Decision № 118219790, 08.04.2024, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Approval Date
08.04.2024
Case No.
295/1900/24
Document №
118219790
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №295/1900/24

Категорія 82

2/295/1076/24

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2024 року м. Житомир

Богунський районний суд міста Житомира у складі:

головуючої судді Зосименко О.М.,

за участі секретаря Стелюти М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну в порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом ОСОБА_1 до Департаменту реєстрації Житомирської міської ради, третя особа: ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» про скасування заборони відчуження нерухомого майна,

установив:

Позивач звернулася до суду з указаним позовом, в якому просить скасувати заборонуна відчуженняоб`єкта нерухомогомайна -житловий будиноку АДРЕСА_1 ,власником якоговказано - ОСОБА_2 ,та виключитиз Єдиногореєстру заборонвідчуження об`єктівнерухомого майнапомилкового записупро обтяженняу виглядізаборони,а самереєстраційний номеробтяження за№ 3037499від 30.03.2006наоб`єкт обтяження:житловий будинокза адресою: АДРЕСА_1 ,власником якоговказано: ОСОБА_2 ,Архівна дата:03.04.1998,дата виникнення:31.08.1966,№ реєстру:120,внутр.№ 54011А2425EF2C35435А,згідно Інформаційноїдовідки № 325957 300 від 16.03.2023р.

В обґрунтування позовних вимог зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер його батько ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був зареєстрований та постійно проживав за адресою: АДРЕСА_2 . На день смерті батька відкрилася спадщина на нерухоме майно, а саме житловий будинок та присадибну земельну ділянку площею 0,0813 га, власником яких був батько та які знаходяться за вказаною адресою постійного проживання позивача. Спадкоємцем 1-ої черги за законом є син померлого - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після смерті батька позивач звернувся до приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Семенюк В.Ю. із заявою про прийняття та оформлення спадщини, якою була заведена спадкова справа №23/2022року. При вивченні наданих позивачем документів нотаріусом була встановлена заборона на нерухоме майно, власником якого був батько ОСОБА_2 , яка була накладена Першою Житомирською державною нотаріальною конторою від 30.03.2006р. на підставі повідомлення від 31.08.1966року Житомирського м?ясокомбінату. Дані відомості також відображені в Інформаційній довідці № 325 957300від 16.03.2023р. згідно відомостей з Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна. Згідно відповіді Житомирського обласного державного нотаріального архіву від 13.04.2023р. у Реєстрі заборон Першої Житомирської державної нотаріальної контори за1962-1971р.р. наявний запис № 121, від 31.08.1966р. щодо реєстрації заборони відчуження нерухомого майна, належного ОСОБА_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно Інформаційної довідки № 325957300 від 16.03.2023р. з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта наявна заборона (архівний запис) на відчуження об?єктів нерухомого майна за № 3037499, зареєстрована 30 березня2006року Першою Житомирською державною нотаріальною конторою на підставі повідомлення, б/н, 31 серпня1966року Житомирського м?ясокомбінату, на об`єкт обтяження за адресою - жилий будинок, АДРЕСА_1 , власником якого зазначено - ОСОБА_2 , архівний запис. Наявність заборони згідно інформаційної довідки унеможливлює нотаріусу видати свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно батька позивача.

Сторони в судове засідання не з`явились. Представник позивача надав заяву в якій просить провести судовий розгляд справи за відсутності позивача та його представника. Представник ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» направив заяву в якій зазначає, що як вбачаєтьсязі зміступозовної заявизаборона нанерухоме майно житловий будинок буланакладена ПершоюЖитомирською державноюнотаріальною конторою від 30.06.2006р.на підставіповідомлення від31.08.1966р.Житомирського м`ясокомбінату. Однак,ТОВ «Житомирськийм`ясокомбінат» невидавало жодного повідомленняпро накладеннязаборони,яка зареєстрованаПершою Житомирською державноюнотаріальною контороюта немає жодноговідношення до Житомирського м`ясокомбінату,який функціонуваву 1966році іініціював накладення заборони.ТОВ «Житомирськийм`ясокомбінат» зареєстроване06.08.2002 р.та неє правонаступникомправ таобов`язків Житомирськийм`ясокомбінат іне має жодного відношеннядо даногопідприємства.Таким чином,ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» неволодіє інформацієющодо предметуспору. Враховуючи вищенаведене,ТОВ «Житомирськийм`ясокомбінат» просить здійснювати розглядсправи безучасті представникаТовариства.Щодо прийняття рішення поданій справіпокладається нарозсуд суду. Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлялись належним чином, про причини неявки суд не повідомили, тому суд вважає за можливе ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Відповідно до частини другоїстатті 247 Цивільного процесуального кодексу України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цьогоКодексурозгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, дослідивши письмові матеріали справи, з`ясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позовна заява, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_2 . Позивач є сином та спадкоємцем померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 , вказану інформацію встановлено згідно рішення Богунського районного суду м. Житомира № 295/4711/23 від 09.11.2023 року. (а.с.25-27)

