Decision № 119043516, 15.05.2024, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
15.05.2024
Case No.
904/1465/24
Document №
119043516
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2024м. ДніпроСправа № 904/1465/24

за позовом Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, м. Дніпро

до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , м. Дніпро

про стягнення заборгованості в розмірі 34 945, 20 грн.

Суддя Ліпинський О.В.

Представники: справу розглянуто без повідомлення (виклику) учасників справи

СУТЬ СПОРУ:

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (далі - Позивач) звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (далі - Відповідач) про стягнення заборгованості в розмірі 34 945, 20 грн., з яких: 32 356, 93 грн. - заборгованості з орендної плати, 1 988, 27 грн. - пеня.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням Відповідачем зобов`язань за договором оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста № 473/ДРА/19 від 09.08.2019 року.

Ухвалою суду від 08.04.2024 року відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) учасників за наявними в матеріалах справи документами.

Ухвала суду від 08.04.2024 року, яка направлялися за адресою місцезнаходження Відповідача згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, повернулась до суду з поштовою відміткою "адресат відсутній за вказаною адресою".

Зважаючи на те, що в силу приписів п. 5 ч. 6 ст. 242 ГПК України, днем вручення судового рішення є в тому числі день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси, суд дійшов висновку про належне повідомлення відповідача про розгляд даної справи.

В порушенням вимог ухвали суду від 08.04.2024 року, відповідач відзив на позовну заву не надав, в зв`язку із чим, керуючись ч. 9 ст. 165 ГПК України, справа вирішується за наявними матеріалами.

Враховуючи приписи ч. 4 ст. 240 ГПК України, у зв`язку з розглядом справи без повідомлення (виклику) учасників справи, рішення прийнято без його проголошення.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані докази, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

09.08.2019 року між Позивачем (Орендодавцем) та Відповідачем (Орендарем) укладено договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста № 473/ДРА/19 (надалі - Договір).

Згідно п. 1.1. Договору з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 19.09.2022 року з метою ефективного використання комунального майна Орендодавець на підставі рішення міської ради від 21.03.07 № 41/11 із змінами та доповненнями передає, а Орендар приймає в строкове платне користування комунальне нерухоме майно нежитлові приміщення - (надалі - об`єкт оренди) загальною площею 129,1 кв.м (у т.ч. ґанок 2,9 кв.м та сходи 9,8 кв.м), розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 3, літ. Б-2, на першому та другому поверсі 2 - поверхового будинку, вартість якого, згідно з незалежною оцінкою становить 358753,0 грн., без ПДВ, що перебуває на балансі КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» ДМР, для розміщення суб`єкту господарювання, що надає ритуальні послуги. Використання об`єкту оренди не за цільовим призначенням забороняється.

Відповідно до п. 2.1. Договору передача комунального нерухомого майна (об`єкт оренди) в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на цей об`єкт оренди. Власником майна (об`єкта оренди) залишається територіальна громада міста Дніпра (в особі міської ради), а Орендар користується ним протягом строку оренди.

Орендар вступає у строкове платне користування об`єктом оренди з дати підписання Сторонами цього договору та акта приймання-передачі об`єкта оренди. (п. 2.2. Договору).

Пунктами 3.1., 3.2. Договору передбачено, що розрахунок орендної плати здійснюється за Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна, затвердженою міською радою. Розмір орендної плати відповідно до розрахунку орендної плати, то є невід`ємною частиною цього договору, становить 896,88 гривень без ПДВ/базова за червень місяць 2019 рік.

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється згідно з чинним законодавством та в повному обсязі спрямовується Орендарем на рахунок балансоутримувача.

Орендна плата за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди, починаючи з липня місяця 2019 року.

У платіжному дорученні обов`язково зазначити помер договору оренди, дату укладення та назву Орендаря.

