Decision № 119137163, 20.05.2024, Zaporizhya Circuit Administrative Court

Approval Date
20.05.2024
Case No.
280/1445/24
Document №
119137163
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

20 травня 2024 року Справа № 280/1445/24 м.ЗапоріжжяЗапорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Сацького Р.В. розглянувши в письмовому проваджені за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» до Головного управління ДПС України в Запорізькій області, до - Державної податкової служби України про визнання рішення протиправним та зобов`язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2024 року до Запорізького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА" (далі по тексту - позивач) до Головного управління ДПС України в Запорізькій області (далі по тексту - відповідач 1) до Державної податкової служби України (далі по тексту - відповідач 2), в якій позивач просить суд:

- визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС у Запорізькій області від 27.12.2023 № 10256414/25221663 про відмову у реєстрації податкової накладної № 5 від 28.11.2023 Товариства з обмеженою відповідальніс тю "СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА";

- зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну Товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА" № 5 від 28.11.2023;

- стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА" з бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Запорізькій області судовий збір у сумі 1 514 (одна тисяча п`ятсот чотирнадцять) грн 00 коп. та витрати на правничу допомогу;

- стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА" з бюджетних асигнувань Державної податкової служби України судовий збір у розмірі 1 514 (одна тисяча п`ятсот чотирнадцять) грн 00 коп. та витрати на правничу допомогу.

В обґрунтування своїх вимог позивач зазначив, що оскаржуване рішення є безпідставними з огляду на відсутність правових підстав для його прийняття. Крім того позивач наголошує на порушенні порядку прийняття такого рішення. З такими діями відповідачів позивач не погоджується, тому змушений звернутись до суду з позовною заявою про захист своїх прав.

Справі за цією позовною заявою присвоєно № 280/1445/24 та за результатами автоматизованого розподілу справу передано для розгляду судді Сацькому Р.В.

Ухвалою суду від 19.02.2024 відкрито провадження у адміністративній справі та призначено справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні), за наявними у справі матеріалами; встановлено відповідачам строк для подання відзиву на позовну заяву (у разі заперечення проти позовної заяви) протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії цієї ухвали, разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача.

Відповідачем-1 через систему « Електронний суд» 05.03.2024 за вх. № 10820 подано до суду відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти заявлених позовних вимог, наголошуючи, що оскаржуване рішення прийняте відповідно до вимог чинного законодавства, посилаючись на обставини, викладені у відзиві. Просить суд, розглянути справу в загальному порядку, відмовити позивачу у задоволенні його позовних вимог.

Відповідач - 2 правом на подачу відзиву на позовну заяву не скористався, відзив у встановлений судом строк не подав.

Станом на час розгляду справи відповіді на відзив та заперечення до суду не надійшло. Відповідно до ч. 4 ст. 159 КАС Україниподання заяв по суті справи є правом учасників справи.

Відповідно дост. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожній фізичній або юридичній особі гарантується право на розгляд судом упродовж розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, в якій вона є стороною.

Розумність строків є одним із основоположних засад (принципів) адміністративного судочинства відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Поняття розумного строку не має чіткого визначення, проте розумним уважається строк, який необхідний для вирішення справи відповідно до вимог матеріального і процесуального права.

Відповідно до частини 5статті 262 КАС Українисуд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь - якої зі сторін про інше.

Згідно з частиною 4статті 243 КАС України, судове рішення, постановлене у письмовому провадженні, повинно бути складено у повному обсязі не пізніше закінчення встановлених цим Кодексом строків розгляду відповідної справи, заяви або клопотання.

Згідно з частини 4статті 229 КАС України, у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи або якщо відповідно до положень цього Кодексурозгляд справи здійснюється за відсутності учасників справи (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позовна заява, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕРЛІНГ" ГРУП УКРАЇНА» зареєстрова не як юридична особа 08.12.1997, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 11031200000010385 від 11.12.2005. Основним видом діяльності ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» є Комп`ютерне про грамування (основний) (код за КВЕД 62.01). Також наше товариство здійснює діяльність за наступними видами: Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками (код за КВЕД 46.14), Оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням (код за КВЕД 46.51), Оптова торгівля електрон ним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього (код за КВЕД 46.52); Консульту вання з питань інформатизації (код за КВЕД 62.02), Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем (код за КВЕД 62.09), Виробництво комп`ютерів і периферійного усталювання (КВЕД 26.20), Виробництво електророзподільної та контрольної апара тури (КВЕД 27.12), Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (КВЕД 33.14), Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хіміч ними речовинами (КВЕД 46.12), Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі ін шими товарами (КВЕД 46.18), Оптова торгівля хімічними продуктами (КВЕД 46.75).

