Decision № 119050295, 15.05.2024, Mykolayiv Circuit Administrative Court

Approval Date
15.05.2024
Case No.
400/11983/21
Document №
119050295
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 р. № 400/11983/21 м. Миколаїв

Миколаївський окружний адміністративний суд у складі судді Птичкіної В.В., розглянувши в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу

за позовомДержавної служби геології та надр України, вул. Антона Цедіка, 16, м. Київ, 03057,

до відповідачаТовариства з обмеженою відповідальністю " Новотрейд ЛТД", вул. Чкалова, 20/4, м. Миколаїв, 54017,

проприпинення права користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 18.12.2007 № 4583,

ВСТАНОВИВ:

Державна служба геології та надр України (далі Держнеонадра або позивач) звернулася до суду з адміністративним позовом, що містив вимоги:

припинити право Товариства з обмеженою відповідальністю «Новотрейд ЛТД» (далі Товариство або відповідач) користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 18.12.2007 № 4583.

На обґрунтування позовних вимог Держгеонадра, зокрема, зазначила, що відповідач не виконав вимоги припису позивача щодо усунення виявлених під час перевірки Товариства порушень.

У відзиві (арк. 115-118) Товариство вимоги адміністративного позову заперечило.

Правом подати відповідь на відзив позивач не скористався.

Ухвалою від 13.01.2022 суд зупинив провадження у справі до набрання законної сили рішенням Миколаївського окружного адміністративного суду у справі № 400/8855/21.

Ухвалою від 11.04.2024 суд поновив провадження у справі; призначив судове засідання на 07.05.2024.

На підставі частини третьої статті 194 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглянув справу в порядку письмового провадження.

Як встановлено судом, у грудні 2007 року Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало Товариству спеціальний дозвіл на користування надрами терміном дії 20 років, вид користування надрами - видобування (реєстраційний № 4583, далі Дозвіл, арк. 10).

25.07.2016 Держгеонадра і Товариства підписали «Угоду № 4583 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин додаток до Дозволу (далі Угода, арк. 11-14).

У квітні 2018 року посадові особи Азово-Чорноморського міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України провели планову перевірку дотримання Товариством вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини), результати якої оформили актом від 20.04.2018 № 09/4583-М (далі Акт від 20.04.2018, арк. 21-34).

Актом від 20.04.2018 були виявлені допущені Товариством порушення, в зв`язку з чим 20.04.2018 було складено припис № 74-14/01 (далі Припис від 20.04.2019, арк. 35-36). Встановлений Приписом від 20.04.2018 строк усунення порушень до 21.05.2018.

Згідно з викладеним у позові, Товариство вимоги Припису від 20.04.2018 не виконало.

27.06.2018 Держгеонадра видала наказ № 216 «Про поновлення, зупинення дії, анулювання спеціальних дозволів на користування надрами, встановлення термінів на усунення порушень, та внесення змін до наказів», яким зупинила дію Дозволу та надала Товариству 30 днів на усунення порушень (арк. 37, 38).

Інформації про поновлення дії Дозволу матеріали справи не містять.

У травні-червні 2021 року посадові особи Азово-Чорноморського міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України провели планову перевірку додержання Товариством вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, результати якої оформили актом від 10.06.2021 № 16/4583-М (далі Акт від 10.06.2021, арк. 45-71).

Актом від 10.06.2021 були виявлені допущені Товариством порушення, в зв`язку з чим 10.06.2021 було складено припис № 115-14/01 (далі Припис від 10.06.2021, арк. 97-99). Встановлений Приписом від 10.06.2021 строк усунення порушень до 12.07.2021.

Товариство висновки Акта від 10.06.2021 заперечило (арк. 73-75).

Згідно з викладеним у позові, Товариство вимоги Припису від 10.06.2021 не виконало.

