Court decree № 116886527, 05.02.2024, Commercial Court of Donetsk Oblast

Approval Date
05.02.2024
Case No.
905/55/24
Document №
116886527
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649

_________________

У Х В А Л А

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

05.02.2024р. Справа № 905/55/24

Господарський суд Донецької області у складі судді Зекунова Е.В., за участю секретаря судового засідання Кухтик С.Ю. розглянув у відкритому засіданні матеріали

за заявою кредитора (заявника) Акціонерного товариства «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» м.Запоріжжя

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 31831942), м.Курахове Донецької області,

про відкриття провадження у справі про банкрутство, -

Представники сторін участь у судовому засіданні не приймали.

В С Т А Н О В И В :

Акціонерне товариство «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» звернулось до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 31831942), м.Курахове Донецької області в порядку норм Кодексу України з процедур банкрутства.

В обґрунтування поданої заяви АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» вказує про наявну заборгованість ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» перед кредитором-заявником на загальну суму у розмірі 24 351 878,09 грн., з яких: 17 238 347,73 грн. - основний борг, 5 859 620,18 грн. - інфляційне збільшення суми боргу, 1 159 730,18 грн. 3% річних, яка виникла у зв`язку з неналежним виконанням низки договорів.

Ухвалою суду від 23.01.2024 заяву АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» про відкриття провадження у справі про банкрутство прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 05.02.2024.

29.01.2024 до суду від ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» надійшов відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якому Товариство визнало суму боргу вказану у заяві АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», та повідомило суд, що неспроможне виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав, у зв`язку зі скрутним фінансовим станом. Боржник не надав суду належних та допустимих доказів, які можуть підтвердити спроможність виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість

Суд вжив всі залежні від нього заходи для належного повідомлення сторін про розгляд судової справи і забезпечення явки їх представників в судове засідання.

ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО та АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

30.01.2024 до суду від АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» надійшло клопотання про розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», за наявними матеріалами у справі, без участі його представника.

Судове засідання 05.02.2024 відбулося за відсутності представників заявника та боржника.

Згідно приписів ч. 2 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства, підготовче засідання суду проводиться не пізніше 14 днів з дня постановлення ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов`язань кредиторам тощо) - не пізніше 20 днів.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства не перешкоджають проведенню засідання.

Враховуючи належне повідомлення сторін про дату, час та місце розгляду справи, та клопотання заявника, суд дійшов розглянув справу за відсутності представників АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», за наявними у справі письмовими доказами.

Розглянувши матеріали справи, господарський суд дійшов до висновку про наявність правових підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи (ч.2).

Якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість (ч.3)

З матеріалів справи вбачається, що кредиторська заборгованість ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» перед АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» складає 24 351 878,09 грн., з яких: 17 238 347,73 грн. - основний борг; 5 859 620,18грн. - інфляційне збільшення суми боргу; 1 159 730,18 грн. 3% річних.

В обґрунтування підстав звернення з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство кредитор вказує, що вказана заборгованість утворилась через невиконання ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» низки договорів.

1. 22.10.2020 між ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (Покупець) та АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (Постачальник) укладено Договір поставки № 6954-ВЭ-КУТЭС (надалі - Договір).

Згідно пункту 1.1. вказаного договору Постачальник зобов`язується поставити у власність Покупця ТМЦ (далі - Продукція), в асортименті, кількості, в строки, за ціною і з якісними характеристиками, погодженими Сторонами в цьому Договорі і Специфікаціях, які є невід`ємними частинами цього Договору.

Відповідно до п. 1.2. Договору, Покупець зобов`язується прийняти поставлену у його власність Продукцію і сплатити її вартість відповідно до умов цього Договору.

Пункт 5.4. договору передбачає, що розрахунки за поставлену Постачальником Продукцію за цим Договором здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 5 (п`яти) робочих днів з 10-го календарного дня від дати поставки відповідної Продукції у разі належним чином оформленої податкової накладної, а також документів, передбачених розділом 3 цього Договору. Датою оплати вважається дата списання коштів з поточного рахунку Покупця.

Строк дії договору - до 31.12.2020. (п. 8.1.), який було продовжено Додатковою угодою № 3 від 30.12. до 31.12.2021.

Специфікацією №2 від 10.12.2020 Сторони погодили поставку Продукції на суму 11930,10 грн. Відповідно до п.3 розрахунки за Продукцію, що поставляється Постачальником за цією Специфікацією до Договору здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 5 (п`яти) робочих днів з 10-го календарного дня з дати поставки Продукції.

23.12.2023 Покупець отримав від Постачальника по Специфікації № 2 від 10.12.2020 Продукцію на суму 11930,10 грн.

Поставка Продукції підтверджується такими документами: прибутковим ордером № 5001869255 від 22.12.2020; видатковою накладною від 22.12.2020 №91408965; рахунком фактурою від 22.12.2020 №91408965; товарно-транспортною накладною №51 від 22.12.2020.

Відповідно до умов даного договору Покупець повинен був сплатити Постачальнику 11930,10 грн. до 12.01.2021.

В порушення зобов`язання, передбаченого п. 1.2. Договору, Покупцем поставлений Товар не сплачено.

Сторонами складено акт звірки взаємних рахунків за договором поставки № 6954-ВЭ-КУТЭС, яким підтверджено наявну заборгованість ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» в сумі 11 930,10 грн.

Станом на дату подачі заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство вказана заборгованість перед кредитором не погашена та визнана боржником у повному обсязі.

Заявником подані належні та допустимі докази, що підтверджують викладені обставини.

2. 01.11.2021 між АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (Первісний кредитор) та ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (Новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги.

Пунктом 1.1. Договору про відступлення права вимоги від 01.11.2021 передбачено, що Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги, належне Первісному кредиторові на підставі договору купівлі - продажу природного газу № 3-1-2014/060-ПТ-ПР від 23.12.2014 (надалі - «Основний договір») у розмірі 3 160 747,29 грн. до АТ «НАК «Нафтогаз України» (надалі - «Боржник»).

Копія договору купівлі - продажу природного газу №3-1-2014/060-ПТ-ПР від 23.12.2014 та копія акту звірки взаємних розрахунків між АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» додано до заяви.

