key information conveniently.

The court decision No. 119540886 refers to case No. 307/1936/24

This decision relates to case No. 307/1936/24. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119540885
Next document : 119540890