Decision № 119482107, 03.06.2024, Kryvoozerskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast

Approval Date
03.06.2024
Case No.
484/104/24
Document №
119482107
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

484/104/24

2/479/226/24

Р І Ш Е Н Н Я

і м е н е м У к р а ї н и

(заочне)

03 червня 2024 року смт.Криве Озеро

Кривоозерський районний суд Миколаївської області

в складі: головуючого судді Репушевської О.В.,

за участі:секретаря судовогозасідання Шумської Т.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Криве Озеро у порядку загального позовногопровадження цивільну справу №484/104/24 за позовом Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області до ОСОБА_1 про конфіскацію земельних ділянок,

учасники справи:

позивач Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області,

прокурор Кучеренко М.О.,

відповідач ОСОБА_1 ,

в с т а н о в и в :

Первомайська окружнапрокуратура Миколаївськоїобласті вінтересах державив особіГоловного управлінняДержгеокадастру уМиколаївській області звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про конфіскацію земельних ділянок. Позовні вимоги мотивовані тим, що ОСОБА_1 , будучи громадянкою російської федерації, в порядку спадкування набула право власності на майно ОСОБА_2 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке складається з земельних ділянок площею: 3,049 га, 3,3688 в межах території Мазурівської сільської ради Кривоозерського району Миколаївської області (на даний час територія Кривоозерської селищної ради Первомайського району), із цільовимпризначенням дляведення товарногосільськогосподарського виробництва, на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом. В подальшому ОСОБА_1 зареєстровано право власності на наступні земельні ділянки: з кадастровим номером 4823982600:02:00060212 площею 3,049 га, про що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 05 березня 2021 року вчинено запис №40968216; з кадастровим номером 4823982600:02:000:0213 площею 3,3688 га, про що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 05 березня 2021 року вчинено запис №40968213. В порушення ч.4 ст.81, ст.145 Земельного кодексу України, ОСОБА_1 протягом року не відчужила успадковані земельні ділянки, у зв`язку з чим прокурор просив конфіскувати їх у власність держави та стягнути сплачений судовий збір.

Ухвалою суду від 12 січня 2024 року застосовано заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на вказані земельні ділянки, що належать ОСОБА_1 , на строк до виконання рішення суду або до скасування арешту, у порядку передбаченому ст.158 ЦПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відстуності, позовні вимоги підтримав, з викладених у позові підстав, просив про їх задоволення, проти заочного розгляду справи заперечень не мав.

Відповідач в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином. Причини неявки суду не повідомила, відзив не надала, тому суд у відповідності до положень ст.280 ЦПК України, ухвалює заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, суд встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Встановлено, що відповідач ОСОБА_1 ,яка єгромадянкою російськоїфедерації,на підставісвідоцтва проправо наспадщину серіята номер: НОМЕР_1 ,зареєстрованого уреєстрі за№3101,виданого 31жовтня 2008року державнимнотаріусом Кривоозерськоїдержавної нотаріальноїконтори,набула правовласності наземельну ділянкуіз цільовимпризначенням дляведення товарногосільськогосподарського виробництваплощею 3,05га,яка розташована в межах колишньої Мазурівської сільської ради (на даний час територія Кривоозерської селищної ради) Первомайського району Миколаївської області та належала ОСОБА_2 (а.с.15). Крім того, ОСОБА_1 на підставі свідоцтва про право на спадщину серія та номер: НОМЕР_2 , зареєстрованого у реєстрі за №3095, виданого 31 жовтня 2008 року державним нотаріусом Кривоозерської державної нотаріальної контори, набула право власності на земельну ділянку із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 3,37 га, розташовану в межах колишньої Мазурівської сільської ради (на даний час території Кривоозерської селищної ради) Первомайського району Миколаївської області(а.с.17).

На підставі вказаного за відповідачем ОСОБА_1 зареєстровано право власності на наступні земельні ділянки:

- з кадастровим номером 4823982600:02:00060212 площею 3,049 га, про що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 05 березня 2021 вчинено запис №40968216;

- з кадастровим номером 4823982600:02:000:0213 площею 3,3688 га, про що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 05 березня 2021 року вчинено запис №40968213, що підтверджено даними Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №358922508 від 18 грудня 2023 року(а.с.13-14).

За даними листа Управління ДМС у Миколаївській області за обліками УДМС у Миколаївській області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с.Мазурове Кривоозерський район Миколаївської області, громадянка російської федерації, документована посвідкою на постійне проживання в Україні, серії НОМЕР_3 , виданою 03 травня 2005 року та зареєстрована в с.Мазурове Кривоозерський район Миколаївської області з 15 листопада 2004 року(а.с.21). Крім того, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №358922508 від 18 грудня 2023 року ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки податків: НОМЕР_4 , національний паспорт іноземця, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 23 грудня 2001 року, видавник: 243-007, країна громадянства: Російська Федерація(а.с.14).

Положеннями ст.13 Конституції України визначено, що земля є об`єктом права власності Українського народу, від імені якого права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону (ст.14 Конституції України).

