Decision № 119352878, 29.05.2024, Oktiabrskyi District Court of Poltava City

Approval Date
29.05.2024
Case No.
554/4867/23
Document №
119352878
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 29.05.2024Справа № 554/4867/23 Провадження № 2-др/554/16/24

Справа №554/4867/23

Провадження №2-др/554/16/2024

2-др/554/85/2023

2/554/6825/2023

Д О Д А Т К О В Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави в складі

судді - Блажко І.О.

при секретарі - Лазоренко В.В.

за участю представника позивача ОСОБА_1

представника відповідача ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції у м.Полтавацивільну справу за клопотанням/заявою представника позивача ОСОБА_3 , за ордером адвоката Пихтіна Клима Володимировича про ухвалення додаткового рішення про розподіл судових витрат у цивільній справі №554/4867/23 за позовом ОСОБА_3 , в інтересах якого діє адвокат Пихтін Клим Володимирович до приватного акціонерного товариства «ЕКОПРОД» про стягнення заробітної плати , -

в с т а н о в и в :

В провадженні суду перебувала цивільна справа №554/4867/23 за позовом ОСОБА_3 , інтересах якого діє адвокат Пихтін К.В. до ПрАТ «Екопрод» про стягнення заробітної плати. В якій прохали: стягнути з ПрАТ «Екопрод» на користь ОСОБА_3 середній заробіток за період проходження військової служби з лютого 2022 року по травень 2023 року у розмірі 99 228,00 гривень та, при подачі позовної заяви адвокат Пихтін К.В. у тексті позовної заяви зазначив, що позивачем очікується понесення судових витрат на професійну правничу допомогу орієнтовано у розмірі 10000 гривень (а.с.2 зворот, 3).

До суду 04.12.2023 надійшло клопотання/заява представника позивача ОСОБА_3 , за ордером адвоката Пихтіна К.В. про ухвалення додаткового рішення про розподіл судових витрат у цивільній справі №554/4867/23 за позовом ОСОБА_3 , в інтересах якого діє адвокат Пихтін К.В. до ПрАТ «ЕКОПРОД» про стягнення заробітної плати. В якому прохав : ухвалити додаткове рішення у справі №554/4867/23, яким стягнути з ПрАТ«ЕКОПРОД» ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ 23981928) на користь ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 10 000,00 гривень (а.с.118, 119).

06.12.2023 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави в ухваленні додаткового рішення у цивільній справі №554/4867/23 за позовом ОСОБА_3 , в інтересах якого діє адвокат Пихтін К.В. до ПрАТ «ЕКОПРОД» про стягнення заробітної плати відмовлено. Оскільки, представником позивача в порушення вимог ч.8 ст.141 ЦПК України до закінчення судових дебатів не надано відповідну письмову заяву про намір подати заяву про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу (а.с.127, 128).

26.02.2024 постановою колегії суддів судової палати у цивільних справах Полтавського апеляційного суду апеляційну скаргу адвоката Пихтіна К.В. в інтересах ОСОБА_3 задоволено. Ухвалу Октябрського районного суду м. Полтави від 06.12.2023 скасовано, направивши справу для продовження розгляду до суду першої інстанції (а.с181, 182).

27.03.2024до Октябрськогорайонного судум.Полтави надійшлоклопотання прозменшення витратна оплатуправничої допомогивід представникаПрАТ «ЕКОПРОД»,за ордеромадвоката ШикВ.В.В якомузазначила,що відшкодуваннявідповідачем витратможливе вобсязі 2000грн. (а.с.191-193).

27.03.2024 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави клопотання представника ПрАТ «Екопрод» за ордером адвоката Шик В.В. про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції задоволено. Допущено участь представника ПрАТ «Екопрод» за ордеромадвоката ШикВ.В.в судовому засіданні призначеному на 10.00 годин 04 квітня 2024 року та усіх наступних засіданнях в режимі відеоконференції поза межами суду, з використанням власних технічних засобі за допомогою системи «EASYCON» (а.с.198).

