Decision № 119060641, 14.05.2024, Kyiv-Sviatoshyn Raion Court of Kyiv Oblast

Approval Date
14.05.2024
Case No.
369/7819/24
Document №
119060641
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 369/7819/24

Провадження № 2-о/369/359/24

РІШЕННЯ

Іменем України

14.05.2024 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі

головуючої судді Пінкевич Н.С.,

при секретарі Соловюк В.С.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні цивільну справу за ОСОБА_1 , заінтересована особа: Боярський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Фастівському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) про встановлення факту смерті,-

В С Т А Н О В И В:

У травні 2024 року ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про встановлення факту смерті. Свої вимоги мотивував тим, що його бабуся ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 померла в с.Мілуватка Сватовського району Луганської області. Причина смерті: генеракизований атеросклероз сосудів. Факт смерті бабусі підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть, виданими державним органом неіснуючої держави. На даний час виникла потреба в оформленні спадщини, що залишилась після її смерті. До нотаріальної контори для відкриття спадкової справи потрібно подати свідоцтво про смерть. Отримати його в відділі РАЦС він не може через відсутність належної медичної довідки про смерть або свідоцтва про смерть.

Враховуючи викладене просив суд встановити факт смерті громадянина України ОСОБА_2 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 в с.Мілуватка Сватівського району Луганської області, померла ІНФОРМАЦІЯ_1 в с.Мілуватка Сватівський район, Луганська область, Україна, причина смерті: генеракизований атеросклероз сосудів.

У судове засідання заявник не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

У судове засідання заінтересована особа не з`явилася, повідомлялась належним чином. Подали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст. 82 ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до п. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01 липня 2010 року та п. 1 ч.5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 17 березня 2011 року підставою для державної реєстрації є лікарське свідоцтво про смерть, рішення суду про оголошення особи померлою, рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час.

У постанові Пленуму Верховного Суду України №5 від 31 березня 1995 року «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» у п.13 вказано, що заяви про встановлення факту смерті особи в певний час приймаються до провадження суду і розглядаються за умови подання заявниками документів про відмову органів реєстрації актів громадянського стану в реєстрації події смерті. Заявник зобов`язаний обґрунтувати свою заяву посиланнями на докази, що достовірно свідчать про смерть особи у певний час і за певних обставин.

При розгляді справи судом встановлено, що ОСОБА_1 є онуком ОСОБА_2 , що підтверджено свідоцтвом про народження батька заявника ОСОБА_3 , свідоцтвом про народження заявника, які містяться в матеріалах справи.

Відповідно до ст. 315 ЦПК України суди розглядають в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Так, заявник просить встановити факт смерті.

Встановлено, що громадянин України ОСОБА_2 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_3 в с.Мілуватка Сватівського району Луганської області, померла ІНФОРМАЦІЯ_1 в с.Мілуватка Сватівський район, Луганська область, Україна, причина смерті: генеракизований атеросклероз сосудів, про що довідка про смерть № НОМЕР_1 та свідоцтво про захоронення №7361.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» Державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків. Встановлення зв`язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово окупованої території конституційного ладу України.

Статтею 315 ЦПК України визначено, що судом може бути встановлено факти, що мають юридичне значення, тобто такі, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

У відповідності до ч. 2 ст.315 ЦПК України у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Відповідно до ст. 316 ЦПК України заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання.

За ст. 317 ЦПК України заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника. Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України.

Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.

У рішенні про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків. Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню.

Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Копія судового рішення видається особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.

Спір про право у даній справі відсутній, так як у разі встановлення факту смерті відповідний відділ видасть свідоцтво про смерть.

Встановлення вказаного факту має для заявника юридичне значення, тому що це надасть можливість зареєструвати смерть у встановленому чинним законодавством України порядку.

Вирішити дане питання в позасудовому порядку заявник не може, оскільки чинним законодавством України не допускається реєстрація смерті на підставі медичного свідоцтва, виданого неіснуючою державою, або реєстрація смерті здійснюється згідно визначеного законодавством переліку. Оскільки заявником подано докази на підтвердження факту смерті громадянина України ОСОБА_2 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 в с.Мілуватка Сватівського району Луганської області, померла ІНФОРМАЦІЯ_1 в с.Мілуватка Сватівський район, Луганська область, Україна, причина смерті: генеракизований атеросклероз сосудів, тому вимоги суд задовольняє.

Зважаючи на вищенаведене, керуючись Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», ст.ст. ст.ст.12, 81, 141, 200, 206, 263-265, 315-319 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в :

Заяву ОСОБА_1 , заінтересована особа: Боярський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Фастівському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) про встановлення факту смерті - задовольнити.

Встановити факт смерті громадянина України ОСОБА_2 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_3 в с.Мілуватка Сватівського району Луганської області, померла ІНФОРМАЦІЯ_1 в с.Мілуватка Сватівський район, Луганська область, Україна, причина смерті: генеракизований атеросклероз сосудів.

Допусти негайне виконання рішення суду. Оскарження рішення суду не зупиняє його виконання.

Рішення суду може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня виготовлення повного тексту судового рішення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи(вирішення питання) без повідомлення(виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення виготовлено 14 травня 2024 року.

Суддя Наталія ПІНКЕВИЧ

Часті запитання

Який тип судового документу № 119060641 ?

Документ № 119060641 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119060641 ?

Дата ухвалення - 14.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119060641 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119060641 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119060641, Kyiv-Sviatoshyn Raion Court of Kyiv Oblast

The court decision No. 119060641, Kyiv-Sviatoshyn Raion Court of Kyiv Oblast was adopted on 14.05.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find important information quickly.

The court decision No. 119060641 refers to case No. 369/7819/24

This decision relates to case No. 369/7819/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119046192
Next document : 119060645