Основним видом діяльності, який наразі здійснюється ТОВ «Стерлінг груп Україна», є Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літа ками (код за КВЕД 46.14.). Основним контрагентом-покупцем товариства є Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ». Товар, за який ПАТ «Мотор Січ» було внесено попередню оплату - Епоксидна формувальна суміш, армована скловолокнами (E-glass reinforced epoxy molding compound) Quantum Lytex 9063 BK- E; код УКТ ЗЕД 3907300000, використовується у галузі виробництва авіаційних двигунів ци вільного та військового призначення, яка є однією із пріоритетних галузей Держави в умовах воєнного стану (суміш призначена для покриття лопатей гелікоптерів). Процес виготовлення даної суміші займає 8 (вісім) тижнів, вона виготовляється на замовлення, на умовах попередньої оплати.

ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» має необхідну матеріально-технічну базу для здій снення господарської діяльності за обраними видами, а саме: на підставі Договору оренди № 01/08 від 01.08.2021, укладеного з ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» орендує приміщення за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 218, прим. 13. Приміщення обладнане доступом до мережі Інтернет, що дозво ляє здійснювати господарську діяльність, вести листування із постачальниками та покупцями, подавати звітність, реєструвати податкові накладні. 18.09.2023 ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРА ЇНА» було подане до контролюючого органу Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність за формою № 20- ОПП про наявність в оренді об`єкту оподаткування - офісного приміщення за адресою м. За поріжжя, пр. Соборний, буд. 218, прим. 13; ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» має достатньо технічних ресурсів для здій снення своєї господарської діяльності, зокрема: офісні меблі, комп`ютерну техніку, тощо. Станом на 31.12.2022, що підтверджено фінансовою звітністю, на балансі товариства обліковуються основні засоби на суму 366,8 тис. грн; Згідно Штатного розпису ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» на 01.10.2023, у штаті товариства перебувала одна особа - директор ОСОБА_1 , з посадовим окладом 7 000,00 грн. на місяць 3 01.12.2023 посадовий оклад директора було збільшено до 12 060 грн на місяць. Наявність одного робітника у товаристві є достатнім для здійснення гос подарської діяльності з посередництва у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, су днами та літаками. Директор товариства має у власності легковий автомобіль Nissan LEAF хе- тчбек-в (із збільшеним об`ємом багажника) державний номер НОМЕР_1 , який використовує для перевезення устаткування, яке має вагу у середньому 30-50 кг та не потребує залучення вантажного автомобільного транспорту та послуг вантажників; у зв`язку із розширенням сфери господарської діяльності, зокрема за напрямами: - виробництво комп`ютерів і периферійного устаткування (КВЕД 26.20); - виробництво елект ророзподільної та контрольної апаратури (КВЕД 27.12); - ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (КВЕД 33.14); - діяльність посередників у торгівлі паливом, руда ми, металами та промисловими хімічними речовинами (КВЕД 46.12); - діяльність посередни ків, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами (КВЕД 46.18); - оптова торгівля хімічни ми продуктами (КВЕД 46.75), ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» було збільшено штат пра цівників та наразі у штаті товариства перебуває 9 (дев`ять) працівників, середня зарплата на товаристві складає 9 678 грн, що є вищим за розмір мінімальної заробітної плати. За IV квар тал 2023 року ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» було сплачено до бюджету ЄСВ у сумі 33 139,04 грн.

Стосовно технологічних можливостей для здійснення реалізації товарів визначених у податковій накладній - Епоксидна формувальна суміш, армована скловолокнами, за фактом отримання попередньої оплати за яку була складена податкова накладна № 5 від 28.11.2023, потребує спеціальних умов транспортування, в морозильній камері, яка буде надана перевіз ником цього Товару під час його транспортування від виробника до ПАТ «МОТОР СІЧ». Су міш поставляється на ПАТ «Мотор Січ» на умовах DAP Інкотермс 2020 - Склад Покупця, без зберігання на складі ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА», що виключає необхідність наявності у товариства складських приміщень.

