Decision № 119223586, 23.05.2024, Inhuletskyi District Court of Kryvyi Rih City

Approval Date
23.05.2024
Case No.
213/1056/24
Document №
119223586
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Справа № 213/1056/24

Номер провадження 2/213/791/24

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2024 року м. Кривий Ріг

Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді Попова В.В.,

секретар судового засідання - Куропятник І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі судових засідань №14, в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу №213/1056/24 за позовом Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги,

В С Т А Н О В И В:

Короткий зміст позовної заяви.

Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль» за специфікою своєї виробничої діяльності надає послугу з централізованого опалення/постачання теплової енергії населенню (споживачам), яке зобов`язано здійснювати оплату за отриману послугу, відповідно до встановлених тарифів. Проте відповідачі неналежно виконують свої зобов`язання щодо здійснення оплати за них, мають заборгованість за спожиту послугу з постачання теплової енергії (централізованого опалення) та по платі за абонентське обслуговування. Дані обставини є підставою для стягнення з них боргу у повному обсязі з урахуванням інфляційних втрат та 3% річних, нарахованих станом на лютий 2022 року.

Крім того, позивач просить стягнути сплачений судовий збір у розмірі 3 028,00 грн.

Процесуальні дії у справі.

29 лютого 2024 року позовна заява надійшла до суду.

01 березня 2024 року та 12 березня 2024 року судом отримана інформація про зареєстроване місце проживання (перебування) відповідачів.

13березня 2024року позовна заяваприйнята дорозгляду,провадження у справі відкрито. Розгляд справи призначено в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Інші процесуальні дії у справі судом не здійснювались.

Заяви, клопотання.

В судове засідання сторони не з`явились, їх належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання:

-представник позивача заявив клопотання про розгляд справи за його відсутності. Просить ухвалити заочне рішення по справі на підставі наявних у справі доказів. Позовні вимоги підтримує у повному обсязі;

-відповідачі викликані до суду через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, про причини неявки не повідомили, правом надання відзиву на позов не скористались.

Крім того, судові повістки та копія належним чином завіреної ухвали про відкриття провадження, разом з копією позовної заяви з додатками, надсилалась судом за адресою місця проживання відповідачів, зареєстрованою у встановленому законом порядку.

Відповідач ОСОБА_1 надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин, суд вважає можливим розглянути справу без участі сторін.

Фіксація судового засідання технічними засобами, у відповідності до ч.2ст.247 ЦПК України, не здійснювалась.

Фактичні обставини, встановлені судом.

Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль» надає послугу з централізованого опалення/постачання теплової енергії населенню (споживачам).

Відповідачі зареєстровані за адресою:

АДРЕСА_1 і є споживачами послуг, які надає позивач, але оплату за надані послуги здійснюють не в повному обсязі.

Сума заборгованості за період з 01 грудня 2013 року по 31 грудня 2023 року становить 20 002,50 грн.

Сума заборгованості за абонентське обслуговування за період з 01 листопада 2021 року по 31 грудня 2023 року складає 8,34 грн.

На вказану суму позивачем здійснено нарахування інфляційних втрат у розмірі

1 390,84 грн та 3% річних у розмірі 545,36 грн (станом на лютий 2022 року).

Правильність нарахування підтверджується відповідними розрахунками.

Розмір нарахованого боргу відповідачами не спростовано.

Зміст спірних правовідносин.

Викладеним обставинам відповідають правовідносини, які витікають з належного виконання споживачем зобов`язань зі сплати наданих послуг.

Норми права, які застосував суд, та мотиви їх застосування.

Відповідно до ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згіднозі статтею 67 ЖК Україниплата за комунальні послуги (водопостачання, газ, теплова енергія та інші послуги) береться крім квартирної плати за затвердженими в установленому порядку тарифами.

Відповідно до положеньстатті 68 ЖК Українинаймач зобов`язаний своєчасно вносити квартирну плату та плату за комунальні послуги.