13.05.2024ухвалою Октябрськогорайонного судум.Полтави клопотанняпредставника ОСОБА_3 ,за ордеромадвоката ПихтінаК.В. про участьу судовомузасіданні врежимі відеоконференції задоволено.Допущено участьпредставника ОСОБА_3 ,за ордеромадвоката ПихтінаК.В. в судовомузасіданні призначеномуна 15.30 годин13травня 2024року таусіх наступнихзасіданнях в режимі відеоконференції поза межами суду, з використанням власних технічних засобів за допомогою системи «EASYCON» (а.с.242).

В судовому засіданні представник ОСОБА_3 ,за ордеромадвокат ПихтінК.В. клопотання/заяву підтримав та прохав її задовольнити.

В судовому засіданні представник відповідача ПрАТ «Екопрод» за ордером адвокат Шик В.В. прохала зменшити витрати на правничу допомогу до 2000 грн.

В судове засідання позивач ОСОБА_3 не з`явився, будучи у встановлений ЦПК України спосіб повідомленим.

Суд, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про ухвалення додаткового рішення суду.

Судом встановлено, що 28.11.2023 рішенням Октябрського районного суду м. Полтави у справі №554/4867/23 позов ОСОБА_3 , в інтересах якого діє адвокат Пихтін К.В. до ПрАТ «ЕКОПРОД» про стягнення заробітної плати задоволено частково. Стягнуто з ПрАТ «ЕКОПРОД» на користь ОСОБА_3 середній заробіток у розмірі 40431 гривня 28 копійок. Допущено до негайного виконання рішення суду в частині стягнення з ПрАТ «ЕКОПРОД» на користь ОСОБА_3 заборгованість із заробітної плати за один місяць в сумі 6500 гривень. Стягнуто з ПрАТ «ЕКОПРОД» на користь держави судовий збір у розмірі 1073 гривні 60 копійок. В іншій частині позовних вимог відмовлено (а.с.112-114).

Таким чином, судом при винесенні рішення від 28.11.2023 не вирішено питання про стягнення витрат на професійну правничу допомогу на користь позивача ОСОБА_3 .

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, в тому числі, витрати на професійну правничу допомогу (п. 3 ч.1 ст. 133 ЦПК України).

Відповідно до ч.1 ст.137 ЦПК України, яка регламентує витрати на професійну правничу допомогу, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

Згідно з ч.2 ст.137 ЦПК України за результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Згідно з ч.1 ст.26 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

За змістом ст.30 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Відповідно до ч.8 ст.141 ЦПК України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018 в справі №826/1216/16 вказано, що склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг тощо), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 19.02.2020 у справі №755/9215/15-ц зроблено висновок, що саме зацікавлена сторона має вчинити певні дії, спрямовані на відшкодування з іншої сторони витрат на професійну правничу допомогу, а інша сторона має право на відповідні заперечення проти таких вимог, що виключає ініціативу суду з приводу відшкодування витрат на професійну правничу допомогу одній із сторін без відповідних дій з боку такої сторони. Принцип змагальності знайшов свої втілення, зокрема, у положеннях частин п`ятої та шостої статті 137 ЦПК України, відповідно до яких саме на іншу сторону покладено обов`язок обґрунтування наявності підстав для зменшення розміру витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами, а також обов`язок доведення їх неспівмірності.

У додатковій постанові Об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.02.2022 у справі №925/1545/20 вказано, що для вирішення питання про розподіл судових витрат суд має враховувати: складність справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); час, витрачений адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсяг наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; пов`язаність цих витрат із розглядом справи; обґрунтованість та пропорційність предмета спору; ціну позову, значення справи для сторін; вплив результату її вирішення на репутацію сторін, публічний інтерес справи; поведінку сторони під час розгляду справи (зловживання стороною чи її представником процесуальними правами тощо); дії сторони щодо досудового врегулювання справи та врегулювання спору мирним шляхом.

Встановлено, що 04.12.2023 до суду надійшло клопотання/заява представника позивача ОСОБА_3 , за ордером адвоката Пихтіна К.В. про ухвалення додаткового рішення про розподіл судових витрат у цивільній справі №554/4867/23 (а.с.118, 119).