28 листопада 2023 року Товариством з обмеженою відповідальністю «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА», відповідно до п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України, за фактом зараху вання від покупця Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794) на рахунок платника податку в банку коштів у сумі 121 397,78 грн як попередньої оплати товару, що підлягає постачанню, була складена податкова накладна № 5, яка направлена для реєстра ції в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Квитанцією від 06.12.2023, повідомлено, що документ прийнято, реєстрація податкової на кладної зупинена. У якості підстави для зупинення реєстрації зазначено: «відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України, Порядку зупинення ре єстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових наклад них (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 (зі змінами), реєстрація податкової накладної від 28.11.2023 № 5 в Єдиному реєстрі пода ткових накладних зупинена. Обсяг постачання товару/послуги 3907 перевищує величину за лишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його поста чання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій (додаток 3 Порядку). До датково повідомляємо: показник «D»=l 2.9049%, «Р»=0. Пропонуємо надати пояснення та ко пії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової наклад ної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.»

ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» 15.12.2023 було надано пояснення та повний обсяг первинних документів на об ґрунтування можливості здійснення операції з постачання товару, дані про яку зазначено у податковій накладній № 5 від 28.11.2023, а також пояснення та документи щодо загальних по ложень діяльності ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА», необ хідні для розгляду питання прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію подат кової накладної № 5 від 28.11.2023 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

19 грудня 2023 року ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» через електронний кабінет отримано Повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєст рацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 10193059/25221663. Крам тгго, рішення містило пропозицію надати пояснення щодо нарахуван ня (виплати) заробітної плати на рівні (нижче) мінімальної. Надати пояснення щодо наявності фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення реалізації товарів, визна чених у податковій накладній, оборотно - сальдові відомості по рахунках 361, 631.

У поданих на адресу Комісії додаткових поясненнях ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇ НА» пояснювало, що до 01.10.2023, управління товариством здійснював його єдиний заснов ник - ОСОБА_1 , відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України, який виконував повноваження керівника товариства без отримання винагороди та без укла дення трудового договору, відповідно до Протоколу № 01/18 Загальних зборів учасників ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» від 27.06.2018. Наявність одного робітника у товаристві є дос татнім для здійснення господарської діяльності з посередництва у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками. Але у зв`язку із розширенням сфери господар ської діяльності за іншими напрямами та відповідно у зв`язку із необхідністю збільшення тру дових ресурсів, засновником було прийнято Рішення з 01.10.2023 укласти трудовий договір з товариством і приступити до виконання обов`язків директора з окладом 7000 грн. на місяць, а з 01.12.2023 розмір окладу директора було підвищено до 12 060 грн на місяць. Також з 05.12.2023 ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» було прийнято на роботу 8 нових працівників (копія Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту було до дана до додаткових пояснень). Посадові оклади для нових робітників було встановлено на рі вні 7 370 грн - 10 720 грн на місяць, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати (копію Штатного розпису було додано до додаткових пояснень). Оскільки станом на дату подання додаткових пояснень ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» за строками ще не був поданий По датковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за IV квартал 2023 року, на підтвердження виплати заробітної плати працівникам товариства до до даткових пояснень було додано копії банківських виписок про сплату ЄСВ, ПДФО, військово го збору та виплату заробітної плати. Стосовно технологічних можливостей для здійснення реалізації товарів визначених у податковій накладній, ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» у додаткових поясненнях було вказано, що епоксидна формувальна суміш, армована скловолок нами, за фактом отримання попередньої оплати за яку була складена податкова накладна № 5 від 28.11.2023, потребує спеціальних умов транспортування, в морозильній камері, яка буде надана перевізником цього Товару. Суміш поставляється на ПАТ «Мотор Січ» на умовах DAP Інкотермс 2020 - Склад Покупця, без зберігання на складі ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА», що виключає необхідність наявності у нашого товариства складських приміщень. Щодо на дання оборотно-сальдових відомостей по рахункам 361, 631, ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇ НА» було зазначено у додаткових поясненнях, що оскільки розрахунки з іноземним постача льником обліковуються на 632 рахунку, то на адресу Комісії надаються оборотно-сальдові ві домості по рахунках 632 та 361, а також по рахунку 6811 «Розрахунки за авансами, одержани ми в національній валюті» по контрагенту ПАТ «МОТОР СІЧ» за період 28.11.2022 по 25.12.2023 та по рахунку 3712 «Розрахунки за виданими авансами (в іноземній валюті)» по контрагенту Фірмі ДД Тех Інк (Бруклін, США) за період 01.12.2022 по 25.12.2023.