Згідно з частиною 1 статті 32Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 2004 року, який діяв станом на час виникнення спірних правовідносин, плата за послуги нараховується щомісячно.

Пунктом 18 Правил, передбачено, що розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць. Плата за послуги вноситься не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, якщо договором не встановлено іншого строку.

Згідно з пунктом 21 Правил, у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку води і теплової енергії плата за надані послуги справляється згідно з установленими нормативами (нормами) споживання: з централізованого опалення - з розрахунку за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об`єму) квартири (будинку садибного типу) та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості днів надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.

Пунктом 1 частини першої статті 20 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" 2004 року передбачене право споживача одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг, при цьому такому праву прямо відповідає визначений пунктом 5 частини третьої статті 20 цього Закону обов`язок споживача оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

01 травня 2019 року вступив в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII, який регулює основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також права та обов`язки зазначених учасників відносин.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 5 цього Закону, до житлово-комунальних послуг належать комунальні послуги, в тому числі з постачання теплової енергії.

Індивідуальний споживач фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об`єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги (пункт 6 частини першої статті 1 Закону № 2189-VIII).

Пунктами 1, 5 частини другої статті 7 зазначеного Закону встановлено, що індивідуальний споживач зобов`язаний укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом; оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами.

Нормою ч.5 ст.13 вказаного Закону передбачено, що плата виконавцю комунальної послуги складається з плати за послугу та плати за абонентське обслуговування.

Відповідно до ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Застосовані судом вищенаведені норми права регулюють спірні правовідносини та визначають обсяг суб`єктивних прав та юридичних обов`язків, якими наділені сторони в цих правовідносинах.

Висновок суду.

Аналізуючи спірні правовідносини в контексті вказаних норм права, судом встановлено, що відповідачі не виконують належним чином покладені на них законом обов`язки з утримання житла, оплату за надані житлово-комунальні послуги здійснюють не в повному обсязі, своїми неправомірними діями завдають позивачеві збитків, тому право позивача є порушеним і підлягає відновленню шляхом солідарного стягнення з відповідачів на його користь суми заборгованості, плати за абонентське обслуговування, інфляційних втрат та трьох відсотків річних.

За таких обставин, позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Щодо розподілу судових витрат.

Відповідно дост.141 ЦПК України, з відповідачів підлягає стягненню на користь позивача документально підтверджена сплачена сума судового збору у розмірі 3 028,00 грн в рівнихчастинах зкожного.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 13, 76-81, 89, ч.1 ст.141, 263, 265, 274-279 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Позов Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 накористь Акціонерноготовариства «Криворізькатеплоцентраль» заборгованістьза спожитупослугу зпостачання тепловоїенергії (централізованогоопалення)за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01 грудня 2013 року по 31 грудня 2023 року у розмірі 20 002,50 грн, заборгованість за абонентське обслуговування за період з 01 листопада 2021 року по 31 грудня 2023 року у розмірі 8,34 грн, інфляційні втрати у розмірі

1 390,84 грн та 3% річних у розмірі 545,36 грн, а всього стягнути 21 947 (двадцять одну тисячу дев`ятсот сорок сім) грн 04 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» судовий збір в розмірі 1 009,33 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» судовий збір в розмірі 1 009,33 грн.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» судовий збір в розмірі 1 009,34 грн.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Позивач Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль», місцезнаходження: м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, ЄДРПОУ 00130850.

Відповідач ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Відповідач ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Відповідач ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Дата складенняповного судовогорішення 23травня 2024 року.

Головуючий суддя В.В.Попов

Часті запитання

Який тип судового документу № 119223586 ?

Документ № 119223586 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119223586 ?

Дата ухвалення - 23.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119223586 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119223586 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119223586, Inhuletskyi District Court of Kryvyi Rih City

The court decision No. 119223586, Inhuletskyi District Court of Kryvyi Rih City was adopted on 23.05.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find key information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.

The court decision No. 119223586 refers to case No. 213/1056/24

This decision relates to case No. 213/1056/24. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119223583
Next document : 119223587