Court decree № 118700968, 29.04.2024, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
29.04.2024
Case No.
904/291/24
Document №
118700968
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

29.04.2024м. ДніпроСправа № 904/291/24

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ", м. Київ

до Акціонерного товариства "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",м. Марганець, Дніпропетровська область

про стягнення заборгованості в розмірі 12 213 611,03 грн. за договором про постачання електричної енергії споживачу

Суддя Назаренко Н.Г.

за участю секретаря судового засідання Кшенська Д.О.

Представники:

Від позивача: Виродов Антон Юрійович , ордер №1455554 від 29.12.2023.,адвокат

Від відповідача: Земляний Олексій Юрійович, посвідчення №1065 від 24.11.2017р., адвокат

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІі" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Акціонерного товариства "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" про стягнення заборгованості в розмірі 12 213 611,03 грн. за договором про постачання електричної енергії споживачу № 21/12/15-4 від 15.12.2021.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем п. 1, пункту 6.2 Договору про постачання електричної енергії споживачу № 21/12/15-4 від 15.12.2021. в частині своєчасної та повної оплати за спожиту електричну енергію.

Ухвалою від 25.01.2024 позовну заяву залишено без руху.

29.01.2024 від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

У зв`язку із усуненням недоліків суд ухвалою від 31.01.2024 прийняв позовну заяву до розгляду за правилами загального позовного провадження, відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання на 12.02.2024 об 11:30 год.

09.02.24р. від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

12.02.24р. через систему "Електронний суд" від позивача надійшла заява про розгляд справи без участі сторони.

12.02.2024 сторни в судове засідання не з`явились, представників в судове засідання не направили, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

12.02.2024 від позивача через систему "Електронний суд" надійшла заява про рзгляд справи без участі сторони, в якій просить суд провести підготовче засідання без участі представника позивача та закрити підготовче провадження у справі та призначити розгляд справи по суті.

Ухвалою від 12.02.2024 судом було відкладено підготовче засідання на 19.02.2024 .

12.02.2024 від відповідача надійшов відзив, в якому він зазначає, що позивачем не було дотримано умов Договору щодо своєчасності, повноти формування та надання відповідачу рахунків на оплату. Відповідач вказує, що строк виконання зобов`язання з опати рахунків не встановлений і за умов Договору не настав, що свідчить про відсутність порушення грошового збов`язання відповідачем.

Додатково відповідач вказує, що на момент розгляду справи наявні форс-мажорні обставини, які призупиняють перебіг строку виконання зобов`язань за Договором.

19.02.2024 в судовому засіданні представник відповідача підтримав свою правову позицію.

Позивач в судове засідання не з`явився, попередньо надавши до суду клопотання про проведення підготовчого засідання без участі представника позивача .

Ухвалою від 19.02.2024 судом відкладено підготовче засідання на 12.03.2024.

Від представника позивача 05.03.2024 через систему "Електронний суд" надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою від 06.03.2024 судом відмовлено в задоволенні клопотання представника позивача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

06.03.2024 через систему "Електронний суд" від позивача надійшла заява про розгляд справи в режимі відеоконференції.

07.03.2024 від відповідача надійшло клопотання про залучення платіжних інструкцій до матеріалів справи.

08.03.2024 від відповідача надійшли письмові пояснення по справі.

12.03.2024 через систему "Електронний суд" від позивача надійшла заява про розгляд справи без участі сторони.

12.03.2024 через систему "Електронний суд" від відповідача надійшла заява про відкладення підготовчого засідання.

В судовому засіданні 12.03.2024 відповідач заявив клопотання про відкладення підготовчого засідання для мирного врегулювання спору з позивачем.

Позивач в судове засідання не з`явився, представника в судове засідання не направив.

Ухвалою від 12.03.2024 продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 календарних днів, : по 29.04.2024 включно. Відкладено підготовче засідання на 15.04.2024 .

21.03.2024 та 22.03.2024 від позивача через систему "Електронний суд" надійшли заяви про проведення підготовчого засідання, яке призначено на 15.04.2024, в режимі відеоконференції.

Ухвалою від 28.03.2024 у задоволенні клопотаннь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнайтед Енерджі" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів відмовлено

01.04.2024 від Відповідача засобами поштового зв`язку надійшло клопотання про залучення платіжної інструкції №865 від 25.03.2024. про сплату суми боргу в розмірі 90000,00 грн.

02.04.2024 від Позивача в системі "Електронний суд" надійшла заява про розгляд справи без його участі.

08.04.2024 від Відповідача засобами поштового зв`язку надійшло клопотання про залучення платіжної інструкції №425 від 28.03.2024. про сплату суми боргу в розмірі 90000,00 грн.

15.04.2024 від Відповідача в системі "Електронний суд" надійшло клопотання про залучення платіжної інструкції №146 від 09.04.2024. про сплату суми боргу в розмірі 90000,00 грн.

В судове засіданні 15.04.2024 Позивач не з`явився, в судове засідання представника не направив.

Відповідач в підготовчому засіданні , надав усні пояснення.

