Decision № 119538073, 29.05.2024, Marinskyi Raion Court of Donetsk Oblast

Approval Date
29.05.2024
Case No.
237/3145/22
Document №
119538073
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 237/3145/22

Провадження № 2/237/282/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.24 року м. Курахове

Мар`їнський районний суд Донецької області у складі:

головуючого судді Ліпчанського С.М.,

при секретарі Бахтіяровій Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за позовом ОСОБА_1 ,в інтересахякого діє ОСОБА_2 до Приватногоакціонерного товариство"Шахтоуправління"Покровське" про відшкодування моральної шкоди,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду із позовом до відповідача Приватного акціонерноготовариство "Шахтоуправління"Покровське" в якому просить стягнути на його користь з ПАТ «Шахтобудівельна компанія» моральну шкоду у зв`язку з професійним захворюванням у розмірі 120000,00 грн., без утримання податків та інших обов`язкових платежів.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що позивач ОСОБА_1 перебував у трудових відносинах з ПАТ "Шахтоуправління "Покровське". Під час роботи у ПАТ «Шахтобудівельна компанія», ОСОБА_1 , отримав професійне захворювання, у зв`язку з чим встановлено втрату працездатності 60% та 3 групу інвалідності безстроково, що підтверджується актом форми П-4, та довідкою МСЕК серії 12 ААА № 119873. Хронічне професійне захворювання виникло в зв`язку із тривалим періодом роботи на підприємствах вугільної промисловості, в умовах шкідливих виробничих факторів, параметри яких перевищували допустимі норми. Втрата працездатності призвела до того, що ОСОБА_1 змушений прикладати додаткових зусиль для організації свого життя.

З урахуванням викладеного позивач просить захистити його право шляхом відшкодування моральної шкоди спричиненої втратою працездатності 60% у зв`язку із професійним захворюванням та стягнути з відповідача на його користь 120000,00 гривень.

Позивач про дату, час та місце судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився.

Представник відповідача ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" Єгорова О.Ю. про дату, час та місце судового розгляду повідомлена в установленому законом порядку, надіслала до суду заяву про розгляд справи без її участі та відзив на позовну заяву в якому зазначила, що у задоволенні позову слід відмовити, вважає пред`явлені вимоги до ПАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" необґрунтованими, не підтвердженими жодними належними та допустимими доказами, також просила розглядати справу без участі її, як представника відповідача.

У відзиві на позовну заяву є посилання відповідача на те, що копія довідки МСЕК, наданої до матеріалів справи є нечіткою з розмитою печаткою, копія трудової книжки, є неповною та не містить повної інформації щодо трудових відносин з ПАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ", відсутня інформація дати звільнення позивача з ПАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ", також не вбачається інформації щодо останнього місця роботи ОСОБА_1 . В свою чергу відповідач не приховував тяжкість і шкідливість технологічного процесу, а позивач свідомо приймав запропоновані йому умови праці і усвідомлював можливість ушкодження його здоров`я.

За роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці Позивач, відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону праці» користувався скороченням тривалості робочого часу, додатковою оплачуваною відпусткою, оплатою праці в підвищеному розмірі та іншими пільгами та компенсаціями, що надаються в порядку, визначеному законодавством. Окрім цього, за роботу в шкідливих умовах праці позивачу було надано право на пільгове пенсійне забезпечення та достроково призначено пенсію на пільгових умовах, відшкодування якої здійснювалось за рахунок ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ». Таким чином, під час працевлаштування Позивач усвідомлював та погоджувався, що під час роботи на підприємстві відповідача буде піддаватися впливу шкідливих факторів. Під час роботи позивач жодного разу не заявляв про порушення зі сторони відповідача умов його праці. Праця, яку виконував Позивач відповідала його функціональним можливостям організму, відповідала загальній і спеціальній підготовці, навичкам та віку Позивача. Представник відповідача зауважує на тому, що з боку підприємства санітарно-побутове забезпечення відповідало вимогам нормативно- правових актів, працівники завжди забезпечувались засобами індивідуального та колективного захисту.

Представник відповідача вказує на те, що Позивачем не зазначено у позовній заяві саме якого захворювання отримав Позивач, не підтверджено жодними доказами ані професійного захворювання, ані наявності моральної шкоди. Вважає, що вимоги Позивача щодо стягнення з Відповідача 120 000,00 грн., враховуючи обставини отримання професійного захворювання та ступінь втрати працездатності , не відповідає вимогам розумності і справедливості та просить у задоволенні позову відмовити.

Суд дослідивши пояснення сторін, письмові матеріали справи, встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Частиною ст. 81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Так, з трудової книжки ОСОБА_1 вбачається, що він працював з 08.09.1994 р. на підприємствах вугільної промисловості.

Відповідно до Акту розслідування професійного захворювання (отруєння) від 14.10.2022 р. встановлено, що професійне захворювання ОСОБА_1 виникло у зв`язку з тривалим періодом роботи на підприємствах вугільної промисловості, а саме: Шахта «Курахівська» ДП «Селидіввугілля», ПП «Рудник», ПАТ «ШУ Покровське» в умовах впливу шкідливих виробничих факторів, параметри яких перевищували допустимі норми.

