Decision № 116886522, 09.02.2024, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
09.02.2024
Case No.
904/3189/23
Document №
116886522
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2024м. ДніпроСправа № 904/3189/23

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Бєлік В.Г., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження, без повідомлення (виклику) представників сторін, справу:

за позовом Національного банку України, м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо-Сервіс Україна", м. Дніпро

про стягнення штрафних санкцій за договором №104993 від 04.05.2022 у розмірі 31 780,82 грн.

ПРОЦЕДУРА:

Національний банк України звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою, у якій просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо-Сервіс Україна" штрафні санкції за прострочення поставленої продукції за договором №104993 від 04.05.2022 у розмірі 31 780,82 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами.

06.07.2023 від відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву.

25.07.2023 від позивача до суду надійшла відповідь на відзив.

Відповідно до положень п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема "Іззетов проти України", "Пискал проти України", "Майстер проти України", "Субот проти України", "Крюков проти України", "Крат проти України", "Сокор проти України", "Кобченко проти України", "Шульга проти України", "Лагун проти України", "Буряк проти України", "ТОВ "ФПК "ГРОСС" проти України", "Гержик проти України" суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

Проте, вихід за межі встановленого ст. 195 ГПК України строку був обумовлений виключними загальновідомими обставинами, пов`язаними із триваючою військовою агресією Російської федерації на територію України.

Зокрема, Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" №64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

На даний час продовжено строк дії воєнного стану в Україні.

З урахуванням викладеного, за об`єктивних обставин розгляд справи був здійснений судом без невиправданих зволікань настільки швидко, наскільки це було можливим за вказаних умов, у межах розумного строку в контексті положень Господарського процесуального кодексу України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно з ч.4 ст.240 ГПК України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності, господарський суд,

АРГУМЕНТИ СТОРІН

Позиція позивача

У позовній заяві зазначено, що між НБУ та ТОВ "Кредо-Сервіс Україна" на підставі Закону України "Про публічні закупівлі" був укладений Договір № 104993 від 04.05.2022, Додаткові договори № 105017 від 13.05.2022 №105332 від 01.08.2022, № 105409 від 01.09.2022, 105580 від 21.10.2023, № 106014 від 17.01.2023.

Позивач вказує, що всупереч умовам Договору, відповідач свої обов`язки належним чином не виконав, товар поставив з простроченням. На переконання позивача відповідачем порушено виконання зобов`язання за Договором на 16 день.

У зв`язку з порушенням відповідачем строків поставки товару позивач вказує про наявність підстав для стягнення штрафних санкцій у розмірі 31 780,82 грн.

Позиція відповідача

Відповідач у відзиві на позовну заяву з доводами позивача, не погоджується, зокрема вказує, що прострочення відбулося саме у зв`язку з обставинами непереборної сили, якими були небезпека ракетних ударів, відключення електроенергії на тривалий час, обмеження у роботі транспорту тощо, що безпосередньо та суттєво впливало на тривалість процесів виробництва і монтажу меблів, а також перешкоджало доставці меблів і робітників на об`єкт Замовника для збирання цих меблів.

У листі-відповіді Національного банку України № 61-0015/80494 від 18.11.2022 на лист ТОВ КРЕДО-СЕРВІС УКРАЇНА № 16/11-12 від 16.11.2022 про доступ у вихідні дні для збирання меблів, було відмовлено у доступі робітників у вихідні дні (19-20.11.2022 року) для зібрання меблів. На інші листи ТОВ КРЕДО-СЕРВІС УКРАЇНА з цього ж приводу № 19/11-14 від 19.11.2022, № 14/12-18 від 14.12.2022 і № 28/12-21 від 28.12.2022 відповіді від Національного банку України не надходило, претензій від позивача по кількості товару та якості робіт не має, та в період чи внаслідок виконання умов зазначеного Договору замовнику жодної шкоди завдано не було.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ ТА ДОКАЗИ, ЩО ЇХ ПІДТВЕРДЖУТЬ

Між Національним банком України (далі - Позивач, Замовник, Національний банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю Кредо-Сервіс Україна (далі -Відповідач, Постачальник, ТОВ Кредо-Сервіс Україна) на підставі Закону України "Про публічні закупівлі" був укладений Договір № 104993 від 04.05.2022, Додаткові дговори № 105017 від 13.05.2022 №105332 від 01.08.2022, № 105409 від 01.09.2022, 105580 від 21.10.2023, № 106014 від 17.01.2023 (надалі за текстом - Договір).

Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами Сторін/накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженою особою Сторони, яка робить це останньою (у разі укладання в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису) і діє до 30.04.2023 року.

Відповідно до умов Договору (п. 1.1.), Постачальник зобов`язується поставити офісні меблі у відповідності до асортименту, кількості, технічних характеристик, визначених у Додатку 1 до цього Договору, та згідно зі специфікацією Товару (Додаток 2 до цього Договору), які є невід`ємною частиною цього Договору, та здійснити монтаж (встановлення) Товару (далі - Роботи), а Замовник - прийняти Товар, Роботи та здійснити оплату відповідно до умов цього Договору.

Загальна вартість Товару за цим Договором становить 1 450 000,00 грн (один мільйон чотириста п`ятдесят тисяч грн 00 коп) у тому числі ПДВ (20%) -241666,67 грн.

Вартість проведення Робіт на об`єкті Замовника включено до загальної вартості Товару за цим Договором та додатково Замовником не оплачується (п. 3.2. Договору).

Постачальник зобов`язався здійснити поставку Товару, який відповідає технічним характеристикам, визначеним у Додатку 1 до цього Договору та буде придатним для користування протягом усього строку гарантії (пункти 6.1. - 6.6. Договору).

Пунктом 4.1. Договору встановлено, що оплата здійснюється за фактично отриманий Товар протягом 10 робочих днів з дати підписання уповноваженими особами Сторін акту про приймання-передавання Товару з проведенням Робіт у повному обсязі.

Відповідно до п. 2.1. Договору Постачальник протягом 5 робочих днів з дати укладання цього Договору розробляє та погоджує з Замовником ескізи (креслення) Товару. Погодження Замовником ескізів (креслення) Товару може здійснюватися у зручний для Сторін способом (під час зустрічі, поштою, електронною поштою або факсимільним зв`язком).

Згідно із п. 2.2. Договору Замовник після отримання від Постачальника ескізів (креслення) Товару погоджує їх або надає Постачальнику додаткові пропозиції та уточнення шляхом використання електронної пошти та/чи інших засобів зв`язку.

Після остаточного погодження ескізів (креслення) Товару Замовником Сторони підписують відповідний акт погодження ескізів (креслення) Товару, де зазначається дата такого погодження.

Поставка Товару, проведення Робіт, у разі погодження ескізів (креслень) Товару Замовником, здійснюється Постачальником однією партією за адресою, зазначеною в пункті 1.2 цього Договору. Товар, зазначений в специфікації (Додатки 1, 2 до Договору), поставляється протягом 194 (ста дев`яносто чотирьох днів) робочих днів від дати підписання Сторонами акту погодження ескізів (креслень) Товару (п. 2.3. Договору).

Пунктом 2.7. Договору встановлено, що якщо фактичний строк поставки Товару та проведення Робіт у повному обсязі, з урахуванням строку допоставки комплектуючих або заміни неякісного Товару на якісний, доопрацювання проведених Робіт, перевищує строк, визначений у пункті 2.3 цього Договору, така поставка вважається простроченою.

Відповідно до п. 2.5. Договору проведення Робіт здійснюється Постачальником на об`єкті Замовника, за адресою, вказаною в пункті 1.3 цього Договору, після поставки Товару в межах строку, визначеного в пункті 2.3 цього Договору

Згідно із п. 2.6. Договору після проведення Робіт, за умови відсутності зауважень Замовника щодо технічних характеристик, комплектності, якості, працездатності Товару та якості проведених Робіт, Сторони підписують акт про приймання-передавання Товару з проведенням Робіт у повному обсязі.