Рішенням Комісії регіонального рівня № 10256414/25221663 від 27.12.2023 про реєстрацію/відмову в ре єстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накла дних, ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» відмовлено у реєстрації податкової накладної № 5 від 28.11.2023 у зв`язку із ненаданням/частковим наданням додаткових пись мових пояснень та копій документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у подат ковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Єдиному реєстрі подат кових накладних, при отриманні повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або копій документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному ре єстрі податкових накладних, платником податку.

ТОВ «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇ НА» Рішення Комісії регіонального рівня оскаржило до Комісії центрального рівня, з метою досудового вирішення спору.

Рішенням Комісії центрального рівня від 15.01.2024 № 2693/25221663/2 залишено скаргу без задоволен ня та рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації податкової наклад ної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних без змін.

Не погоджуючись з такими рішеннями, позивач звернувся до суду з даним позовом.

Надаючи оцінку спірним відносинам, суд виходить з того, що відповідно до статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією в межах і відповідно до законів України.

Зокрема, статтею 8 Конституції Українив Україні встановлено, що в країні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція Українимає найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основіКонституції Україниі повинні відповідати їй.

НормиКонституції Україниє нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставіКонституції Українигарантується.

Крім цього, правовідносини, які виникли між сторонами у даній справі регулюються законами України та підзаконними нормативними актами.

Тому, надаючи правову оцінку вказаним обставинам, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до п. 2 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 341) (далі - Порядок № 1246), податкова накладна - електронний документ, який складається платником податку на додану вартість (далі - платник податку) відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі - Кодекс) в електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та надсилається для реєстрації.

Згідно з п. 12 Порядку № 1246 після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування до ДПС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки:

відповідності податкової накладної та/або розрахунку коригування затвердженому формату (стандарту);

чинності кваліфікованого електронного підпису, порядку його накладення та наявності права підписання посадовою особою платника податку таких податкової накладної та/або розрахунку коригування;

реєстрації особи, що надіслала на реєстрацію податкову накладну та/або розрахунок коригування, платником податку на момент складення та реєстрації таких податкової накладної та/або розрахунку коригування;

дотримання вимог, установлених пунктом 192.1 статті 192 та пунктом 201.10 статті 201 Кодексу;

наявності помилок під час заповнення обов`язкових реквізитів відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу;

наявності суми податку на додану вартість відповідно до пунктів 200-1.3 і 200-1.9 статті 200-1 Кодексу (для податкових накладних та/або розрахунків коригування, що реєструються після 1 липня 2015 р.);

наявності в Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується;

факту реєстрації/зупинення реєстрації/відмови в реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами;

наявності підстав для зупинення реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування;

дотримання вимог Законів України «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Пунктом 13 Порядку № 1246 передбачено, що за результатами перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку, формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування (далі - квитанція).

Відповідно до приписів п. 201.16 статті 201 ПК України реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 затверджено Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі також - Порядок № 1165 та Порядок розгляду скарги, відповідно).

Згідно з п. 10 та п. 11 Порядку № 1165 у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, яка є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються:

1) номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування;

2) критерій (критерії) ризиковості платника податку та/або ризиковості здійснення операцій, на підставі якого (яких) зупинено реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, з розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку;

3) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для розгляду питання прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі або відмову в такій реєстрації.

Комісія центрального рівня приймає рішення про неврахування таблиці даних платника податку, розглядає скарги на рішення комісій регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі.

Комісії регіонального рівня приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі або відмову в такій реєстрації, врахування або неврахування таблиці даних платника податку, відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку (п. 25 Порядку № 1165).

Положеннями п. 5 Порядку № 1165 визначено, що платник податку, яким складено та/або подано для реєстрації в Реєстрі податкову накладну/розрахунок коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, перевіряється щодо відповідності критеріям ризиковості платника податку (додаток 1), показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку (додаток 2).

Податкова накладна/розрахунок коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, перевіряються щодо відповідності відображених у них операцій критеріям ризиковості здійснення операцій (додаток 3).