Згідно п. 3.3. Договору за користування об`єктом оренди Орендар сплачує орендну плату, яку спрямовує:

- 70% від загальної суми орендної плати у розмірі 627,82 грн. до загального фонду міського бюджету;

- 30% від загальної суми орендної плати у розмірі 269,06 грн. на рахунок балансоутримувача об`єкта оренди.

Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць. Орендна плата сплачується Орендарем щомісяця у термін не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, і не залежить від наслідків господарської діяльності Орендаря. Орендна плата сплачується Орендарем за весь час фактичного використання об`єкта оренди до дати підписання акта приймання-передачі об`єкта оренди, включно. (п. 3.4., 3.5. Договору).

Пунктом 10.1. Договору сторони погодили, що цей договір діє: з 09 серпня 2019р. до 07 серпня 2022р. включно.

Після закінчення терміну договору оренди Орендар, який належним чином викопував свої обов`язки, має переважне право, за інших рівних умов, па переукладання договору оренди на новий термін. Умови договору оренди на новий строк встановлюється за домовленістю Сторін. У разі недосягнення домовленості щодо умов договору переважне право Орендаря па переукладання договору припиняється.. У разі відсутності протягом одного місяця заяви від Орендаря про переукладення договору оренди на новий термін після отримання листа від Орендодавця про закінчення терміну дії договору договір оренди, договір вважається припиненим з наслідками, передбаченими п. 5.5 цього договору. (п. п. 10.2., 10.3. Договору).

Факт передачі майна підтверджується актом приймання-передачі від 09.08.2019 року (а.с.19).

Актом приймання-передачі від 18.08.2023 року Відповідач повернув орендоване майно (а.с.54).

Як вбачається з матеріалів справи, Відповідача має заборгованість перед Позивачем з орендних платежів за період 01.02.2020 року по 18.08.2023 року в сумі 32 356, 93 грн., що підтверджується Актом приймання-передачі від 18.08.2023 року.

На час розгляду справи, доказів погашення заборгованості в розмірі 32 356, 93 грн. суду не надано.

Суб`єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином, відповідно до закону, інших правових актів, договору (частина перша статті 193 Господарського кодексу України).

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 525 Цивільного кодексу України).

Частиною другою статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема - сплата неустойки (ст. 611 Цивільного кодексу України).

Відповідно до положень ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

За своєю правовою природою, неустойка (пеня, штраф) є видом забезпечення виконання зобов`язання.

Пунктом п. 9.2. Договору сторони погодили, що за несвоєчасну сплату суми орендної плати Орендар зобов`язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від несплаченої суми орендної плати за кожен день прострочення платежу у співвідношенні, визначеному у п. 3.3 цього договору.

Позивач вимагає стягнення з Відповідача суми пені в розмірі 1 988,27 грн., яка розрахована за загальний період прострочення з 16.11.2022 року по 14.11.2023 року.

Здійснивши перевірку складених Позивачем розрахунків пені, суд дійшов висновку, що нарахування проведено арифметично правильно.

Таким чином, неналежне виконання відповідачем зобов`язання щодо оплати орендних платежів, є підставою для задоволення заявлених вимог шляхом стягнення з відповідач заборгованості в розмірі 34 945, 20 грн., з яких: 32 356, 93 грн. - заборгованості з орендної плати, 1 988, 27 грн. - пеня.

Згідно приписів ст. 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 75, 77-79, 86, 129, 233, 236-241, 247, 252, 326 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75, код ЄДРПОУ 40392181) 32 356, 93 грн. заборгованості з орендної плати, 1 988, 27 грн. пені, 3 028, 00 грн. витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до ст. 241 ГПК України та може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя О.В. Ліпинський

Часті запитання

Який тип судового документу № 119043516 ?

Документ № 119043516 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119043516 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119043516 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119043516 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119043516, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 119043516, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 15.05.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful information conveniently.

The court decision No. 119043516 refers to case No. 904/1465/24

This decision relates to case No. 904/1465/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119010283
Next document : 119043517