Court decree № 119188419, 22.05.2024, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk Town

Approval Date
22.05.2024
Case No.
208/27/23
Document №
119188419
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

справа № 208/27/23

№ провадження 1-кп/208/168/24

УХВАЛА

22 травня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі колегії:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисника, адвоката ОСОБА_7 ,

потерпілий ОСОБА_8 ,

потерпілої ОСОБА_9 ,

потерпілої ОСОБА_10 ,

представника потерпілих, адвоката ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в межах кримінального провадження № 12022041430000184 від 10.07.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263 КК України,

встановив:

В провадженні Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263 КК України.

Під час судового провадження прокурором ОСОБА_5 заявлено клопотання щодо продовження відносно обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з огляду на наявні ризики визначені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, враховуючи тяжкість обвинувачення, докази зібрані на стадії досудового розслідування, які підтверджують обґрунтованість підозри, а тому враховуючи тяжкість можливого покарання яке може загрожувати обвинуваченому у разі визнання його винним, останній з метою уникнення відповідальності, та обрання іншого ніж тримання під вартою запобіжного заходу, те, що ризики заявлені ризики можуть бути реалізовані обвинуваченим. Крім того, ризики заявлені при обранні запобіжного заходу та які були наявні, наразі не зникли та не зменшились, зокрема обвинувачений може переховуватись від суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Обвинувачений ОСОБА_6 та захисник ОСОБА_7 вважали клопотання не обґрунтованим, яке не враховує характеризуючи данні на обвинуваченого, у якого не утриманні є дитина та особи похилого віку, строк тримання під вартою який добігає двом рокам, клопотанням, ґрунтується на припущеннях, і жодний заявлений прокурором ризик не є обґрунтованим. Крім того, на даній стадії судового розгляду допитані і потерпілі. І обрати інший більш м`який запобіжний захід.

Потерпілі (кожний), представник підтримали позицію прокурору, просили продовжити обраний запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_6 ..

Вислухавши учасників справи, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Клопотання судом вирішуються із дотриманням приписів ч. 1ст. 194 КПК України, та з урахуванням практики ЄСПЛ (частина 5статті 9 КПК).

Так, згідно до усталеної практики ЄСПЛ термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Враховуючи стадію судового розгляду, колегія суддів не вирішуючи питання про доведеність вини під час розгляду клопотання, вважає, що підозра пред`явлена ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення, визначеного в межах даного кримінального провадження, є обґрунтованою у розумінні ч. 1ст. 194 КПК України.

Розглядаючи питання наявності ризиків на які посилався прокурор у клопотанні про продовження строку запобіжного заходу відносно обвинуваченого та позицію захисту, суд враховує приписи ч. 1 ст. 131, ст. 177 КПК України.

Перевіряючи клопотання прокурора на предмет наявності ризиків, передбаченихст. 177 КПК України, суд дійшов наступного висновку.

Так, заявлені ризики оцінюються судом, із врахуванням обставин цього кримінального провадження та особистої поведінки обвинуваченого ОСОБА_6 (його сімейного стану, роботи, місця проживання, засобів до існування), підтверджується тим, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого він обвинувачується, передбачає, зокрема, покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна , що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для обвинуваченого, переховуватись від суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Щодо можливого впливу обвинуваченого на потерпілих та свідків, то суд при з`ясуванні наявності заявленого ризику, враховує встановленуКПКпроцедуру отримання показань, що після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду потерпілий та свідок допитується безпосередньо в судовому засіданні (частини 1, 2 статті23, стаття224 КПК), та що обґрунтовування свої висновків суд здійснює лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отримав у порядку, передбаченомустаттею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею.

Практика ЄСПЛ не вбачає тяжкість обвинувачення самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Заявлена позиція сторони захисту про зміну обраного запобіжного заходу на більш м`який, ґрунтується на даних обвинуваченого, наявності у нього постійного місця проживання, соціальних зв`язків.

При вирішенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу відносно обвинуваченого, суд враховує характеризуючи данні на особу обвинуваченого, тривалість тримання під вартою, але оскільки іншим чином запобігти встановленим ризикам неможливо, то обмеження, застосовані до обвинуваченого є виправданими та забезпечують цілі кримінального провадження.

Враховуючи приписи ст.ст. 177, 178, 194 КПК України, керуючись практикою ЄСПЛ, судом враховується, що оцінка заявлених ризиків проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування заявлених ризиків або вказати, що вони маловірогідні і необхідність в утриманні під вартою особи, відсутня (Panchenko v. Russia (Панченко проти Росії), § 106).

А тому приймаючи до уваги діючий в Україні військовий стан, і те, що всі сили правоохоронних органів наразі спрямовані на захист Держави України від агресора, тягар контролю за процесуальною поведінкою останніх, у разі зміни запобіжного заходу або застосування застави, не є пропорційним із заявленими ризиками, як ризик переховування від суду, ризик вчинення іншого кримінального правопорушення, які оцінюються судом у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova (Бекчиєв проти Молдови) § 58).

Щодо розміру застави, який можливий для застосування відносно обвинуваченого, то згідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, - Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбаченихчастинами третьоюабочетвертою статті 183цього Кодексу.

Підстав для застосування застави судом не встановлюється.

Зважаючи на суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, визначеного Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, що відповідає правовим позиціям, викладеним в п. 35 рішення ЄСПЛ «Летельє проти Франції», суд вважає обґрунтованим клопотання прокурора про необхідність обрання щодо обвинуваченого виняткового виду запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який підлягає продовженню.

Щодо тримання особи під вартою, то суд приходить до висновку, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів, на переконання суду, не здатен в повній мірі нівелювати визначені вище ризики, а саме не зможе утримати обвинуваченого від переховування від суду, незаконного впливу на свідків та/або вчинення інших кримінальних правопорушень.

Керуючись ст. 176-178, 183, 193, 194, 196 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

У задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу - відмовити.

Продовжити відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 19 липня 2024 року, включно.

Ухвала можебути оскарженаобвинуваченим,його захисником,законним представником,прокурором безпосередньодо Дніпровськогоапеляційного судупротягом п`ятиднів здня їїоголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_3

Суддя ОСОБА_2

Часті запитання

Який тип судового документу № 119188419 ?

Документ № 119188419 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119188419 ?

Дата ухвалення - 22.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119188419 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119188419 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119188419, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk Town

The court decision No. 119188419, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk Town was adopted on 22.05.2024. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information quickly.

The court decision No. 119188419 refers to case No. 208/27/23

This decision relates to case No. 208/27/23. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119181649
Next document : 119192765