У разі коли за результатами автоматизованого моніторингу податкової накладної/розрахунку коригування встановлено, що відображена в них операція відповідає хоча б одному критерію ризиковості здійснення операції, крім податкової накладної/розрахунку коригування, складених платником податку, який відповідає хоча б одному показнику, за яким визначається позитивна податкова історія, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється (пункт 7 Порядку № 1165).

Згідно п. 1 додатку 3 Порядку № 1165 «Критерії ризиковості здійснення операцій» відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, поданій для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), у таблиці даних платника податку на додану вартість (далі - платник податку) як товару/послуги, що на постійній основі постачається, та обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній/розрахунку коригування до податкової накладної на збільшення суми податкових зобов`язань, яку/який подано для реєстрації в Реєстрі, дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця між обсягом придбання на митній території України такого/такої товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 1 січня 2017 р. в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 раза, та обсягом постачання відповідного товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 1 січня 2017 р. у Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 50 відсотків) груп товарів (продукції), визначених ДПС та затверджених відповідним наказом, оприлюдненим на офіційному веб-сайті ДПС.

Таким чином, суд звертає увагу контролюючих органів, що у разі зупинення реєстрації податкової накладної на підставі пункту 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій, контролюючий орган має витребувати від платника документи на спростування наявних у органу ДПС сумнівів, пов`язаних з легальністю діяльності юридичної особи, вказавши які саме аспекти належить висвітити платнику податків у своїх поясненнях.

Тобто, невиконання податковим органом законодавчо встановлених вимог щодо змісту, форми, обґрунтованості та вмотивованості актів індивідуальної дії призводить до їх протиправності.

Як вбачається зі змісту квитанцій про зупинення реєстрації складених позивачем податкових накладних, контролюючий орган вказав, що господарські операції платника податків відповідає п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій.

Суд зауважує, що зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування за п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій відбувається у разі одночасного дотримання трьох умов: відсутність товару в таблиці даних платника податку на додану вартість, як товару, що на постійній основі постачається; обсяг постачання дорівнює або перевищує товарні залишки; переважання в такому залишку (більше 50 відсотків) груп товарів (продукції), визначених ДПС та затверджених відповідним наказом, оприлюдненим на офіційному веб - сайті ДПС.

Натомість, надіслана позивачу квитанція містять пропозицію щодо надання пояснень та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, без зазначення конкретної пропозиції щодо переліку документів, необхідних та достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Отже, під час зупинення реєстрації податкової накладної відповідач-2 безпідставно застосував критерії ризиковості здійснення операцій до податкової накладної, що не відповідає приписам п.п. 6, 7 Порядку № 1165 та свідчить про відсутність обґрунтованих підстав для зупинення реєстрації податкових накладних.

Наказом Міністерства фінансів України № 520 від 12 грудня 2019 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за № 1245/34216 13 грудня 2019 року, затверджено Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі Порядок № 520), який визначає механізм прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, реєстрацію яких відповідно до пункту 201.16 статті 201 ПК України зупинено в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пунктів 2 - 4 Порядку № 520 прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено, здійснюють комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі головних управлінь Державної податкової служби України в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС.

Комісія регіонального рівня протягом п`яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, поданих відповідно до пункту 4 цього Порядку, приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі та надсилає його платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 Кодексу.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в Реєстрі.

Пунктом 5 Порядку № 520 визначено перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі, може включати:

договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання - передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;

розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.

Пунктами 6, 7 Порядку № 520 передбачено, що письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов`язання, відображеного в податковій накладній/розрахунку коригування.

Платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів до декількох податкових накладних/розрахунків коригування, якщо такі податкові накладні/розрахунки коригування складено на одного отримувача - платника податку за одним і тим самим договором або якщо в таких податкових накладних/розрахунках коригування відображено однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП).

Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, платник податку подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв`язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Відповідно до п. 11 Порядку № 520 Комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі в разі:

ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі;

та/або ненадання платником податку копій документів відповідно до пункту 5 цього Порядку;

та/або надання платником податку копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства.

Пунктом 13 Порядку № 520 визначено, що рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Суд зазначає, що контролюючими органами не надано жодного доказу того, що після отримання від позивача письмових пояснень з доданими документами, на адресу останнього направлялись запити щодо недостатності документів для прийняття рішень в рамках розглядуваних пояснень.

