Decision № 119051173, 15.05.2024, Kharkiv Circuit Administrative Court

Approval Date
15.05.2024
Case No.
520/6398/24
Document №
119051173
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

15 травня 2024 року № 520/6398/24

Харківський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Білової О.В., розглянувши в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Харківського національного університету внутрішніх справ (код ЄДРПОУ 08571096) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про стягнення витрат, пов`язаних з утриманням особи у вищому навчальному закладі, -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського окружного адміністративного суду звернувся Харківський національний університет внутрішніх справ з адміністративним позовом до ОСОБА_1 , в якому просить суд:

- стягнути з відповідача ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , на користь Харківського національного університету внутрішніх справ (рахунок UA898201720313251005201005066, Державне казначейство України в м. Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 08571096) витрати, пов`язані з утриманням, в сумі 34 388 (тридцять чотири тисячі триста вісімдесят вісім) грн 56 коп.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що Наказом ГУНП в Харківській області від 10.01.2024 № 9 о/с відповідача звільнено зі служби в поліції згідно з Законом України «Про Національну поліцію» п. 7 ч. 1 ст. 77 (за власним бажанням) з 12.01.2024. Листом ГУНП в Харківській області від 12.01.2024 № 210вс/119-12/01-2024 повідомлено університет про звільнення відповідача. Повідомлення про зобов`язання відшкодувати витрати, пов`язані з утриманням в навчальному закладі було вручено ОСОБА_1 під підпис 12.01.2024. Строк для добровільного відшкодування витрат сплинув 12.02.2024. До вказаного строку відповідач добровільно не відшкодував кошти, витрачені на його утримання у ХНУВС.

Ухвалою судді від 15.03.2024 прийнято адміністративний позов до розгляду та відкрито спрощене позовне провадження у цій справі в порядку ст.262 КАС України без виклику сторін.

Копія ухвали про відкриття спрощеного провадження надіслані відповідачці засобами поштового зв`язку. 11.04.2024 до суду повернувся конверт із зазначенням про причини невручення "адресат відсутній за вказаною адресою", що підтверджується довідкою про причини повернення.

Отже, відповідачка належним чином повідомлена про відкриття провадження у справі.

Відповідачка правом подання відзиву на адміністративний позов не скористалась.

Згідно з положеннями ч.4 ст. 229 КАС України, у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи або якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності учасників справи (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Наказом Харківського національного університету внутрішніх справ (далі - ХНУВС) від 19.07.2019 № 240 о/с ОСОБА_1 (далі Відповідачка) прийнято на службу до Національної поліції України та зараховано курсантом ХНУВС з 15.09.2019.

01.09.2019 на виконання наказу МВС від 01.03.2017 № 173 «Про затвердження Типового форми Контракту про здобуття освіти у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських» між Відповідачкою, ХНУВС та ГУНП в Харківській області укладено контракт № 398 про здобуття освіти у вищому навчальному закладі із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських (далі Контракт).

Наказом ХНУВС від 17.08.2021 № 335 о/с Відповідачку з 25.08.2021 направлено для подальшого проходження служби до ГУНП в Харківській області.

Наказом ХНУВС від 05.03.2022 № 112 Відповідачку з 05.03.2022 відраховано зі складу слухачів ХНУВС у зв`язку із закінченням навчання з 05.03.2022.

Наказом ГУНП в Харківській області від 10.01.2024 № 9 о/с Відповідачку звільнено зі служби в поліції згідно з Законом України «Про Національну поліцію» п. 7 ч. 1 ст. 77 (за власним бажанням) з 12.01.2024.

Листом ГУНП в Харківській області від 12.01.2024 № 210вс/119-12/01-2024 повідомлено університет про звільнення Відповідачки.

Відповідно до абз. 5 п. 3 розділу 2 Контракту особа зобов`язується у разі дострокового розірвання Контракту, а також звільнення зі служби в поліції протягом трьох років після закінчення відшкодувати Міністерству внутрішніх справ України витрати, пов`язані з утриманням у вищому навчальному закладі, відповідно до п. 4 ст. 74 Закону України «Про Національну поліцію».