Довідкою МСЕК серії 12 ААВ № 217855 встановлено 3-тю групу інвалідності, діагноз «проф.захворювання», встановлено втрату працездатності 60% та 3 групу інвалідності безстроково, що підтверджується актом форми П-4, та довідкою МСЕК серії 12 ААА № 119873.

Відповідно до ст. 16 ЦК України, відшкодування моральної шкоди є способом захисту цивільних прав та інтересів судом.

Згідно ст. 23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Моральна шкода полягає, зокрема, у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів.

Згідно із ч. 1 ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених ч. 2 цієї статті.

Таким чином, ч. 1 ст. 1167 ЦК України, встановлює загальне правило, відповідно до якого відповідальність за заподіяння моральної шкоди настає за наявності загальної підстави - наявності моральної (немайнової) шкоди, а також за наявності всіх основних умов відповідальності, а саме: неправомірної поведінки, причинного зв`язку та вини заподіювача.

При визначені розміру відшкодування судом враховуються вимоги розумності і справедливості.

Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов`язана з розміром цього відшкодування.

Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», на підприємство покладено обов`язок забезпечити якісні та безпечні умови праці. Згідно статті 153 КЗпП України забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

Суд вважає, що зазначеного обов`язку відповідач не виконав. Разом із тим, суд зазначає, що позивач ОСОБА_1 працював в шкідливих для здоров`я умовах на підприємствах вугільної промисловості, при прийнятті на роботу йому було повідомлено про роботу в шкідливих умовах.

У відповідності до ст. 23 ЦК України та п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 4 "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом, залежно від характеру заподіяних фізичних та душевних страждань, їх глибини та погіршення здібностей потерпілого або позбавлення можливості їх реалізації, а також інших негативних наслідків, з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення, при визначені розміру відшкодування враховуються вимоги розумності та справедливості.

Суд вважає за можливе у повному обсязі задовольнити вимоги позивача про стягнення 120 000 гривень в рахунок відшкодування моральної шкоди, оскільки на думку суду, така сума відповідає глибині моральних та фізичних страждань позивача.

Слід зазначити, що моральну шкоду не можна відшкодувати в повному обсязі, так як не має і не може бути точних критеріїв майнового виразу душевного болю, спокою. Будь-яка компенсація моральної шкоди не може бути адекватною дійсним стражданням, тому будь-який її розмір має суто умовний вираз.

Тому суд, враховуючи вимоги розумності, справедливості та виваженості, вважає за можливе стягнути з відповідача ПАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" на користь позивача на відшкодування моральної шкоди 120000 гривень, що буде еквівалентом завданим моральним стражданням, оскільки ця сума відповідає обставинам справи, а також зазначеним принципам.

Вирішуючи питання стягнення судового збору, суд зазначає наступне. ОСОБА_1 звернувся до суду з вимогами про відшкодування моральної шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, тому в силу вимог п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» позивача звільнено від сплати судового збору.

За приписами ч. 6 ст. 141 ЦПК України якщо сторону,на користьякої ухваленорішення,звільнено відсплати судовихвитрат,з другоїсторони стягуютьсясудові витратина користьосіб,які їхпонесли,пропорційно дозадоволеної чивідхиленої частинивимог,а іншачастина компенсуєтьсяза рахунокдержави упорядку,встановленому КабінетомМіністрів України.Якщо обидвісторони звільненівід оплатисудових витрат,вони компенсуютьсяза рахунокдержави упорядку,встановленому КабінетомМіністрів України.

Згідно ст. 4 ч. 2 п. 2 п.п.2 Закону України «Про судовий збір» за подання до суду позовної заяви немайнового характеру, яка подана фізичною особою справляється судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні складає3028 грндля працездатних осіб. Таким чином, розмір судового збору складає: 3028 грн. х 0,4 = 1211,2 гривень, який підлягає стягненню з відповідача на користь держави.

На підставі ст. ст. 23, 1167, 1168 ЦК України, ст. 153 КзПУ, ст. 13 Закону України «Про охорону праці», керуючись ст. ст. 13,33,130,133,141,247,259,265,279 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 ,в інтересахякого діє ОСОБА_2 до Приватногоакціонерного товариство"Шахтоуправління"Покровське" про відшкодуванняморальної шкоди- задовольнити.

Стягнути з Приватного акціонерноготовариство "Шахтоуправління"Покровське" (ЄДРПОУ 13498562) на користь ОСОБА_1 120000 (сто двадцять тисяч) гривень одноразово, в рахунок відшкодування моральної шкоди у зв`язку з професійним захворюванням.

Стягнути з Приватного акціонерноготовариство "Шахтоуправління"Покровське" (ЄДРПОУ 13498562) на користь держави судовий збір у розмірі 1211,20 гривень.

Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів.

Суддя С. М. Ліпчанський

Дата документу 29.05.24 року

Часті запитання

Який тип судового документу № 119538073 ?

Документ № 119538073 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119538073 ?

Дата ухвалення - 29.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119538073 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119538073 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119538073, Marinskyi Raion Court of Donetsk Oblast

The court decision No. 119538073, Marinskyi Raion Court of Donetsk Oblast was adopted on 29.05.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find key data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important data quickly.

The court decision No. 119538073 refers to case No. 237/3145/22

This decision relates to case No. 237/3145/22. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119535997
Next document : 119538074