Принцип обґрунтованості рішення вимагає від суб`єкта владних повноважень враховувати як обставини, на обов`язковість урахування яких прямо вказує закон, так і інші обставини, що мають значення у конкретній ситуації. Для цього він має ретельно зібрати і дослідити матеріали, що мають доказове значення у справі, наприклад, документи, пояснення осіб, тощо.

При цьому, суб`єкт владних повноважень повинен уникати прийняття невмотивованих висновків, обґрунтованих припущеннями та неперевіреними фактами, а не конкретними обставинами. Так само недопустимо надавати значення обставинам, які насправді не стосуються справи. Несприятливе для особи рішення повинно бути вмотивованим.

Відтак, невиконання податковим органом законодавчо встановлених вимог щодо змісту, форми, обґрунтованості та вмотивованості акту індивідуальної дії призводить до його протиправності.

Зазначений висновок відповідає правовій позиції, викладеній в постанові Верховного Суду від 02 липня 2019 року у справі № 140/2160/18.

Також, при прийнятті рішення у даній справі, судом враховано висновки Верховного Суду, викладені в постанові від 21 травня 2019 року у справі № 0940/1240/18, в якій зазначено: «Здійснення моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків є превентивним заходом, спрямованим на убезпечення від безпідставного формування податкового кредиту за операціями, що не підтверджені первинними документами або підтверджені платником податку копіями документів, які складені з порушенням законодавства.

Здійснення моніторингу не повинне підміняти за своїм змістом проведення податкових перевірок як способу реалізації владних управлінських функцій податкового органу.

У цій справі судами констатовано невідповідність рішення про зупинення реєстрації податкової накладної законодавчо визначеним вимогам, про що прямо вказав суд першої інстанції. Поряд з цим судами все одно здійснено дослідження тих первинних документів та аргументів податкового органу, які не були підставами для прийняття рішення про зупинення реєстрації податкової накладної та подальшої відмови у реєстрації податкової накладної, що свідчить про порушення судами вимог принципу офіційного з`ясування обставин справи та безпідставне розширення предмету доказування».

Таким чином, суд вважає за необхідне зазначити, що всі сумніви та протиріччя контролюючого органу щодо дотримання позивачем вимог податкового законодавства України під час здійснення господарської діяльності повинні досліджуватися шляхом проведення перевірок такого платника податків, за умови наявності підстав для її проведення визначених ПК України, а не шляхом блокування реєстрації податкової накладної.

Частинами 1 та 2 статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС України) встановлено, що суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі також - Конвенція) та Протоколи до неї є частиною національного законодавства України відповідно до статті 9 Конституції України, як чинний міжнародний договір, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Ратифікація Конвенції відбулася на підставі Закону України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР та вона набула чинності для України 11 вересня 1997 року.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» встановлено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Аналізуючи оскаржувані рішення суд вказує, що принцип обґрунтованості рішення суб`єкта владних повноважень, відповідно до ч. 2 статті 2 КАС України, має на увазі, що рішення повинно бути прийнято з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії).

Європейським Судом з прав людини у рішенні по справі «Суомінен проти Фінляндії» (Suominen v. Finland), № 37801/97, п. 36, від 01 липня 2003 року, яке, відповідно до ч. 1 статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», підлягає застосуванню судами як джерело права, вказано, що орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень.

У рішенні від 10 лютого 2010 року у справі «Серявін та інші проти України» Європейський суд з прав людини вказав, що у рішеннях суддів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються.

Отже, рішення суб`єкта владних повноважень повинні ґрунтуватися на оцінці усіх фактів та обставин, що мають значення. Мають значення, як правило, ті обставини, які передбачені нормою права, що застосовується. Суб`єкт владних повноважень повинен врахувати усі ці обставини, тобто надати їм правову оцінку: прийняти до уваги або відхилити. У разі відхилення певних обставин висновки повинні бути мотивованими, особливо, коли має місце несприятливе для особи рішення.

Принцип обґрунтованості рішення вимагає від суб`єкта владних повноважень враховувати як обставини, на обов`язковість урахування яких прямо вказує закон, так і інші обставини, що мають значення у конкретній ситуації. Для цього він має ретельно зібрати і дослідити матеріали, що мають доказове значення у справі, наприклад, документи, пояснення осіб, тощо.

