Decision № 116983331, 14.02.2024, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
14.02.2024
Case No.
904/6395/23
Document №
116983331
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2024р. Справа № 904/6395/23

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛТД САТО», м. Дніпро

До: Акціонерного товариства «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», м. Новомосковськ

Про: стягнення 14 975,54грн.

Суддя Васильєв О.Ю.

Без участі представників сторін

СУТЬ СПОРУ:

ТОВ «ЛТД САТО» (позивач) звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до АТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» (відповідач) про стягнення 14 975,54грн. (в т.ч. : 13 440,00грн. - основний борг, 1 326,64грн. - пеня, 101,24грн. - 3% річних та 107,52грн. - інфляційні втрати) заборгованості , що виникла внаслідок неналежного виконання відповідачем зобов`язань за договором поставки №16/22 від 28.01.22р. (укладеним між сторонами).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.23р. відкрите провадження у справі та вирішено її розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників за наявними в ній документами.

АТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» (відповідач) своїм правом на подання відзиву на позов не скористався, про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі був повідомлений належним чином, що підтверджується наявною в матеріалах справи довідкою про доставку 13.12.23р. копії ухвали суду в його електронний кабінет , зареєстрований у підсистемі Електронний суд ЄСІТС.

Відповідно до ч.2 ст.178 ГПК України у раз неподання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані докази, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

28.01.22р. між АТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» (покупець) між ТОВ «ЛТД САТО» (постачальник) укладено договір поставки №16/22, відповідно до умов якого постачальник зобов`язується передати у власність покупцю, а покупець прийняти та оплатити продукцію матеріально-технічного призначення. Найменування, асортимент, кількість, ціна, умови та строки поставки товару зазначаються у специфікаціях, які оформляються у вигляді додатків і складають невід`ємну частину цього договору (п.1.1) За взаємною згодою сторін в процесі виконання цього договору можуть бути змінені найменування, асортимент, кількість, ціна, умови та строки поставки товару, які внесені до положень цього договору та додатків до нього. Будь-які зміни мають бути оформлені у вигляді додаткових угод (п.1.2) Ціна за одиницю виміру товару, яка зазначена в узгодженні сторонами специфікаціях, є фіксованою і не підлягає збільшенню, якщо інше не обумовлено у специфікаціях.(п.2.3) Сума цього договору визначається як загальна вартість товару, поставленого за весь період дії цього договору на підставі оформлених сторонами специфікацій (п.2.4) Товар поставляється узгодженими партіями протягом терміну дії цього договору строк поставки товару зазначається у специфікаціях (п.3.2) Товар передається постачальником покупцю на підставі видаткової накладної з відміткою покупця про приймання товару, якщо інше не обумовлено у специфікаціях (п.3.5). Датою поставки товару і датою переходу права власності на товар є дата, зазначена покупцем у видатковій накладній при прийманні товару. Сторони у специфікації можуть обумовити інші умови визначення дати поставки товару і дати переходу права власності на товар (п. 3.6) Разом з товаром постачальник передає покупцю наступні документи: рахунок-фактуру; видаткову накладну; сертифікат якості виробника; документи, визначені відповідною специфікацією. Всі первинні документи повинні бути підписані уповноваженою та не особою з розшифруванням її підпису та завірені печаткою постачальника (п.3.7) Постачальник зобов`язаний надати покупцю податкову накладну в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України. Податкова накладна повинна бути складена велектронній формі, завірена електронним цифровим підписом уповноваженої особи та зареєстрована в Єдиному державному реєстрі податкових накладних у відповідності до положень Податкового кодексу України. У випадку зміни вимог щодо оформлення податкової накладної, порядку її реєстрації, надання та коригування. постачальник застосовує чинні нормативні акти для виконання зобов`язань зазначених в даному пункті договору. Умовами (п.3.8) Розрахунки за цим договором покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на рахунок постачальника в порядку та строки, зазначені у специфікаціях. При здійсненні оплати на умовах передплати покупець перераховує грошові кошти у розмірі вартості узгодженої партії товару. При здійсненні оплати з відстрочкою платежу покупець перераховує грошові кошти за фактично прийняту вагу/кількість товару (п. 4.1) Покупець здійснює оплату товару на підставі наданих постачальником документів: оригіналу рахунка-фактури при здійсненні оплати на умовах передплати; оригіналу рахунка-фактури та податкової накладної при здійсненні оплати з відстрочкою платежу. У випадку ненадання постачальником зазначених документів, або надання їх таким чином, що робить неможливим здійснення покупцем оплати товару в строки, зазначені у специфікаціях, Покупець звільняється від відповідальності за порушення строків оплати, а саме: штрафні санкції не застосовуються, три відсотка річних та індекс інфляції не нараховується.(п.4.2) Покупець має право збільшити строк оплати товару пропорційно часу прострочення надання постачальником всіх товаросупроводжувальних документів (п.4.3) При заповненні платіжних документів сторони зобов`язуються вказувати номер і дату документа (договору, специфікації або додатка) по якому повинен здійснюватися платіж (п.4.4) У випадку виявлення недостачі, або неякісного/некомплектного товару, покупець сповіщає постачальника про необхідність участі його представника в сумісній перевірці та оформленні рекламаційного акту. Відповідальність за участь представника виробника в прийманні такого товару покладається на постачальника.(п.6.2) Згідно п. 7.2 договору у випадку порушення строків оплати покупець сплачує постачальнику пеню у розмірі не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, від несплаченої суми за кожен день прострочення.

