Court decree № 117879046, 21.03.2024, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
21.03.2024
Case No.
910/20166/23
Document №
117879046
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

21.03.2024 Справа № 910/20166/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Стасюка С.В., розглянувши

заяву Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "АкордБанк" (04136, місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6; ідентифікаційний код 35960913)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал" (03193, місто Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 10; ідентифікаційний код 43684859)

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Представники: не з`явилися

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "АкордБанк" звернулася до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал" (03193, місто Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 10; ідентифікаційний код 43684859) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2023 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 25.01.2024.

У підготовчому засіданні 25.01.2024 представник заявника надав пояснення щодо заяви та просив суд відкрити провадження у справі № 910/20166/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.01.2024 відкладено підготовче засідання на 22.02.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2024 відкладено підготовче засідання на 21.03.2024.

05.03.2024 до Господарського суду міста Києва від Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "АкордБанк" надійшли податкові пояснення у справі № 910/20166/23.

У підготовче засідання 21.03.2024 представники сторін не з`явилися, причини неявки суд не повідомили, про місце, дату та час засідання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, суд вважає за можливе розглянути заяву Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "АкордБанк" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал" за відсутності представників сторін, які повідомлялися належним чином про місце, дату та час даного підготовчого засідання.

Дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, судом встановлено наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал" зареєстровано за адресою: 03193, місто Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 10; ідентифікаційний код 43684859.

За твердженнями заявника у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал" наявна заборгованість у розмірі 70 083 394, 06 грн.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

Як вбачається з матеріалів заяви та встановлено судом, 15.01.2021 між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "АкордБанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал" був укладено договір про надання банківських послуг № СКК-150121/003-00 в порядку та на умовах якого ініціюючий кредитор надав боржнику кредит у розмірі 68 000 000,00 грн, генеральним строком користування до 31 грудня 2021 року включно, з графіком місячного погашення генерального ліміту починаючи з лютого 2021 року, та платою відсотків з розрахунку 14,1% річних, щомісячно у строк, не пізніше останнього робочого з поточного місяця, та в дату припинення чинності банківської послуги.

25.06.2021 між ініціюючим кредитором та боржником укладено договір про внесення змін № 1 до договору про надання банківських послуг № СКК-150121/003-00 від 15.01.2021 (далі - кредитний договір), за умовами якого сторони змінили графік зменшення (погашення) кредиту, починаючи з лютого 2021 року щомісячно, інші умови кредитного договору залишено без змін.

Судом встановлено, що ініціюючий кредитор належним чином виконав свої зобов`язання за договором про надання банківських послуг № СКК-150121/003-00 від 15.01.2021, надавши 15.01.2021 кредит в сумі 68 000 000,00 грн, що підтверджується випискою по особовому рахунку щодо обліку кредитної заборгованості за період з 15.01.2021 по 20.12.2023.

Як вбачається з матеріалів справи, за період кредитування з 15.01.2021 по поточну дату боржником було внесено для погашення кредиту три платежі на загальну суму 4 000 000 грн, що підтверджується стор. 2-3 додатку 1, зокрема, 02.02.2021 - у сумі 900 000 грн, 02.02.2021 - у сумі 2 800 000 грн, 12.05.2021 - у сумі 300 000 грн.

За умовами п. 11 додатку № 7 кредитного договору, боржник зобов`язаний був сплачувати кредит згідно з графіком погашення кредиту (відповідно до виписки по рахунку боржника, що додана заявником до додаткових письмових пояснень):

- в строк до 31.05.2021 - 4 000 000 грн, щомісяця по 1 000 000 грн, що було виконано боржником 02.02.2021 та 12.05.2021 (що підтверджується стор. 2-3 додатку 1);

- в строк до 30.09.2021 - 13 000 000 грн, що боржником не було виконано та сума винесена прострочену заборгованість (що підтверджується стор. 3 додатку 1);

- в строк до 31.10.2021 - 1 000 000 грн, що боржником не було виконано та сума винесена прострочену заборгованість (що підтверджується стор. 4 додатку 1);

- в строк до 30.11.2021 - 25 000 000 грн, що боржником не було виконано та сума винесена прострочену заборгованість (що підтверджується стор. 5 додатку 1);

- в строк до 31.12.2021 - 25 000 000 грн, що боржником не було виконано та сума винесена прострочену заборгованість (що підтверджується стор. 5 додатку 1).

