Court decree № 117073837, 19.02.2024, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
19.02.2024
Case No.
922/211/24
Document №
117073837
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________

УХВАЛА

19 лютого 2024 року м. ХарківСправа № 922/211/24

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатої В.В.

без виклику представників сторін

розглянувши заяву ТОВ «Тайфун-2000» про забезпечення позову (вх. № 4638 від 19.02.2024) по справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАЙФУН-2000" (61051, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 339) до Акціонерного товариства "Харківобленерго" (61037, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 149) про визнання протиправним та скасування рішення

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАЙФУН-2000" звернулось до Господарського суду Харківської області з позовом до Акціонерного товариства "Харківобленерго", в якому просить:

- Визнати протиправним та скасувати рішення комісії з розгляду актів порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії АТ "Харківобленерго" Північне РРЕ, яке оформлене протоколом № 122282 засідання комісії з розгляду порушення ПРРЕЕ від 18.12.2023 року, прийняте на підставі акту про порушення від 29.08.2023 року № 122282;

- Стягнути з Акціонерного товариства "Харківобленерго" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАЙФУН-2000" понесені судові витрати.

Позов обґрунтовано тим, що рішення комісії Північного РРЕ АТ "Харківобленерго" з розгляду актів про порушення, яке оформлено протоколом № 122282 від 18.12.2023 року та прийняте на підставі акту про порушення № 122282 від 29.08.2023 року, прийняте з порушенням норм та приписів чинного законодавства, а тому підлягає скасуванню.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 29.01.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 922/211/24. Постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження з повідомленням сторін. Призначено підготовче засідання 26 лютого 2024 року о 12:45.

14.02.2024 через систему «Електронний суд» представником відповідача подано відзив на позов за вх. № 4264.

15.02.2024 через систему «Електронний суд» представником позивача подано заяву про забезпечення позову за вх. № 4377.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 19.02.2024 в задоволенні заяви ТОВ «Тайфун-2000» про забезпечення позову (вх. № 4377 від 15.02.2024) - відмовлено.

19.02.2024 через систему «Електронний суд» представником позивача подано заяву про забезпечення позову за вх. № 4638, в якій заявник просить забезпечити позов шляхом заборони АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" та його уповноваженим особам на час розгляду справи 922/211/24 вчиняти дії направлені на припинення розподілу електричної енергії ТОВ "ТАЙФУН-2000" у зв`язку із не сплатою ТОВ "ТАЙФУН-2000" 7767231,77 грн. визначених оскаржуваним у цій справі рішенням комісії з розгляду актів порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії АТ «Харківобленерго» Північне РРЕ, яке оформлене протоколом № 122282 засідання комісії з розгляду порушення ПРРЕЕ від 18.12.2023 року.

Розглянувши заяву ТОВ «Тайфун-2000» про забезпечення позову (вх. № 4638 від 19.02.2024), суд зазначає наступне.

Згідно з частинами 1, 2 статті 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача або інших осіб з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективного виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; встановленням обов`язку вчинити певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу майна, якщо позов подано про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; зупиненням митного оформлення товарі чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами (частина 4 статті 137 ГПК України).

Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку з вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Отже, умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення господарського суду, що невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання судового рішення.

