Decision № 117170173, 19.02.2024, Mizhhirskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

Approval Date
19.02.2024
Case No.
302/2097/23
Document №
117170173
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 302/2097/23

Провадження № 2/302/67/24

Номер рядка звіту 40

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.02.2024 смт.Міжгір`я

Міжгірський районний суд Закарпатської області

у складі: головуючого - судді: Сидоренко Ю.В.

при секретарі: Царь О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Міжгір`я цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (місцезнаходження за адресою: 01133, місто Київ, Бульвар Лесі Українки, буд.26, офіс 407, код ЄДРПОУ - 38548598) до ОСОБА_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В :

13 грудня 2023 року до Міжгірського районного суду Закарпатської області надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на порушення умов укладеного між позивачем та відповідачем кредитного договору № 1239-5729 від 15.07.2023. Та вказує, що 15.07.2023 року між ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» та позичальником ОСОБА_1 за допомогою Веб-сайту (https://creditkasa.com.ua), який є сукупністю інформаційних та телекомунікаційних систем ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС», в рамках якої реалізуються технології обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів і які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле, було укладено електронний Договір про відкриття кредитної лінії №1239-5729, який разом з Правилами надання споживчих кредитів складають єдиний договір, в якому визначаються всі його істотні умови та з яким відповідач був попередньо ознайомлений.

Позивач також вказує, що відповідно до умов зазначеного Кредитного договору кредитодавець взяв на себе зобов`язання надати відповідачу кредит для задоволення особистих потреб, на наступних умовах: сума кредиту - 18000,00 гривень; строк кредитування 300 днів, заявлений строк 21 днів, промо-ставка - 1,75% в день; знижена % ставка - 2,50 % в день; стандартна % ставка - 3,00 % в день.

Позивач наголошує, що відповідач ОСОБА_1 належним чином не виконував своїх зобов`язань щодо погашення кредиту, відсотків, а тому станом на 17 листопада 2023 року утворилась заборгованість за кредитним договором №1239-5729 від 15.07.2023 в загальній сумі - 84280,00 грн., з яких: прострочена заборгованість за кредитом становить 20000,00 грн., прострочена заборгованість за нарахованими відсотками - 64280,00 грн.

У зв`язку з неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань за кредитним договором, позивач змушений звернутися до суду з даним позовом до суду, в якому просить стягнути з відповідача ОСОБА_1 на свою користь заборгованість за кредитним договором №1239-5729 від 15.07.2023 року в загальному розмірі 84280,00 гривень та понесені судові витрати по сплаті судового збору.

Ухвалою Міжгірського районного суду Закарпатської області від 19.12.2023 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін (а.с.25).

В судове засідання представник позивача ТОВ «Укр Кредит Фінанс» не з`явився, будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду справи, проте в матеріалах справи представником позивача в особі Резуєва Є.В. подано до суду 13.12.2023 року через підсистему «Електронний суд» клопотання про розгляд справи без участі представника позивача за наявними матеріалами справи. Доповнень, клопотань, уточнень до позову не мають. Позовну заяву за викладеними у ній позовними вимогами підтримують у повному обсязі та просять задовольнити за наведеними у позові підставами. Проти ухвалення у справі заочного рішення, на підставі наявних у ній доказів, не заперечують.

В судове засідання відповідач ОСОБА_1 повторно не з`явився, про день та час розгляду справи був повідомлений, що підтверджується про вручення судової повістки ОСОБА_1 особисто 30.12.2023 року, що підтверджується поштовим повідомленням про отримання, яке є в матеріалах справи (а.с.27), а також шляхом направлення смс-повідомлення за тел. НОМЕР_1 , що підтверджується довідкою про отримання смс-повідомлення адресатом ОСОБА_1 15.02.2024 року, однак про причини неявки суду не повідомлено відповідачем, документів на підтвердження поважності причин неявки суду не надано, відзив на позов відповідачем на адресу суду не подано.

Частиною 2 статті 247 ЦПК України передбачено, що у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до вимог ст.281 ЦПК України суд постановив ухвалу про заочний розгляд справи, за згодою позивача, на підставі наявних у справі доказів.

Повно та всебічно розглянувши надані позивачем документи та матеріали на обґрунтування заявлених ним вимог, з`ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 15.07.2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю між ТОВ «Укр Кредит Фінанс» (кредитодавець) та ОСОБА_1 (позичальник) укладено Договір про відкриття кредитної лінії № 1239-5729 від 15 липня 2023 року (далі-кредитний договір), який підписано позичальником ОСОБА_1 за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором А4564.