Згідно з Довідкою-розрахунком витрат, пов`язаних з утриманням курсанта, складеної відповідно до Порядку розрахунку витрат, пов`язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства оборони України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв`язку України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Служби безпеки України від 16 липня 2007 року № 419/831/240/605/537/219/534, Відповідачка повинна відшкодувати витрати, пов`язані з її утриманням у ХНУВС на загальну суму 34 388,56 грн.

Наведені розрахунки Відповідачкою не оскаржувались.

Повідомлення про зобов`язання відшкодувати витрати, пов`язані з утриманням в навчальному закладі було вручено ОСОБА_1 під підпис 12.01.2024.

Строк для добровільного відшкодування витрат сплинув 12.02.2024.

До вказаного строку Відповідачка добровільно не відшкодувала кошти, витрачені на її утримання у ХНУВС.

У зв`язку з несплатою відповідачкою зазначеної заборгованості у добровільному порядку станом на дату подання позову, позивач звернувся до суду із цим позовом.

Надаючи правову оцінку обґрунтованості заявленого позову, суд виходить з такого.

Частиною другою статті 19 Конституції України передбачений обов`язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правові засади організації та діяльності Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній поліції України визначає Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII «Про Національну поліцію» (далі - Закон № 580-VIII).

Згідно з частиною першою статті 17 Закону № 580-УІІІ поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.

Згідно із положеннями ч.2 ст.74 Закону України Про Національну поліцію підготовка фахівців за державним замовленням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, проводиться на підставі контракту про здобуття освіти, який укладається між навчальним закладом, відповідним органом поліції та особою, яка навчається.

Відповідно до ч. 4 статті 74 Закону України "Про Національну поліцію" особи, які навчаються за державним замовленням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, у разі дострокового розірвання контракту про здобуття освіти з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі підпунктів 2, 4 частини першої статті 77 цього Закону, а також поліцейські, звільнені зі служби в поліції протягом трьох років після закінчення вищезазначених навчальних закладів з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі підпунктів 2, 4 частини першої статті 77 цього Закону, відшкодовують Міністерству внутрішніх справ України витрати, пов`язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пунктів 1, 2 Порядку відшкодування особами витрат, пов`язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року №261 (далі Порядок), цей Порядок визначає механізм відшкодування особами, які навчалися за денною формою навчання за державним замовленням (далі - особи) у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - вищі навчальні заклади), витрат, пов`язаних з їх утриманням у таких закладах (далі - витрати), у разі, в тому числі: звільнення із служби в поліції протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу з будь-яких підстав, крім звільнення із служби в поліції через хворобу (за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в поліції) чи у зв`язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.

Витрати відшкодовуються згідно з контрактом, укладеним між вищим навчальним закладом, відповідним органом поліції та особою, яка навчалася. У разі коли особа є неповнолітньою, установлення правових відносин здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

Типову форму контракту затверджує МВС.

Згідно з п 3 Порядку відшкодування здійснюється в розмірі витрат, пов`язаних з: грошовим, продовольчим, речовим, медичним забезпеченням; оплатою комунальних послуг та спожитих енергоносіїв (тепло-, водопостачання, водовідведення, електроенергія). Розрахунок витрат на утримання осіб (грошове, продовольче, речове та медичне забезпечення) у вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до встановлених норм за їх фактичною вартістю. Розрахунок комунальних послуг та спожитих енергоносіїв здійснюється виходячи із середнього обсягу споживання у ХНУВС на одну особу за добу за період її фактичного перебування в такому закладі. Під час проведення розрахунків застосовуються тарифи, що встановлені для населення і діють у місцевості, в якій розташований в університеті, у відповідному навчальному році. На підставі розрахунків вищого навчального закладу складається довідка про фактичні витрати на кожну особу за весь строк навчання, яка долучається до її особової справи.

Відповідно до пункту 4 Порядку №261 витрати відшкодовуються особою в повному розмірі за весь період її фактичного навчання.

Враховуючи викладені обставини, відповідачка повинна відшкодувати витрати на її утримання за період навчання у Харківському національному університеті внутрішніх справ, проте зазначені витрати на час розгляду справи нею не відшкодовано добровільно.

Як передбачено положеннями п. 8 Порядку №261, у разі відмови від добровільного відшкодування витрат, а також у разі порушення особою умов договору, укладеного відповідно до пункту 6 цього Порядку, таке відшкодування здійснюється в судовому порядку.