При цьому достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Однак, саме лише посилання в заяві на потенційну неможливість виконання рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Обґрунтовуючи необхідність вжиття заходів забезпечення позову позивач зазначає, що 13.02.2024 р. на прохідну Товариства з обмеженою відповідальністю «Тайфун-2000» (далі - ТОВ «Тайфун-2000» або Споживач) невідома особа принесла документ під назвою «Повідомлення про припинення розподілу електроенергії» №743 датований «09» лютого 2024 р. Відповідно до змісту цього документа, Акціонерне товариство «Харківобленерго» Північний РРЕ повідомляють наступне: «Оплату заборгованості по акту ПРРЭЭ у розмірі 7767231,77 (12/23) Вам необхідно перерахувати на наш поточний рахунок НОМЕР_1 в Філія ХОУ АТ «Ощадбанк», м. Харків, код ЄДРПОУ 00131954, індивідуальний податковий номер 001319520396. У зв`язку з наявністю заборгованості, розподіл електроенергії буде припинено з 08:00 20 лютого 2024 р.». Нижче на документі стоїть факсимільне відтворення підпису посадової особи - начальника Північного РРЕ Бездітко О.Г. Разом з цим, ТОВ «Тайфун-2000» 27.12.2023 року було отримано рекомендованим листом з повідомленням про вручення Протокол №122282 засідання комісії з розгляду актів порушення від 18.12.2023 р., далі - Протокол. Відповідно до п. 1 зазначеного Протоколу Комісія розглянула Акт №122282, складений 29.08.2023 р. про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №312 від 14.03.2018 р., та прийняла рішення, відповідно до якого порушення вказане в акті №122282 від 29.08.2023 р. відповідає пункту п.п. 2 п. 8.4.2. ПРРЕЕ (п. 1 резолютивної частини), обсяг та вартість, необлікованої електричної енергії, складає: 1153513 кВт*год. на суму 7767231,77 грн. (п. 4 резолютивної частини). Нарахована сума повинна бути сплачена протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунка. При несплаті у зазначений термін, АТ «Харківобленерго» звертається з позовом до суду для примусового стягнення нарахованої суми та має право припинити розподіл (постачання електричної енергії на об`єкт (об`єкти) споживача (п. 7.1. резолютивної частини). Споживач (особа, що порушила ПРРЕЕ) має право оскаржити рішення комісії в суді. У разі звернення до суду споживачу необхідно протягом терміну сплати рахунка повідомити про це АТ «Харківобленерго» (відповідний РРЕ) та надати копію позовної заяви (п. 7.2. резолютивної частини).

Заявник звертає увагу, що сума 7767231,77 грн., зазначена в «Повідомленні про припинення розподілу електроенергії» №743 датованому «09» лютого 2024 р., є нарахуванням за необліковану електричну енергію згідно з Протоколом, а строк 30 календарних днів від дати отримання рахунка, наданий споживачу для оплати рахунка або звернення до суду для оскарження рішення Комісії, з огляду на дату отримання рахунка 27.12.2023 р., починає свій перебіг згідно з ч. 1 ст. 253 ЦК України 28.12.2023 р. та закінчується 26.01.2024 р.

Також, позивач вказує, що відповідно до абзацу 5 пп. 1 п. 7.5. ПРРЕЕ припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі несплати вартості необлікованої електричної енергії внаслідок порушення споживачем цих Правил, визначеної відповідно до законодавства (за умови прийняття судом рішення щодо споживання споживачем необлікованої електричної енергії на користь оператора системи). Крім цього, згідно з абзацом 4 п. 7.11. ПРРЕЕ, на період розгляду судом спірних питань щодо порушення споживачем цих Правил та/або умов договорів, наявність яких передбачена цими Правилами, припинення електропостачання такого споживача, пов`язане з оскаржуваним фактом порушення, не здійснюється за умови своєчасного надання споживачем до моменту відключення відповідної ухвали суду про прийняття позовної заяви до розгляду. Відкриття провадження у справі після факту відключення споживача є підставою для відновлення електропостачання.

Так, відповідно до зазначених вище норм п.п. 7.5., 7.11. ПРРЕЕ та згідно з п. 7.2. резолютивної частини Протоколу, ТОВ «Тайфун-2000» 23.01.2024 року звернулося до Господарського суду Харківської області з позовною заявою до АТ «Харківобленерго» про визнання протиправним та скасування рішення комісії з розгляду актів порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії АТ «Харківобленерго» Північне РРЕ, яке оформлене протоколом № 122282 засідання комісії з розгляду порушення ПРРЕЕ від 18.12.2023 року, та на підставі якого АТ «Харківобленерго» було нараховано Споживачу суму 7767231,77 грн. до сплати. Копія цієї позовної заяви, як це і вимагалося нормами ст. 164 Господарського процесуального кодексу України та п. 7.2. резолютивної частини Протоколу, 22.01.2024 року була відправлена рекомендованим поштовим відправленням з оголошеною цінністю № 6117430313440 до АТ «Харківобленерго» та згідно з даними про трекінг листа з офіційного сайту АТ «Укрпошта» https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html?barcode= отримана АТ «Харківобленерго» 25.01.2024 року, тобто в межах строку на оплату рахунка.