У положеннях ч.4 ст.22 ЗК України(у редакції, що діяла на час визнання права власності за ОСОБА_1 ) землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.

За змістом ч.2, ч.3, ч.4 ст.81 ЗК України (у редакції, що діяла на час визнання права власності за ОСОБА_1 ), іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об`єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки відповідно до частини другої цієї статті у разі, зокрема, прийняття спадщини. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.

На час набуття права власності відповідачем права власності на земельні ділянки була чинною ст.145 ЗК України, яка визначала, що якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка за цим Кодексом не може перебувати в її власності, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права. У випадках, коли земельна ділянка цією особою протягом встановленого строку не відчужена, така ділянка підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду.

За положеннями ч.ч.1,2 та 4 ст.145 ЗК України(у чинній редакції) якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка за цим Кодексом не може набуватися нею у власність, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права. У разі якщо відповідно до закону власник земельної ділянки зобов`язаний відчужити її протягом певного строку і земельна ділянка не була відчужена ним протягом такого строку, така ділянка підлягає конфіскації за рішенням суду. Такий позов подається до суду органом, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель. Конфіскована земельна ділянка за рішенням суду підлягає продажу на земельних торгах, а ціна проданої земельної ділянки, за вирахуванням витрат, пов`язаних з її продажем, виплачується її колишньому власнику.

Відповідно положень пп. "е" ч.1 ст.140 ЗК України, підставами припинення права власності на земельну ділянку є невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом.

Відповідач ОСОБА_1 , будучи громадянкою іншої держави, законно, на підставі успадкування, набула право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, однак протягом встановленого законом річного строку не відчужила їх, що є підставою для конфіскації цих земельних ділянок на користь держави.

Відповідно положень ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

У даній справі встановлено, що відповідач не мала перешкод у доступі до законодавства і знала, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення мають бути нею відчужені протягом року, а у іншому разі такі земельні ділянки підлягають конфіскації з компенсацією відповідачу її вартості, тому втручання в право особи на мирне володіння майном за обставин, встановлених у справі є правомірним.

Підставою представництва прокурором інтересів держави є бездіяльність органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції держави у спірних правовідносинах, ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області, який за законом є уповноваженим органом щодо здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності.

Порушення інтересів держави у даному випадку полягає в тому, що ОСОБА_1 не дотрималася визначеної законодавством процедури використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення та, як іноземний громадянин, не вжила заходів для їх відчуження, у зв`язку з чим на теперішній час є власником спірних земельних ділянок на території України.

При цьому, прокурор листом від 03 січня 2024 року повідомив ГУ Держгеокадстру у Миколаївській області про виявлені порушення земельного законодавства, проте останнє заходів до усунення порушень не вжило.

З урахуванням вищезазначеного, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог.

Згідно ч.7ст.158 ЦПК України, у разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Оскільки від учасників справи жодних клопотань щодо заходів забезпечення позову не надходило, а тому заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання даним рішенням законної сили.

Суд розподіляє судові витрати на підставі ст.141 ЦПК України. З відповідача на користь позивача підлягає стягненню 1514 грн. судового збору, сплаченого за подання заяви про забезпечення позову та 3028 грн. судового збору за подання позову, всього 4542 грн..

На підставі ст.13,14 Конституції України, ст.22,80,81,145,148 Земельного кодексу України, керуючись ст.11-13,76-81,141,158,258,263-265,280-284 ЦПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Позовні вимоги Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області до ОСОБА_1 про конфіскацію земельних ділянок, - задовольнити.

Конфіскувати у власність держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (код ЄДРПОУ 39825404) земельну ділянку, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) із кадастровим номером 4823982600:02:000:0212 площею 3,049 га з цільовим призначенням для товарного сільськогосподарського виробництва розташовану в межах Первомайського району Миколаївської області.

Конфіскувати у власність держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (код ЄДРПОУ 39825404) земельну ділянку, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) із кадастровим номером 4823982600:02:000:0213 площею 3,3688 га з цільовим призначенням для товарного сільськогосподарського виробництва розташовану в межах Первомайського району Миколаївської області.

Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на користь Миколаївської обласноїпрокуратури (р/рUA748201720343150001000000340,банк ДКСУм.Києва,МФО 820172,ЄДРПОУ 02910048) судовий збір за подачу позовної заяви та заяви про забезпечення позову в сумі 4542 грн..

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду протягом п`ятнадцять днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Дата складення повного судового рішення 03 червня 2024 року.

Суддя :

Часті запитання

Який тип судового документу № 119482107 ?

Документ № 119482107 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119482107 ?

Дата ухвалення - 03.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119482107 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119482107 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119482107, Kryvoozerskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast

The court decision No. 119482107, Kryvoozerskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast was adopted on 03.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find important data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data easily.

The court decision No. 119482107 refers to case No. 484/104/24

This decision relates to case No. 484/104/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119482106
Next document : 119482110