Decision № 119067205, 16.05.2024, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
16.05.2024
Case No.
904/714/24
Document №
119067205
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2024м. ДніпроСправа № 904/714/24За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіональна газова компанія" про ухвалення додаткового рішення

у справі

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіональна газова компанія", м. Київ

до Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "КРИВОРІЖГАЗ", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

про стягнення заборгованості у розмірі 448 851,46 грн

Суддя Золотарьова Я.С.

Без участі представників сторін

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіональна газова компанія" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "КРИВОРІЖГАЗ" і просить суд стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 448 851,46 грн, з яких 343 972,00 грн - сума основного боргу, 84 023,40 грн - пеня, 9 948,00 грн - 3% річних, 10 908,06 грн - інфляційні втрати та судові витрати.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору №12А160-226-21/38A501-10847-21 від 01.09.2021 в частині порушення строків виконання грошового зобов`язання.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2024 клопотання Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "КРИВОРІЖГАЗ" про зменшення розміру пені залишено без задоволення. Позов задоволено повністю. Стягнуто з Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "КРИВОРІЖГАЗ" (пр. Металургів, 1, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50051; ідентифікаційний код 03341397) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіональна газова компанія" (вул. Острозьких Князів, буд. 32/2, Київ 10, 01010; ідентифікаційний код 37401646) основну заборгованість у розмірі 343 972, 00 грн, 9 948, 00 грн - 3 % річних, 10 908, 06 грн - інфляційні втрати, 84 023, 40 грн пеня та судовий збір у розмірі 6 732, 77 грн.

29.04.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіональна газова компанія" до господарського суду надійшла заява про ухвалення додаткового рішення, якою позивач просить стягнути з Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "КРИВОРІЖГАЗ" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіональна газова компанія" витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 44 885, 15 грн.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіональна газова компанія" про ухвалення додаткового рішення.

Відповідачу запропоновано надати до суду заперечення на заяву позивача про ухвалення додаткового рішення, з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини в строк до 06.05.2024, та докази направлення заперечень та доданих до нього документів позивачу.

Відповідач своїм правом на подання заперечень не скористався.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

Судова система не припиняє працювати, але значна кількість повітряних тривог, відключення електроенергії, призводить до збільшення часу розгляду судових справ.

Судом враховано, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Згідно частини 1 статті 4 Господарського процесуального кодексу України, статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення від 07.07.1989 Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

При цьому, згідно з практикою Європейського суду з прав людини щодо тлумачення положення "розумний строк" вбачається, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ. Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема складність справи та поведінка заявників.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши надані докази в їх сукупності, відповідно до статті 233 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до частини 1 статті 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Пунктом 1 частини 3 статті 123 Господарського процесуального кодексу України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема, на професійну правничу допомогу.

Судом встановлено, що 30.03.2018 між Адвокатським об`єднанням «Правовий Альянс» та Товариством з обмеженою відповідальністю "Регіональна газова компанія" укладено договір про надання правової допомоги № 300318-1/01/043/18.

Додатковою угодою № 17 від 09 лютого 2024 року до Договору про надання правової допомоги сторони визначили, що Виконавець зобов`язується надати Замовнику правову допомогу в ході здійснення позовної роботи щодо стягнення на користь ТОВ "Регіональна газова компанія" з АТ "Криворіжгаз" заборгованості в розмірі 343 972, 00 грн. та 3% річних, інфляційних втрат, пені за Договором №12А160-226-21/38А501-10847-21 від 01.09.2021 року (далі - справа), в тому числі, забезпечити представництво прав та охоронюваних законом Інтересів Замовника при розгляді даної справи судами (п. 1.1 договору).

Сторони погодили, що вартість послуг, які передують поданню позовної заяви, надаються при складанні та поданні позовної заяви, складанні інших процесуальних документів до суду першої інстанції та під час супроводження справи в суді першої інстанції, становить 22 442,57 (двадцять дві тисячі чотириста сорок дві гривні) 57 копійок, які підлягають сплаті Замовником на користь Виконавця до 31 травня 2024 року (п. 3.1 договору).

Сторони погодили, що за умови прийняття судом першої інстанції рішення на користь Замовника, Замовник додатково зобов`язується сплатити Виконавцю гонорар успіху в розмірі 22 442,58 (двадцять дві тисячі чотириста сорок дві гривні) 58 копійок. Оплата коштів, передбачених цим пунктом, здійснюється протягом 20 календарних днів з дня ухвалення рішення судом першої інстанції (п. 3.2 договору).