При цьому, суб`єкт владних повноважень повинен уникати прийняття невмотивованих висновків, обґрунтованих припущеннями та неперевіреними фактами, а не конкретними обставинами. Так само, недопустимо надавати значення обставинам, які насправді не стосуються справи. Несприятливе для особи рішення повинно бути вмотивованим.

Разом з тим, приймаючи рішення або вчиняючи дію, суб`єкт владних повноважень не може ставати на сторону будь-якої з осіб та не може виявляти себе заінтересованою стороною у справі, виходячи з будь-якого нелегітимного інтересу, тобто інтересу, який не випливає із завдань цього суб`єкта, визначених законом.

Прийняття рішення, вчинення (не вчинення) дії вимагає від суб`єкта владних повноважень діяти добросовісно, тобто з щирим наміром щодо реалізації владних повноважень та досягнення поставлених цілей і справедливих результатів, з відданістю визначеним законом меті та завданням діяльності, передбачувано, без корисливих прагнень досягти персональної вигоди, привілеїв або переваг через прийняття рішення та вчинення дії.

Таким чином, висновки та рішення суб`єкта владних повноважень можуть ґрунтуватися виключно на належних, достатніх, а також тих доказах, які одержані з дотриманням закону.

Отже, суд доходить висновку, що оскаржуване рішення є протиправним та таким, що підлягає скасуванню.

Відповідно до змісту статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС України) кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом, зокрема: визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень; визнання бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправною та зобов`язання вчинити певні дії. Захист порушених прав, свобод чи інтересів особи, яка звернулася до суду, може здійснюватися судом також в інший спосіб, який не суперечить закону і забезпечує ефективний захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб`єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Водночас, суд може зобов`язати відповідача - суб`єкта владних повноважень прийняти рішення на користь позивача, якщо для його прийняття виконано всі умови, визначені законом, і прийняття такого рішення не передбачає права суб`єкта владних повноважень діяти на власний розсуд.

З системного аналізу вказаних норм КАС України можна дійти висновку, що законодавством передбачено право суду, у випадку визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень, зобов`язати відповідача - суб`єкта владних повноважень прийняти рішення на користь позивача, якщо для його прийняття виконано всі умови, визначені законом, і прийняття такого рішення не передбачає права суб`єкта владних повноважень діяти на власний розсуд.

За вказаних обставин, в контексті наведених норм, суд вважає, що для прийняття рішення про реєстрацію вказаної податкової накладної виконано всі умови, визначені законом, і прийняття такого рішення у даному випадку не передбачає права суб`єкта владних повноважень діяти на власний розсуд.

Так, Європейський суд з прав людини у п. 50 рішення від 13 січня 2011 року (остаточне) по справі «Чуйкіна проти України» (case of Chuykina v. Ukraine) (Заява № 28924/04) зазначив, що суд нагадує, що процесуальні гарантії, викладені у статті 6 Конвенції, забезпечують кожному право звертатися до суду з позовом щодо своїх цивільних прав та обов`язків. Таким чином стаття 6 Конвенції втілює «право на суд», в якому право на доступ до суду, тобто право ініціювати в судах провадження з цивільних питань становить один з його аспектів (див. рішення від 21 лютого 1975 року у справі «Голдер проти Сполученого Королівства» (Golder v. the United Kingdom), пп. 2836, Series A № 18). Крім того, порушення судового провадження саме по собі не задовольняє усіх вимог п. 1 статті 6 Конвенції. Ціль Конвенції гарантувати права, які є практичними та ефективними, а не теоретичними або ілюзорними. Право на доступ до суду включає в себе не лише право ініціювати провадження, а й право отримати «вирішення» спору судом. Воно було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної держави дозволяла особі подати до суду цивільний позов без гарантії того, що справу буде вирішено остаточним рішенням в судовому провадженні. Для п. 1 статті 6 Конвенції було б неможливо детально описувати процесуальні гарантії, які надаються сторонам у судовому процесі провадженні, яке є справедливим, публічним та швидким, не гарантувавши сторонам того, що їхні цивільні спори будуть остаточно вирішені (див. рішення у справах «Мултіплекс проти Хорватії» (Multiplex v. Croatia), заява № 58112/00, п. 45, від 10 липня 2003 року, та «Кутіч проти Хорватії» (Kutic v. Croatia), заява № 48778/99, п. 25, ECHR 2002-II).