Ухвалою від 15.04.2024 відкладено підготовче засідання на 29.04.2024

22.04.2024 від Відповідача через засоби поштового зв`язку надійшли клопотання про залучення платіжної інструкції №979 від 1 1.04.2024 про сплату суми боргу у розмірі 90 000,00 грн, та залученяя платіжної інструкції №146 від 09.04.2024 про сплату суми боргу у розмірі 90 000,00 грн

24.04.2024 від Відповідача через систему "Електронний суд" надійшло клопотання про залучення платіжної інструкції №893 від 19.04.2024 про сплату суми боргу у розмір 90000,00 грн

29.04.2024 від Позивача через систему "Електронний суд " надійшли додаткові пояснення у справі

29.04.2024 від Відповідача через систему "Електронний суд" надійшло клопотання про залучення платіжної інструкції №305 від 25.04 2024 про сплату суми боргу у розмірі 90000,00 грн

29.04.2024 в судовому засіданні Позивач підтримав позовні вимоги . Відповідач в судовому засіданні зазначив що сплатив суму боргу за період 09.04.2024 по 19.04.2024 у розмірі 540 000,00 грн.

Згідно зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характера.

Одним з елементів справедливого судового розгляду є принцип правової визначеності прав і обов`язків сторін спору та неможливість безпідставного поновлення пропущеного процесуального строку для оскарження рішення суду, що набрало законної сили, лише з метою його скасування на шкоду інтересам іншого учасника процеса.

Із практики Європейського Суду з прав людини випливає, що судовий розгляд визнається справедливим за умови забезпечення рівного процесуального становища сторін, що беруть участь у спорі. Вимагається, щоб кожній із сторін була надана розумна можливість представляти свою справу у такий спосіб, що не ставить її в суттєво менш сприятливе становище.

Відповідно до частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Судом враховано, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Враховуючи достатність часу, наданого учасникам справи для підготовки до судового засідання та подання доказів, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивної господарського процесу, закріплені у статті 129 Конституції України та статтях 13, 14, 74 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, висловлення своєї правової позиції у спорі та надання відповідних доказів.

Відповідно до частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Відповідно до частини 1 статті 177 Господарського процесуального кодексу України, завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 29.04.2024 судом, відповідно до вимог статті 182 Господарського процесуального кодексу України, були здійснені всі дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Згідно з пунктом 18 частини 2 статті 182, пунктом 3 частини 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України суд за результатами підготовчого засідання постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись статтею 177, пунктом 18 частини 2 статті 182, пунктом 3 частини 2 статті 185, статтями 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2.Розпочати розгляд справи по суті у загальному позовному проваджені та призначити судове засідання на 20.05.2024 о 10:45год.

3. Враховуючи запровадження воєнного стану в Україні, приймаючи до уваги неможливість забезпечення на даний час безпеки учасників судових проваджень, визнати явку представників в судове засідання необов`язковою.

Рекомендувати утриматися від безпосередньої участі у судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області та роз`яснити учасникам справи можливість подання пояснень, заяв чи клопотань не пізніше ніж за три дні до судового засідання на адресу суду:

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- засобами поштового зв`язку: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1

4. Повідомити учасників справи про те, що інформація у цій справі доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

5. Рекомендувати учасникам справи надати суду інформацію щодо всіх наявних засобів зв`язку для оперативного повідомлення про дату, час та місце підготовчого/судового засідання у справі (електронна пошта, номер телефону тощо).

Господарський суд зазначає про те, що відповідно до Рекомендацій Ради суддів України, викладених у листі № 9рс-186/20 від 16.03.2020, сторони та інші учасники справи мають право подати до суду заяви про розгляд справ за їх відсутності. За умови надходження таких заяв від усіх учасників справи справа може бути розглянута судом за наявними матеріалами.

Суд звертає увагу сторін, що ознайомлення з матеріалами справи можливе в системі "Електронний суд" шляхом подання відповідної заяви.

Повідомити учасників справи, що з 18.10.2023 введено в дію Закон від 29.06.2023 №3200-ІХ щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами (далі - в ЄСІТС), яким встановлено, що:

- позовна заява, інші заяви по суті справи, а також будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити відомості про наявність або відсутність електронного кабінету. Особа, яка подає до суду процесуальний документ в електронній формі через електронний кабінет, звільняється від обов`язку зазначення таких відомостей;

- особа, яка зареєструвала електронний кабінет, може подавати документи до суду в

електронній формі виключно в ЄСІТС. Однак це не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі;

- учасникам справи, які мають електронний кабінет, суд надсилає всі судові рішення в електронній формі виключно через електронні кабінети в ЄСІТС, що не позбавляє права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою;

- процесуальні наслідки звернення до суду особи без реєстрації електронного кабінету встановлені Кодексом у вигляді залишення її документа без руху, його повернення або залишення без розгляду. Такі наслідки застосовуються судом також, якщо інтереси особи, яка зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, представляє адвокат.

Звернути увагу учасників судового процесу, що відповідно до частини 6 статті 6 Господарського процесуального кодексу України адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку. Процесуальні наслідки, передбачені цим Кодексом у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення- 29.04.2024 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Н.Г. Назаренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 118700968 ?

Документ № 118700968 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118700968 ?

Дата ухвалення - 29.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118700968 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118700968 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 118700968, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 118700968, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 29.04.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data quickly.

The court decision No. 118700968 refers to case No. 904/291/24

This decision relates to case No. 904/291/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 118700966
Next document : 118700969