Пунктом 4.1. Договору встановлено, що оплата здійснюється за фактично отриманий Товар протягом 10 робочих днів з дати підписання уповноваженими особами Сторін акту про приймання-передавання Товару з проведенням Робіт у повному обсязі.

Акт погодження ескізів (креслень) Товару підписаний сторонами за Договором 25.05.2022.

Отже, виходячи з вищевикладеного, строк поставки Товару за Договором настав, а кінцевою датою такого строку було 21.02.2023.

Позивач стверджує, що всупереч умовам Договору, ТОВ Кредо-Сервіс Україна свої обов`язки станом на 22.02.2023 не виконано.

Листом від 23.02.2023 № 65-0008/12630 Національний банк звертався до Відповідача з проханням повідомити строки виконання умов ним Договору.

Товар у повному обсязі поставлено з простроченням 10.03.2023, що підтверджується підписаним Актом про приймання - передавання Товару з проведенням Робіт у повному обсязі № 104993/1 від 10.03.2023.

Тобто, ТОВ Кредо-Сервіс Україна порушив виконання зобов`язання за Договором на 16 днів.

Національним банком, своєю чергою, в повному обсязі виконано умови Договору та здійснено оплату за фактично поставлений Товар, у строк, передбачений п. 4.1. Договору, що підтверджується Реєстром міжбанківських документів, за якими проведені операції в системі автоматизації процесів банківської та фінансово-господарської діяльності Національного банку України за 22.03.2023 на суму 1 450 000,00 грн (один мільйон чотириста п`ятдесят тисяч грн 00 коп. в т. ч. ПДВ).

Проте, в порушення п. 5.1.1. Договору Відповідачем не було забезпечено виконання зобов`язання з постачання Товару Позивачу належним чином.

Відповідно до п. 7.3. Договору у разі порушення строку поставки Товару та проведення Робіт у повному обсязі. Постачальник на вимогу Замовника сплачує штрафні санкції протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати отримання цієї вимоги, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачуються штрафні санкції, від загальної вартості Товару, визначеної цим Договором, за кожний календарний день прострочки до дня фактичного виконання зобов`язань. За несвоєчасну поставку Товару та проведення Робіт у повному обсязі понад тридцять календарних днів, Постачальник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 7 (семи) % від загальної вартості Товару за цим Договором.

Керуючись п. 7.3. Договору, за порушення строків поставки Товару Позивачем нараховані штрафні санкції у розмірі 31 780,82 грн

Заперечуючи проти позову, відповідач зазначає що прострочення виконання зобов`язань зі сторони відповідача відбулося з незалежних від ТОВ "Кредо-Сервіс Україна" причин. Крім того, було повідомлено позивача про настання форс-мажорних обставин у справі.

На час розгляду справи доказів сплати заборгованості сторонами суду не надано.

З огляду на зазначене, позивач звернувся до суду із даним позовом.

ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ СТОРІН, ВИСНОВКИ СУДУ

Внаслідок укладення договору між сторонами згідно з пунктом 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України, виникли цивільні права та обов`язки.

Оскільки між сторонами по справі склалися господарські правовідносини, то до них слід застосовувати положення Господарського кодексу України як спеціального акту законодавства, що регулює правовідносини у господарській сфері.

Відповідно до абзацу 2 пункту 1 статті 193 Господарського кодексу України, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Згідно зі статтею 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (частина 1 статті 627 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 статті 628 Цивільного кодексу України визначено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 525 Цивільного кодексу України).

Згідно зі статтею 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною першою статті 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином (частина 7 статті 193 Господарського кодексу України).

Згідно із ст.ст. 526, 599 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст. 265 Господарського кодексу України, за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно зі ст. 712 Цивільного кодексу України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Статтею 655 Цивільного кодексу України визначено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

За приписами статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), а статтею 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Проте, як встановлено судом, відповідачем всупереч нормам чинного законодавства України не був поставлений позивачу товар шляхом підписання сторонами акту про приймання-передавання Товару.

Отже, виходячи з вищевикладеного, строк поставки Товару за Договором настав, а кінцевою датою такого строку було 21.02.2023.