Відповідно до п. 2.1. Договору про відступлення права вимоги від 01.11.2021, за відчуження права вимоги до Боржника Новий кредитор зобов`язується сплатити Первісному кредитору грошові кошти у розмірі 3 160 747,29 грн. (три мільйони сто шістдесят тисяч сімсот сорок сім грн. 29 коп.) шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Первісного кредитора у строк до 01.05.2022.

В порушення зобов`язання, передбаченого п. 2.1. Договору Новий кредитор не сплатив Первісному кредитору грошові кошти у розмірі 3 160 747,29 грн.

Сторонами складено акт звірки взаємних рахунків, яким підтверджено наявну заборгованість ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» за договором відступлення в сумі 3 160 747,29 грн.

Станом на дату подачі заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство вказана заборгованість перед кредитором не погашена та визнана боржником у повному обсязі.

Заявником подані належні та допустимі докази, що підтверджують викладені обставини.

3. 17.06.2020 між ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ «КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 26160824 (Покупець) та ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ «ЗАПОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ «АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 38024583 (Постачальник) укладено договір поставки № 6747-ВЭ-КуТЭС3.

Пунктом 1.1. договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020 Сторони передбачили, що Постачальник зобов`язується поставити у власність Покупця ТМЦ (далі - Продукція), в асортименті, кількості, в строки, за ціною і з якісними характеристиками, погодженими Сторонами в цьому Договорі і Специфікаціях, які є невід`ємними частинами цього Договору.

Відповідно до п. 1.2. договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020, Покупець зобов`язується прийняти поставлену у власність Продукцію і сплатити її вартість відповідно до умов цього Договору.

Розрахунок за поставлену Постачальником Продукцію за цим Договором здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 5 (п`яти) робочих днів з 10-го календарного дня від дати поставки відповідної Продукції у разі належним чином оформленої податкової накладної, а також документів, передбачених розділом 3 цього Договору. Датою оплати вважається дата списання коштів з поточного рахунку Покупця (п.5.4).

Строк дії договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС до 31.12.2020 включно, а в частині виконання зобов`язань - до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором, що виникли під час дії Договору (п.8.1.).

Додатковою угодою № 3 від 30.12.2020 строк дії Договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020 продовжено до 31.12.2021.

Додатковою угодою № 4 від 01.01.2022 строк дії Договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020 продовжено до 31.12.2022.

06.05.2021 Покупець отримав від Постачальника по Специфікації № 4 від 01.05.2021 до Договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020 Продукцію на суму 96 317,64 грн.

Поставка Продукції підтверджується такими документами: прибутковим ордером № 5002054381; видатковою накладною від 06.05.2021 № 91512848 до договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020; рахунком фактурою від 06.05.2021 № 91512848 до договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020; товарно-транспортною накладною № 78 від 06.05.2021.

Відповідно до п. 5.4. договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020, Покупець повинен був сплатити Постачальнику 96 317,64 грн. до 21.05.2021 включно.

В порушення зобов`язання, передбаченого п. 1.2. Договору, Покупцем поставлений Товар не сплачено.

29.06.2021 Покупець отримав від Постачальника по Специфікації № 5 від 03.05.2021 до Договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020 Продукцію на суму 4,64 грн (3,78 грн. без ПДВ).

Поставка Продукції підтверджується такими документами: прибутковим ордером № 5002089167; видатковою накладною від 29.06.2021 № 91562110 до договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020; рахунком фактурою від 29.06.2021 № 91562110 до договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020; товарно-транспортною накладною № 101 від 29.06.2021.

Строк оплати до 16.07.2021 включно. Станом на дату звернення до суду із заявою Товар не сплачено.

29.06.2021 Покупець отримав від Постачальника по Специфікації № 5 від 17.06.2021 до Договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020 Продукцію на суму 8 783,51 грн.

Поставка Продукції підтверджується такими документами: прибутковим ордером № 5002089166; видатковою накладною від 29.06.2021 № 91590768 до договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020; рахунком фактурою від 29.06.2021 № 91590768 до договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020; товарно-транспортною накладною № 101 від 29.06.2021.

Строк оплати до 16.07.2021 включно. Станом на дату звернення до суду із заявою Товар не сплачено.

06.10.2021 Покупець отримав від Постачальника по Специфікації № 6 від 01.10.2021 до Договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020 Продукцію на суму 355,61 грн.

Поставка Продукції підтверджується такими документами: прибутковим ордером № 5002229043; видатковою накладною від 06.10.2021 № 91685922 до договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020; рахунком фактурою від 06.10.2021 № 91685922 до договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020; Експрес - накладною № 59000739933755 від 07.10.2021.

Строк оплати до 22.10.2021 включно. Станом на дату звернення до суду із заявою Товар не сплачено.

30.12.2021 Покупець отримав від Постачальника по Специфікації № 7 від 23.12.2021 до Договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020 Продукцію на суму 2 121 грн.

Поставка Продукції підтверджується такими документами: прибутковим ордером № 5002333767; видатковою накладною від 24.12.2021 № 91774655 до договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020; рахунком фактурою від 24.12.2021 № 91774655 до договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020; Експрес - накладною № 59000774255016 від 24.12.2021.

Строк оплати до 14.01.2022 включно. Станом на дату звернення до суду із заявою Товар не сплачено.

24.01.2022 Покупець отримав від Постачальника по Специфікації № 8 від 17.01.2022 до Договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020 Продукцію на суму 4 306,46 грн.

Поставка Продукції підтверджується такими документами: прибутковим ордером № 5002364967; видатковою накладною від 19.01.2022 № 91781045 до договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020; рахунком фактурою від 19.01.2022 № 91781045 до договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020; Експрес - накладною № 59000784421797 від 19.01.2022.

Строк оплати до 10.02.2022 включно. Станом на дату звернення до суду із заявою Товар не сплачено.

28.01.2022 Покупець отримав від Постачальника по Специфікації № 9 від 28.01.2022 до Договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020 Продукцію на суму 1 044,38 грн.

Поставка Продукції підтверджується такими документами: прибутковим ордером № 5002373111; видатковою накладною від 28.01.2022 № 91801903 до договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020; рахунком фактурою від 28.01.2022 № 91801903 до договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020; Експрес - накладною № 59000788131849 від 28.01.2022.