Строк дії цього договору встановлюється на період з 28.01.2022 року по 31.12.2024 року, а в частині не виконаних зобов`язань-до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов`язань.(п.11.2)

14.08.23р. сторонами укладено специфікацію (додаток №8), в якій погоджено поставку товару стрічка гумова 6х100х2800 мм б/в у кількості 400,000 шт. за ціною 50,00грн. Загальною вартістю 24 000,00грн. з ПДВ. Строк поставки протягом 10 календарних днів з дати цієї специфікації, яка вказана у правому верхньому куті перед текстом документа. Датою поставки і датою переходу права власності на товар вважається дата, зазначена покупцем у видатковій накладній (п.2) Розрахунок за поставлений по даній специфікації товар покупець здійснює протягом 20 календарних днів від дати поставки (п.5).

На виконання умов договору та специфікації позивачем здійснено поставку відповідачу товар на загальну суму 24 000,00грн., що підтверджується підписаною сторонами видатковою накладною №25 від 17.08.23р.

Однак, відповідачем не виконані належним чином зобов`язання щодо оплати поставленого товару та здійснено лише часткову оплату у розмірі 10 560,00грн., що підтверджується наявним в матеріалах справи платіжним дорученням №1698 від 18.09.23р. Заборгованість відповідача на час розгляду справи складає 13 440,00грн. Доказів сплати вказаної заборгованості сторонами не надано.

Крім основної заборгованості, позивачем нараховано на підставі п.7.2 договору пеню за період з 07.09.23р. по 28.11.23р. у розмірі 1 326,64грн., також відповідно до ст. 625 ЦК України за вказаний період нараховано 3% річних у розмірі 101,24грн. та інфляційні втрати у розмірі 107,52грн.

Відповідно до ст. 265 ГК України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно ч.ч. 4, 6 ст. 231 ГК України, у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Як вище встановлено судом, в договорі сторони не встановили конкретний розмір пені, а лише обмежили її розмір подвійною обліковою ставкою НБУ (не більше подвійної облікової ставки НБУ). Таким чином, оскільки сторони не узгодили в договорі конкретний розмір пені, то нарахування її позивачем у розмірі подвійної облікової ставки НБУ є неправомірним, у зв`язку з чим, позовні вимоги в цій частині задоволенню не підлягають.

Відповідно до статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання на вимогу кредитора, зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 відсотки річних від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не встановлений договором або законом.

Позивачем надано розрахунок 3% річних за період з 07.09.23р. по 28.11.23р. у розмірі 101,24грн. та інфляційні втрати за вказаний період , що складають 107,52грн.

У складі судових витрат позивач також просить стягнути з відповідача витрати на правничу допомогу в розмірі 4 000,00грн.

Статтею 123 ГПК України передбачено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, зокрема, належать витрати на професійну правничу допомогу. Відповідно до частин 1 та 2 статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Відповідно до ч. 8 ст. 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

В обґрунтування суми понесення витрат на правову допомогу у розмірі 4 000,00грн., позивачем подано договір №2011 01 про надання правової допомоги від 20.11.23р., укладений між адвокатом Денисенко Т.М. та ТОВ «ЛТД САТО», а також договір №1809-01 про надання юридичних послуг від 18.09.23р., укладений між ФОП Денисенко Т.М. та ТОВ «ЛТД САТО», ордер серії АЕ №1236518 від 28.11.23р., свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю серії ДП №2863 від 31.10.14р. на ім`я Денисенко Т.М.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»? гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

На виконання умов договору ФОП Денисенко Т.М. виставлено рахунок №77 від 18.09.23 на суму 4 000,00грн., який оплачений замовником, що підтверджується платіжною інструкцією №148 від 24.11.23р. на суму 4 000,00грн.

Оцінюючи зазначені докази в сукупності, суд дійшов висновку, що позивачем доведено розмір понесених ним витрат на професійну правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

За змістом ч.5 ст.126 ГПК України, суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, якщо їх розмір не відповідає вимогам ч. 4 даної статті.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (ч. 6 ст.126 ГПК України).

Зважаючи на відсутність заперечень відповідача стосовно розміру витрат на правничу допомогу, суд дійшов висновку, що сума відповідних витрат підлягає відшкодуванню за рахунок відповідача у розмірі 3 645,65грн. (пропорційно до задоволених позовних вимог в силу приписів ч.4 ст. 129 ГПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 178, 233, 238, 240, 241, 247-252 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

1.Позовні вимоги задовольнити частково.

2.Стягнути з відповідача Акціонерного товариства "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" (51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 115; код ЄДРПОУ 05393139) на користь позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛТД САТО" (49049, м. Дніпро, вул. Верхоянська, буд. 49, кв. 1, код ЄДРПОУ 44536056): 13 440,00грн. - заборгованості, 101,24грн. - 3% річних, 107,52грн. - інфляційних втрат, 2 446,23грн. - витрат на сплату судового збору, 3 645,65грн. - витрат на професійну правничу допомогу. Видати відповідний наказ після набрання рішенням чинності.

3. В іншій частині позовних вимог - відмовити.

Відповідно до ч. 4 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України рішення складено та підписано без його проголошення 14.02.24р.

Відповідно до вимог ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно до вимог ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду , зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 257 ГПК України апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя Васильєв О.Ю.

Часті запитання

Який тип судового документу № 116983331 ?

Документ № 116983331 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 116983331 ?

Дата ухвалення - 14.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116983331 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116983331 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 116983331, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 116983331, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 14.02.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find important data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key data conveniently.

The court decision No. 116983331 refers to case No. 904/6395/23

This decision relates to case No. 904/6395/23. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 116983327
Next document : 116983333