Нарахування боржнику відсотків за кредитним договором було зупинено Банком за самостійним рішенням, починаючи з 23.03.2023 року.

За період кредитування з 15.01.2021 по 23.03.2023 Банком було здійснено нарахування відсотків боржнику за користування кредитом у сумі 10 719 747, 12 грн, однак, боржником було здійснено погашення відсотків за користування кредитом на загальну суму 4 636 353, 06 грн, що підтверджується випискою по особовому рахунку щодо обліку простроченої процентної заборгованості (додаток 2 наданий заявником до додаткових письмових пояснень) та випискою по особовому рахунку щодо обліку простроченої відсоткової заборгованості (додаток 3 наданий заявником до додаткових письмових пояснень)

Таким чином, судом встановлено, що станом на дату звернення до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство заборгованість Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал" перед Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "АкордБанк" за договором про надання банківських послуг № СКК-150121/003-00 від 15.01.2021 складає 70 083 394, 06 грн.

Частиною 1 ст. 173 Господарського кодексу України визначено, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Невиконання зобов`язання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) ст. 610 Цивільного кодексу України кваліфікує як порушення зобов`язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Таким чином, заборгованість боржника становить 70 083 394, 06 грн, а строк виконання грошового зобов`язання на момент подання даної заяви настав.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 ст. 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

В матеріалах справи відсутні докази, щоб підтверджували виконання боржником взятих на себе зобов`язань за договором про надання банківських послуг № СКК-150121/003-00 від 15.01.2021 в повному обсязі.

Отже, вищеописаними обставинами справи підтверджується обґрунтованість грошових вимог Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "АкордБанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал" в розмірі 70 083 394, 06 грн та невиконання боржником взятих на себе зобов`язань у обумовлений договором строк.

Відповідно до ч. 5 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство або відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство.

У підготовчому засіданні судом не було встановлено підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал", перелічених у ч. 6 ст. 39 Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті, залишення без руху або для повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не пізніше п`яти днів з дня її надходження постановляє ухвалу.

Згідно ч. 2 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства підготовче засідання суду проводиться не пізніше 14-ти днів з дня постановлення ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов`язань кредиторам тощо) - не пізніше 20 днів.

При цьому, суд зазначає, що відповідно до ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Судом встановлено, що в матеріалах справи відсутні докази задоволення боржником вимог кредитора, які містяться у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Однією з підстав для відмови у відкритті провадження у справі, положення частини шостої ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства визначають те, що вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження.

Відсутність спору про право, в розрізі процедури банкрутства, полягає у відсутності неоднозначності у частині вирішення питань щодо сторін зобов`язання, суті (предмету) зобов`язання, підстав виникнення зобов`язання, суми зобов`язання та структури заборгованості, а також строку виконання зобов`язання тощо.

Методом встановлення таких фактів є дослідження господарським судом відзиву боржника, заслуховування пояснень представника боржника або дослідження Єдиного реєстру судових рішень, відомості з якого є відкритими та загальнодоступними, на предмет наявності на розгляді іншого суду позову боржника до ініціюючого кредитора з питань, що зазначені вище. Водночас, відсутність будь-яких заперечень боржника з приводу зазначеної вимоги кредитора може свідчити про її визнання, а відтак, і про відсутність спору між сторонами про право (висновок, викладений Верховним Судом у постановах від 13.08.2020 у справі № 910/4658/20, від 03.09.2020 у справі № 910/4658/20, від 16.09.2020 у справі № 911/593/20, від 15.06.2021 у справі № 904/3074/20, від 15.10.2020 у справі № 922/1174/20).

Спір про право - це формально визнана суперечність між суб`єктами цивільного права, що виникла за фактом порушення або оспорювання суб`єктивних прав однією стороною цивільних правовідносин іншою і яка потребує врегулювання самими сторонами або вирішення судом.

Таким чином, спір про право пов`язаний виключно з порушенням, оспоренням або невизнанням, а також не доведенням суб`єктивного права, при якому існують конкретні особи, які перешкоджають в реалізації права.