Згідно з актом надання послуг №236 від 01.12.2023, адвокатом Пихтіним К.В. надана правова допомога (виконані наступні роботи, надані такі послуги) : первинна консультація з клієнтом, вивчення наданих клієнтом документів; підготовка та звернення з адвокатським запитом до ПрАТ «Екопрод»; підготовка та подання до суду позовної заяви, ознайомлення з відзивом ПрАТ «Екопрод», підготовка та подання клопотання про доручення письмових доказів; участь у судових засіданнях в Октябрському районному суді м. Полтава 09.08.2023, 12.10.2023, 28.11.2023. Загальна вартість робіт (послуг) склала 10000 грн. (а.с.123).

Згідно копії квитанції до прибуткового касового ордеру №01 від 01.12.2023 ОСОБА_3 сплатив адвокату Пихтіну К.В. гонорар у розмірі 10000 грн. (а.с.232).

Пунктом 3.2 Рішення Конституційного Суду України від 30.9.2009 №23-рп/2009 передбачено, що правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз`яснення, складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема, в судах та інших державних органах тощо. Вибір форми та суб`єкта надання такої допомоги залежить від волі особи, яка бажає її отримати. Право на правову допомогу - це гарантована державою можливість кожної особи отримати таку допомогу в обсязі та формах, визначених нею, незалежно від характеру правовідносин особи з іншими суб`єктами права.

При цьому у постанові Великої Палати Верховного Суду від 16.11.2022 в справі №922/1964/21 зазначено, що розмір гонорару визначається лише за погодженням адвоката з клієнтом, а суд не вправі втручатися в ці правовідносини.

Фіксований розмір гонорару у цьому контексті означає, що у разі настання визначених таким договором умов платежу - конкретний склад дій адвоката, що були вчинені на виконання цього договору й призвели до настання цих умов, не має жодного значення для визначення розміру адвокатського гонорару в конкретному випадку.

Не є обов`язковими для суду зобов`язання, які склалися між адвокатом та клієнтом у контексті вирішення питання про розподіл судових витрат. Вирішуючи останнє, суд повинен оцінювати витрати, що мають бути компенсовані за рахунок іншої сторони, ураховуючи як те, чи були вони фактично понесені, так і оцінювати їх необхідність. Подібний висновок викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.05.2020 у справі №904/4507/18.

Правомірне очікування стороною, яка виграла справу, відшкодування своїх розумних, реальних та обґрунтованих витрат на професійну правничу допомогу не повинно обмежуватися з суто формалістичних причин відсутності в детальному описі робіт (наданих послуг) відомостей про витрати часу на надання правничої допомоги, у випадку домовленості між сторонами договору про встановлений фіксований розмір обчислення гонорару.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 16.11.2022 в справі №922/1964/21 також дійшла висновку, що учасник справи повинен деталізувати відповідний опис лише тією мірою, якою досягається його функціональне призначення - визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат. Надмірний формалізм при оцінці такого опису на предмет його деталізації, за відсутності визначених процесуальним законом чітких критеріїв оцінки, може призвести до порушення принципу верховенства права.

Отже, у випадку встановленого договором фіксованого розміру гонорару сторона може доводити неспівмірність витрат у тому числі, але не виключно, без зазначення в детальному описі робіт (наданих послуг) відомостей про витрати часу на надання правничої допомоги. Зокрема, посилаючись на неспівмірність суми фіксованого гонорару зі складністю справи, ціною позову, обсягом матеріалів у справі, кількістю підготовлених процесуальних документів, кількістю засідань, тривалістю розгляду справи судом тощо.

Витрати на правничу допомогу позивача в суді апеляційної інстанції цілком пов`язані з розглядом справи, відповідають обсягу наданих послуг та виконаних робіт, є неминучими (у зв`язку з виконанням умов договору про правничу допомогу), розмір яких є обґрунтованим та пропорційним предмету спору. Витрати відповідають критерію реальності таких витрат, розумності їхнього розміру.

