Court decree № 117676988, 12.03.2024, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Approval Date
12.03.2024
Case No.
175/144/19
Document №
117676988
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 175/144/19

Провадження № 2/202/24/2024

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

12 березня 2024 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючої судді Бєсєди Г.В., за участю секретаря Травкіної В.Р., представника позивача ОСОБА_1 , представника відповідача ОСОБА_2 , відповідача ОСОБА_3 , відповідача ОСОБА_4 , представника відповідача ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання представника ОСОБА_4 адвоката БірюковоїО.М. про зупинення провадження у справі за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , треті особи: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Перфілова Олена Анатоліївна, комунальне підприємство «Реєстрація нерухомості», ОСОБА_7 , товарна біржа «Січеславська Правова» про встановлення нікчемності правочинів, застосування наслідків недійсності правочинів, витребування майна із чужого незаконного володіння,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Індустріального районного суду м. Дніпропетровська перебуває цивільна справа за позовною заявою ОСОБА_6 до ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , треті особи: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Перфілова Олена Анатоліївна, комунальне підприємство «Реєстрація нерухомості», ОСОБА_7 , товарна біржа «Січеславська Правова» про встановлення нікчемності правочинів, застосування наслідків недійсності правочинів, витребування майна із чужого незаконного володіння.

Представник ОСОБА_4 адвокат БірюковаО.М. через канцелярію суду звернулася із клопотанням про зупинення провадження у справі № 175/144/19 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,треті особи:приватний нотаріусДніпровського міськогонотаріального округуПерфілова ОленаАнатоліївна,комунальне підприємство«Реєстрація нерухомості», ОСОБА_7 ,товарна біржа«Січеславська Правова»про встановленнянікчемності правочинів,застосування наслідківнедійсності правочинів,витребування майнаіз чужогонезаконного володіння до розгляду справи за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 , ОСОБА_6 про визнання права власності та стягнення суми боргу за договором позики.

Клопотання обґрунтовує тим, що зазначені вище справи є пов`язаними та розгляд зазначеної справи об`єктивно неможливий до набрання законної сили судовим рішенням по справі за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 , ОСОБА_6 про визнання права власності та стягнення суми боргу за договором позики.

ОСОБА_3 надав письмові заперечення в яких зазначав, що розгляд справи є можливим. Наголошував, що підстава зупинення провадження, як неможливість розгляду справи до вирішення іншої справи, застосовується у тому разі, коли в тій іншій справі можуть бути вирішені питання, що стосуються підстав заявлених у цій справі вимог, чи умов, від яких залежить можливість її розгляду. Зазначав, що ухвалою Індустріального районного суду від 19 лютого 2024 року цивільну справу № 202/2468/24 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 , ОСОБА_6 про визнання права власності та стягнення суми боргу за договором позики, передано на розгляд до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області. Не погодившись з ухвалою суду в частині визначення територіальної підсудності ОСОБА_3 звернувся до Дніпровського апеляційного суду з апеляційною скаргою в якій просить суд скасувати ухвалу Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19 лютого 2024 року та прийняту нову, якою цивільну справу за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 , ОСОБА_6 про стягнення суми боргу за договором позики, передати на розгляд до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська за встановленою підсудністю. Таким чином, клопотання представника ОСОБА_4 - адвоката Бірюкової О.М. про зупинення провадження у справі №175/144/19 подано передчасно, оскільки на момент звернення до суду з даним клопотанням, представник не надає жодних доказів відкриття провадження по справі про стягнення боргу та зарахування в рахунок погашення заборгованості вартості спірного майна. Також наголошував, що стадії розгляду справи по суті зупинення провадження у справі з підстав передбачених п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК України не допускається.

Представник позивача ОСОБА_1 заперечував щодо задоволення клопотання.

Представника відповідача ОСОБА_2 та відповідач ОСОБА_3 заперечували щодо зупинення провадження в справі.

Відповідач ОСОБА_4 та представник відповідача ОСОБА_5 клопотання підтримали та просили зупинити провадження в справі.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК України, суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у разі об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

За змістом ст.ст.253,254 ЦПК України, провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 6 частини першоїстатті 251 цього Кодексу, - до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи. Провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Судом встановлено, що ухвалою Індустріального районного суду від 19 лютого 2024 року цивільну справу № 202/2468/24 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 , ОСОБА_6 про визнання права власності та стягнення суми боргу за договором позики, передано на розгляд до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області.

Ухвала Індустріального районного суду від 19 лютого 2024 року цивільну справу № 202/2468/24 не набрала законної чинності.