Строк оплати до 14.02.2022 включно. Станом на дату звернення до суду із заявою Товар не сплачено.

Загальна заборгованість по Договору поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020 становить 112 933,24 грн.

Сторонами складено акт звірки взаємних рахунків, яким підтверджено наявну заборгованість ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» за договором поставки № 6747-ВЭ-КУТЭС від 17.06.2020 в сумі 112 933,24 грн.

Станом на дату подачі заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство вказана заборгованість перед кредитором не погашена та визнана боржником у повному обсязі.

Заявником подані належні та допустимі докази, що підтверджують викладені обставини.

Щодо процесуального статусу відокремленого підрозділу юридичної особи.

Положеннями частин першої, другої статті 55 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючі господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Суб`єктами господарювання є: господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Відповідно до статті 80 Цивільного кодексу України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Згідно з частинами другою, третьою статті 81 Цивільного кодексу України юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом.

Частиною четвертою статті 91 Цивільного кодексу України визначено, що цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Водночас, частинами першою, другою, третьою, п`ятою статті 95 Цивільного кодексу України унормовано, що філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності (частина четверта статті 95 Цивільного кодексу України).

Аналіз наведених норм права дає підстави для висновку про те, що філії та представництва господарюючого суб`єкта, які не є юридичними особами, не наділені цивільною процесуальною дієздатністю та не можуть виступати стороною у господарському процесі. Тому справи, в яких відповідачем виступає філія чи представництво суб`єкта господарювання, не підлягають розгляду в порядку господарського судочинства, у зв`язку із відсутністю сторони у господарському процесі, до якої пред`явлено позов, а отже неможливістю вирішення господарського спору.

З урахуванням цивільно-правового статусу філій та представництв - як складової частини юридичної особи, участь у певних процесуальних відносинах має приймати лише юридична особа, якою створені ці відокремлені підрозділи.

Аналогічні висновки щодо процесуального статусу філій та представництв зроблені Касаційним цивільним судом у складі Верховного Суду (щодо цивільного процесу) у постановах від 14.06.2021 у справі № 760/32455/19, від 07.07.2021 у справі № 712/13066/18, від 10.11.2021 у справі № 552/2889/20, від 09.02.2022 у праві № 607/4090/21, від 09.02.2022 у справі № 213/4206/19, від 18.05.2022 у справі № 552/3667/19, від 08.03.2023 у справі № 464/4338/21.

4. 25.01.2021 між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» в особі ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЛУГАНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ПОКУПЕЦЬ) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» в особі ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ «АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ПОСТАЧАЛЬНИК), укладено Договір поставки № 5730-ВЭ-ЛуТЭС.

Пунктом 1.1. визначено, що Постачальник зобов`язується поставити у власність Покупця ТМЦ (далі - Продукція), в асортименті, кількості, в строки, за ціною і з якісними характеристиками, погодженими Сторонами в цьому Договорі і Специфікаціях, які є невід`ємними частинами цього Договору.

Відповідно до п. 1.2. Покупець зобов`язується прийняти поставлену у його власність Продукцію і сплатити її вартість відповідно до умов цього Договору.

Пунктом 5.4. визначено, що розрахунки за поставлену Постачальником Продукцію за цим Договором здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 5 (п`яти) робочих днів з 60-го календарного дня від дати поставки відповідної Продукції у разі належним чином оформленої податкової накладної, а також документів, передбачених розділом 3 цього Договору. Датою оплати вважається дата списання коштів з поточного рахунку Покупця.

Строк дії договору - до 31.12.2021 включно, а в частині виконання зобов`язань - до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором, що виникли під час дії Договору (п.8.1).

Додатковою угодою № 1 від 31.12.2021 сторони погодили, що договір поставки № 5730-ВЭ-ЛуТЭС вважається щорічно продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або про перегляд його умов.

Заяв про припинення дії Договору поставки № 5730-ВЭ-ЛуТЭС від 25.01.2021 не зроблено, таким чином, договір поставки № 5730-ВЭ-ЛуТЭС від 25.01.2021 є таким, що діє на момент подання заяви до суду.

07.02.2022 Покупець отримав від Постачальника по Специфікації № 10 від 14.01.2022 Продукцію на суму 104 663,60 грн.

Поставка Продукції підтверджується такими документами: видатковою накладною 07.02.2022 № 91819680 до договору поставки № 5730-ВЭ-ЛуТЭС від 25.01.2021; рахунком фактурою від 07.02.2022 № 91819680 до договору поставки № 5730-ВЭ-ЛуТЭС від 25.01.2021; товарно-транспортною накладною № 91819680 від 07.02.2022.

Відповідно до п. 5.4. договору, Покупець повинен був сплатити Постачальнику 104 663,60 грн. до 15.04.2022 включно, проте Покупцем поставлений Товар не оплачено.

07.02.2022 Покупець отримав від Постачальника по Специфікації № 11 від 07.02.2022 Продукцію на суму 6 734,05 грн.

Поставка Продукції підтверджується такими документами: видатковою накладною 07.02.2022 № 91826836 до договору поставки № 5730-ВЭ-ЛуТЭС від 25.01.2021; рахунком фактурою від 07.02.2022 № 91826836 до договору поставки № 5730-ВЭ-ЛуТЭС від 25.01.2021; товарно-транспортною накладною № 91826836 від 07.02.2022.

Строк оплати 6 734,05 грн. до 15.04.2022 включно, проте Покупцем поставлений Товар не оплачено.

19.07.2023 між АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (Сторона-1) та ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (Сторона-2) укладено угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог, відповідно до якої зобов`язання Сторони-2 перед Стороною-1 за Договором № 5730-ВЭ-ЛуТЭС від 25.01.2021, згідно п. 2. Угоди припиняється у повному обсязі у сумі 17 760,00 грн (Сімнадцять тисяч сімсот шістдесят гривень 00 копійок ), у т. ч. ПДВ 2 960,00 грн (Дві тисячі дев`ятсот шістдесят гривень 00 копійок).

19.07.2023 між АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (Сторона-1) та ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (Сторона-2) також укладено угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог, відповідно до якої зобов`язання Сторони-2 перед Стороною-1 за Договором № 5730-ВЭ-ЛуТЭС від 25.01.2021 р, згідно п. 2. Угоди припиняється частково у сумі 37 421,72 грн.