Як вбачається з матеріалів справи, повідомлення про відшкодування витрат на утримання за період навчання відповідачка отримала 12.01.2024.

Строк для добровільного відшкодування витрат сплинув 12.02.2024.

Проте, відповідачкою у вказаний строк не було здійснено добровільного відшкодування витрат, з огляду на що у позивача виникло право на стягнення спірних сум.

Щодо належності грошового забезпечення до витрат на навчання, суд вважає за необхідне зазначити, що Верховний Суд в Постанові від 15.06.2023 зробив наступні висновки:

"Як обумовлено приписами Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 квітня 2016 року №260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року за № 669/28799, грошове забезпечення виплачується поліцейським, які призначені на штатні посади в Національній поліції, та курсантам ВНЗ МВС із специфічними умовами навчання.

Грошове забезпечення курсантів ВНЗ МВС із специфічними умовами навчання, яких вперше прийнято на службу в поліцію, складається з посадового окладу.

Грошове забезпечення курсантів ВНЗ МВС із специфічними умовами навчання з числа молодшого складу поліції складається з посадового окладу за останньою штатною посадою, яку поліцейський займав до зарахування на навчання, окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби.

Підставою для виплати грошового забезпечення є наказ керівника (начальника) органу, закладу, установи Національної поліції (далі - орган поліції) про призначення на посаду поліцейського відповідно до номенклатури посад, наказ ректора ВНЗ МВС із специфічними умовами навчання про зарахування на навчання або наказ про зарахування в розпорядження відповідного органу поліції та встановлення конкретного розміру окладів, надбавок, доплат.

Грошове забезпечення курсантам ВНЗ МВС із специфічними умовами навчання виплачується за місцем проходження служби (навчання) виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом ВНЗ МВС із специфічними умовами навчання.

Тож, оскільки саме в кошторисі ВНЗ (вищого навчального закладу) МВС передбачаються кошти на виплату грошового забезпечення курсантів ВНЗ МВС, то вказане грошове забезпечення належить до категорії витрат на навчання таких курсантів.

Вказане кореспондує з пунктом 3 Порядку № 261, за змістом якого грошове забезпечення входить до складу витрат, які підлягають відшкодуванню у разі звільнення із служби в поліції за власним бажанням протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу.

З наведеного, Верховний Суд у справі № 440/2692/20 дійшов висновку, що грошове забезпечення курсантів вищих навчальних закладів належить до категорії витрат на їх навчання і за наявності на те підстав підлягають компенсації Міністерству внутрішніх справ України."

Згідно з Довідкою-розрахунком витрат, пов`язаних з утриманням курсанта, складеної відповідно до Порядку розрахунку витрат, пов`язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства оборони України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв`язку України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Служби безпеки України від 16 липня 2007 року № 419/831/240/605/537/219/534, відповідачка повинна відшкодувати витрати, пов`язані з її утриманням у ХНУВС на загальну суму 34 388,56 грн.

Судом з автоматизованої системи "Діловодство спеціалізованого суду" встановлено, що відповідачкою сума вказаних витрат в судовому порядку не оскаржується.

Станом на дату винесення рішення суму відшкодування витрат, пов`язаних з утриманням у ХНУВС, Відповідачкою не сплачено.

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14, 22, 194, 243, 246, 249, 250, 255, 263, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Харківського національного університету внутрішніх справ задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 РНОКПП: НОМЕР_1 на користь Харківського національного університету внутрішніх справ (рахунок UA898201720313251005201005066, Державне казначейство України в м. Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 08571096) витрати, пов`язані з утриманням, в сумі 34388,56 грн (тридцять чотири тисячі триста вісімдесят вісім гривень 56 копійок).

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту судового рішення шляхом подачі апеляційної скарги до Другого апеляційного адміністративного суду.

Повний текст судового рішення складено 15.05.2024.

Суддя Білова О.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119051173 ?

Документ № 119051173 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119051173 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119051173 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119051173 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119051173, Kharkiv Circuit Administrative Court

The court decision No. 119051173, Kharkiv Circuit Administrative Court was adopted on 15.05.2024. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important data conveniently.

The court decision No. 119051173 refers to case No. 520/6398/24

This decision relates to case No. 520/6398/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119051172
Next document : 119051174