За апеляційною скаргою ОСОБА_3 на ухвалу Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19 лютого 2024 року у справі за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 , ОСОБА_6 про визнання права власності та стягнення суми боргу за договором позики відкрито апеляційне провадження.

Станом на сьогоднішній день провадження в цивільній справі № 202/2468/24 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 , ОСОБА_6 про визнання права власності та стягнення суми боргу за договором позики не відкрито.

Відповідно ч. 1ст. 2 ЦПК Українизавданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Згідно ч. 1ст. 4 ЦПК Україникожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Як встановлено в ч. 1ст. 13 ЦПК Українисуд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цьогоКодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до п. 6 ч. 1ст. 251 ЦПК Українисуд зобов`язаний зупинити провадження у справі у разі об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Згідно п. 5 ч. 1ст. 253 ЦПК Українипровадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 6 частини першоїстатті 251 цього Кодексу, - до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи.

При цьому, зупинення провадження у справі - це тимчасове припинення судом вчинення процесуальних дій під час судового розгляду із визначених у законі об`єктивних підстав, які перешкоджають подальшому розгляду справи і щодо яких неможливо передбачити їх усунення.

Межі зупинення провадження у справі не повинні призводити до зменшення розумного строку розгляду справи.

Між тим, з аналізу вказаних норм процесуального закону вбачається, що для вирішення питання про зупинення провадження у справі суду слід у кожному конкретному випадку з`ясовувати: як пов`язана справа, яка розглядається, зі справою, що розглядається іншим судом; чим обумовлюється об`єктивна неможливість розгляду справи.

Неможливість розгляду справи до вирішення справи іншим судом полягає в тому, що обставини, які розглядаються іншим судом, не можуть бути встановлені судом самостійно у даній справі.

Пов`язаність справ полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі. Ці обставини повинні бути такими, що мають значення для даної справи.

При цьому, суд наголошує, що зупинення провадження у справі не повинно призводити до зменшення розумного строку розгляду справи.

Таким чином, необхідність в зупиненні провадження у справі виникає у випадку, якщо неможливо прийняти рішення у даній справі до ухвалення рішення в іншій справі. Тобто між справами, що розглядаються, повинен існувати тісний матеріально-правовий зв`язок, який виражається в тому, що факти, встановлені в одній із справ, будуть мати преюдиційне значення для іншої справи.

Разом з тим, необхідно враховувати, що відповідно до пункту 6 частини першоїстатті 251 ЦПК України, суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

У даній справі предметом спору є встановлення нікчемності правочинів із застосування наслідків недійсності правочинів.

Підставою для зупинення провадження у цій справі представник ОСОБА_4 адвокат БірюковаО.М. зазначає факт знаходження в провадженні суду справи ОСОБА_4 до ОСОБА_3 , ОСОБА_6 про визнання права власності та стягнення суми боргу за договором позики.

Разом з тим, провадження у справі за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 , ОСОБА_6 провизнання прававласності тастягнення сумиборгу задоговором позики станом на сьогоднішній день позовна заява до розгляду не прийнята та провадження в цивільній справі не відкрито.

Крім того, згідно ч. 3ст.210ЦПК України на стадії розгляді справи по суті не допускається зупинення провадження з підстав об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи.

Пунктом 1статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод1950 року визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Розумність тривалості судового розгляду має визначатися з огляду на обставини справи та наступні критерії: складність справи, поведінка заявника та компетентних органів, а також важливість предмета позову для заявника у справі (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фрідлендер проти Франції»).

Враховуючи викладене, суд вважає, що зупинення провадження у справі суперечить принципу ефективності судового процесу, направленому на недопущення затягування розгляду справи й перешкоджає подальшому провадженню у справі, у зв`язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 251 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання представника ОСОБА_4 адвоката БірюковоїО.М. про зупинення провадження у справі за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,треті особи:приватний нотаріусДніпровського міськогонотаріального округуПерфілова ОленаАнатоліївна,комунальне підприємство«Реєстрація нерухомості», ОСОБА_7 ,товарна біржа«Січеславська Правова»про встановленнянікчемності правочинів,застосування наслідківнедійсності правочинів,витребування майнаіз чужогонезаконного володіння - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Бєсєда

Часті запитання

Який тип судового документу № 117676988 ?

Документ № 117676988 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 117676988 ?

Дата ухвалення - 12.03.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117676988 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117676988 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 117676988, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

The court decision No. 117676988, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City was adopted on 12.03.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 117676988 refers to case No. 175/144/19

This decision relates to case No. 175/144/19. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 117676987
Next document : 117676989