Вказаний кредитний договір укладений з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи - Веб-сайту ТОВ «Укр Кредит Фінанс» (https:// creditkasa.com.ua), який є сукупністю інформаційних та телекомунікаційних систем ТОВ «Укр Кредит Фінанс», в рамках якої реалізуються технології обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів і які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле.

Зі змісту Кредитного договору вбачається, що він разом із Правилами надання споживчих кредитів складають єдиний договір, в якому визначаються всі його істотні умови та з яким позичальник був попередньо ознайомлений; у відповідності до норм ч.1 ст.13 Закону України «Про споживче кредитування». Кредитний договір був укладений в письмовій формі у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про електронну комерцію».

Відповідно до п.п.2.1,2.2 Кредитного договору №1239-5729, Кредитодавець відкриває для Позичальника невідновлювану кредитну лінію (далі - Кредитна лінія) на наступних умовах, визначених цим Договором. Кредитодавець відкрив Кредитну лінію для Позичальника шляхом надання Позичальнику грошових коштів на умовах строковості, зворотності, платності для задоволення особистих потреб Позичальника, а Позичальник зобов`язується повернути Кредит не пізніше останнього дня Строку кредитування та сплатити нараховані Кредитодавцем проценти за користування Кредитом у порядку, передбаченому цим Договором.

Згідно п.2.3 Кредитного договору для мінімізації загальних витрат Позичальника за Кредитом Кредитодавець рекомендує Позичальнику здійснити повне погашення Кредиту не пізніше останнього дня першого Базового періоду строку кредитування (більш детально див. п.5.3 Договору) згідно наступного розрахунку: дата видачі кредиту 15.07.2023 року, останній календарний день першого Базового періоду 04.08.2023 року, сума кредиту 18000,00 грн., нараховані проценти за користування Кредитом 6615,00грн., разом до сплати 24615,00 грн.

Згідно п. 4.6. Кредитного договору, спосіб перерахування Позичальнику коштів у рахунок Кредиту: Кредит надається Позичальнику шляхом безготівкового переказу грошової суми, вказаної у п.4.1. цього Договору (18000 грн.) на банківський рахунок Позичальника шляхом використання вказаних Позичальником реквізитів електронного платіжного засобу. Ініціювання безготівкового переказу грошової суми, вказаної у п.4.1. цього Договору, здійснюється Кредитодавцем безпосередньо після укладення Сторонами цього Договору та надіслання Позичальнику примірнику Договору та додатків до нього у вигляді електронного документа. Кредит вважається наданим Позичальнику з моменту списання грошових коштів з банківського рахунку Кредитодавця за належними реквізитами для їх наступного зарахування на електронний платіжний засіб, зазначений Позичальником при оформленні Кредиту.

Згідно п.4.8. Кредитного договору, базовий період складає 21 календарних днів. Перебіг першого Базового періоду починається з дати надання/видачі Кредиту та закінчується в дату останнього календарного дня першого Базового періоду. Перебіг кожного наступного Базового періоду починається з наступної дати за датою закінчення попереднього Базового періоду, крім наступного випадку: якщо Позичальник у поточному Базовому періоді має заборгованість зі сплати процентів і здійснив повне погашення цієї заборгованості, в дату погашення вказаної заборгованості перебіг поточного Базового періоду припиняється достроково та з наступного календарного дня починається перебіг наступного Базового періоду. Перебіг останнього Базового періоду закінчується в останній день строку дії цього Договору.

Згідно п.4.9. Кредитного договору, сплату процентів за користування Кредитом Позичальник зобов`язаний здійснювати не пізніше визначеного графіком платежів (який є додатком № 3 до договору) дат, які є останніми днями відповідних Базових періодів. У разі несплати процентів за користування кредитом не пізніше останнього дня будь-якого Базового періоду. Проценти за користування Кредитом вважаються сплаченими з моменту зарахування грошових коштів на банківський рахунок Кредитодавця. Позичальник підписанням цього Договору підтверджує та розуміє, що після ініціювання Позичальником переказу коштів з власного рахунку на рахунок Кредитодавця проходить певний час до моменту зарахування сплачених Позичальником коштів на рахунок Кредитодавця, а також те, що ризики того, що сплачені Позичальником кошти можуть надійти на рахунок Кредитодавця із затримкою, несе Позичальник.

Згідно п.4.10 Кредитного договору, нарахування процентів за користування Кредитом здійснюється на залишок неповерненої суми Кредиту за кожен день користування Кредитом, починаючи з дня видачі Кредиту до дати фактичного повернення всієї суми Кредиту, за наступною ставкою: Стандартна процентна ставка становить 3,00% (три цілих, нуль сотих відсотки(-ів)) за кожен день користування Кредитом (вказана процентна ставка застосовується протягом всього строку дії цього Договору, за виключенням строку використання права користування Кредитом за Промо-ставкою та/або Зниженою, та/або Пільговою процентною ставкою).

