Decision № 118974764, 13.05.2024, Dnipropetrovskyi Raion Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
13.05.2024
Case No.
175/1865/24
Document №
118974764
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 175/1865/24

Провадження № 2/175/263/24

РІШЕННЯ

Іменем України

"13" травня 2024 р. смт. Слобожанське

Дніпропетровський районнийсуд Дніпропетровськоїобласті ускладі:головуючого суддіЖуравель Т.С.,за участюсекретаря судовогозасідання ВербицькоїК.В.,розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до Краматорської міської ради, третя особа - приватний нотаріус Краматорського районного нотаріального округу Задорожній Дмитро Володимирович, про визначення додаткового строку для прийняття спадщини,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 ) через свого представника за допомогою системи «Електронний суд» звернулася до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Краматорської міської ради (код ЄДРПОУ: 24812116, місцезнаходження: Донецька область, м. Краматорськ, пл. Миру, буд. 2), третя особа - приватний нотаріус Краматорського районного нотаріального округу Задорожній Дмитро Володимирович (місцезнаходження: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 62/61н), про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

В обґрунтування позовних вимог вказано, що позивачка єдонькою ОСОБА_2 ,який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .Після смерті ОСОБА_2 відкрилась спадщинау виглядібанківського вкладу.Після смертібатька позивачказвернулась доприватного нотаріусау м.Дніпрі,з метоюконсультації,та дізналасьпро зміниу законодавстві,а саме,що намомент воєнногостану перебігстроку дляприйняття спадщинизупиняється на4місяці.Будучи впевненоюу тому,що строкдля подачізаяви наприйняття спадщинистановить 10місяців,22.01.2024року позивачказвернулася донотаріуса заостаннім місцемпроживання спадкодавцяу м.Краматорськ.Проте приватнимнотаріусом Краматорськогорайонного нотаріальногоокругу Донецькоїобласті ЗадорожнимД.В.позивачці буловідмовлено увчиненні нотаріальноїдії узв`зкузі спливом6-місячногостроку дляподачі такоїзаяви,про щобуло складеновідповідну постанову. На підставі вищенаведеного, позивач просить суд визначити додатковий строк терміном у три місяці для прийняття спадщини.

Ухвалою судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 07.02.2024 року дану позовну заяву прийнято до розгляду за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче провадження у справі.

Представник відповідача через систему «Електронний суд» надіслав відзив, в якому зазначив, що не заперечує проти задоволення позову.

Ухвалою Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 07.05.2024 року закрито підготовче засідання у справі та призначено до судового розгляду по суті.

У судове засідання учасники справи не з`явилися, надіслали заяви про розгляд справи без їх участі.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, відповідно до положень ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Згідно свідоцтва про народження серії НОМЕР_1 , виданого відділом рагс міста Краматорськ Донецької області від 30.11.1973 року, ОСОБА_3 народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що зроблено актовий запис №1709. Батьком записаний ОСОБА_2 , матір`ю ОСОБА_4 .

Відповідно до свідоцтва про укладення шлюбу серії НОМЕР_2 , виданого відділом рагс міста Краматорськ Донецької області від 04.06.1994 року, ОСОБА_3 зареєструвала шлюб з ОСОБА_5 , про що 04.06.1994 року зроблено актовий запис №425. Прізвище чоловіка та дружини після реєстрації шлюбу ОСОБА_6 та ОСОБА_6 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_2 помер, що підтвержується свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_3 , виданого відділом державної реєстрації актів цивільного стану по Новокодацькому та Чечелівському районах у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 28.06.2023 року, актовий запис №193.

Згідно довідки №904 щодо реєстрації місця проживання, ОСОБА_2 на день смерті був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою приватного нотаріуса Краматорського районного нотаріального округу Донецької області Задорожним Д.В. від 22.01.2024 року ОСОБА_1 відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, а саме видачі свідоцтва про право на спадщину за законом, оскільки остання пропустила строк для прийняття спадщини.