Проте, всупереч умовам Договору, ТОВ Кредо-Сервіс Україна свої обов`язки станом на 22.02.2023 не виконано.

Листом від 23.02.2023 № 65-0008/12630 Національний банк звертався до Відповідача з проханням повідомити строки виконання умов ним Договору.

Товар у повному обсязі поставлено з простроченням 10.03.2023, що підтверджується підписаним Актом про приймання - передавання Товару з проведенням Робіт у повному обсязі № 104993/1 від 10.03.2023.

Тобто, ТОВ Кредо-Сервіс Україна порушив виконання зобов`язання за Договором на 16 днів.

Національним банком, своєю чергою, в повному обсязі виконано умови Договору та здійснено оплату за фактично поставлений Товар, у строк, передбачений п. 4.1. Договору, що підтверджується Реєстром міжбанківських документів, за якими проведені операції в системі автоматизації процесів банківської та фінансово-господарської діяльності Національного банку України за 22.03.2023 на суму 1 450 000,00 грн.

Відповідно до частини 1 статті 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Статтею 549 Цивільного кодексу України передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Видами забезпечення виконання зобов`язання за змістом положень частини 2 статті 546 Цивільного кодексу України є неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток, а частиною 2 цієї норми визначено, що договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов`язання.

Аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що перелік забезпечувальних заходів для належного виконання зобов`язання не є вичерпним і сторони, використовуючи принцип свободи договору, передбачений статтею 627 Цивільного кодексу України, мають право встановити й інші, окрім тих, що передбачені частиною 1 статті 546 ЦК України, засоби, які забезпечують належне виконання зобов`язання, за умови, що такий вид забезпечення не суперечить закону.

Сторони договору, за відсутності встановлених спеціальними законами обмежень, не позбавлені права передбачити у договорі господарську санкцію, що стягується за прострочення негрошового зобов`язання у відсотках до суми невиконаного зобов`язання за кожен день прострочення, та звернутися з вимогою про її стягнення у зв`язку з простроченням зобов`язання.

Відповідно до п. 7.3. Договору у разі порушення строку поставки Товару та проведення Робіт у повному обсязі. Постачальник на вимогу Замовника сплачує штрафні санкції протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати отримання цієї вимоги, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачуються штрафні санкції, від загальної вартості Товару, визначеної цим Договором, за кожний календарний день прострочки до дня фактичного виконання зобов`язань. За несвоєчасну поставку Товару та проведення Робіт у повному обсязі понад тридцять календарних днів, Постачальник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 7 (семи) % від загальної вартості Товару за цим Договором.

Така правова позиція викладена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.06.2018р. у справі № 912/2483/17.

Керуючись п. 7.3. Договору, за порушення строків поставки Товару Позивачем нараховані штрафні санкції у розмірі 31 780,82 грн

Учасник господарських відносин відповідач у справі порушив правила здійснення господарської діяльності, оскільки не передав товар у встановлений договором строк, а тому вимога позивача про стягнення з відповідача 31 780,82 грн. штрафних санкцій за порушення строків постачання товару є законною та обґрунтованою, а тому підлягає до задоволення.

Щодо твердження про те, що Національний банк не надавав Відповідачу на його прохання доступ на об`єкти Позивача у вихідні дні у листопаді та грудні 2022 року судом встановлено наступне.

Постачання Товару та місце проведення робіт здійснюється Постачальником на об`єкт Замовника за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 15 (п.п. 1.2., 1.3. Договору)

Пунктом 2.5. Договору встановлено, що проведення робіт здійснюється Постачальником на об`єкті Замовника, за адресою, вказаною в пункті 1.3 цього Договору, після поставки Товару в межах строку, визначеного в пункті 2.3 цього Договору відповідно до партії Товару.

У відзиві на позовну заяву Постачальник зазначає, що, нібито, не отримав належний доступ на об`єкт Замовника, у зв`язку із чим не мав змоги виконати зобов`язання своєчасно.

Однак, вказане твердження не відповідає дійсності, оскільки Національним банком було створено ТОВ Кредо-Сервіс Україна усі необхідні умови та забезпечено доступ працівників Постачальника до місця проведення робіт згідно з установленими на об`єкті режимними обмеженнями, у т. ч. у вихідні дні.