Згідно п 4.12. договору вбачається, що строк кредитування, тобто, строк на який надається Кредит Позичальнику - 300 календарних днів з моменту перерахування Кредиту Позичальнику. Дата повернення (виплати) кредиту - 09.05.2024 року. Строк Договору є рівним Строку кредитування.

ТОВ «Укр Кредит Фінанс» виконало взяті на себе зобов`язання в повному обсязі, що вбачається з довідки про перерахування суми кредиту за кредитним договором №1239-5729 від 15.07.2023 року та відповідано до якої зазначено, що ТОВ «Укр Кредит Фінанс» перераховано 15.07.2023 року на рахунок відповідача ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 18000,00 грн. за допомогою системи LIQPAY, платіж №2339907780.

Проте, у зв`язку з істотним порушенням відповідачем умов кредитного договору, 13 жовтня 2023 року позивачем надіслано позичальнику ОСОБА_1 вимогу про усунення порушень договору №1239-5729 від 15.07.2023 року щодо сплати процентів, загальна сума яких станом на 03.10.2023 року складала 43280, 00 грн. та які позивач вимагав протягом 10 календарних днів, з дня отримання цієї вимоги сплатити на зазачені банківські реквізити (а.с.8,9), проте вказана вимога залишена відповідачем без належного реагування.

Відповідач ОСОБА_1 , в порушення умов Кредитного договору своєчасно, в порядку та на умовах, визначених Кредитним договором №1239-5729 від 15.07.2023 року, кредитні кошти не повернув, станом на 17.11.2023 року загальний розмір заборгованості за Кредитним договором №1239-5729 від 15.07.2023 року становить 84280,00 гривень, що складається з: простроченої заборгованості за кредитом - 20 000,00 грн.; простроченої заборгованості за нарахованими процентами - 64280,00 грн., що підтверджується довідкою про укладений договір, відповідно до якого надана фінансова послуга, а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (а.с.10).

Вказаний розрахунок заборгованості проведений позивачем із дотриманням узгоджених сторонами вищевказаних істотних умов договору, а відповідач не надав суду жодних належних та допустимих доказів на спростування вищенаведених обставин, а також не надав контррозрахунку заборгованості.

За відсутності доказів, які б спростовували поданий позивачем розрахунок заборгованості за вказаним кредитним договором №1239-5729 від 15.07.2023 року, суд не має підстав піддавати їх сумніву.

Наведені обставини свідчать про те, що між сторонами у цій справі виникли договірні зобов"язання, які випливають з кредитного договору №1239-5729 від 15.07.2023 року, ними дотримано письмову форму укладення кредитного договору, цей договір є укладеним відповідно до вимог ст.ст. 639, 1054 ЦК України, оскільки передача грошей відбулася і сторонами кредитного договору було досягнуто згоди відносно всіх його істотних умов.

Такі ж висновки викладені у постанові Верховного Суду від 23 березня 2020 року у справі № 404/502/18 (провадження № 61-8449св19), від 09.09.2020 року у справі №732/670/19 (провадження № 61-7203св20).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.3 Закону України «Про електронну комерцію» електронний договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків та оформлена в електронній формі.

Згідно із ч.3 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію» електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однією стороною та її прийняття (акцепту) другою стороною. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч.6 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію» відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, про її прийняття (акцепт) може бути надана шляхом: надсилання електронного повідомлення особі, яка зробила пропозицію укласти електронний договір, підписаного в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону; заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в електронній формі, що підписується в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону; вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз`яснено в інформаційній системі, в якій розміщено таку пропозицію, і ці роз`яснення логічно пов`язані з нею.

Статтею 12 Закону України «Про електронну комерцію» встановлено, що якщо відповідно до акта цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання: електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», за умови використання засобу електронного цифрового підпису усіма сторонами електронного правочину; електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим Законом; аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором - дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються іншій стороні цього договору. Одноразовий ідентифікатор - алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-комунікаційній системі суб`єкта електронної комерції, що надав таку пропозицію. (п.п.6,12 ч.1 ст.3 Закону України «Про електронну комерцію»)

Згідно ч.12 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію», електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному статтею 12 цього Закону, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі. Кожний примірник електронного документа з накладеним на нього підписом, визначеним статтею 12 цього Закону, є оригіналом такого документа.