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 325957300 від 16.03.2023 будинок АДРЕСА_4 та сама земельна ділянка належать на праві власності ОСОБА_2 . (а.с. 18-19)

В Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна міститься запис про обтяження у вигляді заборони (архівнй записи), а саме реєстраційний номер обтяження: 3037499, зареєстровано 30.03.2006 12:10:55 за № 3037499 реєстратором: Перша Житомирська державна нотаріальна контора, підстава обтяження: повідомлення, б/н, 31.08.1966, Житомирський м`ясокомбінат, об`єкт обтяження: будинок, состав: ціле, состояние: добудоване, статус: жиле, адреса: АДРЕСА_1 , власник: ОСОБА_2 , причина відсутності коду: архівний запис, додаткові дані: архівний номер: 16123ZITOMIR1, Архівна дата: 03.04.1998, дата виникнення: 31.08.1966, № реєстру: 120, внутр. № 54011А2425EF2С35435А. (а.с.18-19)

Згідно відповіді Житомирського обласного державного нотаріального архіву від 13 квітня 2023 року № 687/01-17 підтверджено, що у Житомирському обласному державному нотаріальному архіві відсутні будь-які відомості стосовно гр. ОСОБА_2 , а саме щодо накладення заборон відчуження об`єктів нерухомого майна слідчими органами і реєстрації зняття таких заборон та арештів. (а.с. 20)

Відповідно до п.1 ст.4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Статтею 13 ЦПК України визначено, що суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Статтею 41Конституції України визначено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

Власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном, що передбачено ч. 1 ст. 317 ЦК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст.319ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Згідно ч. 1 ст.321ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Як зазначено в ст. 391 ЦК України, власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

За змістом зазначених норм та положень ст.16ЦК України власник має право вимагати відновлення свого порушеного права, в даному випадку скасування заборони на майно, яке належить йому на праві власності.

З огляду на вищенаведене, враховуючи, що наявність заборони обтяження на будинок та земельну ділянку порушує право власності позивача, внаслідок чого він позбавлений можливості в повному об`ємі користуватися та розпоряджатися майном на власний розсуд, що іншого способу зняти заборону у позивача, крім судового немає, суд доходить висновку, що позовні вимоги необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 16, 317, 319, 321, 391 ЦК України, Законом України «Про виконавче провадження», ст. ст. 12, 76-81,259,263-268,273, 280-282, 354 ЦПК України,

ухвалив:

Позов задовольнити.

Скасувати заборонуна відчуженняоб`єкта нерухомогомайна -житловий будиноку АДРЕСА_1 ,власником якоговказано - ОСОБА_2 ,та виключитиз Єдиногореєстру заборонвідчуження об`єктівнерухомого майнапомилкового записупро обтяженняу виглядізаборони,а самереєстраційний номеробтяження за№ 3037499від 30.03.2006наоб`єкт обтяження:житловий будинокза адресою: АДРЕСА_1 ,власником якоговказано: ОСОБА_2 ,Архівна дата:03.04.1998,дата виникнення:31.08.1966,№ реєстру:120,внутр.№ 54011А2425EF2C35435А,згідно Інформаційноїдовідки № 325957300 від 16.03.2023р.

Рішення може бути оскаржене до Житомирського апеляційного суду через Богунський районний суд міста Житомира шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляд.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 30 днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про перегляд заочногорішення.

Відомості про учасників справи:

Позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відповідач: Департамент реєстраціїЖитомирськоїміськоїради (адреса: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 15 б, код ЄДРПОУ 40418650).

Третя особа: товариство з обмеженою відповідальністю «Житомирський м`ясокомбінат» (адреса: 10025, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 127, код ЄДРПОУ 32122069).

Суддя О.М. Зосименко

Часті запитання

Який тип судового документу № 118219790 ?

Документ № 118219790 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 118219790 ?

Дата ухвалення - 08.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118219790 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118219790 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 118219790, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

The court decision No. 118219790, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City was adopted on 08.04.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.

The court decision No. 118219790 refers to case No. 295/1900/24

This decision relates to case No. 295/1900/24. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 118219778
Next document : 118219800