Decision № 119352873, 29.05.2024, Oktiabrskyi District Court of Poltava City

Approval Date
29.05.2024
Case No.
554/2753/24
Document №
119352873
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 29.05.2024Справа № 554/2753/24 Провадження № 2/554/3462/2024

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави в складі суду :

судді Блажко І.О.

при секретарі Лазоренко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором ,-

в с т а н о в и в :

Позивач АТ «ПУМБ» звернулися до суду з позовом до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. В якому прохали : стягнути з ОСОБА_1 на користьАТ «ПершийУкраїнський МіжнароднийБанк» заборгованістьу сумі88782,40гривень.Стягнути з ОСОБА_1 накористь АТ«Перший УкраїнськийМіжнародний Банк»витрати зісплати судовогозбору усумі 2422,40грн.Розглянути справув спрощеномупозовному провадженніта завідсутності представникабанку.Проти винесеннясудом заочногорішення всправі незаперечують (а.с.1-4).

19 березня 2024 року ухвалою судді Октябрського районного суду м.Полтави прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №554/2753/24. Здійснювати розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін. Судове засідання по суті призначено на 23 квітня 2024 року о 09.00 годин. Викликано у судове засідання учасників справи : представника позивача АТ «Перший український міжнародний банк»; відповідача ОСОБА_1 (а.с.34).

Позивач АТ «ПУМБ» в судове засідання свого представника не направили, будучи у встановлений ЦПК України спосіб повідомлені шляхом отримання : судових повісток та копії ухвали про відкриття провадження у справі засобами поштового зв`язку; ухвали на електронну пошту. У позовній заяві прохали розглянути справув спрощеномупозовному провадженніта завідсутності представникабанку.Проти винесеннясудом заочногорішення всправі незаперечують (а.с.1-4, 40-44, 53).

Відповідач ОСОБА_1 23.04.2024 та 29.05.2024 до суду не з`явився, будучи у встановлений ЦПК України спосіб повідомленим шляхом направлення на останню відому судові адресу судових повісток, копії ухвали про відкриття провадження у справі та копію позовної заяви з додатками, до суду поштою повернуто конверти з відміткою, що адресат відсутній за вказаною адресою та за закінченням терміну зберігання відповідно. Відзив на позовну заяву суду не надано (а.с.45, 46, 51, 52).

Відповідно дост.280ЦПК України,суд можеухвалити заочнерішення напідставі наявниху справідоказів заодночасного існуваннятаких умов: 1)відповідач належнимчином повідомленийпро дату,час імісце судовогозасідання; 2) відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; 3)відповідач неподав відзив; 4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, фіксування судового засідання технічним засобом здійснюється секретарем судового засідання. У разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про задоволення позову повністю.

Судом встановлено, що 17.12.2017 між АТ «Перший український міжнародний банк» та ОСОБА_1 укладено договір №200937845401 від 17.12.2017, згідно якого ОСОБА_1 встановлено ліміт кредитування у національній валюті України, в сумі 1 000 гривень (а.с.11).

Згідно пункту 4.3.6.4. частини 4 Публічної пропозиції ПАТ «ПУМБ» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб встановлено, що змінити (зменшити, збільшити) розмір наданого кредитного ліміту або закрити кредитний ліміт взагалі за умови інформування клієнта шляхом направлення SMS-повідомлення на номер мобільного телефону. В SMS-повідомленні про зміну розміру кредитного ліміту банк повідомляє клієнту новий розмір кредитного ліміту. У разі незгоди клієнта із зміненим розміром кредитного ліміту, за винятком випадку, передбаченого п. 4.2.19. Розділу ІІ цього договору клієнт протягом 30 (тридцяти) календарних днів повинен звернутися до банку та особисто подати відповідну письмову заяву. У випадку, якщо клієнт протягом вказаного строку не заявив про свою незгоду зі зміною розміру Ккедитного ліміту та/або здійснив першу платіжну операцію після отримання вказаного SMS-повідомлення банку згода клієнта зі зміною умов договору вважається підтвердженою (а.с.12-16).

Кредитний ліміт ОСОБА_1 було збільшено до 52600 грн.

Згідно п.1 ч.2 ст.11 ЦК України, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст.1054 ЦК України, за кредитним договором банк зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Банк виконав свої зобов`язання перед ОСОБА_1 надавши останньому кредитні кошти у вигляді кредитного ліміту в сумі, строки та на умовах, передбачених договором на платіжні картки.