29.01.2024 року суддею Господарського суду Харківської області Сусловою В.В. було винесено ухвалу про відкриття провадження у справі № 922/211/24, якою позовну заяву ТОВ «Тайфун-2000» було прийнято до розгляду та встановлено Відповідачу строк для надання відзиву. Ухвала набрала законної сили 29.01.2024 р. Копія цієї ухвали та довідка про дату набрання чинності міститься в особистому кабінеті АТ «Харківобленерго» в ЄСІТС («Електронний суд»), який був зареєстрований Відповідачем 12.11.2021 р. А отже, заявник вважає, що оскільки рішення Комісії про нарахування Споживачу плати за необліковану електричну енергію на суму 7767231,77 грн. було оскаржено Споживачем відповідно до вимог ПРРЕЕ та п. 7.2. Протоколу, з огляду на зазначені вище норми п. 7.5. та 7.11. ПРРЕЕ, у АТ «Харківобленерго» відсутні правові підстави здійснювати припинення електропостачання Споживача.

Позивач також акцентує увагу, що станом на сьогодні дії Відповідача по справі вказують на те, що не зважаючи на оскарження до суду рішення комісії з розгляду актів порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії АТ «Харківобленерго» Північне РРЕ, яке оформлене протоколом № 122282 засідання комісії з розгляду порушення ПРРЕЕ від 18.12.2023 року, та на підставі якого АТ «Харківобленерго», Відповідач має реальний намір у супереч вимогам законодавства відключити Позивачу електроенергію. При цьому, Відповідач не позбавлений права та технічної можливості здійснити припинення електропостачання Позивача не потрапляючи на його територію з джерел постачання електроенергії які відносяться до технологічної сфери Позивача. А отже, станом на день подання заяви про вжиття заходів забезпечення позову загроза відключення Позивача від електропостачання продовжує існувати, більше того загроза є вкрай реальною, оскільки підтверджується попередженням від АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" про припинення постачання електричної енергії, яке надійшло на адресу позивача 13.02.2024, в якому зазначено, що розподіл електричної енергії буде припинено 20.02.2024.

В той же час, як вказує заявник, за своєю суттю постачання електричної енергії передбачає доволі складну технологічну процедуру. Процес відновлення постачання електричної енергії споживачу з боку постачальника та оператору розподілу систем є тривалим і у разі припинення відповідачем постачання ТОВ "ТАЙФУН - 2000" електричної енергії та встановлення судом безпідставності такого припинення та скасування рішення на підставі якого було нараховано заборгованість, процедура відновлення постачання електричної енергії споживачу займе тривалий проміжок часу. Крім того, будь-яке припинення виробничої діяльності може мати тяжкі економічні наслідки для підприємства. Так станом на сьогодні на підприємстві працює більше 100 працівників, відключення електроенергії зумовить простій усього трудового колективу та величезні збитки для Позивача як роботодавця. До того ж на підприємстві знаходиться багато швидкопсувних тмц, які у випадку відключення електроенергії просто прийдуть у негідність.

Вказане, на думку заявника, свідчить про ускладнення ефективного захисту та поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів ТОВ «ТАЙФУН-2000» за захистом яких підприємство звернулося раніше до суду. Вжиття заходів забезпечення позову сприятиме запобіганню порушення прав позивача на час вирішення спору в суді та в разі задоволення позову забезпечить можливість виконання рішення суду.

Отже, у контексті усього вищевикладеного, Позивач просить суд забезпечити позов до АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" шляхом заборони АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" та його уповноваженим особам вчиняти дії направлені на припинення розподілу електричної енергії Позивачу на підставі не сплати Позивачем 7767231,77 грн. визначених оскаржуваним рішенням комісії з розгляду актів порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії АТ «Харківобленерго» Північне РРЕ, яке оформлене протоколом № 122282 засідання комісії з розгляду порушення ПРРЕЕ від 18.12.2023 року.

