Decision № 116854284, 08.02.2024, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
08.02.2024
Case No.
910/10543/23
Document №
116854284
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

08.02.2024Справа № 910/10543/23За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "УКРТРАНСДИЗЕЛЬ" про ухвалення додаткового рішення у справі №910/10543/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "УКРТРАНСДИЗЕЛЬ"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АРТЕКС ЦЕНТР"

про стягнення 90105,46 грн

Суддя Сташків Р.Б.

Без виклику представників сторін.

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передано указану позовну заяву про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "АРТЕКС ЦЕНТР" (далі - відповідач) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "УКРТРАНСДИЗЕЛЬ" (далі - позивач) 90105,46 грн попередньої оплати за товар, який не був поставлений відповідачем.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 09.01.2024 позовні задоволено повністю.

Через загальний відділ діловодства суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "УКРТРАНСДИЗЕЛЬ" про ухвалення додаткового рішення про розподіл витрат на професійну правничу допомогу у справі №910/10543/23.

На обґрунтування заявленої суми витрат на професійну правничу допомогу представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "УКРТРАНСДИЗЕЛЬ" зазначає, що враховуючи наведений детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги у зв`язку із розглядом справи судові витрати на професійну правничу допомогу адвоката склали 18000 грн в межах розгляду даної справи та відповідно до положень пункту 2 частини 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, мають бути покладені на відповідача.

Відповідно до положень п.3 ч.1 ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Відповідно до ч.3 ст.244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Згідно із ч. 2 ст. 221 ГПК України для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Судом встановлено, що відповідну заяву було подано позивачем у строки встановлені ч.8 ст.129 ГПК України, а тому ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2024 прийнято для розгляду заяви про ухвалення додаткового рішення щодо розподілу витрат понесених позивачем на професійну правничу допомогу при розгляді справи №910/10543/23, встановлено відповідачу строк для подання письмових пояснень чи заперечень стосовно заявлених позивачем до стягнення витрат у строк до 05.02.2024 включно.

Відповідачем жодних пояснень чи заперечень щодо заявленої позивачем до стягнення суми понесених витрат на професійну правничу допомогу до суду не подавалося.

Враховуючи, що дана справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження без призначення судового засідання, то суд вважає за можливе розглянути заяву позивача про розподіл судових витрат без виклику сторін.

Розглянувши заяву позивача про ухвалення додаткового рішення та дослідивши наявні докази, які долучені до цієї заяви, суд зазначає наступне.

Положеннями статті 59 Конституції України встановлено, що кожен має право на професійну правничу допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав

Право особи на отримання правової допомоги під час розгляду справи господарськими судами гарантоване статтею 131-2 Конституції України, статтею 16 Господарського процесуального кодексу України, відповідними нормами Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Однією з основних засад (принципів) господарського судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення (п. 12 ч. 3 ст. 2 ГПК України).

Метою впровадження цього принципу є забезпечення особі можливості ефективно захистити свої права в суді, ефективно захиститись у разі подання до неї необґрунтованого позову, а також стимулювання сторін до досудового вирішення спору.

Статтею 123 ГПК України передбачено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до частин 1, 2 статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (частина 3 статті 126 цього Кодексу).

Частиною 4 статті 126 ГПК України передбачено, що розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини 4 цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Положеннями абзацу 1 частини 8 статті 129 ГПК України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

На підтвердження здійснених позивачем судових витрат на професійну правничу допомогу, позивачем надано: копію Договору про надання правової допомоги №22/11/2022 від 22.11.2022 , укладеного між Адвокатським об`єднанням «Столична колегія адвокатів» та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "УКРТРАНСДИЗЕЛЬ", копію акту про надання правової допомоги №ОУ-0000013 від 28.06.2023, копію рахунка-фактури №СФ-0000039 від 01.06.2023, копію ордеру на надання правничої (правової) допомоги серія АА№1392864, копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серія КВ№000467 та копію платіжної інструкції на оплату послуг за надання правової допомоги згідно з рахунком №СФ-0000039 від 01.06.2023.

Витрати, які підлягають сплаті за послуги адвоката, визначаються у встановленому Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" порядку.

За змістом статті 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" договір про надання правової допомоги - це домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Так відповідно до Акту №ОУ-0000013 від 28.06.2023 про надання правової допомоги відповідно до Договору про надання правової допомоги №22/11/2022 від 22.11.2022 позивачу надано: 1) професійну правничу (правову) допомогу з комплексного правового аналізу господарських документів з метою звернення до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості за поставлений товар, загальна вартість якого становить 6000 грн; 2) підготовку правової позиції та доказів на її підтвердження, складення та подання позовної заяви до суду першої інстанції, загальна вартість якого становить 12000.

Таким чином загальний розмір понесених позивачем витрат на професійну правничу допомогу, пов`язаних із розглядом даної справи в суді першої інстанції, становить 18000 грн.

Заперечень стосовно наданих позивачем доказів із заявою про розподіл судових витрат від відповідача не надходило.

Вирішуючи питання про розподіл витрат, пов`язаних з наданням правничої допомоги адвокатом у даній справі у заявленому розмірі, судом враховано, що розмір витрат на правничу допомогу визначено за погодженням адвоката з клієнтом і є фіксованим, послуги адвоката були реально надані позивачеві і це підтверджується матеріалами справи, також судом взято до уваги рівень складності юридичної кваліфікації правовідносин у справі, обсяг та обґрунтованість підготовлених та поданих до суду адвокатом документів, їх значення для спору.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги підтверджений матеріалами справи факт надання професійної правничої допомоги, принципи співмірності та розумності судових витрат на професійну правничу допомогу, ціну позову, рівень складності, характер спору та юридичної кваліфікації правовідносин у справі, обсяг та обґрунтованість підготовлених та поданих до суду адвокатом документів, а також їх значення для спору, суд дійшов висновку про задоволення заяви позивача, з покладанням на відповідача обов`язку по відшкодуванню витрат на професійну правничу допомогу у сумі 18000 грн.

Керуючись ст.ст. 126, 129, 234, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АРТЕКС ЦЕНТР" м. Київ, вул. Оранжерейна, будинок 3, офіс 103; ідентифікаційний код 42583743) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "УКРТРАНСДИЗЕЛЬ" (Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Пушкіна, 2а; ідентифікаційний код 33819678) витрати на професійну правничу допомогу у сумі 18000 (вісімнадцять тисяч) грн.

Додаткове рішення набирає законної сили відповідно до статті 241 ГПК України, і може бути оскаржено в порядку та строк встановлені статтями 254, 256, 257 ГПК України.

Суддя Сташків Р.Б.

Часті запитання

Який тип судового документу № 116854284 ?

Документ № 116854284 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 116854284 ?

Дата ухвалення - 08.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116854284 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116854284 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 116854284, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 116854284, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 08.02.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find important information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find important information quickly.

The court decision No. 116854284 refers to case No. 910/10543/23

This decision relates to case No. 910/10543/23. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 116854282
Next document : 116854285