Внаслідок укладення вказаних вище угод про зарахування зустрічних однорідних вимог, заборгованість ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» перед АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» по Договору поставки № 5730-ВЭ-ЛуТЭС від 25.01.2021 зменшилась з 111 397,65 грн. (104 663,60 + 6 734,05 = 111 397,65 грн.) до 56 215,93 грн. (111 397,65 - 17 760,00 - 37 421,72 = 56 215,93 грн.).

Сторонами складено акт звірки взаємних рахунків, яким підтверджено наявну заборгованість ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» за договором поставки № 5730-ВЭ-ЛуТЭС від 25.01.2021 в сумі 56 215,93 грн.

Станом на дату подачі заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство вказана заборгованість перед кредитором не погашена та визнана боржником у повному обсязі.

Заявником подані належні та допустимі докази, що підтверджують викладені обставини.

5. 11.07.2017 між ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (Поклажодавець) та АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (Зберігач) укладено Договір про відповідальне зберігання № 2421-ВЭ-ЛуТЕС (надалі - Договір).

Пунктом 1.1. Договору передбачено, що Поклажодавець передає, а Зберігач приймає та зобов`язується зберігати обладнання та матеріали виробничо-технічного призначення (надалі товарно-матеріальні цінності) згідно з Актом приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на зберігання на складах ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС, розташованих за адресою: 49112, м. Дніпро, вул. Гаванська 1, а також повернути товарно-матеріальні цінності у схоронності на першу вимогу Поклажодавця, код згідно з ДКПП (Державний класифікатор продукції та послуг) 52.10.19.

Строк дії Договору визначено в п. 7.1. - «Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до « 31» грудня 2017 і пролонгується щоразу на рік, якщо жодна із Сторін не виявить бажання розірвати Договір не менше ніж за 15 днів до моменту закінчення терміну дії Договору». Сторони не виявила бажання розірвати зазначений Договір, а тому він діяв в період, за який утворилась заборгованість.

Пунктом 3.2.2. Договору Сторони погодило, що Поклажодавець зобов`язується своєчасно вносити плату за зберігання товарно-матеріальних цінностей, відповідно до умов цього Договору.

Вартість зберігання товарно-матеріальних цінностей визначається на підставі взаємної домовленості та складає 500,00 грн, у тому числі ПДВ 83,33 грн на місяць, незалежно від обсягу переданих на зберігання та частково знятих із зберігання товарно-матеріальних цінностей (п.1.1 Договору).

Додатковою угодою від 13.02.2019 змінено і викладено п. 4.1. в такій редакції: «Вартість послуг зі зберігання обладнання та запасних частин для генератора типу ТГВ-200 узгоджена Сторонами та становить 12 879, 75 грн., крім цього ПДВ 20% 2 575, 95 грн., всього з урахуванням ПДВ - 15 455,70 грн. Вартість послуг зі зберігання ротора генератора типу ТГВ-200 узгоджена Сторонами та становить 416, 67 грн., крім цього ПДВ 20% 83,33 грн., всього з урахуванням ПДВ - 500,00 грн. Загальна вартість послуг зберігання погоджена Сторонами та становить 13 296,42 грн., крім цього ПДВ 20% 2659,28 грн., загалом з урахуванням ПДВ- 15 955,70 грн.».

Додатковою угодою від 01.09.2020 змінено і викладено п. 4.1. в такій редакції: «Вартість послуг зі зберігання ротора генератора типу ТГВ-200 узгоджена Сторонами та становить 416,67 грн., крім цього ПДВ 20% 83,33 грн., всього з урахуванням ПДВ - 500,00 грн.».

Крім того, в пункті 2 Додаткової угоди від 01.09.2020 Сторони зазначили наступне: «Додаткову угоду від 13 лютого 2019 до Договору №2421-ВЭ-ЛуТЭС від « 11» липня 2017 вважати недійсною».

Відповідно до п. 4.2. зазначеного Договору, Поклажодавець здійснює оплату вартості зберігання товарно-матеріальних цінностей, зазначених у п.4.1. Договору, шляхом перерахування авансового платежу за відповідний місяць на поточний рахунок Зберігача протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту виставлення Зберігачем рахунку-фактури за відповідний місяць.

Поклажодавець порушив умови Договору щодо своєчасного внесення плати за зберігання, внаслідок чого у нього перед утворилась заборгованість в розмірі 32 911,4 грн., яка складається з:

500 грн. заборгованості, яка виникла на підставі Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) за лютий 2022 №91809435 від 28.02.2022 (період дії Додаткової угоди від 01.09.2020) та рахунку № 15 від 28.02.2022 року. Строк оплати - 20.03.2022;

500 грн. заборгованості, яка виникла на підставі Акту приймання - передачі послуг зберігання майна за січень 2022 №01 від 31.01.2022 (період дії Додаткової угоди від 01.09.2020) та рахунку від 18.01.2022. Строк оплати - 08.02.2022;

500 грн. заборгованості, яка виникла на підставі Акту приймання - передачі послуг зберігання майна за липень 2020 № 07 від 31.07.2020 (період дії Додаткової угоди від 13.02.2019) та рахунку від 15.07.2020. Строк оплати - 04.08.2020;

15 455,70 грн. заборгованості, яка виникла на підставі Акту приймання - передачі послуг зберігання майна за липень 2020 № 16 від 31.07.2020 (період дії Додаткової угоди від 13.02.2019) та рахунку від 15.07.2020. Строк оплати - 04.08.2020;

500 грн. заборгованості, яка виникла на підставі Акту приймання - передачі послуг зберігання майна за червень 2020 № 06 від 30.06.2020 (період дії Додаткової угоди від 13.02.2019) та рахунку від 19.06.2020. Строк оплати - 09.07.2020;

15455,70 грн. заборгованості, яка виникла на підставі Акту приймання - передачі послуг зберігання майна за червень 2020 № 15 від 30.06.2020 (період дії Додаткової угоди від 13.02.2019) та рахунку від 19.06.2020. Строк оплати - 09.07.2020.