Згідно ст.ст. 73, 74, 77, 79 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Відповідно до змісту «Повідомлення про припинення розподілу електроенергії» №743 від 09.02.2024, Акціонерне товариство «Харківобленерго» Північний РРЕ повідомляє про наступне: «Оплату заборгованості по КРЕ у сумі 16484,16 грн. (01/24); по акту ПРРЭЭ у розмірі 7767231,77 (12/23); 3% річних у сумі 3183,08 грн. (01/24), Вам необхідно перерахувати на наш поточний рахунок НОМЕР_1 в Філія ХОУ АТ «Ощадбанк», м. Харків, код ЄДРПОУ 00131954, індивідуальний податковий номер 001319520396.

У зв`язку з наявністю заборгованості, розподіл електроенергії буде припинено з 08:00 20 лютого 2024р.».

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 19.02.2024 в задоволенні заяви ТОВ «Тайфун-2000» про забезпечення позову (вх. № 4377 від 15.02.2024) було відмовлено з урахуванням того, що у повідомленні про відключення зазначені й інші суми, які не оскаржуються і це може привести до втручання у господарську діяльність відповідача.

Разом з цим, звертаючись до суду із заявою про забезпечення позову (вх. № 4638 від 19.02.2024), заявник повідомляє, що заборгованість по КРЕ у сумі 16484,16 грн. (01/24) станом на 14.02.2024 р. відсутня, оплата здійснена 13.02.2024 р. Вказане підтверджується платіжною інструкцією № 13010 від 13.02.2024 на суму 16484,16 грн.

Також заявник вказує, що заборгованість 3% річних у сумі 3183,08 грн. (01/24), зазначена у «Повідомленні про припинення розподілу електроенергії» №743 датованому «09» лютого 2024 р., нарахована за 5 днів січня 2024 р. (27.01.2024 - 31.01.2024), які минули після кінцевої дати сплати рахунка за необліковану електричну енергію на суму 7767231,77 грн., рішення про нарахування якої саме по собі є предметом судового розгляду у справі №922/211/24. Отже, оскільки заборгованість є предметом судового розгляду зазначена сума нарахованої на неї штрафної санкції 3% річних не підлягає стягненню та не може бути підставою для припинення електропостачання з огляду на норми ПРРЕЕ, викладені в заяві. До того ж станом на сьогодні рахунок на цю суму самим Відповідачем скасовано. При цьому, основна сума, стосовно якої надійшло повідомлення про відключення електроенергії це саме 7 776 231,77 грн. щодо якої й розглядається справа.

Таким чином, з вищенаведеного вбачається, що станом на сьогодні відсутні обставини, які стали підставою для відмови у задоволенні заяви про забезпечення позову за вх. № 4377 від 15.02.2024.

Разом з тим, згідно із частиною першою статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" при здійсненні судочинства суди застосовують Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Статтею 6 вказаної Конвенції передбачено, зокрема, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Відповідно до статті 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі Пантелеєнко проти України (п. 77, Заява № 11901/02) зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом. Існування такого засобу повинно бути достатнім не тільки в теорії, але й на практиці, без чого йому бракуватиме необхідної доступності та ефективності.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 20.07.2004 у справі Шмалько проти України (п. 43, Заява № 60750/00) наголосив, що пункт 1 статті 6 гарантує кожному право на звернення до суду або арбітражу з позовом стосовно будь-яких його цивільних прав та обов`язків. Таким чином, ця стаття проголошує право на суд, одним з аспектів якого є право на доступ, тобто право подати позов з приводу цивільно-правових питань до суду. Однак це право було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов`язкову силу, не виконувалося на шкоду одній зі сторін. Було б незрозуміло, якби стаття 6 детально описувала процесуальні гарантії, які надаються сторонам у спорі, а саме: справедливий, публічний і швидкий розгляд, - і, водночас, не передбачала виконання судових рішень. Якщо тлумачити статтю 6 як таку, що стосується виключно доступу до судового органу та судового провадження, то це могло б призводити до ситуацій, що суперечать принципу верховенства права, який договірні держави зобов`язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію. Отже, для цілей статті 6 виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина судового розгляду ("Горнсбі проти Греції" від 19.03.1997).

Ефективність правосуддя залежить і від виконання судового рішення.