На офіційному веб-сайті ТОВ «Укр Кредит Фінанс» (https://creditkasa.com.ua) у вільному доступі для всіх клієнтів ТОВ «Укр Кредит Фінанс» розміщена повна інформація щодо договору кредиту та порядку його укладення, а саме, документи: Договір кредиту (примірний Договір на момент укладення); Правила надання грошових коштів у кредит (діючі на момент укладення договору); Згода на обробку персональних даних; Публічна інформація; Положення про конфіденційність. Крім того, на веб-сайті ТОВ «Укр Кредит Фінанс» розміщена довідкова інформація з наданням розгорнутої інформації щодо порядку та умов надання послуг.

Аналізуючи зібрані докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що кредитний договір № 1239-5729 від 15.07.2023 року укладений у спосіб, визначений чинним законодавством України, з повним дотриманням вимог щодо його укладення із зазначенням умов, які жодним чином не порушують вимоги Закону України «Про захист прав споживачів», порядок надання та повнота наданої інформації відповідають вимогам Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Відповідно до статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти та сплатити проценти (частина перша статті 1048 ЦК України).

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (частина перша статті 626 ЦК України).

Визначення поняття зобов`язання міститься у частині першій статті 509 ЦК України.

Відповідно до цієї норми зобов`язання це правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно з нормою статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: зміна умов зобов`язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди (стаття 611 ЦК України).

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (стаття 610 ЦК України).

На час розгляду справи судом відповідачем не надано даних, що свідчать про погашення ним заборгованості за Кредитним договором, та не спростовано розміру заборгованості.

Відповідно ч.1 ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення, що визначено частино 2 статті 77 ЦПК України.

Згідно ч.1 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідачем відповідно до ст.81 ЦПК України будь-яких заперечень на позовні вимоги станом на час розгляду справи не подано, як і не подано доказів, що свідчать про неправильність представлених позивачем розрахунків суми кредитної заборгованості, що нарахована згідно умов укладеного договору.

Таким чином, встановивши дані обставини, враховуючи, що між сторонами по справі виникли правовідносини за укладеним кредитним договором та приймаючи до уваги, що відповідач ОСОБА_1 взятих на себе кредитних зобов`язань в строки, передбачені кредитним договором, не виконав, суд вважає позовні вимоги ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» є обґрунтованими та вважає за необхідне позовні вимоги задовольнити у повному обсязі та стягнути з відповідача на користь ТОВ «Укр Кредит Фінанс» заборгованість за Кредитним договором № 1239-5729 від 15.07.2023 року в загальному розмірі - 84 280 (вісімдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) гривень 00 копійки, яка станом на 17.11.2023 року складається з: простроченої заборгованості за кредитом в сумі 20000,00 грн., простроченої заборгованості за нарахованими процентами - 64 280,00 грн.

Відповідно до положень статті 141 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір пропорційно задоволених позовних вимог.

Крім того, на підставі ч.1 ст.141 ЦПК України, ч.3 ст.4 Закону України «Про судовий збір», враховуючи подання позивачем позову в електронному вигляді з використання підсистеми ЄСІТС «Електронний суд», з відповідача підлягають стягненню на користь позивача також понесені позивачем ТОВ «Укр Кредит Фінанс» та документально підтверджені судові витрати по сплаті судового збору у сумі 2147,20 грн., оплата якого документально підтверджена платіжною інструкцією № 3451 від 06.12.2023 року, копія якої є в матеріалах справи (а.с.1).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.509,526,527,530,623,638,1048,1050,1054 ЦК України, ст.ст.12,13,133,137,141,258,263-265,274,279,280-282 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" (адреса місцезнаходження: 01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд.26 офіс 407, код ЄДРПОУ - 38548598) заборгованість за Кредитним договором № 1239-5729 від 15.07.2023 року в загальному розмірі - 84 280 (вісімдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) гривень 00 копійок, яка складається з: простроченої заборгованості за кредитом в сумі 20000,00 грн., простроченої заборгованості за нарахованими процентами в сумі 64 280,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" (адреса місцезнаходження: 01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26, офіс 407, код ЄДРПОУ - 38548598) судовий збір в розмірі - 2147 (дві тисячі сто сорок сім) гривень 20 копійок.

Заочне рішення може бути переглянуто Міжгірським районним судом Закарпатської області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Закарпатського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя

Міжгірського районного суду

Закарпатської області Ю.В. СИДОРЕНКО

Часті запитання

Який тип судового документу № 117170173 ?

Документ № 117170173 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 117170173 ?

Дата ухвалення - 19.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117170173 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117170173 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 117170173, Mizhhirskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast

The court decision No. 117170173, Mizhhirskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast was adopted on 19.02.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data easily.

The court decision No. 117170173 refers to case No. 302/2097/23

This decision relates to case No. 302/2097/23. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 117170170
Next document : 117190628