Заборгованість по Договору № 2421-ВЭ-ЛуТЕС від 11.07.2017 на суму 32 911,40 грн. (500 грн. + 500 грн. + 500 грн. + 15 455,70 грн. + 500 грн. + 15 455,70 грн. = 32 911,40 грн.).

Сторонами складено акт звірки взаємних рахунків, яким підтверджено наявну заборгованість ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» за договором Договір про відповідальне зберігання № 2421-ВЭ-ЛуТЕС від 11.07.2017 в сумі 32 911,40 грн.

Станом на дату подачі заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство вказана заборгованість перед кредитором не погашена та визнана боржником у повному обсязі.

Заявником подані належні та допустимі докази, що підтверджують викладені обставини.

6. 25.01.2021 між ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» в особі ВП «Луганська теплова електрична станція» (Покупець) та АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» в особі ВП «Придніпровська теплова електрична станція» (Постачальник) укладено Договір поставки № 5731-ВЭ-ЛуТЭС (далі - Договір).

Пунктом 1.1. договору Сторони передбачили, що Постачальник зобов`язується поставити у власність Покупця ТМЦ (далі - Продукція), в асортименті, кількості, в строки, за ціною і з якісними характеристиками, погодженими Сторонами в цьому Договорі і Специфікаціях, які є невід`ємними частинами цього Договору.

Відповідно до п. 1.2. Покупець зобов`язується прийняти поставлену у його власність Продукцію і сплатити її вартість відповідно до умов цього Договору.

Пунктом 5.4. передбачено, що розрахунки за поставлену Постачальником Продукцію за цим Договором здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 5 (п`яти) робочих днів з 60-го календарного дня від дати поставки відповідної Продукції у разі належним чином оформленої податкової накладної, а також документів, передбачених розділом 3 цього Договору. Датою оплати вважається дата списання коштів з поточного рахунку Покупця.

Строк дії договору до 31.12.2021 включно, а в частині виконання зобов`язань - до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором, що виникли під час дії Договору (п.8.1).

Додатковою угодою № 1 від 31.12.2021 визначено, що цей Договір вважається щорічно продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або про перегляд його умов.

Сторони не заявляли про припинення дії Договору поставки № 5731-ВЭ-ЛуТЭС від 25.01.2021, таким чином договір поставки № 5731-ВЭ-ЛуТЭС від 25.01.2021 є таким, що діє на момент подання даної заяви.

10.01.2022 Сторонами підписано Специфікацію № 5 від 10.01.2022 на поставку Товару на суму 47 808,98 грн.

26.01.2022 Сторонами підписано Специфікацію № 6 від 26.01.2022 на поставку Товару на суму 43 586,38 грн.

На підставі зазначених специфікацій 08.02.2022 Покупець отримав від Постачальника Продукцію на суму 89 945,71 грн.

Поставка Продукції підтверджується такими документами: видатковою накладною від 08.02.2022 № 91819067 до договору поставки № 5731-ВЭ-ЛуТЭС від 25.01.2021; рахунком фактурою від 08.02.2022 № 91819067 до договору поставки № 5731-ВЭ-ЛуТЭС від 25.01.2021; товарно - транспортною накладною № 3 від 08.02.2022.

Відповідно до п. 5.4. договору Покупець зобов`язаний був сплатити Постачальнику 89 945,71 грн. В строк до 15.04.2022 включно, проте Покупцем поставлений Товар не оплачено.

Сторонами складено акт звірки взаємних рахунків, яким підтверджено наявну заборгованість ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» за договором поставки № 5731-ВЭ-ЛуТЭС від 25.01.2021 в сумі 89 945,71 грн.

Станом на дату подачі заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство вказана заборгованість перед кредитором не погашена та визнана боржником у повному обсязі.

Заявником подані належні та допустимі докази, що підтверджують викладені обставини.

7. 14.04.2021 між АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ОРЕНДОДАВЕЦЬ) та ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ОРЕНДАР) укладено Договір оренди № 4898-ДЭ-ПрТЭС (далі - Договір).

Пунктом 1.1. Договору оренди № 4898-ДЭ-ПрТЭС від 14.04.2021 сторони домовились про те, що Орендодавець зобов`язується передати Орендарю в тимчасове оплатне користування майно (далі-«майно»), необхідне для здійснення Орендарем своєї господарської діяльності, перелік і вартість якого наведені в Додатку № 1, який є невід`ємною частиною цього Договору.

В додатку № 1 до Договору Сторони передбачали передання в оренду ТЕПЛОВОЗА ТЭМ 2УМ N922.

14.04.2021 актом приймання основних засобів № 10 АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» передано, а ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» прийнято в оренду ТЕПЛОВОЗ ТЭМ 2УМ N922.

Орендар, в свою чергу, приймає на себе зобов`язання прийняти, належним чином і відповідно до призначення, користуватися переданим Майном, своєчасно вносити орендну плату і по закінченню терміну оренди повернути Майно з оренди з урахуванням його природного зносу (п.1.2 договору).

Відповідно до п. 2.3.1. Договору оренди № 4898-ДЭ-ПрТЭС від 14.04.2021, Орендар прийняв на себе зобов`язання прийняти передане йому в оренду Майно і вносити орендну плату на поточний рахунок Орендодавця в розмірах і терміни, обумовлені в цьому Договорі.

В пункті 3.1. Сторони погодили розмір орендної плати в розмір 143 941,09 грн. на місяць.

Пунктом 3.3. Договору оренди № 4898-ДЭ-ПрТЭС від 14.04.2021 передбачено, що Орендар здійснює оплату орендної плати за орендоване Майно щомісяця шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця на 5 (п`ятий) календарний день з моменту підписання Сторонами відповідного Акту прийому-передачі наданих послуг оренди та отримання відповідного рахунку від Орендодавця. Якщо останній день строку для оплати, що встановлений цим Договором, припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення такого строку є перший за ним робочий день.

Додатковою угодою № 1 від 31.12.2021 Сторони змінили щомісячну вартість Послуг за Договором починаючи з 01.01.2022 та затвердили її в розмірі 156 612 грн., а також продовжили строк дії Договору до 31.12.2022.

31.01.2022 Сторонами підписано Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) №91809357 на суму 156 612 грн. про надання послуг оренди за січень 2022.

28.02.2022 Сторонами підписано Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) №91731565 на суму 156 612 грн. про надання послуг оренди за лютий 2022.