А отже, зважаючи на вищенаведені доводи позивача та подані до суду докази, суд приходить до висновку, що обраний заявником спосіб забезпечення позову щодо заборони вчиняти дії, пов`язані з припинення та/або обмеження постачання та/або розподілу (передачі) електричної енергії та/або відключення від електропостачання співвідноситься з предметом поданого позову. При цьому, забезпечення позову у вигляді заборони відповідачу та третій особі вчиняти дії щодо припинення розподілу електричної енергії позивачу є необхідним, оскільки до вирішення судом питання правомірності рішення комісії з розгляду актів порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії АТ «Харківобленерго» Північне РРЕ, яке оформлене протоколом № 122282 засідання комісії з розгляду порушення ПРРЕЕ від 18.12.2023 року, та на підставі якого АТ «Харківобленерго» було нараховано Споживачу суму 7767231,77 грн. існує реальна загроза відключення Позивачу електроенергії 20.02.2024 о 08:00 год. та настання для Позивача негативних наслідків. Разом з цим, суд враховує, що вжиття заходів забезпечення позову сприятиме запобіганню порушення прав позивача на час вирішення спору в суді та в разі задоволення позову забезпечить можливість виконання рішення суду.

Таким чином, підсумовуючи викладене, суд вважає за доцільне заяву ТОВ «Тайфун-2000» (вх. № 4638 від 19.02.2024) про забезпечення позову задовольнити.

При цьому, суд звертає увагу, що під час вирішення питання щодо забезпечення позову, обґрунтованість позову не досліджувалась, адже питання обґрунтованості заявлених позовних вимог є предметом дослідження судом під час розгляду спору по суті.

Згідно із ч. 6 ст. 140 ГПК України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

Частинами 1 та 4 ст. 141 ГПК України встановлено, що суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення). Питання застосування зустрічного забезпечення вирішується судом в ухвалі про забезпечення позову або в ухвалі про зустрічне забезпечення позову. Якщо клопотання про зустрічне забезпечення подане після застосування судом заходів забезпечення позову, питання зустрічного забезпечення вирішується судом протягом десяти днів після подання такого клопотання.

З урахуванням відсутності у суду інформації з приводу можливих збитків відповідача у зв`язку із вжиттям заходів забезпечення позову, правові підстави для зустрічного забезпечення наразі не вбачаються.

Суд доводить до відома сторін, що відповідно до ч. 8 ст. 140 ГПК України ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи. Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 145 ГПК України у разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 144 ГПК України особи, винні в невиконанні ухвали про забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом.

Керуючись статтями 136, 137, 138, 140, 145, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву ТОВ «Тайфун-2000» про забезпечення позову (вх. № 4638 від 19.02.2024) - задовольнити.

Забезпечити позов шляхом заборони АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" та його уповноваженим особам на час розгляду справи 922/211/24 вчиняти дії направлені на припинення розподілу електричної енергії ТОВ "ТАЙФУН-2000" у зв`язку із не сплатою ТОВ "ТАЙФУН-2000" 7767231,77 грн. визначених оскаржуваним у цій справі рішенням комісії з розгляду актів порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії АТ «Харківобленерго» Північне РРЕ, яке оформлене протоколом № 122282 засідання комісії з розгляду порушення ПРРЕЕ від 18.12.2023 року.

Ця ухвала про забезпечення позову є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Стягувачем за цією ухвалою є: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАЙФУН-2000" (61051, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 339, код ЄДРПОУ 30990063).

Боржником за цією ухвалою є: Акціонерне товариство "Харківобленерго" (61037, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 149, код ЄДРПОУ 00131954).

Питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу.

Згідно з приписами ст. 235 ГПК України ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду, протягом 10 днів з дня складання повного тексту ухвали, відповідно до ст. 256 ГПК України.

Ухвалу підписано 19.02.2024.

Суддя В.В. Усата

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі - http://reyestr.court.gov.ua.

Часті запитання

Який тип судового документу № 117073837 ?

Документ № 117073837 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 117073837 ?

Дата ухвалення - 19.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117073837 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117073837 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 117073837, Commercial Court of Kharkiv Oblast

The court decision No. 117073837, Commercial Court of Kharkiv Oblast was adopted on 19.02.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 117073837 refers to case No. 922/211/24

This decision relates to case No. 922/211/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 117073836
Next document : 117073838