Court decree № 119333772, 28.05.2024, Oktiabrskyi District Court of Poltava City

Approval Date
28.05.2024
Case No.
554/1146/24
Document №
119333772
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 28.05.2024Справа № 554/1146/24 Провадження № 1-кс/554/5497/2024

У Х В А Л А

28 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту в кримінальному провадженні № 12023170000000528 від 17 липня 2023 року,

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений на золотий ланцюжок, золотий хрестик, стільниковий телефон та годинник, які належать ОСОБА_5 , а також зобов?язати старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 або іншу уповноважену особу СУ ГУНП в Полтавській області повернути зазначене майно ОСОБА_5 та надати копії протоколів огляду та вилучення вказаних предметів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що законним власником золотого ланцюжка, золотого хрестика, стільникового телефону та годинника являється ОСОБА_5 , який не є підозрюваним, обвинуваченим та потерпілим в кримінальному провадженні, а відповідно до вимог ст. 64-2 КПК України є третьою особою, щодо майна якого вирішено питання про арешт. При цьому питання про накладення арешту на майно ОСОБА_5 вирішено за відсутності останнього. Мотивуючи подане клопотання вказав, що в кримінальному провадженні відсутні будь-які дані, які б свідчили про наявність підстав вважати, що назване майно являється доказом вчинення злочину та відповідає критеріям речового доказу, визначеним в статті 98 КПК України.

Відтак, вважав, що підстави для арешту зазначеного майна відсутні, як і відсутні дані, які б виправдовували подальше втручання держави у право мирного володіння, користування та розпорядження ОСОБА_5 належним йому майном, а тому з огляду також на відсутність потреб у збереженні цього арешту, просив його скасувати в порядку статті 174 КПК України.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 повністю підтримав вимоги поданого ним клопотання й просив його задовольнити з наведених у ньому мотивів, при цьому надав суду докази, які підтверджують належність вищезазначеного майна саме ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання в разі, якщо адвокатом буде підтверджено належність зазначеного майна ОСОБА_5 . Разом із тим зазначив, що вилучений телефон було передано для здійснення його експертного дослідження, де він на цей час і перебуває.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огялду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023170000000528 від 15 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 296, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 194, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 263 КК України.

Ухвалами слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було накладено арешт на майно, зокрема на мобільний телефон iPhone 15 Pro у корпусі чорного кольору, ланцюг та хрестик з жовтого металу з маркуванням (гравіюванням), а також годинник до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Як слідує із змісту ухвали слідчого судді, метою накладення арешту на вказане майно було забезпечення збереження речових доказів в кримінальному провадженні, так як слідчим було доведено, що це майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Разом із тим, в судовому засіданні згідно доводів адвоката ОСОБА_3 та наданих на їх підтвердження доказів встановлено, що володільцем спірних мобільного телефону, годинника та золотих ланцюжка й хрестика являється ОСОБА_5 .

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно положень ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При тому відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

З матеріалів провадження слідує, що володільцем зазначеного майна являється ОСОБА_5 , який не має статусу підозрюваного в кримінальному провадженні, а є відповідно до положень ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішено питання про арешт і останній не має ніякого відношення до вказаного кримінального правопорушення, однак, його майнові права обмежуються.

Відповідно достатті 41Конституції Україникожен маєправо володіти,користуватися ірозпоряджатися своєювласністю,результатами своєїінтелектуальної,творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно із статтею 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Статтями 7 і 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом із тим, згідно вимог ч. ч 1 і 2 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.

З огляду на викладене, зважаючи на відсутність у слідчого заперечень щодо скасування арешту на назване майно, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявником належним йому майном, а тому вважає доцільним скасувати накладений арешт, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, та повернути назване майно ОСОБА_5 , як власнику майна. Поруч із цим, оскільки мобільний телефон наразі перебуває в експертній установі, то він відповідно підлягає поверненню його власнику після проведення експертного дослідження з ним.

На підставі викладеного клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту в кримінальному провадженні № 12023170000000528 від 17 липня 2023 року підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 174 і 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту в кримінальному провадженні № 12023170000000528 від 17 липня 2023 року, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на золотий ланцюжок, золотий хрестик, стільниковий телефон та годинник, які належать ОСОБА_5 , зобов`язавши слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 12023170000000528 від 15 липня 2023 року, повернути золотий ланцюжок, золотий хрестик та годинник останньому.

Після завершення експертного дослідження стільниковий телефон повернути ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6

Часті запитання

Який тип судового документу № 119333772 ?

Документ № 119333772 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119333772 ?

Дата ухвалення - 28.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119333772 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119333772 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119333772, Oktiabrskyi District Court of Poltava City

The court decision No. 119333772, Oktiabrskyi District Court of Poltava City was adopted on 28.05.2024. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 119333772 refers to case No. 554/1146/24

This decision relates to case No. 554/1146/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119333771
Next document : 119333786