Зокрема, Національний банк надав для працівників ТОВ Кредо-Сервіс Україна доступ на об`єкт на постійній основі за зверненнями Відповідача у т. ч. у вихідні дні.

З метою підтвердження даного факту Національний банк долучає до матеріалів судової справи № 904/3189/23 наступні докази:

1. Електронні повідомлення управління внутрішньої безпеки Департаменту безпеки Національного банку від 01.11.2022 № В/56-0010/90643, від 03.11.2022 №В/56-0010/91508, від 21.11.2022 № В/56-0010/98194, від 05.12.2022 № В/56-0010/103933, від 14.12.2022 № В/56-0010/108049, від 21.12.2022 № В/56-0010/110921 щодо надання доступу працівникам Відповідача до адмінбудівлі Національного банку для збирання офісних меблів, зокрема: у вихідні дні та робочі дні терміном з 30.11.2022 до 30.12.2022.

Дані листи зареєстровано у системі електронного документообігу Національного банку (АСКОД).

АСКОД - це програмний продукт, що забезпечує процеси реєстрації, оброблення, проходження та контролю за виконанням службової кореспонденції, внутрішніх документів, звернень громадян і запитів на інформацію у Національному банку.

Постановою Правління Національного банку України від 22 жовтня 2015 року № 720 затверджено Положення про порядок використання корпоративної електронної пошти (е-mail) в Національному банку України (зі змінами, унесеними рішенням Правління Національного банку України від 11.02.2020 № 115-рш, далі - Положення) та визначено корпоративну електронну пошту (е-mail) Національного банку як один з основних інструментів обміну інформацією в системі Національного банку.

Підпунктом 1 п. 25 Положення встановлено, що у частині внутрішніх комунікацій внутрішні службові документи в Національному банку направляються шляхом засобів АСКОД.

Вищезазначені електронні повідомлення, якими було погоджено доступ працівникам Відповідача до адмінбудівлі Позивача, підписані шляхом накладення електронного цифрового підпису начальником управління внутрішньої безпеки Департаменту безпеки Національного банку Ігорем Гайдуком.

2. Витяг з Журналу реєстрації доступу працівників сторонніх організацій на територію адміністративної будівлі НБУ по вул. Січових стрільців, 15 (розпочато 27.05.2022, закінчено 27.10.2022), зі змістe якого вбачається, що працівники ТОВ Кредо-Сервіс Україна дійсно перебували на об`єкті Позивача у вихідні та робочі дні, зокрема: 15.09.2022, 27.09.2022-28.09.2022, 25.10.2022-26.10.2022.

3. Витяг з Журналу реєстрації доступу працівників сторонніх організацій на територію адміністративної будівлі НБУ по вул. Січових стрільців, 15 (розпочато 27.10.2022,закінчено 26.04.2023), зі змісту якого вбачається, що працівники ТОВ Кредо-Сервіс Україна дійсно перебували на об`єкті Позивача у вихідні та робочі дні, зокрема: 28.10.2022, 01.11.2022 -02.11.2022, 05.11.2022 (вихідний день), 07.11.2022 - 11.11.2022, 14.11.2022 - 18.11.2022, 22.11.2022-28.11.2022 (26.11.2022 та 27.11.2022 вихідні дні). 30.11.2022, 01.12.2022, 02.12.2022, 05.12.2022 - 09.12.2022, 12.12.2022 - 15.12.2022, 19.11.2022 - 24.12.2021 (вихідний день), 26.12.2022-30.12.2022, 04.01.2023-05.01.2023, 10.01.2023-13.01.2023, 16.01.2023 -20.01.2023 23.01.2023 - 25.01.2023, 27.01.2023, 29.01.2023 (вихідний день) - 30.01.2023, 02.02.2023, 06.02.2023, 08.02.2023, 14.02.2023-17.01.2023, 20.02.2023-22.02.2023, 24.02.2023, 27.02.2023 - 28.02.2023,07.03.2023 - 10.03.2023.

