Decision № 119507319, 05.06.2024, Volovetskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

Approval Date
05.06.2024
Case No.
936/543/24
Document №
119507319
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

справа № 936/543/24

Провадження № 2-о/936/97/2024

05.06.2024 смт. Воловець

Воловецький районний суд Закарпатської області у складі:

головуючого - судді Павлюк С.С.

при секретарі Хміль В.Я.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку окремого провадження в залі суду смт.Воловець заяву ОСОБА_1 з участю заінтересованих осіб Нижньоворітської сільської ради Мукачівського району, ОСОБА_2 про встановлення факту, що має юридичне значення, -

в с т а н о в и в:

до ВоловецькогорайонногосудуЗакарпатської областівпорядку окремогопровадженнянадійшла заява ОСОБА_1 ,заінтересованіособиНижньоворітська сільськарада Мукачівськогорайонута ОСОБА_2 провстановлення факту,що маєюридичне значення,а самете,що за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює постійний сторонній догляд її син ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та відсутні інші особи, які можуть здійснювати такий догляд.

Заява мотивованатим,що заявник проживає разом із своїм сином ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 . В силу своєї хвороби (виписка-епікризіз медичноїкарти стаціонарногохворого №2041(24)від 13.05.2024комунального некомерційногопідприємства «Воловецькацентральна лікарняВоловецької селищноїради»,виписки змедичної картистаціонарного хвороговід 26.04.2024комунального некомерційногопідприємства «Закарпатськийпротипухлинний центр»,довідка допротоколу ЛКК№62/328від 14.05.2024)заявник неможе самостійносебе обслуговуватиі потребуєпостійного сторонньогодогляду.Дана обставинатакож підтверджуєтьсявисновком №182про наявністьпорушення функційорганізму черезякі невиліковнохворі особине можутьсамостійно пересуватисята самообслуговуватисяі потребуютьсоціальної послугиз доглядуна непрофесійнійоснові від14.05.2024. Чоловік заявника - ОСОБА_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Син заявника ОСОБА_2 постійно проживає із заявником та здійснює за нею постійний догляд: забезпечує продуктами харчування та готує їжу, купляє медикаменти, забезпечує належними умовами проживання, організовує медичні огляди та надання медичної допомоги тощо. Інших осіб, які б могли здійснювати за нею догляд немає.

Заявник ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, подану до суду заяву підтримує, просить таку задовольнити.

Представник заінтересованої особи Нижньоворітської сільської ради Мукачівського району Закарпатській області в судове засідання також не з`явився, однак скерував до суду заяву, в якій просить справу розглянути у його відсутності.

Заінтересована особа ОСОБА_2 на розгляд справи не з?явився, через канцелярію суду подано заяву про розгляд справи без його участі, просить встановити юридичний факт про те, що він здійснює постійний сторонній догляд за своєю мамою ОСОБА_1 .

У відповідності до вимог ч. 2ст. 247 ЦПК Українив разі якщо відповідно до положень цьогоКодексурозгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути справу без участі учасників справи, на підставі наявних у справі доказів, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Вивчивши зібрані по справі докази, з`ясувавши дійсні обставини справи, суд приходить до переконання про задоволення заявлених вимог з наступних підстав.

Як вбачається із виписки-епікриз із медичної карти стаціонарного хворого №2041(24) від 13.05.2024 комунального некомерційного підприємства «Воловецька центральна лікарня Воловецької селищної ради», виписки з медичної карти стаціонарного хворого від 26.04.2024 комунального некомерційного підприємства «Закарпатський протипухлинний центр», довідки до протоколу ЛКК №62/328 від 14.05.2024 ОСОБА_1 не може самостійно себе обслуговувати та потребує постійного стороннього догляду. Дана обставина також підтверджується висновком №182 про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі від 14.05.2024

Як вбачається із Акту встановлення здійснення догляду за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.05.2024 складеного комісією в складі голови Нижньоворітської сільської ради Грига І.І. та депутатів сільської ради ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , якими проведено обстеження та встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 хворіє та потребуєпостійного сторонньогодогляду,який занею здійснюєїї син ОСОБА_2 , інші особи, які б могли здійснювати за нею такий догляд відсутні.

Факт родинних відносин між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підтверджується свідоцтвом про народження ОСОБА_2 серії НОМЕР_1 від 25.07.1987.

Згідно п.5 ч.2 ст.293 та ч.2 ст.315 Цивільного процесуального кодексу України, суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, якщо згідно закону вони породжують юридичні наслідки.

Статтею 315 ЦПК України наведено перелік фактів, що мають юридичне значення, справи про встановлення яких розглядаються судом. Частиною 2 вказаної статті передбачено, що у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Згідно до ч.1 ст. 293 ЦПК України окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного суду України за №5 від 31.03.1995 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» роз`яснено, що суд вправі розглядати справи про встановлення факту, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки. Тобто, від встановлення такого факту залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян та встановлення факту не пов`язується з наступним вирішенням спору про право.

У вказаній Постанові зазначено вичерпний перелік заяв, які не можуть розглядатися судами, серед яких не вказано про факт здійснення догляду за особою, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

При таких обставинах суд вважає, що встановлення факту здійснення догляду, не суперечить Закону і не порушує права, свободи та інтереси осіб та має для заявника юридичне значення, а тому підстав для відмови у задоволенні заяви про здійснення постійного догляду ОСОБА_6 за своєю мамою ОСОБА_1 та відсутності інших осіб, які можуть здійснювати за нею постійний догляд, судом не встановлено.

Відповідно до ст.89 ЦПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Згідно ст. 13 ЦПК України суд розглядає цивільні справи в межах заявлених вимог і на підставі представлених сторонами доказами.

Відповідно до приписів ст. 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеному цим Кодексом.

З врахуванням вищенаведеного, суд приходить до висновку, що заявник звернулася до суду із цією заявою підставно, така є належно обгрунтованою та обставини викладені в заяві підтверджені достовірними доказами, а тому вимоги викладені в заяві ОСОБА_1 підлягають до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 293, 294, 315, 319, 263-265, 268, 273 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Заяву ОСОБА_1 з участю заінтересованих осіб Нижньоворітської сільської ради Мукачівського району, ОСОБА_2 про встановлення факту, що має юридичне значення - задоволити.

Встановити факт, що має юридичне значення, а саме те, що за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює постійний сторонній догляд її син ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та відсутні інші особи, які можуть здійснювати такий догляд.

Рішення може бути повністю або частково оскаржено в апеляційному порядку до Закарпатського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення

Суддя Павлюк С.С.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119507319 ?

Документ № 119507319 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119507319 ?

Дата ухвалення - 05.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119507319 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119507319 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119507319, Volovetskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

The court decision No. 119507319, Volovetskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast was adopted on 05.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find important information easily.

The court decision No. 119507319 refers to case No. 936/543/24

This decision relates to case No. 936/543/24. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119491073
Next document : 119507320