Як вбачається з відповіді приватного нотаріуса Краматорського районного нотаріального округу Донецької області Задорожного Д.В., спадкова справа після смерті ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 не заводилася.

Вирішуючи спір по суті, суд виходив з наступного.

Згідно ст. ст. 15, 16 ЦК України кожна особа має право на звернення до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до ст. ст. 1216, 1217 ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 1268 ЦК України спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її.

Відповідно до ч. 1ст. 1258 ЦК України, спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово.

Положеннями ст. 1261 ЦК України визначено, що у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 1268 ЦК України спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.

Згідно ч. 1 ст. 1269 ЦК України,спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини.

Відповідно до ч.1 ст.1270 ЦК України, для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

У відповідності до ст. 1272 ЦК України, у разі, якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

Судом встановлено,що ОСОБА_1 є спадкоємицеюпершої черги,проте останняпропустила встановленийчинним законодавствомстрок дляприйняття спадщини.

Будь-які відомості про наявність спадкоємців, які відповідно до ст. 1241 ЦК України мають право на обов`язкову частку, відсутні та судом не встановлені.

Суд звертає увагу на те, що за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

При цьому, необхідно виходити з того, що поважними є причини, пов`язані з об`єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.

В обґрунтування поважності причини пропуску строку для прийняття спадщини після смерті батька, позивач посилається на те, що перебіг строку для прийняття спадщини зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці.

Відповідно до правових висновків, викладених у постанові Верховного Суду від 17.12.2021 у справі № 369/6254/19-ц, оцінка поважності причин пропуску строку звернення із заявою про прийняття спадщини повинна, у першу чергу, стосуватися періоду від моменту відкриття спадщини й до спливу шестимісячного строку, встановленого законом для її прийняття. Саме протягом цього періоду мають існувати об`єктивні та істотні перешкоди для прийняття спадщини.

Суд бере до уваги те, що в період шестимісячного строку на прийняття спадщини після смерті ОСОБА_2 на території України у зв`язку з військовою агресією російської федерації запроваджено воєнний стан, який діє і станом на день розгляду справи, а тому позивачка вважала, що діє у відповідності до вимог чинного законодавства, керуючись строком, передбаченим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану», у зв`язку з чим причини пропущення строку для звернення до нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини суд визнає поважними.

Крім того, суд звертає увагу на те, що відповідач у своєму відзиві не заперечував проти задоволення позову.

У відповідності до ч. 1ст. 82 ЦПК Україниобставини, що визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їхніх представників.

Згідно частин 1, 4ст. 206 ЦПК Українипозивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

На підставі викладеного, надавши оцінку доказам, з урахуванням визнання відповідачем позову, а також незначним пропуском позивачем строку для подання заяви про прийняття спадщини, суд доходить висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 19, 27, 76-81, 258, 259, 263, 265, 268, 273, 354, 355 ЦПК України,-

УХВАЛИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Краматорської міської ради, третя особа - приватний нотаріус Краматорського районного нотаріального округу Задорожній Дмитро Володимирович, про визначення додаткового строку для прийняття спадщини задовольнити.

Визначити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_4 ,додатковий строкдля поданнязаяви проприйняття спадщинипісля смерті ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , терміном в три місяці.

Обчислення визначеного додаткового строку почати з дня набрання рішення суду законної сили.

Рішення може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Т. С. Журавель

Часті запитання

Який тип судового документу № 118974764 ?

Документ № 118974764 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 118974764 ?

Дата ухвалення - 13.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118974764 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118974764 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 118974764, Dnipropetrovskyi Raion Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 118974764, Dnipropetrovskyi Raion Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 13.05.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find important data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful data quickly.

The court decision No. 118974764 refers to case No. 175/1865/24

This decision relates to case No. 175/1865/24. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 118974763
Next document : 118974769