Відповідно до акту наданих послуг згідно з Додатковою угодою №17 виконавець надав, а замовник отримав в повному обсязі послуги згідно з Додатковою угодою №17 від 09 лютого 2024 року до Договору про надання правової допомоги від 30.03.2018р. №300318-1/01/043/18, а саме забезпечив супроводження розгляду справи №904/714/24 за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональна газова компанія» (далі ТОВ «Регіональна газова компанія») до Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Криворіжгаз» (далі -АТ «Криворіжгаз») про стягнення 343 972, 00 грн. заборгованості, 84 023,40 грн. пені, 9 948,00 грн. 3 % річних, 10 908,06 грн. інфляційних втрат за договором №12А160-226-21/38А501-10847-21 від 01.09.2021 року у Господарському суді Дніпропетровської області.

Загальна вартість послуг за Додатковою угодою № 17 від 09 лютого 2024 року до Договору про надання правової допомоги від 30.03.2018р. №300318-1/01/043/18 становить 44 885,15 грн.

Відповідно до опису робіт адвокатом надано такі послуги:

- здійснення правового аналізу наданих Клієнтом документів, що стосуються предмету договірних відносин, порядку направлення та підписання Актів наданих послуг, строків та порядку розрахунків. Запит від Клієнта додаткових документів та їх правовий аналіз;

- надання Клієнту консультації з приводу можливих способів захисту його прав та законних інтересів за результатами правового аналізу наданих Клієнтом документів та законодавства України, що стосуються порядку здійснення розрахунків та нарахування штрафних санкцій за прострочення здійснення розрахунків;

- підрахунок пені, 3% річних, інфляційних втрат за період існування заборгованості за договором № 12А160-226-21/38А501-10847-21 від 01.09.2021 року;

- підготовка проекту позовної заяви про стягнення заборгованості за договором №12А160-226-21/38А501-10847-21 від 01.09.2021 року;

- направлення до суду та Відповідачу через "Електронний суд" позовної заяви з додатками;

- аналіз відзиву на позовну заяву та доданих до нього документів;

- написання відповіді на відзив на позовну заяву, направлення відповіді на відзив Відповідачу та до суду через «Електронний суд».

Так, позивач просить стягнути з відповідача витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 44 885,15 грн.

Згідно з частинами 1 та 2 статті 126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою.

Відповідно до частини 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Частиною 3 статті 126 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Вирішуючи питання про розподіл витрат, пов`язаних з наданням правничої допомоги адвокатом, суд враховує, що розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом. Суд не має право втручатися у правовідносини адвоката та його клієнта.

Водночас, для включення всієї суми гонорару та фактичних витрат у відшкодування за рахунок відповідача має бути встановлено, що такі витрати позивача були необхідними, а розмір є розумний, виправданий, що передбачено у статті 126 Господарського процесуального кодексу України та у статті 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Тобто, суд зобов`язаний оцінити рівень адвокатських витрат, що мають бути присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фактично, але й також - чи була їх сума обґрунтованою.

Суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості, пропорційності та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспівмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

Суд зазначає, що заявлений до стягнення розмір витрат на оплату послуг адвоката не є співмірним зі складністю справи та обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт, тому стягнення адвокатських витрат у зазначеній позивачем сумі не відповідає критеріям розумності, співмірності та справедливості.

Так, справа не є складною, а її розгляд відбувався у спрощеному порядку.

Відповідно підлягають застосуванню також вимоги статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи добросовісність, розумність, принципи співмірності та розумності судових витрат, складність цієї справи, у відповідності до частини 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, суд доходить висновку про можливість зменшення суму витрат на правову допомогу та стягнення з відповідача на користь позивача 30 000 грн, поклавши іншу частину витрат на позивача.

Керуючись статтями 123, 126, 129, 221, 244 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіональна газова компанія" про розподіл судових витрат задовольнити частково.

Стягнути з Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "КРИВОРІЖГАЗ" (пр. Металургів, 1, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50051; ідентифікаційний код 03341397) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіональна газова компанія" (вул. Острозьких Князів, буд. 32/2, Київ 10, 01010; ідентифікаційний код 37401646) 30 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу.

В іншій частині заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіональна газова компанія" - відмовити.

Додаткове рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційну скаргу на додаткове рішення суду може бути подано протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Центрального апеляційного господарського суду.

Суддя Я.С. Золотарьова

Часті запитання

Який тип судового документу № 119067205 ?

Документ № 119067205 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119067205 ?

Дата ухвалення - 16.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119067205 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119067205 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119067205, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 119067205, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 16.05.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key data quickly.

The court decision No. 119067205 refers to case No. 904/714/24

This decision relates to case No. 904/714/24. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119067204
Next document : 119067206