Згідно з ч.4 ст.137 ЦПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Відповідно до ч.4 ст.137 ЦПК України у разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Саме заінтересована сторона має вчинити певні дії, спрямовані на відшкодування з іншої сторони витрат на професійну правничу допомогу, а інша сторона має право на відповідні заперечення проти таких вимог, що виключає ініціативу суду з приводу відшкодування витрат на професійну правничу допомогу одній із сторін без відповідних дій з боку такої сторони.

Зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу, можливе виключно на підставі клопотання іншої сторони у разі, на її думку, недотримання вимог стосовно співмірності витрат із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт. Суд, ураховуючи принципи диспозитивності та змагальності, не має права вирішувати питання про зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу, з власної ініціативи.

Подібні висновки викладено у постанові Верховного Суду від 27.02.2023 у справі №726/1142/22.

Представник позивача додав до матеріалів справи докази направлення учасникам справи заяви про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу від 01 грудня 2023 року (а.с.121, 122).

27.03.2024до Октябрськогорайонного судум.Полтави надійшлоклопотання прозменшення витратна оплатуправничої допомогивід представникаПрАТ «ЕКОПРОД»,за ордеромадвоката ШикВ.В.В якомузазначила,що відшкодуваннявідповідачем витратможливе вобсязі 2000грн. (а.с.191-193).

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 141 ЦПК України, судові витрати, пов`язані з розглядом справи покладаються у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином, стягнути з ПрАТ «Екопрод» на користь ОСОБА_3 витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 5 000 грн. (10000:2) пропорційно до задоволених позовних вимог, оскільки позовні вимоги судом задоволено частково в розмірі 40431 гривня 28 копійок.

Відповідно до ч.1 ст.270 ЦПК України, суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо: 1) стосовно певної позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення; 2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми, присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, що треба виконати; 3) судом не вирішено питання про судові витрати; 4) суд не допустив негайного виконання рішення у випадках, встановленихстаттею 430 цього Кодексу.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання/заява представника позивача ОСОБА_3 , за ордером адвоката Пихтіна К.В. про ухвалення додаткового рішення про розподіл судових витрат у цивільній справі №554/4867/23. Стягнути з ПрАТ «Екопрод» на користь ОСОБА_3 витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 5 000 грн.,з урахуванням пропорційно до задоволених позовних вимог, оскільки позовні вимоги судом задоволено частково.

Керуючись ст.ст.141, 212, 270, 354 ЦПК України, суд ,-

в и р і ш и в :

Клопотання/заяву представника позивача ОСОБА_3 , за ордером адвоката Пихтіна Клима Володимировича про ухвалення додаткового рішення про розподіл судових витрат у цивільній справі №554/4867/23 за позовом ОСОБА_3 , в інтересах якого діє адвокат Пихтін Клим Володимирович до приватного акціонерного товариства «ЕКОПРОД» про стягнення заробітної плати задовольнити частково.

Стягнути з приватного акціонерного товариства «ЕКОПРОД» на користь (36002, місто Полтава, вулиця Довженка, будинок №2А, код ЄДРПОУ 23981928) на користь ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) гривень.

В іншій частині клопотання/заяви відмовити.

Позивач громадянин України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Відповідач приватне акціонерне товариства «ЕКОПРОД», місцезнаходження 36002, місто Полтава, вулиця Довженка, будинок №2А, код ЄДРПОУ 23981928.

Додаткове рішення суду може бути оскаржено до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги до суду першої інстанції протягом 30 днів з дня вручення, отримання, доставлення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікацйної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справи витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Додаткове рішення суду набирає законної сили після спливу строку на подачу апеляційної скарги, якщо така скарга не буде подана.

Повний текст додаткового рішення складено 29 травня 2024 року.

Суддя І.О. Блажко

Часті запитання

Який тип судового документу № 119352878 ?

Документ № 119352878 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119352878 ?

Дата ухвалення - 29.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119352878 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119352878 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119352878, Oktiabrskyi District Court of Poltava City

The court decision No. 119352878, Oktiabrskyi District Court of Poltava City was adopted on 29.05.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important data easily.

The court decision No. 119352878 refers to case No. 554/4867/23

This decision relates to case No. 554/4867/23. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119352875
Next document : 119366658