Court decree № 118823360, 03.05.2024, Poltava Circuit Administrative Court

Approval Date
03.05.2024
Case No.
440/5136/24
Document №
118823360
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

. 03 травня 2024 рокум. ПолтаваСправа № 440/5136/24Суддя Полтавського окружного адміністративного суду Чеснокова А.О., перевіривши матеріали адміністративного позову ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , рнокпп НОМЕР_1 ) до Управління Служби безпеки України в Полтавській області (вул. Соборності, 39, м. Полтава, Полтавська область, 36014, ЄДРПОУ 20001651) про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Управління Служби безпеки України в Полтавській області, в якій просить суд:

визнати протиправними дії відповідача які полягають у відмові провести перерахунок розміру грошового забезпечення позивача з урахуванням розмірів посадового окладу та окладу за військовим званням, визначених шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на (01 січня 2023 року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14 постанови Кабінету Міністрів України № 704 від 30 серпня 2017 року "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" та у відмові виготовити і надати до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області оновлену довідку про розмір грошовою забезпечення, станом на 01 січня 2023 року, відповідно до вимог статей 43 і 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, га деяких інших осіб", статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців га членів їх сімей» га положень пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України № 704 від 30 серпня 2017 року "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" із зазначенням відомостей про розміри посадового окладу, окладу за військовим званням, визначених шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2023 року, на відповідний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", а також процентної надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, для проведення перерахунку основного розміру пенсії з 01 лютого 2023 року;

зобов`язати відповідача перерахувати розмір грошового забезпечення позивача з урахуванням розмірів посадового окладу га окладу за військовим званням, визначених шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2684,00 грн), встановленого законом на 01 січня 2023 року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", виготовити та надати до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області оновлену довідку про розмір грошового забезпечення ОСОБА_1 , станом на 01 січня 2023 року, відповідно до вимог статей 43, 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та положень пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" із зазначенням відомостей про розміри посадового окладу, окладу за військовим званням, визначених шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2023 року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", а також процентної надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, для проведення перерахунку основного розміру пенсії з 01 лютого 2023 року.

Підставою звернення до суду з цим позовом є переконання позивача про порушення відповідачем-суб`єктом владних повноважень його прав та законних інтересів у сфері публічно-правових відносин.

Адміністративний позов відповідає вимогам статей 160, 161, 172 Кодексу адміністративного судочинства України, підсудний Полтавському окружному адміністративному суду та поданий у строк, встановлений законом.

Підстави для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження на даній стадії відсутні.

Відповідно до частини другої статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Оскільки спір, який є предметом розгляду у цій справі, пов`язаний із вирішенням питання про формування довідки про розмір грошового забезпечення позивача, яка в силу Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" направляється до відповідного органу Пенсійного фонду та має наслідком здійснення перерахунку пенсії, суд вважає за доцільне залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Відповідно до частин першої та другої статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності. За правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Частиною п`ятою статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи характер спірних правовідносин, склад учасників та предмет доказування, що не вимагають проведення підготовчого провадження для повного та всебічного встановлення її обставин, суддя приходить до висновків, що ця справа не підпадає під винятки, передбачені частиною четвертою статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому у відповідності до пункту 10 частини шостої статті 12 цього ж Кодексу може бути розглянута за правилами спрощеного позовного провадження.

Таким чином, дослідивши матеріали позову, зважаючи на значення справи для сторін, обраний позивачем спосіб захисту, обсяг та характер доказів у справі, суддя дійшов висновку про необхідність розгляду цієї справи за правилами спрощеного позовного провадження в порядку письмового провадження без повідомлення сторін.

На підставі викладеного, керуючись статтями 12, 257-262 Кодексу адміністративного судочинства України,

У Х В А Л И В:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі № 440/5136/24 за позовом ОСОБА_1 до Управління Служби безпеки України в Полтавській області про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії.

Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області (вул. Гоголя, 34, м. Полтава, Полтавська область, 36014, ЄДРПОУ 13967927).

Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня вручення копії цієї ухвали для подання заперечень проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, п`ятнадцятиденний строк - для подання відзиву на позов, а також дводенний строк - на подання заперечень з дня отримання відповіді на відзив (у разі її надходження).

Зобов`язати відповідача разом із відзивом на позов надати суду всі матеріали, що були або мали бути взяті ним до уваги при прийнятті рішення, вчиненні дії, допущенні бездіяльності, з приводу яких подано позов.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на нього.

Встановити третій особі п`ятиденний строк з дня надходження заяв по суті справи для подання письмових пояснень щодо позову або відзиву.

Роз`яснити сторонам, що:

суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів із дня відкриття провадження у справі;

розгляд справи по суті розпочинається через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі;

підготовче засідання при розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження не проводиться;

суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами;

учасники справи мають право викласти свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору у заявах по суті справи;

у разі подання учасником справи заяви по суті справи, останній має долучити до такої заяви докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються його доводи, якщо такі докази не надані іншими учасниками справи; а також документи, що підтверджують надіслання (надання) відповідної заяви разом із доданими до неї доказами іншим учасникам справи;

у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами;

учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за адресою: http://adm.pl.court.gov.ua/sud1670/.

Справа розглядатиметься суддею одноособово.

Копію ухвали про відкриття провадження у справі надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

12:00

СуддяА.О. Чеснокова

Часті запитання

Який тип судового документу № 118823360 ?

Документ № 118823360 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118823360 ?

Дата ухвалення - 03.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118823360 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118823360 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 118823360, Poltava Circuit Administrative Court

The court decision No. 118823360, Poltava Circuit Administrative Court was adopted on 03.05.2024. The procedural form is Administrative, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary information quickly.

The court decision No. 118823360 refers to case No. 440/5136/24

This decision relates to case No. 440/5136/24. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 118823359
Next document : 118823361