Зі змісту журналів вбачається, що всупереч наданню Позивачем доступу на об`єкт у вихідні та робочі дні у період дії Договору, працівники Відповідача з`являлися на його території за цей період лише вибірково у деякі дні та на кілька годин, при цьому, вони не були обмежені у часі та кількості днів відвідування, мали змогу з`являтися на території адмінбудівлі Національного банку кожного дня за для належного виконання договірних зобов`язань, однак не скористалися своїм правом.

Таким чином, оскільки доступ на об`єкт проведення робіт Замовником надавався, наведене є свідченням того, що Постачальник міг потрапити туди та виконати роботи у будь-який час згідно з установленими на об`єкті режимними обмеженнями, у т. ч. у вихідні дні.

Це є беззаперечним доказом того, що Національний банк виконав свої зобов`язання за Договором належним чином та створив усі умови, необхідні за для своєчасного монтажу (встановлення) товару ТОВ Кредо-Сервіс Україна.

Попри вищезазначене Відповідач не здійснив постачання товару та проведення робіт відповідно до умов Договору, з причин, що не залежать від Позивача.

Щодо посилання ТОВ Кредо-Сервіс Україна на форс-мажорні обставини, як на підставу за для звільнення від відповідальності за невиконання своїх зобов 'язань за Договором суд зазначає наступне.

У п.8.1 договору визначено, що сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов`язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

Згідно з п.8.2 договору сторона, що не може виконувати зобов`язання за договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із сторін права посилатись надалі на вищезгадані обставини.

Доказом впливу обставин непереборної сили на можливість виконання сторонами зобов`язань за договором та строку їх дії є сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою України (п.8.3 договору).

У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із сторін має право розірвати договір, письмово повідомивши про це іншу сторону не пізніше ніж за 15 (п`ятнадцять) календарних днів до дати розірвання договору (п.8.4 договору).

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 Про введення воєнного стану в Україні, затвердженим Законом України №2102-IX від 24.02.2022 Про затвердження Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом затверджено Указ Президента України від 6 лютого 2023 року №58/2023 Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень (стаття 1 Закону України Про правовий режим воєнного стану).

Господарський суд наголошує, що форс-мажор (у даному випадку військова агресія проти України) повинен бути у причинному зв`язку з негативними наслідками для підприємницької діяльності.

Сторона, яка посилається на вищезгадані обставини, повинна довести, що саме введення воєнного стану призвело до унеможливлення виконання конкретних зобов`язань за договором.

Так, відповідно до частини 1 статті 14-1 Закону України Про торгово-промислові палати в Україні, Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб`єкта господарської діяльності за собівартістю.

Наразі Торгово-промислова палата України ухвалила рішення спростити процедуру засвідчення форс-мажорних обставин та з метою позбавлення обов`язкового звернення до ТПП України та уповноважених нею регіональних ТПП і підготовки пакету документів у період дії воєнного стану, на сайті Торгово-промислової палати України розміщено загальний офіційний лист щодо засвідчення форс-мажорних обставин.

Зокрема, листом від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, що розміщений в мережі Інтернет, та адресований Всім кого це стосується, Торгово-промислова палата України на підставі ст. ст. 14, 14-1 Закону України Про торгово-промислові палати в Україні від 02.12.1997 №671/97-ВР, Статуту ТПП України, цим засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 Про введення воєнного стану в Україні. Враховуючи це, ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об`єктивними обставинами для суб`єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов`язанням/обов`язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Разом з цим, незважаючи на те, що такий загальний офіційний лист щодо засвідчення форс-мажорних обставин стосується невизначеного кола осіб, це не означає, що такий лист звільняє від цивільно-правової відповідальності сторону договору. Зокрема, у будь-якому разі стороні необхідно буде довести, що зобов`язання невиконане саме у зв`язку з воєнними діями.