Відповідно до чинної у 2021 році редакції пункту 22 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», право користування надрами припиняється з підстав та у порядку, передбачених Кодексом України про надра, Законами України «Про нафту і газ» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Частиною сьомою статті 41 Закону України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» передбачалося, що дозвільний орган, що видав документ дозвільного характеру, може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1)встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

2)здійснення суб`єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Законом можуть передбачатися інші підстави для анулювання документа дозвільного характеру.

У частині першій статті 26 Кодексу України про надра (у редакції, що була чинною у 2021 році) вказано, що право користування надрами припиняється у разі:

1)якщо відпала потреба у користуванні надрами;

2)закінчення встановленого строку користування надрами;

3)припинення діяльності користувача надр, яким їх було надано у користування;

4)користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров`я населення;

5)використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр;

6)якщо користувач без поважних причин протягом двох років, а для нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу 180 календарних днів не приступив до користування надрами;

7)вилучення у встановленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр.

Згідно з текстом позову, Держгеонадра вважає, що підставою для припинення права Товариства користування надрами є пункт 5 частини першої статті 26 Кодексу про надра України, а саме «порушення вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр».

Частиною другою статті 26 Кодексу про надра України було встановлено, що право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів, - у судовому порядку.

23.07.2021 Держгеонадра надіслала до Товариства листа № 12188/01/02-21 «Про надання згоди/незгоди на припинення права користування надрами» (арк. 100).

Листом від 16.08.2021 № 20 (арк. 101) Товариство відмовилося від припинення права користування надрами, що й обумовило звернення Держгеонадра до суду з відповідним позовом.

У жовтні 2021 року Миколаївський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі № 400/8855/21 за позовом Товариства до Держгеонадра про визнання протиправним та скасування Припису від 10.06.2021.

Рішенням від 14.11.2022, (арк. 203-208, 209-219), яке в резолютивній частині було залишено без змін постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 06.02.2023, Припис від 10.06.2021 було визнано незаконним та скасовано (арк. 203-208, 209-219).

При прийнятті рішення суд виходив з такого.

Відповідно до частини четвертої статті 78 Кодексу адміністративного судочинства України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Судом при розгляді справи № 400/8855/21 факт порушення Товариством вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр (пункт 5 частини першої статті 26 Кодексу про надра України), спростований.

Припис від 10.06.2021, невиконання відповідачем якого стало підставою для подання адміністративного позову (пункт 2 частини сьомої статті 41 Закону України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності») визнано незаконним та скасовано.

У постанові від 23.02.2022 у справі № 240/11183/20 Верховний Суд погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанції про неможливість задоволення позову Держгеонадра про припинення права користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами за умови, якщо відповідний припис було визнано протиправним. Так, Верховний Суд вказав: «… вказаний припис визнано судом протиправним та скасовано, а тому його невиконання не може тягнути будь-які наслідки для товариства … судом надано повну оцінку порушенням, які зазначені в приписі ... порушення які підлягали до усунення на підставі припису … станом на час розгляду справи відсутні, оскільки припис скасовано, що свідчить про відсутність підстав для задоволення позовних вимог …».

Частиною п`ятої статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що при виборі і застосуванні норм права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

На підставі викладеного суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позову.

Судові витрати, згідно зі статтею 139 Кодексу адміністративного судочинства України, покладаються на позивача.

Керуючись статтями 2, 19, 139, 241 - 246, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

У задоволенні адміністративного позову Державної служби геології та надр України відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Датою складення повного судового рішення є дата його ухвалення. Апеляційна скарга подається учасниками справи безпосередньо до П`ятого апеляційного адміністративного суду.

Суддя В.В. Птичкіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 119050295 ?

Документ № 119050295 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119050295 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119050295 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119050295 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119050295, Mykolayiv Circuit Administrative Court

The court decision No. 119050295, Mykolayiv Circuit Administrative Court was adopted on 15.05.2024. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data easily.

The court decision No. 119050295 refers to case No. 400/11983/21

This decision relates to case No. 400/11983/21. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119050294
Next document : 119050297