Додатковою угодою № 2 від 23.02.2022 до Договору оренди № 4898-ДЭ-ПрТЭС від 14.04.2021 Сторони дійшли згоди звільнити Орендаря від орендної плати за Договором починаючи з 23.02.2022 через неможливість використання Об`єкту оренди через обставини, за які Орендар не відповідає, а саме через військову агресію російської федерації проти України.

01.03.2022 Сторонами підписано Коригувальний акт № 890026856 від 01.03.2022 до Акту здачі - приймання робіт (надання послуг) № 91731565 від 28.02.2022, відповідно до якого загальна величина вартості робіт, яка підлягала коригуванню склала мінус 33 559,70 грн. (тобто, фактично була зменшена орендна плата за лютий з урахуванням того, що орендоване майно не використовувалось після 24.02.2023).

В порушення п. 1.2. Договору, Орендар не сплатив орендну плату за січень та лютий 2022 на загальну суму 279 664,3 грн. (156612 грн. + 156612 грн. - 33 559,70 грн. = 279 664,3 грн.).

При цьому, за січень 2022 заборгованість у розмірі 156 612 грн. повинна бути оплачена 07.02.2022 включно.

За лютий 2022 заборгованість у розмірі 123 052,3 грн. (156612 грн. - 33 559,70 = 123 052,3 грн.) повинна бути оплачена 07.03.2022 включно.

Сторонами складено акт звірки взаємних рахунків, яким підтверджено наявну заборгованість ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» за договором оренди № 4898-ДЭ-ПрТЭС в сумі 279 664,30 грн.

Станом на дату подачі заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство вказана заборгованість перед кредитором не погашена та визнана боржником у повному обсязі.

Заявником подані належні та допустимі докази, що підтверджують викладені обставини.

8. 01.07.2021 між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ПОСТАЧАЛЬНИК) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ПОКУПЕЦЬ) укладено Договір поставки № 6028-ВЭ-ЛуТЭС.

Пунктом 1.1. Договору поставки № 6028-ВЭ-ЛуТЭС від 01.07.2021 передбачено, що постачальник зобов`язується поставити у власність Покупця мазут паливний марки 100 (далі - Товар), в асортименті, кількості, в строки, за ціною і з якісними характеристиками, погодженими Сторонами в цьому Договорі і Специфікаціях, які є невід`ємними частинами цього Договору.

Покупець зобов`язується прийняти поставлений у його власність Товар і сплатити його вартість відповідно до умов цього Договору (п.1.2).

Пунктом 5.4. Договору визначено, що розрахунки за поставлений Постачальником Товар за цим Договором здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 5 (п`яти) робочих днів з 1 (першого) календарного дня від дати підписання Акту приймання-передачі відповідної Товару у разі належним чином оформленої податкової накладної, а також документів, передбачених пунктом 2.5 цього Договору.

Специфікацією від 21.07.2021 передбачено поставку мазуту паливного марки 100 загальною вартістю 13 936 296 грн. та кількістю 1000 тон.

АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» на виконання умов Договору поставки № 6028-ВЭ-ЛуТЭС від 01.07.2021 поставлено Продукцію, в порушення вимог договору ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» поставлену продукцію не оплатив

По акту приймання - передачі Продукції № 2907-1 від 29.07.2021. Не оплачена сума 891 588,47 грн. Останній день оплати 05.08.2021.

По акту приймання - передачі Продукції № 3007-1 від 30.07.2021. Не оплачена сума 937 592,18 грн. Останній день оплати 06.08.2021.

По акту приймання - передачі Продукції № 3107-1 від 31.07.2021. Не оплачена сума 842 100,68 грн. Останній день оплати 06.08.2021.

По акту приймання - передачі Продукції № 0108-1 від 01.08.2021. Не оплачена сума 921 426,08 грн. Останній день оплати 06.08.2021.

По акту приймання - передачі Продукції № 0208-1 від 02.08.2021. Не оплачена сума 1 002 368,09 грн. Останній день оплати 09.08.2021.

По акту приймання - передачі Продукції № 0308-1 від 03.08.2021. Не оплачена сума 934 568,00 грн. Останній день оплати 10.08.2021.

По акту приймання - передачі Продукції № 0408-1-1 від 04.08.2021. Не оплачена сума 1 000 542,43 грн. Останній день оплати 11.08.2021.

По акту приймання - передачі Продукції № 0508-1 від 05.08.2021. Не оплачена сума 927 390,82 грн. Останній день оплати 12.08.2021.

По акту приймання - передачі Продукції № 0608-1 від 06.08.2021. Не оплачена сума 968 210,23 грн. Останній день оплати 13.08.2021.

По акту приймання - передачі Продукції № 0708-1 від 07.08.2021. Не оплачена сума 933 062,89 грн. Останній день оплати 13.08.2021.

По акту приймання - передачі Продукції № 0808-1 від 08.08.2021. Не оплачена сума 980 961,94 грн. Останній день оплати 13.08.2021.

По акту приймання - передачі Продукції № 0908-1 від 09.08.2021. Не оплачена сума 634 979,46 грн. Останній день оплати 16.08.2021.

По акту приймання - передачі Продукції № 1008-1 від 10.08.2021. Не оплачена сума 1 288 591,74 грн. Останній день оплати 17.08.2021.

По акту приймання - передачі Продукції № 1108-1 від 11.08.2021. Не оплачена сума 632 178,26 грн. Останній день оплати 18.08.2021.

По акту приймання - передачі Продукції № 1208-1 від 12.08.2021. Не оплачена сума 300 132,07 грн. Останній день оплати 19.08.2021.

По акту приймання - передачі Продукції № 1408-1 від 14.08.2021. Не оплачена сума 298 306,42 грн. Останній день оплати 20.08.2021.

В загальному по зазначеним вище актам не сплачено за Продукцію вартістю 13 493 999,76 грн.

Сторонами складено акт звірки взаємних рахунків, яким підтверджено наявну заборгованість ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» за договором поставки № 6028-ВЭ-ЛуТЭС від 01.07.2021 в сумі 13 493 999,76 грн.

Станом на дату подачі заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство вказана заборгованість перед кредитором не погашена та визнана боржником у повному обсязі.