13.05.2022 ТПП України опублікувала на своєму сайті пояснення, що в період дії воєнного стану у разі порушення зобов`язань згаданий вище лист від 28.02.2022 можна роздрукувати із сайту ТПП України та долучати до повідомлення про форс-мажорні обставини, які унеможливили виконання договірних зобов`язань у встановлений термін, для спроможності обґрунтованого перенесення строків виконання зобов`язань та вирішення спірних питань мирним шляхом. Також вказується, що у разі необхідності сторона, яка порушила свої зобов`язання в період дії форс-мажорних обставин, має право звертатися до ТПП України та уповноважених нею регіональних ТПП за отриманням відповідного Сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), дотримуючись порядку, встановленого Регламентом ТПП України від 18.12.2014, за кожним зобов`язанням окремо.

З огляду на це, загальний лист ТПП України від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1 щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зумовлених військовою агресією російської федерації проти України, не відповідає вимогам конкретизації впливу відповідної форс-мажорної обставини на конкретне зобов`язання (а доведення причинно-наслідкового зв`язку в такому випадку є обов`язковим).

Суд відзначає, що ключовою ознакою форс-мажору є причинно-наслідковий зв`язок між форс-мажорними обставинами та неможливістю виконати конкретне зобов`язання. Іншими словами, сама по собі військова агресія російської федерації проти України не може автоматично означати звільнення від виконання будь-ким в Україні будь-яких зобов`язань, незалежно від того, існує реальна можливість їх виконати чи ні.

Воєнний стан як обставина непереборної сили звільняє від відповідальності лише у разі, якщо саме внаслідок пов`язаних із ним обставин юридична чи фізична особа не може виконати ті чи інші зобов`язання.

Вищенаведене у сукупності дає підстави для висновку, що форс-мажорні обставини не мають преюдиційного характеру і при їх виникненні сторона, яка посилається на них як на підставу неможливості виконання зобов`язання, повинна довести наявність таких обставин не тільки самих по собі, але й те, що ці обставини були форс-мажорними саме для цього конкретного випадку виконання господарського зобов`язання.

Аналогічна правова позиція наведена в постанові Верховного Суду від 30.05.2022 у справі №922/2475/21.

Доведення наявності непереборної сили покладається на особу, яка порушила зобов`язання. Саме вона має подавати відповідні докази в разі виникнення спору.

Таким чином, сам по собі лист ТПП України від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1 не засвідчує форс-мажорні обставини саме для спірних правовідносин, але у сукупності з доказами, наданими відповідачем, може їх підтверджувати.

В той же час, з огляду на вищенаведені норми чинного законодавства України, суд зазначає, що відповідачем не надано доказів неможливості виконання ним свого зобов`язання з поставки товару за укладеним договором №104686 від 10.02.2022 внаслідок настання форс-мажорних обставин. Крім того, матеріали справи не містять жодних доказів на підтвердження повідомлення відповідачем позивача про настання форс - мажорних обставин, як це передбачено п.8.2 договору, а тому суд не приймає до уваги доводи відповідача в цій частині.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (частина 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України).

За частиною 2 статті 74 Господарського процесуального кодексу України у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів (частина 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України).

Обов`язок доказування, а отже, і подання доказів відповідно до статті 74 Господарського процесуального кодексу України покладено на сторони та інших учасників справи, однак, не позбавляє суд, у випадку, передбаченому статтею 74 Господарського процесуального кодексу України, витребувати у сторони ті чи інші докази.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про більшу вірогідність доказів, наданих позивачем у підтвердження обґрунтування своєї позиції. Відповідно позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі. Такі висновки суду засновані передусім на відсутності належних спростувань з боку відповідача цих обставин.

Таким чином, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

СУДОВІ ВИТРАТИ.

Щодо судового збору.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача у розмірі 2 684,00 грн.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо-Сервіс Україна" (49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 3; код ЄДРПОУ 38197847) на користь Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9; код ЄДРПОУ 00032106) штраф у розмірі 31 780,82 грн, а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 2 684,00 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до статті 241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено та підписано - 09.02.2024.

Суддя В.Г. Бєлік

Часті запитання

Який тип судового документу № 116886522 ?

Документ № 116886522 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 116886522 ?

Дата ухвалення - 09.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116886522 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116886522 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Previous document : 116886521
Next document : 116897641