Факт отримання кредитних коштів ОСОБА_1 підтверджується випискою за договором №200937845401 від 17.12.2017 (а.с.21-28).

Відповідно до ст.526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст.1049 ЦК України, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, що була передана йому позикодавцем) у строк та порядку, що встановлені договором.

Згідно ст.536 ЦК України, за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст.525 ЦК України, встановлено заборону односторонньої відмови від зобов`язання або односторонньої зміни його умов, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, відповідач зобов`язана виконувати кредитний договір у відповідності до його умов та законодавства.

У відповідності до ст.611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

За змістом ст.610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Одним із видів порушення зобов`язання є прострочення невиконання зобов`язання в обумовлений сторонами строк.

Відповідно до ч.1 ст.530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконання з настанням цієї події.

Згідно ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання.

Згідно ч.1 ст.625 ЦК України передбачено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Відповідач ОСОБА_1 в терміни, встановлені договором, свої зобов`язанняне виконував, щомісячно кредит не сплачував.

У зв`язку з порушеннями зобов`язань за кредитним договором №200937845401 від 17.12.2017 відповідач ОСОБА_1 станом на 01.02.2024 має заборгованість перед АТ «ПУМБ» в сумі 88 782 грн. 40 коп., що складається з : 52 568 грн. 31 коп. заборгованість за кредитом; 36 214 грн. 09 коп. заборгованість за процентами (а.с.19, 20).

Всього сума заборгованості складає 88782,40 грн. (52568,31+36214,09), що підтверджується розрахунками заборгованості (а.с.19, 20).

Такий розмір заборгованості є обґрунтованим, здійснений відповідно до умов договору та підтверджений наданими до суду розрахунками.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення позову, так як ОСОБА_1 порушив зобов`язання, що призвело до настання правових наслідків, встановлених договором та законом.

Судовий збір у справі сплачений позивачем при подачі позовної заяви до суду складає 2422,40 грн. (а.с.29).

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 141 ЦПК України судові витрати, пов`язані з розглядом справи покладаються у разі задоволення позову на відповідача.

Також стягнути з ОСОБА_1 судовий збір сплачений позивачем при подачі позову.

Керуючись ст.ст.12, 81, 130, 131, 141, 229, 247, 263, 354 ЦПК України, суд ,-

в и р і ш и в :

Позов акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити повністю.

Стягнути з громадянина України, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на користь акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», місцезнаходження : 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок №4, код ЄДРПОУ 14282829 заборгованість за кредитним договором №200937845401 від 17 грудня 2017 року, укладеним між акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк» та ОСОБА_1 , у розмірі 88 782 (вісімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні 40 (сорок) копійок, витрати зі сплати судового збору в сумі 2 422 (дві тисячі чотириста двадцять дві) гривні 20 (двадцять) копійок, а всього 91 204 (дев`яносто одна тисяча двісті чотири) гривні 60 (шістдесят) копійок.

Позивач - акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк», місцезнаходження : 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок №4, код ЄДРПОУ 14282829.

Відповідач - громадянин України, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Рішення суду може бути оскаржено до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги до суду першої інстанції протягом 30 днів з дня отримання.

Заочне рішення суду може бути переглянуто Октябрським районним судом м.Полтави за заявою відповідача, яку може бути подано до суду протягом 20 днів зо дня отримання ним копії рішення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручено у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд якщо така заява подана протягом 20 днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікацйної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справи витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Учасники справиможуть отриматиінформацію уданій справіна офіційномувебпорталі судовоївлади Україниза веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строків на його оскарження.

Повний текст рішення виготовлено 29 травня 2024 року.

Суддя І.О.Блажко

Часті запитання

Який тип судового документу № 119352873 ?

Документ № 119352873 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119352873 ?

Дата ухвалення - 29.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119352873 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119352873 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119352873, Oktiabrskyi District Court of Poltava City

The court decision No. 119352873, Oktiabrskyi District Court of Poltava City was adopted on 29.05.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary data easily.

The court decision No. 119352873 refers to case No. 554/2753/24

This decision relates to case No. 554/2753/24. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119352872
Next document : 119352874