Заявником подані належні та допустимі докази, що підтверджують викладені обставини.

Загальний розмір грошових вимог АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» за вищезазначеними договорами складає 17 238 347,73 грн. - основний борг.

У відповідності до статті 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Статтею 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

У зв`язку з неналежним виконання ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» умов зазначених вище договорів АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» було нараховано в загальному розмірі: 3% - 1 159 730,18 грн. та інфляційне збільшення суми боргу в розмірі - 5 859 620,18грн.

Перевіривши розрахунок 3% річних та інфляційних втрат у визначені заявником періоди, суд визнає його арифметично вірним та обґрунтованим.

Згідно ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Приписи ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, передбачають, що боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Грошове зобов`язання - зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.

Неплатоспроможність - неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Отже підставою для застосування до боржника встановлених Кодексом процедур та, відповідно, відкриття провадження у справі є неплатоспроможність боржника. Ознакою такої неплатоспроможності є наявність невиконаного боржником зобов`язання перед кредитором незалежно від його розміру та строку виконання.

Відповідно до ч. 1, ч. 2, ч. 5, ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

За результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про:

- відкриття провадження у справі;

- відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі про банкрутство, якщо вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження, або якщо вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Таким чином, завданням підготовчого засідання господарського суду у розгляді заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство є перевірка обґрунтованості вимог заявника на предмет відповідності таких вимог поняттю "грошового зобов`язання" боржника перед ініціюючим кредитором; встановлення наявності спору про право; встановлення обставин задоволення таких вимог до проведення підготовчого засідання у справі.

Підставою для відмови у відкритті провадження у справі, положення частини шостої статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства, визначають те, що вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження.

Відсутність спору про право, в розрізі процедури банкрутства, полягає у відсутності неоднозначності у частині вирішення питань щодо сторін зобов`язання, суті (предмету) зобов`язання, підстави виникнення зобов`язання, суми зобов`язання та структури заборгованості, а також строку виконання зобов`язання тощо.

Методом встановлення таких фактів є дослідження господарським судом відзиву боржника, заслуховування пояснень представника боржника або дослідження Єдиного реєстру судових рішень, відомості з якого є відкритими та загальнодоступними, на предмет наявності на розгляді іншого суду позову боржника до ініціюючого кредитора з питань, що зазначені вище.

Водночас, відсутність будь-яких заперечень боржника з приводу зазначеної вимоги кредитора може свідчити про її визнання, а відтак і про відсутність спору між сторонами про право.

Аналогічної позиції притримується Верховний Суд у постановах від 28.08.2020 № 922/2081/19 від 13.08.2020 у справі № 910/4658/20, від 03.09.2020 у справі № 910/4658/20 та від 16.09.2020 у справі № 911/593/20.

Отже, встановлення відсутності спору про право щодо вимог ініціюючого кредитора є необхідною передумовою для відкриття провадження у справі про банкрутство боржника. Протилежне матиме наслідком відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство.

ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» у відзиві на заяву про відкриття провадження у справі повністю визнало заявлену АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» суму боргу у загальному розмірі 24 351 878,09 грн., з яких: 17 238 347,73 грн. - основний борг, 5 859 620,18 грн. - інфляційне збільшення суми боргу, 1 159 730,18 грн. 3% річних

Товариство «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» повідомило суд, що неспроможне виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав, у зв`язку зі скрутним фінансовим станом. Боржник не надав суду належних та допустимих доказів, які можуть підтвердити спроможність виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», оскільки сума заборгованості ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» перед Акціонерним товариством «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» у розмірі 24 257 698,09 грн. визнана боржником, підтверджена належними доказами, у тому числі підписаними уповноваженими особами кредитора та боржника актами звірки взаєморозрахунків.

При цьому, неспроможність виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав, підтверджена боржником.

Докази на підтвердження оплати вищевказаної заборгованості боржником у матеріалах справи відсутні.

29.07.2023 набрали чинності зміни, внесені до положень Кодексу України з процедур банкрутства Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань провадження та застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану» від 13.07.2023 за №3249-IX.

Так, розділ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнено пунктом 1-6, яким встановлено, що тимчасово, під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування, зокрема, господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі про банкрутство за заявою кредитора, якщо боржник до проведення підготовчого засідання доведе господарському суду, що він внесений до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) та має діючий контракт з державними замовниками у сфері оборони або вимоги кредитора (кредиторів) не задоволені внаслідок збройної агресії проти України, у тому числі через перебування єдиного майнового комплексу боржника на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій.

Дослідивши наявні матеріали справи, суд не вбачає підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», передбачених приписами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань провадження та застосування процедур банкрутства у період дії воєнного стану».

Також слід зазначити, що Кодекс України з процедур банкрутства встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи (преамбула Кодексу). Метою відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом через застосування процедур банкрутства передбачених Кодексом, є саме задоволення вимог кредиторів.

Тобто, у разі відсутності належного виконання господарського грошового зобов`язання, у кредитора є можливість, окрім звернення до суду з позовом до боржника, скористатися можливістю застосування щодо такого боржника процедур передбачених Кодексом для задоволення своїх кредиторських вимог у тому випадку, коли відсутній спір про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження.

Відсутність доказів вжиття заходів щодо стягнення з боржника суми боргу не є свідченням неправильного застосування господарським судом положень ст.ст. 1, 34, 35, 39 Кодексу України з процедур банкрутства, а також не вказує про передчасність, при ухваленні рішення про відкриття провадження у справі про банкрутство, оскільки можливість застосування щодо боржника процедур передбачених Кодексом є альтернативним способом задоволення грошових вимог кредитора у тому випадку, коли відсутній спір про право щодо вимог кредитора. Вищезазначена правова позиція викладена в Постанові Верховного Суду від 03.06.2020 у справі №905/2030/19.

Відповідно до ч. 8 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

Згідно ч. 2 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства з процедур банкрутства, процедура розпорядження майном боржника вводиться строком до 170 календарних днів.

Частиною 2 ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з відкриттям провадження у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухвала є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій. Про запровадження мораторію розпорядник майна повідомляє відповідному органу або особі, яка здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів, за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника та місцезнаходженням його майна.