В даному випадку, задоволення позовної вимоги про зобов`язання саме ДПС України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну є дотриманням судом гарантій на те, що спір між сторонами буде остаточно вирішений.

Водночас, варто зазначити про наслідки відсутності реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування, або реєстрації їх із порушенням встановленого ПК України строку.

Так, у разі порушення строку реєстрації, застосовуються штрафні санкції, передбачені статтею 120-1 ПК України, а згідно з п. 201.10 статті 201 ПК України відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в ЄРПН не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов`язку включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов`язань за відповідний звітний період. Також, у разі порушення продавцем/покупцем граничних строків реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування, покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний період заяву із скаргою на такого продавця/покупця.

Згідно з п. 20 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246, внесення відомостей до Реєстру на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, здійснюється з дотриманням вимог цього Порядку. При цьому вимоги абзацу десятого пункту 12 цього Порядку не застосовуються до податкової накладної та/або розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в установленому порядку.

Датою внесення відомостей до Реєстру вважається день, зазначений в рішенні суду, або день набрання законної сили таким рішенням.

З огляду на викладене, а також з метою ефективного, повного та належного захисту порушених прав позивача, суд вважає за необхідне захистити порушені права позивача шляхом зобов`язання ДПС України зареєструвати вказану вище податкову накладну в ЄРПН датою її фактичного подання.

Відповідно до частини 1статті 72 КАС Українидоказами в адміністративному судочинстві є будь - які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідностатті 73 КАС України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

За приписамистатті 74 КАС України, суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за закономмають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно із положеннямистатті 75 КАС України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. При цьому в силу положеньстатті 76 Кодексу адміністративного судочинства Українидостатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Згідно частини 1статті 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановленихстаттею 78 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2статті 77 КАС Українив адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Таким чином, в адміністративному процесі, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень тягар доказування правомірності своїх рішень, дій чи бездіяльності покладається на відповідача - суб`єкта владних повноважень, який повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, що можуть бути використані як докази у справі.

Суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні (ч. 1ст. 90 КАС України).

З наведеного вище суд вважає, що заявлені позовні вимоги знайшли своє підтвердження матеріалами справи, є обґрунтованими, а надані письмові докази є належними та достатніми для постановлення судового рішення про задоволення позовних вимог, з мотивів та обґрунтування наведених судом вище.

Згідно статті 139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Враховуючи зазначене, суд вважає необхідним стягнути на користь позивача понесені ним судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 3 028,00 грн за рахунок бюджетних асигнувань відповідача - 1, як суб`єкта владних повноважень, яким допущено прийняття протиправних рішень.

Відповідно до ч. 5ст. 250 КАС України, датою ухвалення судового рішення в порядку письмового провадження є дата складення повного судового рішення.

Керуючись статтями2, 94, 241 - 246 та 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА» (69032. м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 218, кв. 13, код ЄДРПОУ 25221663) до Головного управління ДПС України в Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 166, код ЄДРПОУ ВП 44118663), до Державної податкової служби України (04053, м. Київ, Львівська площа, буд. 8, код ЄДРПОУ 43005393) про визнання рішення протиправним та зобов`язання вчинити певні дії, - задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС у Запорізькій області від 27.12.2023 № 10256414/25221663 про відмову у реєстрації податкової накладної № 5 від 28.11.2023 Товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА".

Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну Товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА" № 5 від 28.11.2023.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС України в Запорізькій області на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "СТЕРЛІНГ ГРУП УКРАЇНА" судовий збір у сумі 3 028 (три тисячі двадцять вісім) гривень 00 коп.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його (її) проголошення, а якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення складено у повному обсязі та підписано суддею 20 травня 2024 року.

Суддя Р.В. Сацький

Часті запитання

Який тип судового документу № 119137163 ?

Документ № 119137163 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119137163 ?

Дата ухвалення - 20.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119137163 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119137163 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119137163, Zaporizhya Circuit Administrative Court

The court decision No. 119137163, Zaporizhya Circuit Administrative Court was adopted on 20.05.2024. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 119137163 refers to case No. 280/1445/24

This decision relates to case No. 280/1445/24. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119137162
Next document : 119137165