Court decree № 119039539, 15.05.2024, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Approval Date
15.05.2024
Case No.
953/2016/24
Document №
119039539
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 953/2016/24

н/п 2-о/953/75/24

УХВАЛА

про призначення експертизи

"15" травня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючий суддя - Власова Ю.Ю.

присяжні - Д`яченко О.І., Солодовник С.А.

секретар судового засідання - Афанасьєва К.Р.,

розглянувши заяву ОСОБА_1 , заінтересована особаорган опіки та піклування виконавчого комітету Харківської міської ради про призначення судової психіатричної експертизи з метою визначення його психічного стану і здатності усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) звернувся до Київського районного суду з заявою про визнання ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) недієздатним, встановлення над ним опіки та призначення опікуна.

Окрім вказаних вимог він просив призначити у справі судово психіатричної експертизи з метою визначення психічного стану ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) і здатності усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними.

Ухвалою суду від 21.03.2024 року відкрите провадження у справі та призначено розгляд справи за правилами окремого провадження у складі одного судді і двох присяжних до підготовчого засідання.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2024 року було призначено судово-психіатричну експертизу, проведення якої доручено Комунальному некомерційному підприємству Харківської обласної ради " Обласна клінічна психіатрична лікарня № 3" (Код ЄДРПОУ 02003675), адреса - Україна, 61068 Харківська обл., місто Харків, вул. Павлова Академіка, будинок 46.

До Київського районного суду м. Харкова надійшла відповідь Обласної клінічної психіатричної лікарні № 3 від 10.05.2024 року за № 01-21/5934 відповідно до якої амбулаторне відділення судово-психіатричної експертизи № 18 Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3 припинило свою роботу з 01.07.2023 року.

Крім тогоу вказаномулисті булозазначено щоповноваження щодопроведення судово-психіатричної експертизи на даний час відноситься до повноважень Харківської філії СПЕ «Інститут судової психіатрії МОЗ України».

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання адвоката Варламова Д.В. представника ОСОБА_1 стосовно призначення експертизи проведення якої необхідно доручити Харківській філії СПЕ «Інститут судової психіатрії МОЗ України».

Суд, дослідивши подане клопотання та дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання представника заявника підлягає до задоволення, з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст.ст. 103, 105 ЦПК України, суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта. Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів. Призначення експертизи судом є обов`язковим у разі заявлення клопотання про призначення експертизи обома сторонами. Призначення експертизи судом є обов`язковим також за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у справі необхідно встановити психічний стан особи.

За змістом ст. 104 ЦПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Якщо суд доручає проведення експертизи кільком експертам чи експертним установам, суд в ухвалі призначає провідного експерта або експертну установу. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі). В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 298 ЦПК України, суд за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров`я фізичної особи призначає для встановлення її психічного стану судово-психіатричну експертизу.

Нормою ст. 299 ЦПК України передбачено розгляд справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною за участю заявника, особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, та представника органу опіки та піклування. Питання про виклик фізичної особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, вирішується в кожному випадку судом із урахуванням стану її здоров`я. Для визначення фактичної можливості такої особи з`явитися в судове засідання, а також про можливість особисто дати пояснення по суті справи у разі необхідності суд може призначити відповідну експертизу.

Оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання в галузі медицини, без яких не можливо встановити психічний стан особи стосовно якої ставиться питання про визнання її недієздатною та в матеріалах справи наявні достатні дані про розлад здоров`я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а відповідна експертиза має обов`язковий характер призначення у відповідності до вимог ст. 105 ЦПК України, у справі слід призначити судово-психіатричну експертизу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 103-105, 259-261, 298, 299, 353-355 ЦПК України, суд,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання адвокатаВарламова Д.В.представника ОСОБА_1 про призначення судово-психіатричної експертизи - задовольнити.

Призначити по справі за заявою ОСОБА_1 , заінтересована особа: Орган опіки та піклування виконавчого комітету Харківської міської ради про визнання особи недієздатною, встановлення опіки та призначення опікуна - судово-психіатричну експертизу, проведення якої доручити Харківській філії СПЕ «Інститут судової психіатрії МОЗ України», адреса - Україна, 61068 Харківська обл., місто Харків, вул. Павлова Академіка, будинок 46.

Попередити експертів Харківської філії СПЕ «Інститут судової психіатрії МОЗ України», адреса - Україна, 61068 Харківська обл., місто Харків, вул. Павлова Академіка, будинок 46 про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків відповідно за ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертів постановити наступні запитання:

1.чи може ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), уродженець міста Харкова, Хрківської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розуміти значення своїх дій та керувати ними?

2.чи потребує ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), уродженець міста Харкова, Харківської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , встановлення над ним постійної опіки чи піклування?

3.чи має ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), уродженець міста Харкова, Харківської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичну можливість з`явитися в судове засідання та чи має він можливість особисто дати пояснення по суті справи?

У розпорядження експертів направити матеріали цивільної справи.

Оплату за проведення експертизи покласти на ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Копію ухвали надіслати до виконання на адресу Харківської філії СПЕ «Інститут судової психіатрії МОЗ України», адреса - Україна, 61068 Харківська обл., місто Харків, вул. Павлова Академіка, будинок 46.

Копію ухвали та копію заяви додатками, надіслати сторонам по справі.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет

Зупинити провадження у справі на час проведення експертизи.

Апеляційна скарга на ухвалу в частині призначення по справі судово-психіатричної експертизи може бути подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення відповідної ухвали суду.

В іншій частині ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.Ю. Власова

Присяжні: О.І. Д`яченко

С.А. Солодовник

Часті запитання

Який тип судового документу № 119039539 ?

Документ № 119039539 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119039539 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119039539 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119039539 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119039539, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

The court decision No. 119039539, Kyivskyi District Court of Kharkiv City was adopted on 15.05.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary data easily.

The court decision No. 119039539 refers to case No. 953/2016/24

This decision relates to case No. 953/2016/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119039538
Next document : 119039541