Господарський суд вважає, що заявлені АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» кредиторські вимоги у розмірі 24 257 698,09 грн. основного боргу - є обґрунтованими і підтверджені належними доказами, тому підлягають визнанню.

Наявні у матеріалах справи докази є достатніми для відкриття провадження у справі №905/55/24 про банкрутство ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» та введення процедури розпорядження майном боржника на 170 календарних днів.

При цьому, слід зазначити, що судовий збір в розмірі 30 280,00 грн. за подачу заяви та авансування винагороди арбітражного керуючого у розмірі 63 900,00 грн., за змістом статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства не є грошовим зобов`язанням та підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, а являються витратами, пов`язаними з розглядом справи. Вказані вимоги розглядаються в попередньому судовому засіданні.

Щодо призначення розпорядника майна боржника у даній справі.

В силу п. 2-1 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.

Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

У заяві ініціюючий кредитор - АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», посилаючись на ч. 2-1 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, пропонує кандидатуру арбітражного керуючого Паркулаба Володимира Григоровича (свідоцтво № 983 від 23.05.2013,адреса: 61002, м. Харків, вул. Потебні, 6) для виконання повноважень розпорядника майна.

Заява про згоду арбітражного керуючого Паркулаба В.Г. з додатками, наявні у матеріалах заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО».

За змістом ч.3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: 1) які є заінтересованими особами у цій справі; 2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом; 4) які мають конфлікт інтересів; 5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; 6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, про призначення розпорядника майна господарський суд постановляє ухвалу.

Як вбачається із змісту заяви арбітражним керуючим повідомлено, що він не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у ч.3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства.

До поданої заяви, арбітражним керуючим додано копії наступних документів: Свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 983 від 23.05.2013; договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв`язку з виконанням його обов`язків № ДЦВАК від 30.01.2023; листа ПАТ «СК «Рідна» щодо чинності договору №ДЦВАК від 30.01.2023; свідоцтва про право на здійснення адвокатської діяльності №854 від 04.12.1998.

Враховуючи вищевикладене, проаналізувавши норми діючого законодавства та дослідивши подані документи, суд дійшов висновку про відповідність запропонованої ініціюючим кредитором кандидатури арбітражного Паркулаба В.Г. вимогам Кодексу України з процедур банкрутства для призначення його розпорядником майна боржника у даній справі.

Господарський суд задовольняє клопотання Акціонерного товариства «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» про призначення арбітражного керуючого та заяву арбітражного керуючого Паркулаба В.Г. про участь у справі та призначає розпорядником майна боржника ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» арбітражного керуючого Паркулаба В.Г..

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Довідка про середньомісячну заробітну плату керівника боржника у справі відсутня.

Враховуючи, що кредитором було долучено до матеріалів справи квитанцію про сплату авансового внеску арбітражному керуючому у розмірі 63 900,00 грн., господарський суд вважає за доцільне встановити основну грошову винагороду розпоряднику майна за рахунок коштів, авансованих кредитором на депозитний рахунок господарського суду Донецької області. У разі, якщо процедура триватиме після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого має сплачуватися за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

На підставі ч. 8 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, суд вважає за необхідне вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 28, 30, 34, 36, 39, 40, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 233, 234, 256 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (85612, Донецька обл., Покровський р-н, м.Курахове, вул.Енергетиків, 34, код ЄДРПОУ 31831942).

2. Визнати грошові вимоги Акціонерного товариства «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (69006, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Добролюбова, будинок 20, код ЄДРПОУ 00130872) в розмірі 24 257 698,09 грн.

3. Задовольнити клопотання кредитора та заяву арбітражного керуючого Паркулаба Володимира Григоровича про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК СХІДЕНЕРГО».

4. Ввести процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» строком на сто сімдесят календарних днів до 31.05.2024 року.

5. Призначити розпорядником майна арбітражного керуючого Паркулаба Володимира Григоровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №983 від 23.05.2013 (адреса: 61002, м.Харків, вул.Потебні, 6; ел. адреса - ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Встановити грошову винагороду арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором) на депозитний рахунок Господарського суду Вінницької області, який розглядає справу.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

6. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів. Мораторій на задоволення вимог кредиторів - це зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

Ухвала про введення мораторію є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій.

Розпоряднику майна повідомити відповідному органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю, у якого перебуває виконавче провадження на виконанні про запровадження мораторію.

7. Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави (у разі наявності).

8. Зобов`язати розпорядника майна Паркулаба В.Г. виконати вимоги Кодексу України з процедур банкрутства.

Розпоряднику майна Паркулабу Володимиру Григоровичу до 22.03.2024 року надати відомості про результати розгляду вимог кредиторів.

Розпоряднику майна Паркулабу Володимиру Григоровичу до 03.04.2024 року провести інвентаризацію майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК СХІДЕНЕРГО».

9. Зобов`язати боржника провести аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК СХІДЕНЕРГО».

10. Встановити дату попереднього засідання суду на 15.04.2024 о 12:00. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Донецької області каб. 412

11. Розпоряднику майна Паркулабу В.Г. надати в попереднє засідання звіт про поведену роботу в межах процедури розпорядження майном.

12. Розпоряднику майна Паркулабу В.Г. надати до суду реєстр вимог кредиторів.

13. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про відкриття провадження у справі №905/55/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 31831942).

14. Ухвалу прийнято у нарадчій кімнаті, її вступну та резолютивну частини проголошено у судовому засіданні 05 лютого 2024 року.

15. Повний текст ухвали складено та підписано 09.02.2024.

16. Ухвала набирає чинності у строк та порядку, визначеному ч.12 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвала може бути оскаржена в строк, визначений ч.1 ст.256 Господарського процесуального кодексу України.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.п.8, 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

17. Копія даної ухвали надсилається колу осіб визначених у п.15 ст.39 Кодексу України з процедур банкрутства.

Суддя Е.В. Зекунов

Часті запитання

Який тип судового документу № 116886527 ?

Документ № 116886527 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 116886527 ?

Дата ухвалення - 05.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116886527 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116886527 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 116886527, Commercial Court of Donetsk Oblast

The court decision No. 116886527, Commercial Court of Donetsk Oblast was adopted on 05.02.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important data easily.

The court decision No. 116886527 refers to case No. 905/55/24

This decision relates to case No. 905/55/24. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 116886526
Next document : 116886528