Встановлення відсутності спору про право щодо вимог ініціюючого кредитора є обов`язковою умовою для відкриття провадження у справі про банкрутство боржника. Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд, зокрема, у постановах від 13.08.2020 у справі № 910/4658/20, від 19.08.2020 у справі № 910/2522/20, від 03.09.2020 у справі № 910/4658/20, від 16.09.2020 у справі № 911/593/20.

В матеріалах справи відсутні належні докази існування будь-якого спору у вигляді позову, предметом якого є оспорення боржником обставин, на яких ґрунтуються вимоги кредитора, який подано до суду до подання заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство. Окрім того, у відзиві на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство боржник визнав існуючу заборгованість перед заявником в повному обсязі.

Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "АкордБанк" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал", суд вважає за доцільне її задовольнити у передбачений діючим законодавством спосіб, шляхом відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал".

Згідно з ч. 8 ст. 39 Кодексу питання введення процедури розпорядження майном боржника та призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати вирішується господарським судом в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Приписами п. 21 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.

Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

У разі якщо заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не містить пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією або до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не додано заяви цього арбітражного керуючого про участь у справі, або з підстав, визначених частиною третьою статті 28 цього Кодексу, цього арбітражного керуючого не може бути призначено розпорядником майна або керуючим реструктуризацією, або заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство подано боржником - юридичною особою, призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією здійснюється господарським судом самостійно з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, у порядку, що діяв до дня введення цього Кодексу в дію, шляхом застосування автоматизованої системи.

У заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал" заявник просив суд призначити розпорядникам майна боржника арбітражного керуючого Лозовського Володимира Миколайовича.

До заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство додано заяву арбітражного керуючого Лозовського Володимира Миколайовича про участь у справі в якій останній повідомив, що має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2057 від 06.01.2022, судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого не має, управління боржником раніше не здійснював, не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів, не має конфлікту інтересів, має усю необхідну матеріально-технічну базу для здійснення повноважень у даній справі, відповідальність арбітражного керуючого застрахована відповідно до договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого № ДЦВАК/015/23 від 03.01.2023.

Таким чином, враховуючи імперативні приписи п. 21 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, суд вважає за доцільне призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал" арбітражного керуючого Лозовського Володимира Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2057 від 06.01.2022).

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12-ть місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

У зв`язку з викладеним вище, суд встановлює розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Лозовському Володимиру Миколайовичу розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.

Таким чином, встановивши факт загрози неплатоспроможності боржника, а також визначившись з кандидатурою арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна боржника, керуючись ст. 28, 39 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі № 910/20166/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал" (03193, місто Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 10; ідентифікаційний код 43684859).

2. Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "АкордБанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал" в розмірі 70 083 394, 06 грн.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника.

5. Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Лозовського Володимира Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2057 від 06.01.2022).

6. Встановити оплату послуг арбітражному керуючому Лозовському Володимиру Миколайовичу в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.

7. Офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгсвіт квартал" (03193, місто Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 10; ідентифікаційний код 43684859) у встановленому законодавством порядку.

8. Заборонити боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

9. Встановити розпоряднику майна боржника строк до 13.05.2024 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду.

10. Встановити розпоряднику майна боржника строк до 20.05.2024 для проведення інвентаризації майна боржника.

11. Попереднє засідання суду призначити на 30.05.24 о 11:00 год. Засідання буде проведено в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44 - Б в залі судових засідань № 1.

12. Копію ухвали надіслати заявнику, боржнику, засновникам (учасникам) боржника, розпоряднику майна боржника, органу державної податкової служби за місцезнаходженням боржника, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 25.03.2024.

Суддя Сергій СТАСЮК

Часті запитання

Який тип судового документу № 117879046 ?

Документ № 117879046 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 117879046 ?

Дата ухвалення - 21.03.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117879046 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117879046 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 117879046, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 117879046, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 21.03.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful data easily.

The court decision No. 117879046 refers to case No. 910/20166/23

This decision relates to case No. 910/20166/23. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 117879045
Next document : 117879047